Jelenleg 4 bejegyzés található Kmdi hírek kategóriában

A tudomány szolgálatában

  • PhD Évnyitó kezdőlap
  • PhD Évnyitó 1
  • PhD Évnyitó 11
  • PhD Évnyitó 7
  • PhD Évnyitó 6
  • PhD Évnyitó 10
  • PhD Évnyitó 9
  • PhD Évnyitó 8
  • PhD Évnyitó 4
  • PhD Évnyitó 3
  • PhD Évnyitó 5
  • PhD Évnyitó 2
 • Előző
 • Következő

A tudomány önálló műveléséhez képességekre, megfelelő hozzáállásra valamint alázatra, szorgalomra és módszerekre van szükség. Jó hozzáállásra és érdeklődésre csak olyanok tudnak nevelni, akik saját maguk is rendelkeznek ezekkel a képességekkel - mondta köszöntőjében Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, az intézmény doktoranduszai számára rendezett tanévnyitón. A Ludovika Campus dísztermében tartott ünnepségen az NKE rektora a kitűnő tudományszervező, Magyary Zoltán gondolatait idézte a résztvevőknek: „A tudományos kutatás és a felsőoktatás az egyes tudósoknak a legszemélyesebb munkája, van azonban a tudományos munkának számos olyan feltétele, amit azok egyenként nem tudnak maguk számára megszerezni, hanem csak együttes munkával, szervezettség erejével biztosíthatnak maguknak.”

Az ünnepi köszöntőt a doktoranduszok fogadalomtétele követte, majd az intézmény három doktori iskolájának vezetői tájékoztatták a résztvevőket a képzésekről. Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes, a Hadtudományi Doktori Iskola vezetője előadásában a többi között a magyar hadtudomány kialakulásának, fejlődésének fontosabb állomásait ismertette.

Prof. Dr. Haig Zsolt ezredes, a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője tájékoztatójában elmondta: a doktorandusz hallgatóktól azt várják el, hogy olyan munkák, értekezések szülessenek a műszaki tudományok eredményeit felhasználva, amelyeket a későbbiekben hatékonyan tudnak majd alkalmazni a katonai, a rendvédelmi vagy akár a katasztrófavédelmi területen.

Prof. Dr. Bukovics István, a Közigazgatás-tudományi Doktori iskola vezetője előadásában értékelte a doktori iskola eddigi tevékenységét. Beszédében kiemelte, hogy a képzés mellett a hallgatók közreműködésével konferenciákat szerveztek, tudományos programokban vettek részt, amelyek közül kiemelte a Jó Állam Kutatóműhely programot. Bukovics István hozzáfűzte, hogy nagy hangsúlyt fektettek a szakmai és tudományos kapcsolatok kiépítésére. Ennek köszönhető a Kúriával kötött együttműködési megállapodás is, amely lehetővé teszi, hogy a doktorandusz hallgatók ott töltsék gyakornoki idejüket.  

Kiss Dávid, a Doktorandusz Önkormányzat elnöke beszédében arra helyezte a hangsúlyt, hogy miként segítheti az önkormányzat a doktorandusz hallgatókat a tanulmányaik során, ahol egyik kiemelkedő feladatuk a hallgatók érdekeinek képviselete. Kiss Dávid hozzáfűzte, a Doktorandusz Önkormányzat elsődleges célja az egyetem szellemiségével összhangban az, hogy közelebb hozzák egymáshoz a három hivatásrend képviselőit.

A rendezvényen Prof. Dr. Kovács László ezredes, a HHK tudományos dékánhelyettese ismertette a doktori képzés lényegét és beszélt a publikációs lehetőségekről is. A doktori képzés hat félévből áll, ahol graduális képzésben kell részt venniük a hallgatóknak, akiknek meg kell írni az értekezést és ezzel párhuzamosan kutatásokat is folytatnak. A saját kutatási témák feltárása, illetve a publikációk azok, amelyek „előre viszik” a doktori képzést- fűzte hozzá a dékánhelyettes.

Az ünnepségen felszólalt Prof. Dr. Vastag Gyula, az első Magyary Chair is, aki előadásában utalt arra, hogy szükség van a nemzetközi megmérettetésre, kell egy tudományterület, amelyet a magunkénak vallunk. Szerinte nagy szükség van a gyakorlati tudásra és tapasztalatra.

Prof. Dr. Padányi József dandártábornok, megbízott tudományos rektorhelyettes zárszavában elmondta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetése leginkább abban tud segíteni a doktoranduszoknak, hogy megteremti azokat a feltételeket, amelyek mellett már csak arra kell koncentrálniuk a hallgatóknak, ami a dolguk, vagyis kutassanak, tanuljanak, publikáljanak.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem három doktori iskolájában összesen 99 doktorandusz hallgató kezdi meg a tanévet, közülük négyen külföldi állampolgárok.

Cimkék: katonai-hirek, 2014

Kiválóan szerepeltek doktoranduszaink a DOSZ nyári táborában

  • Nyári Egyetem

Idén a Miskolci Egyetem adott otthont a Doktoranduszok Országos Szövetségének hagyományos Nyári Táborának augusztus 28-a és 31-e között. A Hadtudományi Osztály 11 fővel képviseltette magát a rendezvényen. Csütörtökön az ünnepélyes megnyitón Schanda Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte az egybegyűlteket. Az állófogadás után részt vehettünk a selmecbányai hagyományőrzők rendezvényén, amely nagyon érdekes és tanulságos volt, megmutatták, hogy a több száz éves múltat lehet és kell is őrizni. Ez nekünk is iránymutató lehet.

