Jelenleg 11 bejegyzés található svkk kategóriában

Elemzések - 2003

 • Egy új orosz biztonsági-katonai stratégia kontúrjai [The Contour of a New Russian Security-Military Strategy]

Szerző: Póti László

2003/3. pdf.

 • Az európai biztonság- és védelempolitika fő kérdései, prioritásai – pillanatkép belülről [The Main Questions, Priorities of the European Security and Defence Policy – a Glimpse from the Inside]

Szerző: Vincze Hajnalka

 2003/2. pdf.

 • Az Európai Unió 2003-as kormányközi konferenciája és az „Alkotmány”-tervezet [The 2003 Intergovernmental Conference of the European Union and the Constitutuion Draft]

Szerző: Vincze Hajnalka

 2003/1. pdf.

Cimkék: 2003

Elemzések - 2004

 • Biztonságpolitikai dilemmák és viták Finnországban[Security Policy Dillemmas and Debates in Finnland]

Szerző: Takács Judit

2004/6. pdf.

 • Új elemek az ukrán kül- és biztonságpolitikában [New Elements in the Ukranian Foreign and Security Policy]

Szerző: Póti László

 2004/5. pdf.

 • Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének isztambuli csúcstalálkozójáról[About the Istanbul Summit of the North-Atlantic Treaty Organization]

Szerzők: Tálas Péter, Póti László, Takács Judit

2004/4. pdf.

 • A terrorizmus elleni küzdelem fogalmi és tartalmi keretei, különös tekintettel annak katonai dimenziójára [The Conceptual and Contentual Framework of the Struggle Against Terrorism]

           Szerzők: Tálas Péter, Póti László, Takács Judit

2004/3. pdf.

 • A védelmi szektor parlamenti felügyeletének néhány kérdéséhez[Questions Concerning the Legislative Overview of the Defence Sector]

Szerző: Molnár Ferenc

 2004/2. pdf.

 • A lengyel különleges katonai egység [GROM][The Polish Special Forces Unit [GROM]]

           Szerző: Tálas Péter

 2004/1. pdf.

Cimkék: 2004

Elemzések - 2005

 • A magyar multinacionális cégek terjeszkedése és a magyar külpolitika [The Expansion of Hungarian Multinational Firms and Hungarian Foreign Policy]

Szerző: Németh Bence

 2005/5. pdf.

 • A világ 2020-ban [The World in 2020]

 Szerző: Elek Anita

 2005/4. pdf.

 • Az államegyesítő, a nyugatos és a klános: a poszt-szovjet térség 21. századi „forradalmai” [The State Consolidater, the Western and the Clan-like: 21st century revolutions of the Post – Soviet Region]

Szerző: Póti László

2005/3. pdf.

 • A magyar társadalom viszonya a terrorizmushoz [The Hungarian Society’s Proportion to Terrorism]

 Szerzők: Gyimesi Gyula, Molnár Ferenc

 2005/2. pdf.

 • Az ukrán kül- és védelempolitika új hangsúlyai az elnök- és kormányváltás után [The New Emphasis of the Ukranian Foreign and Defence Policy After the Change of President and Government]

 Szerző: Póti László

 2005/1. pdf.

Cimkék: 2005

Elemzések - 2006

 • NATO-csúcstalálkozók Washingtontól Rigáig [NATO Summits from Washington to Riga]

 Szerzők: Tálas Péter és Molnár Ferenc

 2006/6. pdf.

 •  A közel-keleti válság legújabb fejleményeiről [About the Latest Developments of the Middle East Crisis]

 Szerzők: N. Rózsa Erzsébet és Tálas Péter

 2006/5. pdf.

 • Új minőség az orosz külpolitikában

 Szerző: Póti László

 2006/4. pdf.

 •  A tartományi újjáépítési csoportokról [About the Provincial Reconstruction Teams]

 Szerzők: Takács Judit, Landesz Tamás és Tálas Péter

 2006/3. pdf.

 • Az Európai Unió katonai akciója a Kongói Demokratikus Köztársaságban: az EUFOR RD Congo [The Eurpean Union’s Mission in the Democratic Republic of Congo: the EUFOR RD Congo]

 Szerzők: Rácz András, Róth András

 2006/2. pdf.

