Jelenleg 32 bejegyzés található Katonai Doktori iskola kategóriában

Nyári titkársági ügyelet és egyéb információk

  • KMDI nyári ügyelet
Cimkék: katonai-hirek

Pótfelvételi eljárás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Doktori felvételi tájékoztató 9. pontja alapján doktori pótfelvételi eljárást hirdet. A jelentkezés feltételei megegyeznek a rendes felvételi eljárás követelményeivel.

A 2017/18. tanévre való pótfelvételivel kapcsolatos információkat az alábbi oldalon lehet megtalálni:
http://uni-nke.hu/kutatas/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/2017-2018/doktori-potfelveteli-2017

A pótfelvételi benyújtásának határideje 2017. július 31.
Ez esetében hiánypótlás benyujtására már nincs lehetőség később.

Cimkék: katonai-hirek

Tudósítás hallgatói sikerekről

A Somos Alapítvány közel húsz éve támogatja azon tehetségeket, akik akár a katasztrófavédelem-, akár a nukleáris biztonság- vagy a sugárvédelem területén kiemelkedően teljesítenek. Nem volt ez másképp idén 2017. április 25-27 közötti időszakban sem, amikor is megrendezésre került Hajdúszoboszlón a XLII Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, amelyen Manga László és Sebestyén Zsolt a Katonai Műszaki Doktori Iskola (KMDI) PhD hallgatói is részt vettek. Sebestyén Zsolt a „Nukleáris létesítményekre vonatkozó sugárvédelmi követelmények korszerűsítése” címmel, Manga László a „Pilóta nélküli repülők a sugárfelderítésben” címmel tartott előadást. A KMDI-n korábban végzett hallgatója, Dr. Nagy Gábor szakmérnöki dolgozata, a „A paksi atomerőmű leszerelési tervének aktualizálásához tartozó radiológiai felmérés értékelése” című előadás második helyezést ért el a pályázatban. Petrányi János, aki ugyancsak a KMDI PhD hallgatója, a Gamma Zrt. műszaki igazgatójaként ugyancsak érdekes előadást tartott arról, hogy mi a teendő egy zárt Sr-90-es izotópot tartalmazó sugárforrás nyitottá válása esetén.  A szakma képviselőin kívül, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) több neves oktatója is részt vett a rendezvényen. Többek között az NKE egyetemi tanára, a KMDI alapítója Prof. em. Dr. Solymosi József mk. ezredes Dsc., aki előadást is tartott „Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértők minősítése” címmel, valamint Prof. Dr. Földi László mk. alezredes és Dr. Csurgai József mk. alezredes. A paksi atomerőmű főosztályvezetője Dr. Bujtás Tibort, aki 2011 óta az Eötvös Lóránt Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi Szakcsoportjának elnöke, és Dr. Vincze Árpád (ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának titkára), aki az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) főosztályvezetője, érdekes előadást tartottak a sugárvédelmi szabályozások aktualitásáról, valamint a sugárvédelmi vonatkozású események hazai és nemzetközi kivizsgálásáról.

Összességében elmondható, hogy a három nap alatt meghallgatott mintegy harmincegy előadás mindegyike nagyon hasznos volt mind a szakma, mind a tudományos kutatást folytatók számára.

(A képen jobrról balra: Csurgai József, Sebestyén Zsolt, Rónaky József (hátrébb), Pintér István, Sólymosi József, Vincze Árpád, Nagy Gábor, Manga László)

  • kmdi sugarvedelmi
Cimkék: katonai-hirek

A katonai műszaki kutatások aktuális kérdései konferencia

Az NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola, „A katonai műszaki kutatások aktuális kérdései" címmel tudományos konferenciát hirdet.
 
Időpont: 2017. május 11. 09.00-13.30 óra
Helyszín: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus

(1101 Budapest, Hungária körút 9-11. IMO konferencia terem)
 

A konferencia célja, hogy fórumként szolgáljon a katonai műszaki kutatások aktualitásainak bemutatására. Cél továbbá, hogy az 1. évfolyamos doktoranduszok, mint a jövő tudományos munkát végző szakemberei, lehetőséget kapjanak arra, hogy bemutassák a kutatási tervüket és egy részkutatásukat a szakmai és a tudományos közönség előtt, és gyakorlatot szerezzenek a tudományos előadások tartásában, valamint további javaslatokat kapjanak a jövőbeni kutatásukhoz.

