Jelenleg 2 bejegyzés található Kutatás és tudományos élet/Doktori iskolák kategóriában

Ünnepélyes tanévnyitó a Hadtudományi Doktori Iskolában

Szeptember 18-án 10 órai kezdettel került sor a Hadtudományi Doktori Iskola valamint a Műszaki Doktoriskola tanévnyitójára. A tanévet Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Hadtudományi kar dékánja nyitotta meg. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Prof. Dr. Padányi József dandártábornok, rektor- helyettes úr is. A köszöntők után a két doktori iskola különvált, majd a Hadtudományi Doktori Iskola vezetője, Prof. Dr. Csikány Tamás vette át a szót. Az első és a felsőbb évfolyamosok tájékoztatót kaptak, ahol az új Doktori Szabályzat változásaira, valamit a doktori iskolák specialitásaira hívták fel a figyelmet. A Hadtudományi Doktori Iskolában az idei tanévben 37 első éves kezdi meg a tanulmányait, közülük heten nappali tagozaton, hárman egyéni képzési formában, 27-en pedig levelező képzésben merülhetnek el a had-és műszaki tudományokban, valamint saját kutatási témájukban.

  • tanevny1
  • tanevny2
  • tanevny3
  • tanevny4
  • tanevny5
 • Előző
 • Következő

2013. szeptember 24.                                                                   Dr. habil. Szelei Ildikó

Cimkék: kmdi, 2013

Megalakult a Doktoranduszok Országos Szövetségének Hadtudományi Osztálya

  • Megalakult a Doktoranduszok Országos Szövetségének

Megalakult a Doktoranduszok Országos Szövetségének Hadtudományi Osztálya2013. június 11-én megalakult a DOSZ Hadtudományi Osztálya. A rendezvényen többek közt részt vett Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem akkori tudományos rektor-helyettese, Dr. Nagy László nyá ezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) elnöke, Prof. Dr. Szenes Zoltán nyá vezérezredes, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Hadtudományi Bizottságának elnöke, M. Szabó Miklós nyá. altábornagy, hadtörténész, az MTA rendes tagja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (volt Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemrector emeritusa, Prof. Dr. Haig Zsolt ezredes, a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője és egyetemünk számos prominens oktatója. Ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Hadtudományi Társasággal és a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottságával a jövőbeni közös munka reményében. Egy mentorrendszer kidolgozásával segítjük tagjainkat, akik a végzés után egy-egy professzor segítségével készülhetnek a Tudományos Akadémia köztestületi tagságára. A tudományos osztályok rendszere éppen arra nyújt semmihez nem hasonlítható lehetőséget, hogy tudományos pályájuk legelején álló fiatalok a leendő élethivatásukhoz illő kettős elvárásra felkészülhessenek: a jövendő magyar tudósai az elmélyült személyes kutatómunka mellett érezzenek személyes felelősséget tudományuk kibontakoztatására tudományszervezési és tudománypolitikai feladatok tudatos felvállalásán keresztül is.

Az osztály elnöke, Berki Gábor ny. r.százados, a KMDI első éves doktorandusza, a további 14 alapító taggal (közülük további 8 fő a Katonai-Műszaki Doktori Iskola hallgatója) együtt azon fog dolgozni, hogy kialakuljon egy olyan közösség, amely összefogja a hadtudományhoz kötődő tudományterületeken kutató doktoranduszokat. Konferenciák, publikációs lehetőségek és kerekasztal beszélgetések szervezésével, illetve a DOSZ rendezvényein való aktív részvétellel szeretnék bekapcsolni a tagságot a magyar tudományos élet vérkeringésébe.

Cimkék: katonai-hirek, 2014