 • Az iráni atomprogram körüli vitáról [About the Iranian Nuclear Program]

  Szerzők: N. Rózsa Erzsébet és Tálas Péter

  2006/1. pdf.

Cimkék: 2006

Elemzések - 2007

 • A pakisztáni politikai helyzetről [About the Pakistani Political Situation]

Szerző: Háda Béla

2007/4. pdf.

 • Adalékok az iráni katonai fejlesztések hátteréhez [Admixtures to the Background of the Iranian Military Developements]

Szerző: Rácz András

2007/3. pdf.

 • Válaszúton a lengyel atlantizmus? [Polish Atlanticism at Crossroads?]

Szerző: Tálas Péter

 2007/2. pdf.

 • A készülődő küszöb-ország: a japán biztonságpolitikai fordulat [The Preparing Threshold Nation: the Change in Japanese Security Policy]

Szerző: Póti László

 2007/1. pdf

Cimkék: 2007

Elemzések - 2008

 • Az ukrán és a grúz NATO-tagság kérdése és a magyar érdekek [The Question of NATO-Membership of Ukraine and Georgia and the Hungarian Interests]

Szerző: Varga Gergely

 2008/10. pdf.      [english summary pdf.]

 • Az amerikai külpolitika és az elnökjelöltek programjai [American Foreign Policy and the Presidential Candidates’ Agenda]

Szerző: Varga Gergely

 2008/9. pdf.        [english summary pdf.]

 • A grúz–orosz háború geopolitikai értelmezése [The Geopolitical Interpretation of the Georgian – Russian War]

Szerző: Tálas Péter

 2008/8. pdf.      [english summary pdf.]

 • A Srí Lanka-i etnikai konfliktusról [About the Ethnic Conflict in Sri Lanka]

Szerző: Háda Béla

2008/7. pdf.      [english summary pdf.]

 • A miniszterelnökségtől a miniszterelnökségig: Vlagyimir Putyin nyolc elnöki éve  [From Prime Minister to Prime Minister: Vladimir Putin’s Eight Years in Presidency]

Szerző: Póti László

2008/6. pdf.      [english summary pdf.]

 • A NATO bukaresti csúcstalálkozója budapesti szemmel

Szerző: Tálas Péter

 2008/5. pdf.      [english summary pdf.]

 • A pakisztáni helyzet a választások után

Szerző: Háda Béla

 2008/4. pdf.      [english summary pdf.]

 • A NATO bukaresti csúcstalálkozója

Szerző: Tálas Péter

 2008/3. pdf.      [english summary pdf.]

 • Az irányított utódlás esete egy „szuverén demokráciában”:
  az orosz elnökválasztás – 2008

Szerző: Póti László

 2008/2. pdf.      [english summary pdf.]

 • A demokratikus hatalommegosztás kérdőjelei Pakisztánban Benazir Bhutto halálát követően

Szerző: Csicsmann László

 2008/1. pdf.      [english summary pdf.]

Cimkék: 2008

Elemzések - 2009

 • A pakisztáni belügyi hadműveletek és a helyi tálibok elleni háború [The Pakistani internal military operations and the war against the local Taliban]

Szerző: Háda Béla

 2009/18. pdf.      

 • A NATO új stratégiai koncepciója  - adalékok a magyar szemponthoz [NATO's New Strategic Concept - Additional Thoughts to the Hungarian Perspective]

Szerzők: Tálas Péter és Varga Gergely

 2009/17 pdf.        

 • Amerikai–orosz csúcstalálkozó: javuló kapcsolatok áttörés és meglepetések nélkül [US - Russian Summit: Improving Relations Without Breakthrough and Surprises]

Szerzők: Rácz András -  Tálas Péter - Varga Gergely

 2009/16 pdf.      [english summary pdf.]

 • Az ujgur kérdés és ami mögötte van [The Uyghur Question and its Background]

Szerző: Bernát Péter

 2009/15 pdf.         [english summary pdf.]

