SzűkítésMinden Címke 201

Nappali Portya 2017

  • Nappali Portya 2017 - 7
  • Nappali Portya 2017 - 1
  • Nappali Portya 2017 - 2
  • Nappali Portya 2017 - 3
  • Nappali Portya 2017 - 4
  • Nappali Portya 2017 - 5
  • Nappali Portya 2017 - 6
  • Nappali Portya 2017 - 8
  • Nappali Portya 2017 - 9
  • Nappali Portya 2017 - 10
  • Nappali Portya 2017 - 11
  • Nappali Portya 2017 - 12
  • Nappali Portya 2017 - 13
 • Előző
 • Következő

Bevezetés:

      Minden év februárjában lebonyolításra kerül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet, Műveleti Támogató Tanszék, Felderítő Specializáció oktatatói (Dr. Forray László alezredes, Holndonner Hermann alezredes, Horváth Tamás hadnagy) által tervezett és vezetett, a Katonai Üzemeltető Intézet, Híradó Tanszék oktatói (Dr. Farkas Tibor százados, Dr. Tóth András százados, Paráda István hadnagy) által támogatott 1 hetes, kihelyezett harcászati komplex foglalkozás, amely idén a Nappali Portya 2017” nevet viselte.

A kihelyezett foglalkozásokon a felderítő hallgatók mellett a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar számos más szakirányához tartozó tisztjelöltje (felderítő, lövész, harckocsizó, tüzér, műszaki, híradó) is részt vett. A gyakorlat célja téli harcászati helyzetben az összfegyvernemi környezet hatásainak megismerésén túl az együttes tevékenység gyakorlása, továbbá speciális felderítő/túlélő ismeretek átadása a más fegyvernemhez tartozó honvédtisztjelölteknek. A gyakorlat sajátossága volt az, hogy az alegység parancsnoki beosztásokat a honvédtisztjelöltek töltötték be, és vezették az állományt. Jómagam századparancsnoki beosztást láttam el, míg felderítő társaim szakaszparancsnoki, továbbá a század törzsben hadműveleti és logisztikai beosztásban teljesítettek szolgálatot.


A gyakorlat végrehajtása:

2017. 02. 20. kora reggelén a felszerelés ellenőrzése és a gyakorlatvezető fogadása után menetet hajtottunk végre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanyából és Egyetemi Campusból a Püspökszilágyi gyakorlótérre. A bázisra történő megérkezést anyagrendezés, körletek átvétele, kiosztása, illetve a berendezkedés követte. Ezt, nem sokkal később a 01. számú táborparancs felolvasása, a nemzeti lobogó és a NATO zászló ünnepélyes felvonása követte, illetve az általános harchelyzet került ismertetésre. A század megkezdte meghatározott feladatainak végrehajtását „Camp Galga”-ban.

A délután folyamán a század állománya részt vett biztonsági és balesetvédelmi oktatáson, majd a beosztott parancsnoki állománnyal megszerveztük a bázis őrzés-védelmét. A hivatásos állomány által vezetett foglalkozások után a törzs kialakította munkakörletét, a térképeken, okmányokon megkezdtük a munkát és az előjárótól kapott harcparancs elemzését. Eközben a híradó kollegák a táborban lévő kommunikációs hálózat kiépítéséért és a híradás biztosításáért voltak felelősek, a szakaszparancsnoki állomány pedig a másnapi foglalkozásokra készítette fel az állományt.

A beállításra került harchelyzet a következő volt: „Bácsországban a környező településeken bujkáló, a kormánnyal szemben álló piréz lázadó erők, összehangolt támadásokat hajtottak végre és gerillaharcot folytatnak a NATO erők ellen. A saját csapatok feladata békefenntartás, a helyi kormány vezetőségének és a helyi települések lakosságának megnyerése, jelenlét fenntartó járőrözések, továbbá egyéb szakfeladatok ellátására való felkészülés.”

A harcfeladat részeként a következő napon a kijelölt felderítő hallgatók szakfoglalkozásokat tartottak, amelyek elsősorban a túlélés fogalomköréhez voltak csoportosíthatók. Ilyen foglalkozások voltak az ember elleni és állatfogó csapdák készítése, az egyéni sátor/menedék telepítése, raj sátor építése, bontása, továbbá tűzgyújtási ismeretek gyakorlati végrehajtása téli körülmények között, valamint víztisztító és víznyerő berendezések készítése. A foglalkozásokon az elméleti és gyakorlati bemutatás után az állománynak gyakorolniuk kellett az előtte leoktatottakat. A nap folyamán bázisbiztosítási és járőrözési feladatok, valamint egyes riasztások, támadások esetén történő reagálások begyakoroltatása került végrehajtásra.

