SzűkítésMinden Címke 201

Nyári portya 2017

  • Nyári Portya 2017 -2
  • Nyári Portya 2017 -1
  • Nyári Portya 2017 -3
  • Nyári Portya 2017 -5
  • Nyári Portya 2017 -4
  • Nyári Portya 2017 -7
  • Nyári Portya 2017 -6
  • Nyári Portya 2017 -8
  • Nyári Portya 2017 -9
  • Nyári Portya 2017 -9
  • Nyári Portya 2017 -9
 • Előző
 • Következő

Május 29-től június 2-ig a „Nyári Portya 2017” nevet viselő szakmai (üzemi) gyakorlaton vett részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának másodéves katonai vezető szakos, illetve a harmadéves lövész, valamint felderítő specializációkon tanuló hallgatói állománya. Ez a gyakorlat zárta a szorgalmi időszakot, egyeseken észrevehető volt, hogy már talán „megfáradtak” az egész éves tanulásban, vagy fejben már az ezt követő megmérettetésre, a vizsgaidőszakra koncentráltak. Ugyanakkor az is látszott, hogy mindenki lelkesen és motiváltan állt neki a tanév utolsó gyakorlatának.

A gyakorlat célja az volt, hogy a honvéd tisztjelölt állomány stabilizációs műveletekkel kapcsolatos harcászati feladatok végrehajtását, a harcászati alegységek (raj, szakasz, század) béketámogató műveletek feladatainak vezetését gyakorolja. Emellett cél volt a Katonai Vezetői szakos honvéd tisztjelöltek – a foglalkozás részeként –általános katonai ismeretanyagának, elméleti és gyakorlati tudásszintjének felmérése, kiegészítése, egységesítése. A felsőbb éves honvéd tisztjelöltek parancsnoki tevékenységet láttak el, a feladatok tervezése, vezetése, gyakoroltatása és az estlegesen felmerülő hibák javítása volt a dolguk. A hivatásos katonai állomány eközben pedagógiai, módszertani segítséget nyújtott a honvéd tisztjelöltek számára, mentorálta az állományt.

A hétfői napon reggel a kijelölt állomány összegyűlt egy tanteremben, hivatalosan is megalakult a század, ami jóban - rosszban összetartott egy héten keresztül. A századtörzset a harmadéves felderítő, a szakaszparancsnoki, rajparancsnoki állományt a lövész hallgatók adták. A délelőtt elméleti felkészítéssel telt el, amely elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a gyakorlati feladatvégrehajtások sikeresek lehessenek. Az előadások hasznosak, informatívak voltak, még azok számára is, akik már többször foglalkoztak az adott témakörrel hazai, illetve külföldi gyakorlatok során. A délelőtti foglalkozásokat ebéd követte, majd felvettük a még szükséges felszereléseket, az alakuló téren megtörtént a jelentés beadása a gyakorlat vezetőjének, ezt követően a menetparancs került kiadásra, végül átcsoportosítást hajtottunk végre a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj Ócsa Kiképző Bázis területére.
A nap hátralévő részében, a nyugvóhelyül szolgáló barakkok átvétele, körletrend kialakítás, felszerelés rendezése volt a feladat. Aznap is, mint minden este, a parancsnoki állomány összegyűlt, átbeszélte az eddig történteket és a másnapi menetrendet, megtörtént a feladatok tervezése, szervezése, valamint a bázisőrség megszervezése.

Kedden reggel 5:30-as ébresztő, tisztálkodás, felszerelés rendezése, reggeli, egy rövid sorakozó, majd pedig kiindultunk a feladatok végrehajtásának helyszíneire. Délelőtt két foglalkozási helyen történtek gyakorló foglalkozások, félidőben váltással. Az egyiknél EÁP (Ellenőrző Áteresztő Pont) üzemeltetése, a másiknál konvojkísérési feladatok gyakorlása történt. A foglalkozásokat harmadéves felderítő hallgatók tartották egy-egy hivatásos oktató mentorálásával. Fontos volt, hogy a gyakorlatban is minél jobban sikerüljön felkészíteni az állományt, hiszen másnap már önállóan kellett ténykedniük a szakaszoknak a parancsnokaik vezetésével. A délután folyamán megtörtént a bázis védelmének a begyakorlása, ezzel is szimulálva, hogy kint vagyunk ellenséges területen és bármikor támadás érhet bennünket.