 • Alkotmányos válság és megismételt választások Moldovában [Constitutional Crisis and Repeated Elections in Moldova]

Szerző: Rácz András

 2009/14. pdf.             [english summary pdf.]

 • Barack Obama kairói beszéde és annak visszhangja a muszlim Közel-Keleten, Pakisztánban és Izraelben [Barack Obama's Cairo speech and the responses from the Muslim Middle-East, Pakistan and Israel]

Szerzők: N. Rózs Erzsébet - Csicsmann László - Paragi Beáta - SVKI

 2009/13 pdf.          [english summary pdf.]

 • Az észak-koreai „remetekirályság” atombombája [The Nuclear Bomb of the Hermit Kingdom of North Korea]

Szerző: Csoma Mózes

 2009/12. pdf.         [english summary pdf.]

 • Új amerikai diplomáciai erőfeszítések a Közel-Keleten [New American Diplomatic Efforts in the Middle East]

Szerző: Varga Gergely

 2009/11. pdf.          [english summary pdf.]

 • A Srí Lanka-i antiterrorista hadműveletek előzményei és kilátásai [The Premises and Expectations of the Sri Lankan Anti-terrorist Military Operations]

Szerző: Háda Béla

 2009/10. pdf.           [english summary pdf.]

 •  A külső függések csapdájában – a moldovai parlamenti választás külpolitikai háttere  [In the Trap of Outside Dependencies - the Foreign Background of the Parlamentary Elections in Moldova]

Szerző: Rácz András

2009/9. pdf.            [english summary pdf.]

 • Az új Afganisztán-stratégia esélyei [The Chances of the New Afghistan - Strategy]

Szerző: Tálas Péter

 2009/8 pdf.         [english summary pdf.]

 • Obama európai körútja [Obama's European Tour]

Szerző: Varga Gergely

 2009/7 pdf.         [english summary pdf.]

 • 60 éves a NATO – a strasbourg–kehli csúcstalálkozó [NATO at 60 - The Strasbourg - Kehl Summit]

Szerzők: Tálas Péter és Varga Gergely

 2009/6 pdf.      [english summary pdf.]

 • Az új amerikai Oroszország-politikáról [About the New US Russia - policy]

Szerző: SVKI

 2009/5 pdf.         [english summary pdf.]

 • Tatárszentgyörgy után… A biztonság szubjektív percepciójának veszélyeiről [After Tatárszentgyörgy... About dangers of the subjective percepcions of security]

Szerző: Tálas Péter

 2009/4. pdf.             [english summary pdf.]

 • Az Obama-adminisztráció külpolitikai–nemzetbiztonsági csapata

            Szerző: Varga Gergely

 2009/3 pdf.          [english summary pdf.]

 • A gázai válság [The Gaza Crisis]

Szerző: Gazdik Gyula

 2009/2. pdf.         [english summary pdf.]

 • Az indiai biztonság- és védelempolitika alapvonalai [The Base of India’s Security and Defence Policy]

Szerző: Háda Béla

 2009/1. pdf.          [english summary pdf.]

Cimkék: 2009

Elemzések - 2010

 • A lisszaboni NATO- és EU–USA csúcstalálkozó agendája és várható eredményei [The agenda and the probable results of the NATO and EU - US Lisbon summit]

          Szerzők: Csiki Tamás és Varga Gergely

           2010/17. pdf.

 • Obama félidőben: külpolitikai körkép az időközi választások után [Obama at half time: a foreign policy outlook after the midterm elections]

           Szerző: Varga Gergely

            2010/16. pdf.

 • A mianmari katonai diktatúra húsz esztendeje és a 2010. évi választások [Twenty years of military dictatorship in Mianmar and the 2010 elections]

          Szerző: Háda Béla

          2010./15. pdf.

 • Újabb izraeli–palesztin tárgyalások – de meddig? [New Israeli - Palestinian negitiations - but for how long?]

           Szerző: Gazdik Gyula

           2010/14.pdf.

 • Az európai terrorfenyegetettségről a számok tükrében [About the European terror threat in the light of numbers]

          Szerző: Tálas Péter

           2010/13. pdf.