További információk a csatolt mellékletekben.

Cimkék: katonai-hirek

A tudomány „színpadára” lépve

  • KMDI konf 11
  • KMDI konf 2
  • KMDI konf 1
  • KMDI konf 3
  • KMDI konf 4
  • KMDI konf 5
  • KMDI konf 6
  • KMDI konf 7
  • KMDI konf 8
  • KMDI konf 9
  • KMDI konf 10
  • KMDI konf 12
  • KMDI konf 13
 • Előző
 • Következő

A Katonai Műszaki Doktori Iskola a „Doktoranduszok a tudomány szolgálatában” konferenciasorozat keretében második alkalommal szervezte meg „A  katonai műszaki kutatások aktuális kérdései” c. konferenciát, melynek elsődleges célja az volt, hogy fórumként szolgáljon a katonai műszaki kutatások legfrissebb eredményei bemutatására a doktoranduszok, doktorjelöltek és témavezetőik számára egyaránt. Cél volt továbbá, hogy a harmadéves doktoranduszok, mint a jövő tudományos munkát végző szakemberei, lehetőséget kapjanak arra, hogy bemutassák a kutatási tervüket és egy részkutatásukat a szakmai és a tudományos közönség előtt. Ismertessék a célkitűzéseiket, alkalmazott módszereiket, várható eredményeiket, és gyakorlatot szerezzenek a tudományos előadások tartásában, valamint további javaslatokat kapjanak a jövőbeni kutatásukhoz is.

A rendezvényt Prof. Dr. Haig Zsolt mk. ezredes, a KMDI helyettes vezetője nyitotta meg. Haig ezredes úr köszöntőjében kiemelte a konferencia jelentőségét, amely jó gyakorlatot jelenthet a védés előtt álló doktoranduszok számára, gazdagíthatja az érveléskultúrájukat, egymás kutatásainak megismerése pedig jó alapot teremthet a további közös kutatásokra is.  Dr. Hornyacsek Júlia, a KMDI tudományos titkára a Beck Mihály gondolataival kívánt jó munkát a résztvevőknek:

„Csak a körültekintő, sokoldalúan ellenőrzött és ellenőrzött vizsgálatoktól remélhető, hogy előrelépést jelentenek ismereteinkben, és […] beépülhetnek a tudomány egészébe.”

A konferencián jelentő számú résztvevő, 23 fő harmadéves doktorandusz mutatta be kutatása eddig elért eredményeit, és terveit a jövőre nézve. Az előadások öt helyszínen, öt szekcióban, párhuzamosan zajlottak. A doktori iskola megjelent témavezetői, a téma elismert szakemberei bevezetőjükben kiemelték a különböző területek kutatásának eddigi főbb állomásait, majd a hallgatók előadásai következtek.

 A doktoranduszok által bemutatott témák a Katonai műszaki tudományok széles palettáját ölelték fel. A beszámolók a katonai műveletek műszaki támogatása, a repülésbiztonság és katonai logisztika, a katasztrófavédelem és a veszélyes árúk szállítása műszaki kérdései, a környezetbiztonság és katonai műveletek összefüggései, valamint a katonai műszaki infrastruktúra létesítményeinek biztonsága és korszerűsítési lehetőségei témákat ölelték fel.

A szekciókat prof. em. dr. Halász László, dr. habil. Kátai-Urbán Lajos, prof. dr. Lukács László egyetemi tanár, dr. Muhoray Árpád. ny. vezérőrnagy,  dr. Tóth Rudolf ny. dandártábornok urak vezették, akik tartalmilag és formailag is értékelték az előadásokat, jobbító szándékú kritikával segítették az előadókat a hibák, hiányosságok felismerésében.

A konferencián részt vettek a doktori iskola oktatói, témavezetői, kutatási-terület vezetői, akik hozzászólásukkal, véleményükkel értékes segítséget nyújtottak a hallgatóknak a kutatásokhoz, az eredményes értekezés elkészítéséhez.