Pénteken a tudományos előadások után osztályülést tartottunk, ahol megbeszéltük az eddig végzett munkát, áttekintettük az előttünk álló feladatokat, illetve hét új taggal bővítettük az osztály létszámát. A délután kirándulással, vonatozással, a diósgyőri vár és Lillafüred meglátogatásával telt. Szombaton a sporté és a főzésé volt a főszerep. Fantasztikus nap volt, tagjaink nagyon kitettek magukért. A főzésben véleményem szerint olyan alkottunk, aminek mindenki a csodájára járt. Tárkonyos galambragut készítettünk és nagyon finom lett. Köszönet a főszakácsunknak Prohászka Petrának, segítőjének Bányász Péternek és mindenkinek, aki cipelt, tisztított és szeletelt.

A sportban nagyszerűen teljesített az osztály, három arany, egy ezüst és három bronzérem, valamint számos helyezés volt a mérleg. Aranyérmet szerzett Vajkai Edina női asztalitenisz, Szabó Csaba férfi tollas, Kiss Dávid strandröplabda sportokban. Nekik is köszönhetően a Hadtudományi Osztály nyerte a DOSZ Vándorkupáját, amely most egy évig nálunk díszeleg.

Összefoglalva, nagyszerű hétvége volt, nagyon jól éreztük magunkat és nagyon jól esett mindegyikünknek, hogy a DOSZ vezetősége és a résztvevők is igen pozitívan nyilatkoztak a Hadtudományi Osztály összetartásáról, kiállásáról és az elmúlt másfél évben végzett munkánkról. A tudományos osztályok között kiemelkedően teljesítettünk. 


Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a sikerhez.

Cimkék: katonai-hirek, 2014

Doktorandusz konferencia egyetemünkön

  • Doktorandusz konferencia egyetemünkön

A Hungária körúti kampuszon 2013. október 25-én került megrendezésre a „Haza szolgálatában” című konferencia, amelyen többek között a hadtudomány területén kutató doktoranduszok kaptak lehetőséget kutatásaik bemutatására. A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának szervezésében, a DOSZ Hadtudományi és Közigazgatás-tudományi osztályai, valamint a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete segítségével valósult meg.

Kilenc szekcióban közel nyolcvan előadás hangzott el, az előadók nemcsak egyetemünkről, hanem az ország számos pontjáról, sőt még a határon túlról is érkeztek.

A Katonai-Műszaki Doktori Iskola 14 hallgatója a Védelmi elektronika, kiber biztonság szekcióban, 5 hallgatója a Katasztrófavédelem, védelmi igazgatás szekcióban számolt be kutatásai részeredményeiről. Az előadások alapjait képező tanulmányok hamarosan a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos folyóiratában, a Társadalom és Honvédelemben fognak megjelenni.

Cimkék: katonai-hirek

Megalakult a Doktoranduszok Országos Szövetségének Hadtudományi Osztálya

  • Megalakult a Doktoranduszok Országos Szövetségének

Megalakult a Doktoranduszok Országos Szövetségének Hadtudományi Osztálya2013. június 11-én megalakult a DOSZ Hadtudományi Osztálya. A rendezvényen többek közt részt vett Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem akkori tudományos rektor-helyettese, Dr. Nagy László nyá ezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) elnöke, Prof. Dr. Szenes Zoltán nyá vezérezredes, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Hadtudományi Bizottságának elnöke, M. Szabó Miklós nyá. altábornagy, hadtörténész, az MTA rendes tagja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (volt Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemrector emeritusa, Prof. Dr. Haig Zsolt ezredes, a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője és egyetemünk számos prominens oktatója. Ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Hadtudományi Társasággal és a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottságával a jövőbeni közös munka reményében. Egy mentorrendszer kidolgozásával segítjük tagjainkat, akik a végzés után egy-egy professzor segítségével készülhetnek a Tudományos Akadémia köztestületi tagságára. A tudományos osztályok rendszere éppen arra nyújt semmihez nem hasonlítható lehetőséget, hogy tudományos pályájuk legelején álló fiatalok a leendő élethivatásukhoz illő kettős elvárásra felkészülhessenek: a jövendő magyar tudósai az elmélyült személyes kutatómunka mellett érezzenek személyes felelősséget tudományuk kibontakoztatására tudományszervezési és tudománypolitikai feladatok tudatos felvállalásán keresztül is.

Az osztály elnöke, Berki Gábor ny. r.százados, a KMDI első éves doktorandusza, a további 14 alapító taggal (közülük további 8 fő a Katonai-Műszaki Doktori Iskola hallgatója) együtt azon fog dolgozni, hogy kialakuljon egy olyan közösség, amely összefogja a hadtudományhoz kötődő tudományterületeken kutató doktoranduszokat. Konferenciák, publikációs lehetőségek és kerekasztal beszélgetések szervezésével, illetve a DOSZ rendezvényein való aktív részvétellel szeretnék bekapcsolni a tagságot a magyar tudományos élet vérkeringésébe.

Cimkék: katonai-hirek, 2014