 • Az EU és a NATO szerepvállalása a Mediterráneumban [The EU's and NATO's Role in the Mediterranian]

           Szerző: Gazdig Gyula 

            2010/12.pdf.

 • A Gazprom és a "szuperagy" - közjavak és a magyar gázimport-diverzifikáció [Gazprom and the "superbrain" - public goods and Hungarian gasimport diversification]

          Szerző: Deák András György

            2010/11. pdf. 

 • Csökkenő afganisztáni esélyek [Waning chances in Afghanistan

           Szerző: Tálas Péter

            2010/10. pdf.

 • A csőbe zárt szellem – az orosz–belorusz gázkonfliktus újabb fordulója [The ghost locked in a tube - the new round of the Russian - Belorussian gas conflict]

           Szerző: Rácz András

           2010/9. pdf.

 •  Az Irán-elleni szankciópolitika múltjáról és jelenéről [About the history and present of Iran - sanctions]

          Szerző: Gazdik Gyula

          2010/8. pdf.

 • Az indiai–kínai stratégiai játszma az Indiai-óceán északi térségében [Sino-Indian strategic competition in the Northern Indian - ocean]  

           2010/7. pdf.  

          Szerző: Háda Béla

 • A formálódó új NATO-stratégia – két jelentés alapján [The Developing new NATO Strategy - Analyzing two Reports]

           Szerző: Varga Gergely        

           2010/6. pdf.

 • A lengyel–orosz kapcsolatokról Szmolenszk után [Polish - Russian relatipons after Smolensk]

         Szerzők: Sz. Bíró Zoltán - Tálas Péter

         2010/5. pdf.

 • START–III – az új fegyverzetkorlátozási szerződés [START III - The new arms control treaty]

          Szerző: Varga Gergely

           2010/4. pdf.

 • Barack Obama első elnöki éve [Barack Obama's first presidential year]

          Szerzők: Gazdik Gyula - Tálas Péter - Varga Gergely

           2010/3. pdf.

 • A Goldstone-jelentés

          Szerző: Gazdik Gyula

           2010/2. pdf.

 • Az Egyesült Államok Ázsia-politikája

          Szerző: Varga Gergely

           2010/1. pdf.

Cimkék: 2010

Elemzések - 2011

Az amerikai–iraki védelmi együttmőködés helyzete napjainkban

Szerző: Kemény János

teljes cikk: 2011/11.pdf

A palesztin ENSZ-csatlakozási szándék és kihatásai

Szerző: Gazdik Gyula

teljes cikk: 2011/10.pdf

Egy rossz házasság régi vitái: a pakisztáni–amerikai partnerség feszültségforrásairól

 Szerző: Háda Béla

 teljes cikk: 2011/9.pdf

 Az oslói/utøyai merényletről

 Szerzők: Tálas Péter – Csiki Tamás

 teljes cikk: 2011/8.pdf

 A terrorfenyegetettségről a számok tükrében

Szerző: Tálas Péter

 teljes cikk: 2011/7.pdf.

Költségvetési kényszer és stratégiai viták az Egyesült Államokban 

Szerző: Varga Gergely

teljes cikk: 2011/6. pdf.

A minszki metrórobbantás és lehetséges következményei  

Szerző: Tálas Péter

teljes cikk: 2011/5. pdf.    

A líbiai beavatkozás motivációi és nemzetközi megítélése

Szerzők: Türke András - Varga Gergely  - Gazdik Gyula - Tálas Péter - Csiki Tamás - Molnár Ferenc

teljes cikk: 2011/4. pdf.

Az indiai katonai doktrínák fejlődésének fő állomásai 1998-2010

teljes cikk: 2011/3. pdf.

A Bundeswehr reformfolyamata

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2011/2. pdf

Egyiptomi parlamenti választások: előzmények, eredmények, jövőbeni kérdőjelek 

Szerző: Gazdik Gyula

teljes cikk: 2011/1.pdf

Cimkék: 2011

Elemzések - 2012

Stratégiai törekvések a szíriai válság kapcsán II.

