SzűkítésKiválasztott Címke

évzáró ünnepség

Minden Címke 209


Jelenleg 1 bejegyzés található évzáró ünnepség cimkével

HHK Karácsony: évzáró ünnepség a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon

  • fokep
  • dsc6071 2
  • dsc6078 2
  • dsc6093 2
  • dsc6102 2
  • dsc6110 2
  • dsc6116 2
  • dsc6125 2
  • dsc6131 2
  • dsc6137 2
  • dsc6145 2
  • dsc6149 2
  • dsc6153 2
  • dsc6161 2
  • dsc6165 2
  • dsc6171 2
  • dsc6177 2
  • dsc6183 2
  • dsc6188 2
  • dsc6193 2
  • dsc6198 2
  • dsc6205 2
  • dsc6230 2
  • dsc6239 2
  • dsc6248 2
  • dsc6251 2
  • dsc6264 2
  • dsc6267 2
 • Előző
 • Következő

Évzáró ünnepséget rendeztek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán, ahol a közös karácsonyozás és az évértékelés mellett kinevezések és elismerő díjak kerültek átadásra.

Boldizsár Gábor beszédjében visszaemlékezett az előző évre, aminek útján közösen ment végig a kar, majd kifejtette, hogy az előttünk álló ünnepek az elcsöndesedés és a számadás időszaka. Gondolataiban kitért a korházban lábadozó Németh József kollégára, akinek az állapota stabilizálódott, ám hosszú szellemi és fizikai rehabilitáció áll majd előtte. A rendezvényen, valamint az ünnepség után adományládát helyeztek ki, amivel Németh József családját kívánja támogatni a kar. Évértékelésében kiemelte: „Ahogy a mindennapokban egymásra támaszkodva, egymást segítve haladtunk előre a problémáink megoldásában, az új helyzetek kezelésében, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar életének jobbá tételében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztésében, úgy tettük ezt a Magyar Honvédség érdekében is és a tisztképzés jegyében.” Karácsonyi köszöntőjében áldott, békés, nyugodt és szeretettel teli ünnepeket kívánt a jelenlévőknek, amely kisugároz nemcsak az ünnepi napokra, hanem a következő évre is. „Azt kívánom, hogy az előttünk álló új esztendő békességben, nyugalomban, erőben, egészségben, hitben, becsületben, toleranciában, szeretetben, kitartásban teljen el és higgyük el azt, ha mindez megvan, bármilyen akadály jön velünk szemben, együtt, egységesen bármit le tudunk küzdeni!” – mondta a HHK dékánja.

Patyi András ünnepi gondolataiban kiemelte, hogy a karácsony hagyományosan a családnak, egyházközösségnek, gyülekezeteknek az ünnepe, amelyet a szeretteink körében töltünk. „Miért ünnepli ezt egy állami egyetem? Ráadásul egy állami egyetem katonai képzéssel foglalkozó kara?” – tette fel a kérdést az NKE rektora. „Meggyőződésből mondom, hogy azért, mert magunkat is egy közösségnek tekintjük, ahol egymást szerető emberek vannak.” Patyi András köszönetét nyilvánította ki a kollégáinak az egész éves munkájukért és kitartásukért: „Köszönöm, hogy kitartottak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mellett, a sajátos jogállású, nehéz és egyre gyarapodó feladatokkal megtisztelt és megterhelt állami egyetem mellett. Remélem, hogy a kitartásuk és a kitartásukból fakadó munkájuk a jövőben is velünk lesz.” A rektor megköszönte a kari vezetésnek az elmúlt ötéves munkáját, akik az év végével átadják a helyüket az újonnan kinevezett vezetőknek. „Kérem az új vezetők intézkedéseit, irányító-vezető munkáját fogadják megfelelő támogatással. A megfelelő támogatás egy jó vezetés mellett reményeim szerint hamar eredményeket fog produkálni!” – mondta az ünnepségen résztvevőknek.

