SzűkítésMinden Címke 188


bejegyzések

Páncéltörő szakmai gyakorlat Tatán

2010. november 15-19. között a negyedévfolyamos tüzérhallgatók, a jóváhagyott tantervnek megfelelően, Tatán bővítették szakmai ismereteiket.

A tüzérhallgatók Dr. Furján Attila alezredes vezetésével hétfőtől kezdve a 25. Klapka György Lövészdandár Harci Támogató Zászlóalj Páncéltörő üteg eszközeivel ismerkedtek két napig. A hallgatók számára az első két napon végrehajtott gyakorlás rendkívül fontos volt, mert eddig a rendszeresített technikát csak tantermi körülmények között ismerhették meg. Ez volt az első alkalom, hogy a harci technika alkalmazásával ....

A teljes tudósítást itt olvashatod....


VI. Artifex Tüzér lövésszaki verseny 2010

A Tüzér fegyvernem tagjai a múltban és a jelenben is egyik legfontosabb feladatuknak érezték a szakmai felkészültségük magas szinten tartását és továbbfejlesztését. A korábbi tüzér egységek (magasabb egységek), alegységek életében mindig jelentős esemény volt egy-egy ilyen verseny megrendezése vagy azon való részvétel, ami a szakmai kihíváson túl egyfajta bemutatója is volt a fegyvernem feladatainak és tevékenységének. A ZMNE KLHTK Műveleti Támogató Tanszék oktatói állománya 2005-ben elhatározta - akkor még tanszék szinten -, hogy felújítja a tüzérlövésszaki versenyek gyakorlatát. 2006-ban, 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben a megmérettetés már országos szintűvé vált, a tavalyi versenyen már 12 csapat képviseltette magát. Már hagyománynak számít az is, hogy a verseny fővédnöke tisztét Dr. Benkő Tibor altábornagy, a HM HVK vezérkar főnök vállalja el.

A teljes tudósítást itt olvashatod...


A Műveleti Támogató Tanszék tüzér hallgatóinak sikeres szakmai (üzemi) gyakorlata

A Műveleti Támogató Tanszék tüzér szakirány 3. és 4. évfolyamos tanulócsoportjai 2010. október 18-22.között az éves tanmenettervben rögzítettek alapján Szakmai (Üzemi) gyakorlaton vettek részt.
A kihelyezés első két napján a hallgatók az MH Központi Kiképző Bázis (Szentendre) 100-as lőterén gyalogsági fegyverekkel végrehajtott lövészeten vettek részt. Ennek keretében alaplőgyakorlatot hajtottak végre gépkarabéllyal, illetve szakalap lőgyakorlatot pisztollyal. A IV éves hallgatók lőeredményein meglátszott, hogy ők már többször is hajtottak végre ilyen típusú lőgyakorlatot. A kétnapos lövészet végén a tanszék hivatásos állománya is végrehajtotta a számára előírt lőgyakorlatokat.

A teljes tudósítást itt olvashatod...


Honvéd tisztjelöltek gyakorlata a várpalotai lőtéren

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem KLHTK ÖMI Tüzér Tanszékének III. és IV. évfolyamos tüzér honvéd tisztjelöltjei (16 fő) – a 2010/2011. tanulmányi év zárásaként – kéthetes tábori kihelyezésen és éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlaton vettek részt az MH Bakony Harckiképző Központ Várpalotai („Csörlőház –Baglyas –Szent-Györgyi erdő”) Gyakorló- és Lőterén.

A kihelyezés parancsnoka Dr. Szabó Tibor alezredes a Tüzér Tanszék tanszékvezetője, egyetemi docens volt. A ZMNE tüzéreivel együtt gyakoroltak a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola (KPTSZI) tiszthelyettes hallgatói is. A KPTSZI hallgatóinak tevékenységét Szabó Ferenc százados irányította. A gyakorlatot az MH 25. Klapka György Lövészdandár Harci Támogató Zászlóalj állománya, Kása István alezredes zászlóaljparancsnok vezetésével szolgálta ki. A gyakorlat lőtéri támogatását és logisztikai kiszolgálását az MH Bakony Harckiképző Központ kijelölt állománya hajtotta végre.

A teljes tudósítást itt olvashatod!....


Régebbi hírek

Régebbi híreinket ide kattintva tudja megtekinteni.