Szerzők: Tálas Péter, Varga Gergely

teljes cikk: 2012/20.pdf


A hagyományos fegyverek kereskedelmének nemzetközi trendjei

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2012/19.pdf


Az Obama-Romney-párharc külpolitikai aspektusa

Szerző: Varga Gergely

teljes cikk: 2012/18.pdf


Stratégiai törekvések a szíriai válság kapcsán I.

Szerzők: Csiki Tamás, Gazdik Gyula

teljes cikk: 2012/17.pdf


Barack Obama elnökségének külpolitikai értékelése


Szerző: Varga Gergely

teljes cikk: 2012/16.pdf


A két Szudán viszonya egy évvel a kettéválás után

Szerző: Marsai Viktor

teljes cikk: 2012/15.pdf

A többnemzeti katonai képességfejlesztésről a Közép-európai Védelmi Együttmőködési Kerekasztal kapcsán

Szerzők: Csiki Tamás, Németh Bence, Tálas Péter

teljes cikk: 2012/14.pdf

Kockázatok, stratégiák és a gazdasági válság

Szerző: Molnár Ferenc

teljes cikk: 2012/13.pdf

A NATO chicagói csúcstalálkozójának értékelése

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2012/12.pdf

Előzetes várakozások a NATO chicagói csúcsértekezletével kapcsolatban

Szerzők: Csiki Tamás, Szenes Zoltán, Varga Gergely

teljes cikk: 2012/11.pdf

A világ terrorfenyegetettségének alakulása 2004 és 2011 között
II. rész: Országértékelések


Szerzők: Csiki Tamás, Háda Béla, Marsai Viktor, Tálas Péter

teljes cikk: 2012/10.pdf

A világ terrorfenyegetettségének alakulása 2004 és 2011 között
I. rész: Trendelemzés

Szerző: Tálas Péter

teljes cikk: 2012/9.pdf

A válság mérhető hatása: a globális és regionális védelmi kiadások trendjei 2011-ben

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2012/8.pdf

Szíria az "arab tavasz" sodrában

Szerző: Gazdik Gyula

teljes cikk: 2012/7.pdf

Választások és stratégiai útkeresés Mianmarban

Szerző: Háda Béla

teljes cikk: 2012/6.pdf

Az Egyesült Államok védelmi stratégiai irányváltásának háttere, elemei, valamint hatásai Európára és Magyarországra

Szerzők: Csiki Tamás - Molnár Ferenc - Varga Gergely

teljes cikk: 2012/5.pdf

Politikai erővonalak, választási földcsuszamlás a posztmubáraki Egyiptomban

Szerző: Gazdik Gyula

teljes cikk: 2012/4.pdf

Az afganisztáni válság regionális perspektívából I.

Szerzők: Ablaka Gergely – Háda Béla

teljes cikk: 2012/3.pdf

Lezárja-e Irán a Hormuzi-szorostő

Szerzők: Háda Béla – Tálas Péter

teljes cikk: 2012/2.pdf

A német védelempolitika régi-új alapjai és felépítménye

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2012/1.pdf


Nemzet és Biztonság - biztonságpolitikai szemle

A NATO chicagói csúcstalálkozójának értékelése

Cimkék: 2012

Elemzések - 2013

Konfliktusforrások és kiútkeresés Jemenben

Jemenben az "arab tavasz" a hatalmi elit lecserélődéshez vezetett. A demokratizálási törekvések kibontakozását azonban az elmúlt két évben komolyan akadályozták az akut konfliktusforrások. A problémakör árnyaltabb vizsgálatához a tanulmány először röviden bemutatja a Száleh- éra utolsó időszakát, bukásának körülményeit. Ezt követően a főbb belpolitikai problémákat veszi górcső alá, kitér az országban kialakult humanitárius krízisre és a kritikus gazdasági helyzetre. Röviden elemzi a fegyveres erőkön belül kialakult megosztottságot és a felszámolására tett előremutató reformintézkedéseket, majd három, a jelenlegi jemeni belpolitikai helyzetet markánsan befolyásoló kérdéskörre összpontosít: a déli részeken megmutatkozó szeparatista törekvésekre, az al-Kaida jemeni aktivitására, valamint az al-Huthi mozgalomra.