Prof. dr. Lukács László a rendezvény zárásakor rövid értékelésre kérte a szekcióvezetőket, majd erőt, kitartást kívánt a résztvevőknek a jövőbeli sikeres kutatásokhoz és  védéshez, majd  bezárta a tudományos rendezvényt.

Készítette: Bognár Eszter, fotó: Petkovics Tamás

Cimkék: katonai-hirek

Hallgatóink részvétele a VOLARE projektben

volare 2016 10 07 34

Fekete Csaba, Hadobács Katalin és Vránics Dávid, a KMDI doktoranduszai , bekapcsolódtak a GINOP-2.3.2-15 „A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen” (VOLARE) című projektbe kutatóként.  Részt vettek a megnyitó konferencián 2016. október 7-én Szolnokon. Az UAS_ENVIRON területen dolgoznak a projekben, Fekete Csaba jelenleg a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó légiforgalmi eljárásrendeken, Vránics Dávid  a meteorológiai adatokat gyűjtő és kiszolgáló informatikai rendszert kutatja és fejleszti.


Molnár Robin kutatási tevékenysége

Molnár Robin tű. fhdgy., KMDI doktorandusz

Molnár Robin tű. fhdgy., a KMDI doktorandusza tűzoltás és műszaki mentés szervezése és irányítása témában folytat kutatásokat. A tudományos munkája kiszélesítését és az anyaggyűjtést segítette, hogy olyan szakmai gyakorlatokon vett részt, mint a Cross Landing 2013. magyar – román légi kutató mentő gyakorlat, a „NATO CODRII 2011" (Moldávia) nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlat és az EU HUROMEX 2008” (Szolnok) nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlat. A kutatási eredményeit a gyakorlatban is kipróbálhatta a borsodi árvízi védekezés és a vörös iszap katasztrófa túlélő-kutatási feladatainak ellátása során a Fővárosi Különleges Rendeltetésű Mentőszervezet kötelékében.  Csapatával győzni tudott a VIII. Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedőn és a IV. Országos Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport szakmai vetélkedőn is.


Tájékoztató a KMDI új képzési rendjéről

kmdi temavezetoi tajek

Mellékelten található a témavezetők számára bemutatott prezentáció a Katonai Műszaki Doktori Iskola új képzési rendjéről.


A katonai műszaki kutatások aktuális kérdései konferenciafelhívás

Az NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola, „A katonai műszaki kutatások aktuális kérdései" címmel tudományos konferenciát hirdet.
 
IDŐPONT: 2017. MÁRCIUS 8. 09.00-13.30 ÓRA
HELYSZÍN: ZRÍNYI MIKLÓS LAKTANYA ÉS EGYETEMI CAMPUS  
(1101 Budapest, Hungária körút 9-11. IMO konferencia terem)
 
A  konferencia  célja,  hogy  fórumként  szolgáljon  a  katonai  műszaki  kutatások aktualitásainak  bemutatására.  Cél  továbbá,  hogy  a  3.  évfolyamos doktoranduszok,  mint  a  jövő  tudományos  munkát  végző  szakemberei, lehetőséget  kapjanak  arra,  hogy  bemutassák  a  kutatási  tervüket  és  egy részkutatásukat  a  szakmai  és  a  tudományos  közönség  előtt,  és  gyakorlatot szerezzenek a tudományos előadások tartásában, valamint  további javaslatokat kapjanak a jövőbeni kutatásukhoz.

 • A katonai műszaki kutatások aktuális kérdései konferencia felhívás
 • Fájl letöltése
 • A katonai műszaki kutatások aktuális kérdései konferencia meghívó
 • Fájl letöltése
 • A katonai műszaki kutatások aktuális kérdései konferencia szekcióbeosztás
 • Fájl letöltése
Cimkék: katonai-hirek

Campus Mundi ösztöndíj

A Campus Mundival kapcsolatban sok információ található az alábbi linkeken:

Doktori felvételi a 2017/2018-as tanévre

A 2017/18-as tanévben is indulnak az NKE doktori képzései! További információk az alábbi weboldalon olvashatóak:

http://uni-nke.hu/kutatas/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/2017-2018

 

 • Admission Information on the Doctoral Programs for the Year of 2017/2018
 • Fájl letöltése
Cimkék: katonai-hirek