A szerdai nap délelőttjén az állomány a felkészítő szakfeladatok részeként végrehajtotta az I. számú béketámogató lövészetet. A század értékelése az egyéni eredmények alapján kiváló lett.

A lövészetet követően a század két szakasza járőrözési feladatokat hajtott végre olyan feltételekkel, hogy 5 meghatározott pontot kellett érinteniük adott sorrendben, időre. Mindegyik ponton egy üzenet várt a szakaszokra különböző a helyszínen elhelyezett tárgyak megtalálásával összekötve, melyeknek a törzs felé történő sikeres és pontos jelentése után kaphatták meg a következő elérendő pont koordinátáit. A feladat végrehajtását tovább nehezítette, hogy a bizonyos koordináták között történő menet során a „piréz harcosok” fegyveres támadásokkal nehezítették a szakaszok útját. Továbbá a két szakasz ellentétes útvonalon indult el, két különböző menetvonalon és külön híradó hálózaton történő kommunikációval, hogy a másik szakasz forgalmazását a törzzsel ne hallhassák. A két szakasz teendőit tovább komplikálta, hogy mindez egyfajta verseny feladat is volt, hiszen a győztes csapat jutalmat kapott. A feltételek és a nyomás ellenére mindkét szakasz derekasan teljesítette a feladatot, különböző harcászati manőverekkel leküzdve több alkalommal a menet során, a „piréz erők” megtervezett támadásait.

A feladat során a hallgatók remekül gyakorolhatták a harc- és tűzvezetést, illetve a korlátozott idő alatt történő gyors döntések meghozatalát, reagálást, eközben a törzs állománya a szakaszok és az ellenség mozgását, valamint a különböző harcászati összecsapásaik tényezőinek dokumentálását, elemzését és értékelését folytatta.

A csütörtök délelőttöt a harctér felderítő előkészítésének (IPB) elméleti oktatása tette ki. A délután egy kiegészítő harcintézkedést adott ki az előjáró a törzs számára, melyben leírtak alapján a „piréz erők” megerősítő támogatást kaptak, így egy reguláris lövész századnyi erővé fejlődtek. A törzs vette a kapott feladatot és a parancsnokokkal, valamint az állománnyal együtt elkezdte kidolgozni az IPB lépéseit, majd az előjáró számára egy felderítő helyzetjelentést küldött meg.

Péntek délelőtt a felállított szolgálatok és a járörözési feladat megszüntetése, majd a bontási feladatok végrehajtása, illetve az állománynak és felszerelésüknek a budapesti Zrínyi Miklós Laktanyába történő visszacsoportosítása tette ki.


Befejezés:

            A gyakorlat tartalma alatt váltással történő járőr működött a bázis területe körül, valamint folyamatos hadművelet ügyeleti, híradó ügyeleti és alegység ügyeleti szolgálatok működtek. Minden nap a parancsnoki értekezleten értékelve lettek az aznap elvégzett feladatok és előkészítettük a másnapi feladatokat is.

            Az oktatói állomány a gyakorlat teljes időtartama alatt figyelemmel kísérte a tisztjelöltek munkáját, javították a hibákat, és ha a helyzet úgy kívánta segítséget adtak nekünk a helyes feladat végrehajtáshoz.

A visszacsatolások alapján a gyakorlat hasznos volt a más fegyvernemű tisztjelöltek számára is, hiszen olyan ismeretekkel gyarapodhattak, amelyekkel saját szakirányukon nem, vagy csak részben foglalkoztak.

Sajnos az I., II. éves állomány nem vehetett részt a gyakorlaton, pedig rengeteg elméleti és gyakorlati ismertetettel bővülhetett volna szakmai tudásuk, és a IV. éves állomány is kiterjedtebb módon gyakorolhatott volna vezetői beosztásokban. Jó lenne az is, hogy a Hadtudományi Karon tanuló más Intézetek állományába tartozó honvédtisztjelöltek is részt tudnának venni ezen a kihelyezésen, segítve/megismerve a katonai vezetői szakos honvédtisztjelöltek munkáját.

Számomra hasznos volt ez az egy hét, hiszen gyakorolhattam a vezetés tudományát és ezáltal a felmerülő problémák megoldását, ezzel is felkészülve az előttem pár hónap múlva álló hivatásos tiszti pálya embert próbáló kihívásaira.


Szűcs Olivér honvédtisztjelölt

gyak. szd. pk.


Cimkék: főoldali hír, 2017