Szerző: Prantner Zoltán

teljes cikk: 2013/15. pdf


Magyarország regionális érdekérvényesítési lehetőségei a Smart Defence- koncepció keretében

A 2008-ban kirobbant gazdasági válság nyomán kialakult forráshiány arra sarkallta a politikai vezetőket Európában, hogy még az olyan kényes területeken is az együttmőködés lehetőségét keressék, mint a honvédelem. Sok más kis államhoz hasonlóan Magyarország sem tudta kivonna magát e hatás alól, így rendkívül fontos, hogy korlátozott erőforrásait célirányosan és a lehető leghatékonyabb formában használja fel. Az elemzés célja kettős: egyrészt feltérképezi azokat a NATO Smart Defence (Okos védelem) kezdeményezéséhez kapcsolódó együttmőködési területeket, melyek lehetőségeket rejtenek a Magyar Honvédség számára a magyar képességfejlesztési prioritások alapján, másrészt az eddigi tapasztalatokra alapozva javaslatot tesz arra a konkrét regionális együttmőködési formára, amelyen keresztül Magyarország a lehető legsikeresebben érvényesítheti nemzeti érdekeit.

Szerző: Budai Ádám

teljes cikk: 2013/14. pdf

 

A költségvetési kiadások diagnózisa és csökkentésének lehetőségei

A költségvetési hiánycél szinten tartásához az adóbevételek növelésének mindenkori igénye és kényszere mellett egyre komolyabb hangsúlyt kap a kormányzati kiadások visszaszorítása. A szükségszerő kiadáscsökkentés, valamint a kormányzati kiadásokban manifesztálódó állami társadalmi jelenlét újragondolása nem képzelhető el a kiadások szerkezetének diagnózisa, az egyes ágazati mértékek nemzetközi kontextusban történő elhelyezése nélkül. Erre törekszik a jelen elemzés, mégpedig oly módon, hogy az ágazati aggregált kiadási mértékeket a rendelkezésre álló legrészletesebb alágazati bontásban értelmezi, célzottan keresve azokat a területeket, ahol – a nemzetközi GDP-arányos kormányzati kiadásokból kiindulva – lehetőség mutatkozik az esetleges további kiadáscsökkentésre.

Szerző: Felméry Zoltán

teljes cikk: 2013/13. pdf

 

Politikai átrendeződés, választások, s a harmadik Netanjahu-kormány első hónapjai Izraelben I.

A kétrészes tanulmány első fele a párt- és a választási rendszer sajátosságainak bemutatása mellett kitér a közfigyelem homlokterében álló belpolitikai kérdésekre, kampánytémákra, a politikai életben fontosabb szerepet játszó csoportosulások programjára, továbbá a 2013. januári választások előtt napvilágot látott néhány fontosabb előrejelzésre, a voksolás eredményének értékelésére. Az elemzés utal a huzamosabb ideje tartó politikai jobbratolódás megnyilvánulásaira, a radikális nacionalista csoportoknak a vezető kormánypárton belüli jelentős térnyerésére, a telepesekkel szorosan összefonódó vallásos cionista politikai erők megerősödésére, a politikai centrumban bekövetkező változások következményeire.

Szerző: Dr. Gazdik Gyula

teljes cikk: 2013/12. pdf

 

A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére III.

Vitathatatlan tény, hogy az euroatlanti térség államainak védelmi szféráját a következő években a forráshiány, egyidejőleg pedig a modernizációs kényszerek és a mőveleti képességfejlesztés egyre nyomasztóbb igénye fogja jellemezni. Miközben a következő évtizedekben a globális stratégiai környezetben a világ erőközpontja az észak-atlanti térségből fokozatosan a csendes-óceáni térség felé tolódik el – amennyiben a jelenleg tapasztalható trendek fennmaradnak –, Európa államainak azzal kell szembenézniük, hogy relatíve csökkenő gazdasági, politikai és katonai befolyással bírnak a globális folyamatokra és az Európától távoli régiók eseményeire. Ezt a folyamatot gyorsította a 2008 óta az észak-atlanti térség államait különösen keményen sújtó pénzügyi és gazdasági válság, a védelempolitika terén pedig súlyosbították az európai államok (kényszerően) csökkenő geostratégiai ambíciói, a sok esetben két évtizede csak halogatott képességfejlesztés és haderő-modernizáció, valamint az elmúlt évtized megterhelő válságkezelő mőveletei, amelyek „stratégiai fáradtságot” eredményeztek az európai államok többségénél. Az elemzés – egy négyrészes sorozat harmadik részeként – a forrásszőkösség következtében Európa hét jelentős országában végrehajtott haderő-átalakításokat mutatja be.