Abszolutóriumot kaptak a KMDI végzős hallgatói

KMDI absz 2016

A Katonai Műszaki Doktori Iskola végzős hallgatói ünnepélyes keretek között vehették át a végbizonyítványukat. Az eseményt Dr. Hornyacsek Júlia, a KMDI tudományos titkára nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a végzős hallgatók számára nagy kihívást jelent kutatásaik eredményeit összefoglaló a doktori értekezésük elkészítése, amely azonban nem jelentheti a tudományos tevékenységük befejezését, hiszen a tudomány iránti elkötelezettség egy életen keresztül része lesz a mindennapjaiknak. Prof. Dr. Kende György, a KMDI vezetője méltatta az eddigi tevékenységüket, megköszönte a jelenlévő családtagoknak a kitartást, és sok erőt kívánt a hallgatók további tevékenységéhez. Ezt követően átadta az abszolutóriumokat a jelenlévőknek. A rendezvény az első évfolyamos nappali képzésben résztvevő doktorandusz hallgatók rövid műsorával, és Dr. Király László, az MHTT alelnökének elismerő szavaival zárult.

Ezen a napon a végzős hallgatók hivatalosan is elértek egy fontos mérföldkőhöz, melyet a disszertáció megírása, illetve a fokozatszerzési eljárás megindítása és a tudományos fokozat megszerzése követ majd. A további akadályok leküzdéséhez sok sikert kívánunk!

Tudósítás: Tóth Dominik, Fotó: Bodnár Eszter

Cimkék: katonai-hirek

Hallgatói útmutató

tájékoztató_előkép

Elkészült az első évfolyamosok hallgatói útmutatója.

 • Tájékoztató a KMDI képzéséről a 2016-os évfolyam számára
 • Fájl letöltése

Felhívás előzetes kreditbeszámításra

9b72812e502c2614d106764c746d53c1178922d8

Az előzetes kreditbeszámítások ideje 2016. november 15-én lejár.
Kérjük, az első évfolyamosokat, hogy aki korábbi cikkeit el szeretné ismertetni, a megfelelő nyomtatvánnyal juttassa el a cikkek különlenyomatait a KMDI titkárságra.


Abszolutóriumok kiadása

diploma certificat 3595382b

A végzős doktoranduszok abszolutóriumának kiadása
2016. november 10. 14.30
NKE, Zrínyi Campus, Bolyai terem

Üdvözlettel: Titkárság


8th Annual Conference of the European Decision Sciences Institute (EDSI) 2017, May 29-June 1, 2017 in Granada (Spain)

We would like to invite you to submit your research and to attend to the 8th Annual Conference of the European Decision Sciences Institute (EDSI 2017): "Information and Operational Decision Sciences" which will take place in Granada (Spain) from May 29 to June 1, 2017: http://grxworkshop-en.congressus.es/edsi2017 The call for papers is alredy open till January 15, 2017.

Key dates of the Conference:
  - May 29 - June 1, 2017: Conference dates.
  - January 15, 2017: Deadline for authors to submit full papers and abstracts.
  - February 28, 2017: Acceptance/rejection notification sent to authors.
  - April 15, 2017: Deadline for authors to submit the final manuscript of accepted full papers for publication.

Keynotes Speakers: Jorg Henseler (University of Twente, The Netherlands) and Jose Roldan (University of Seville, Spain): "Coping with endogeneity in composite modeling".

Find attached the call for papers. Please, share with other colleagues that may be interested. For further information, please visit the Conference website: http://grxworkshop-en.congressus.es/edsi2017

We look forward to seeing you in Granada!

Jose Benitez, Conference Chair of EDSI 2017 ()
Javier Llorens, Conference Co-Chair of EDSI 2017

Workshop on PLS Path Modeling Using ADANCO 2.0: Introduction, Extensions, and Advances

The PLS School will develop and teach the Workshop on PLS Path Modeling Using ADANCO 2.0: Introduction, Extensions, and Advances in Granada
(Spain) on May 28, 2017. This is a pre-Conference Workshop of EDSI 2017. The registration is now open.

This Workshop provides a profound introduction to PLS path modeling to be skilled to perform and report a high quality PLS analysis by following the latest suggested standards by means of the statistical software package Advanced Analysis of Composites (ADANCO) 2.0. The instructor will make use of several examples from Business Administration research. Participants will receive a complimentary one-year fully functional version of ADANCO 2.0 (Student Edition).