A szerdai napon már önálló feladatvégrehajtások voltak. Együttműködő vagy éppen ellenséges szándékú alájátszók, lövések, füst, támadások, gyakorló robbanó szerkezetek, úttorlaszok stb. segítségével történt egy-egy feladatvégrehajtás lemodellezése. Igyekeztünk minél több szituációt begyakorolni, amelyekre a parancsnokoknak, illetve az állománynak teljesen magától kellett reagálnia. Mindkét foglalkozási helyen eredményes volt a délelőtt.
A délután során keresés - kutatást, blokkírozási feladatot hajtott végre az egész század.
Ez azt jelentette, hogy az ellenséges, találatot szenvedett helikopterből 4 fő ejtőernyővel általunk felügyelt területen kiugrott, valamint teherzsákokat dobott le egy kijelölt területen. A feladat a személyek és az anyagok felkutatása és begyűjtése volt. A parancsnokok jól össze tudták hangolni a keresést, az állomány jól teljesített. Az esti órákban terepasztal készítés volt a feladat, melyek segítségével a szakaszparancsnokok kiadták a harcparancsukat a másnapi éles végrehajtáshoz. A harcparancs kiadások végére az állomány tisztába került teljes mértékben a helyével és szerepével a feladat során, fejben és írásban is rögzítette a végrehajtások menetét, jeleket jelzéseket, minden kis részletét a tervnek. Így minden kész volt arra, hogy másnap kiválóan végezhessék a dolgukat.

Csütörtökön történtek az éles feladatvégrehajtások. Még több lövés, támadás, szituáció, amit a szakaszoknak kezelniük kellett. A végrehajtások kiválóan sikerültek, az elöljárói állomány - akik meg is tekintették a mozzanatokat - is elégedettek voltak és örömmel látták, hogy a honvéd tisztjelöltek ilyen magabiztosan, milyen sikeresen tudják kezelni a spontán kialakult helyzeteket. A század jelesre vizsgázott. A délután a fegyverek, felszerelések karbantartásának jegyében telt. A gyakorlati végrehajtások zárásaként, este a karbantartási feladatok végrehajtása után egy gyakorlatzáró közös vacsora (szalonna és kolbászsütés) volt a jutalma a századnak az egész hetes feszített tempójú, kitartó munkáért. Ezt követően pedig egy utolsó össznépi tömegsport következett, amiben mindenki kicsit levezette az esetlegesen benne maradt stresszt, (III. – II. éves állomány footballmérkőzés holdfényben), jókedvűen ment aludni végül az állomány.

Pénteki napon nem maradt más hátra, mint a körletek rendezése, átadása, felszerelések teherautóra pakolása és visszaindulás a laktanyába. Visszaérve egy zárósorakozón a hivatásos állomány megköszönte a század munkáját, könyvjutalomban és oklevélben részesítettek pár kiemelkedően teljesítő hallgatót, majd pedig átadták az állományt az MH LZ-nek. Ezzel hivatalosan is véget ért a 2017-es Nyári Portya.

Én a század parancsnokaként maximálisan elégedett vagyok az állománnyal, végig motiváltan, alázattal dolgoztak és tudásuk legjavát hozták. Ebben évfolyamtársaim is folyamatosan megerősítettek, az ő munkájukért is hálás vagyok. Úgy vélem jól sikerült együtt dolgoznunk, egymást támogatva mindent megoldottunk, sok új élménnyel gazdagodtunk.

Külön köszönet a hivatásos állománynak: Dr. Forray László alezredesnek, Holndonner Hermann alezredesnek, Horváth Tamás hadnagynak a sok segítségért, útmutatásért.
Nélkülük ez a gyakorlat így nem valósulhatott volna meg. Valamint a híradó specializáció hivatásos és tisztjelölti állományának is köszönet, akik szintén tevőleges résztvevői, segítői voltak a gyakorlatunknak, és tevékenységükkel hozzájárultak a sikeres feladatvégrehajtásunkhoz.

Szerző: Kopschitz Kristóf honvéd tisztjelölt                                                                                

a gyakorlatot végrehajtó század parancsnoka