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2013/11.pdf

A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére II.

Vitathatatlan tény, hogy az euroatlanti térség államainak védelmi szféráját a következő években a forráshiány, egyidejőleg pedig a modernizációs kényszerek és a mőveleti képességfejlesztés egyre nyomasztóbb igénye fogja jellemezni. Miközben a következő évtizedekben a globális stratégiai környezetben a világ erőközpontja az észak-atlanti térségből
fokozatosan a csendes-óceáni térség felé tolódik el - amennyiben a jelenleg tapasztalható trendek fennmaradnak -, Európa államainak azzal kell szembenézniük, hogy relatíve csökkenő gazdasági, politikai és katonai befolyással bírnak a globális folyamatokra és az Európától távoli régiók eseményeire. Ezt a folyamatot gyorsította a 2008 óta az észak-atlanti térség államait különösen keményen sújtó pénzügyi és gazdasági válság, a védelempolitika terén pedig súlyosbították az európai államok (kényszerően) csökkenő geostratégiai ambíciói, a sok esetben két évtizede csak halogatott képességfejlesztés és haderő-modernizáció, valamint az elmúlt évtized megterhelő válságkezelő mőveletei, amelyek "stratégiai fáradtságot" eredményeztek az európai államok többségénél. Az elemzés - egy négyrészes sorozat második részeként - azt mutatja be példákkal illusztrálva, hogy a védelmi költségvetés-csökkentésre hogyan reagáltak Európa államai, milyen "válságkezelő lépésekkel" igyekeztek ellensúlyozni a forrásszőkösséget.

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2013/10.pdf

 

A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére I.

Vitathatatlan tény, hogy az euroatlanti térség államainak védelmi szféráját a következő években a forráshiány, egyidejőleg pedig a modernizációs kényszerek és a mőveleti képességfejlesztés egyre nyomasztóbb igénye fogja jellemezni. Miközben a következő évtizedekben a globális stratégiai környezetben a világ erőközpontja az észak-atlanti térségből fokozatosan a csendes-óceáni térség felé tolódik el - amennyiben a jelenleg tapasztalható trendek fennmaradnak -, Európa államainak azzal kell szembenézniük, hogy relatíve csökkenő gazdasági, politikai és katonai befolyással bírnak a globális folyamatokra és az Európától távoli régiók eseményeire. Ezt a folyamatot gyorsította a 2008 óta az észak-atlanti térség államait különösen keményen sújtó pénzügyi és gazdasági válság, a védelempolitika terén pedig súlyosbították az európai államok (kényszerően) csökkenő geostratégiai ambíciói, a sok esetben két évtizede csak halogatott képességfejlesztés és haderő-modernizáció, valamint az elmúlt évtized megterhelő válságkezelő mőveletei, amelyek "stratégiai fáradtságot" eredményeztek az európai államok többségénél. Az elemzés - egy négy részes sorozat első írásaként - azt mutatja be, hogy a gazdasági válság hogyan hatott a globális és regionális védelmi kiadásokra, különös tekintettel Európára. A későbbiekben a forrásszőkösség hatására Európában végrehajtott jelentősebb haderő-átalakításokat, végül a Magyarország közvetlen biztonsági környezetében, Közép-Európában fekvő államoknak a forrásszőkösségre adott válaszait vizsgáljuk meg.