Please, share with other colleagues that may be interested. For further information, please visit the Workshop website:
https://en.xing-events.com/PLS2017EDSI.html?page=1405030

 • 8th Annual Conference of the European Decision Sciences Institute (EDSI) 2017
 • Fájl letöltése

Bajor Ösztöndíj

A BAYHOST (Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) idén is közzétette a Bajor Szabadállam fiatal diplomások részére szánt tanulmányi ösztöndíjait a 2017/2018-as évre. A pályázati lehetőségek magyar állampolgárok számára is nyitottak. 
 
Az ösztöndíj finanszírozza egy bajor felsőoktatási intézményben folytatott doktori, illetve posztgraduális képzést. Első körben egy éves időtartamra lehet pályázni, ami kétszer megismételhető. Összesen tehát három évet lehet a program keretén belül egy bajor egyetemen tölteni.
 
Továbbá egy egyéves kutatási ösztöndíj elnyerésére is lehetőség van egy bajor intézményben a saját országban végzett doktori képzéshez kapcsolódóan.  
 
Jelentkezési határidő: 2016. december 1. (postai bélyegző időpontja)
 
Bővebb információk az alábbi link alatt találhatóak: www.bayhost.de 
 
A pályázatokhoz kapcsolódó kérdésekkel Katrin Döppe-hez, a BAYHOST munkatársához lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken: ; 00 49 941 943 5049.
Cimkék: katonai-hirek

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

ntp 72 rgb

Károly Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Műszaki Doktori Iskolájának doktorandusza, 2016-ban eredményes pályázott nyújtott be a Nemzeti Tehetség Program keretében, a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjra (NTP-NFTÖ-16). Az ösztöndíjból megvalósuló kutatásai szorosan kapcsolódnak kutatási témájához, amely a „Korszerű rádiófrekvenciás eszközök, rendszerek,eljárások katonai és veszélyhelyzeti alkalmazása.” (Témavezetője: Dr. Németh András)

A képen Károly Krisztián látható dr. Illés Boglárka - ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkárral és Bene Dániellel - az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő főigazgatójával 2016. szeptember 27-én az ünnepélyes ösztöndíjátadáson az Emberi Erőforrások Minisztériumának dísztermében.

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.

Pályázatok benyújtására továbbra is van lehetőség:

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NTP/ntp_16/NTP-NFT%C3%96-16/EPER_Palyazati_utmutato_NFT%C3%96_16.pdf

  • Károly Krisztián, NTP
Cimkék: katonai-hirek

Nyári Titkársági ügyelet

Nyári Titkársági ügyelet a Katonai Műszaki Doktori Iskolában

Eljárási szünet: 2016. július 15 - augusztus 20.
 

Ügyelet:

Július 21. 9:00-12:00
Július 28. 9:00-12:00
Augusztus 04. 9:00-12:00
Augusztus 11. 9:00-12:00
Augusztus 18. 9:00-12:00
Augusztus 22-26. 9:00-12:00
 

Augusztus 29-től a következő időbeosztás szerint:

Hétfői napokon az ügyintézés szünetel!
Kedd-szerda- csütörtök: 9.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00

Regisztrációs, beiratkozási időszak: 2016. augusztus 22-28.

Féléves tanulmányi terv leadási határideje: 2016. augusztus 28-ig.

Cimkék: katonai-hirek

Pótfelvételi

Még mindig nem késő jelentkezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktori képzéseire. Pótfelvétei eljárás indul, amelyre  2016. július 29-éig lehet benyújtani a szükséges dokumentációt. Fontos tudni, hogy a rendes felvételi eljárástól eltérően pótfelvételikor nincs hiánypótlási időszak.

Az NKE a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. Tájékozódásképp a Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei legfontosabb adatai megtekinthetők az Országos Doktori Tanács honlapján (http://www.doktori.hu).

További részletes információkkal a Tudományos Ügyek Irodája szolgál:

Ritter Noémi

+3614329000/29739

http://uni-nke.hu/kutatas/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/doktori-potfelveteli-2016 

Cimkék: katonai-hirek