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2013/9.pdf

 

A 2013. évi választások Pakisztánban II. - a választások eredménye, nemzetközi visszhangja és az új kormány feladata

A számos okból élénk nemzetközi figyelemtől övezett 2013. évi pakisztáni választások alkalmából készült elemzésünk első részét a 2008. februári demokratikus fordulatot követő időszak legmeghatározóbb bel- és
külpolitikai fejleményeinek szenteltük. E második részben - némi kitekintésre is vállalkozva - a voksolás eredményeit, a dél-ázsiai ország belpolitikai átalakulásának térségbeli fogadtatását, valamint az új kormányzat előtt álló legsürgetőbb feladatokat ismertetjük.

Szerző: Háda Béla

teljes cikk: 2013/8.pdf

 

A külföldi szerepvállalás első négy hónapja Maliban

Négy hónappal ezelőtt, az Opération Serval megindításakor Párizs és a mögötte álló nyugati országok abban reménykedtek, hogy márciusra sikerül véget vetniük a konfliktusnak, és Franciaország megkezdheti csapatai kivonását a nyugat-afrikai országból. Az azóta eltelt időben a francia inváziós erők és az afrikai békefenntartók látszólag komoly katonai eredményeket értek el, a helyzet tartós rendezése és a térség stabilizálódása azonban még várat magára, sőt a mali politikai erők, illetve az iszlamisták változó taktikája egyre inkább egy elhúzódó háború képét vetíti előre.

Szerző: Marsai Viktor

teljes cikk: 2013/7.pdf

 

A 2013. évi választások Pakisztánban I. A polgári kormányzás öt éve és a választások előzményei

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság belpolitikai fejlődése a 2008. február 18-i általános törvényhozási választásokkal érkezett legújabb meghatározó cezúrájához, lehetőséget teremtve a Pervez Musarraf tábornok-elnök nevével fémjelzett kilencéves diktatórikus időszak lezárására. Az új ciklus nyitányát jelentő, a média által már előre „történelmiként” jellemzett választásokat 2013. május 11-én tartották. Ennek alkalmából kétrészes elemzésünk első része Pakisztán elmúlt fél évtizedét tekinti át a legalapvetőbb jellegzetességek és fordulópontok érintésével, egészen a választások előestéjéig.

Szerző: Háda Béla

teljes cikk: 2013/6.pdf

Az állam méretének és társadalmi szerepvállalásának tendenciái – Foglalkoztatás és erőforrás-allokáció a közszférában (1989–2010)

Az állam méretének és megvalósított társadalmi szerepvállalásának kérdése az államelméletekkel foglalkozó kutatói kör mellett a széles közvéleményt is egyaránt foglalkoztatja. Az állam társadalmi szerepvállalásával kapcsolatos gondolatokat meghatározó különböző ideológiai alapállásokat félretéve az elemzés a rendszerváltás óta eltelt két évtizedben kialakult, a közszféra egészére, valamint egyes ágazataira jellemző foglalkoztatási és erőforrás-allokációs tendenciákat kívánja megvizsgálni. Objektív képet kíván alkotni arról, hogy az állam által foglalkoztatott létszám, valamint az egyes ágazati területekre allokált kormányzati kiadások nemzetközi összehasonlításban mekkora mértékőnek minősülnek, milyen tendenciákat sejtetnek.

Szerző: Felméry Zoltán

teljes cikk: 2013/5.pdf

Ázsiai hatalmi érdekek a posztpolgárháborús Sri Lankán

Szerző: Háda Béla

teljes cikk: 2013/4.pdf

 

Stratégiai törekvések a szíriai válság kapcsán III. - Az Európai Unió és a szíriai válság

Szerző: Gazdik Gyula

teljes cikk: 2013/3.pdf

 

Külpolitikai várakozások Barack Obama második elnöki ciklusa előtt

Szerző: Varga Gergely


teljes cikk: 2013/2.pdf

 

Külföldi katonai beavatkozás Maliban - az Opération Serval és háttere

[Foreign Military Intervention in Mali - The Background of Opération Serval]

Szerző: Marsai Viktor

teljes cikk: 2013/1. pdf. [english summary pdf.]

Cimkék: 2013