Dr. Földváry Gábor István, a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára, az NKE Fenntartói Testületének tagja Simicskó István honvédelmi miniszter és a saját maga nevében is áldott, békés meghitt, ünnepet és karácsonyt kívánt, valamint megköszönte az egyetem és a kar munkáját. Madách Ember tragédiáját idézte, miszerint „a gép forog, az alkotó pihen”.  „Én ezzel nem tudok azonosulni, a gép sosem forog az alkotó és a működtetők odafigyelése és munkája nélkül. Ez a gép, amely nem egy gép, hanem egy közösség, egyetem, kar se forogna, működne az Önök munkája nélkül. Szeretném ezt a munkát a Miniszter Úr és a minisztérium nevében megköszönni. A Magyar Honvédség nevében, a leendő tisztek nevében, az itt végzettek és itt tanulók nevében”– mondta Földváry Gábor. Kifejtette, hogy az elmúlt év számos megoldandó feladatot, fáradozást, leküzdendő akadályt állított elő, azonban legalább annyi sikert is tartogatott. „Az egész éves munkánk egy erőfeszítéséhez, az Önök munkájához csatlakozott. Egy olyan munkához, amely a jövőt építi, a hazát erősíti, mindannyiunk biztonságát és védelmét szolgálja. Megtiszteltetés és megtisztelő ez a részvétel ebben a közös munkában!”

A rendezvény során olvasóparancs formájában ismertették a honvédelmi miniszter által kiadott 2016-os év végi kinevezéseket, valamint Patyi András az NKE rektora és Boldizsár Gábor a HHK dékánja vezetői kinevezéseket, elismerő díjakat és okleveleket adtak át az egyetem és a kar munkatársainak:

Magyarország honvédelmi minisztere határozott időre ezredessé történő előléptetésre vonatkozó döntését módosította, így határozatlan időre előléptette Dr. Pohl Árpád ezredest. Vezetői kinevezést vehetett át az érvényes és eredményes vezetői pályázás után a HHK Kari Tanácsának támogató és a Szenátus rangsoroló határozatával a HHK új vezetése. Az NKE rektora határozott időtartamra felkérte Dr. Szászi Gábor Sándor alezredest az oktatási dékánhelyettesi munkakör ellátására, Dr. Jobbágy Zoltán alezredest tudományos és nemzetközi dékánhelyettesi munkakör betöltésére, Dr. Vörös Miklós alezredest a Dékáni Hivatal hivatalvezetői pozíciójára, valamint Dr. Szebenyi Gabriellát a HHK Nyelvvizsgaközpont központvezetői munkakörének ellátására. A Honvéd Vezérkar Főnöke, elöljáró parancsnokai javaslatát figyelembe véve alezredessé léptette elő Detre Zoltán őrnagyot, továbbá őrnaggyá léptette elő Fekete Csaba Zoltán századost és Farkas Sándor századost.

Boldizsár Gábor az egyetem és a kar munkatársainak éves munkásságát ismerte el. Hadtudományi emlékplakettet adományozott Visi Tibor ezredesnek, Dr. Szabó Tibor alezredesnek, Kovács István nyá. alezredesnek, valamint Vágány József nyá. alezredesnek. Hadtudományi emlékpajzsot vehetett át a dékántól Gajdos Máté főhadnagy, továbbá Hadtudományi emlékérmet adományozott Boldizsár Gábor Bencsik Zsuzsannának, Gyenes Mártának, Konta Sándornének és Maráz Tamásnének. A Kar dékánja a kar érdekében végzett lelkiismeretes és elkötelezett munkájukért dékáni elismerő oklevelet adományozott Albert Máténak, Farkas-Antal Erzsébetnek, Kis Wagner Orsolyának, Kóti Gergőnek, Kozma Zsófiának, Magyar Attilának és Vida Istvánnak. „Előléptetésükhöz, vezetői felkérésükhöz, elismeréseikhez gratulál, további munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kíván a kar vezetése” – zárulta az olvasóparancs.


A rendezvény ünnepi hangulatát a Magyar Honvédség Szentendre Helyőrségi Zenekara biztosította, akik karácsonyi dalokkal és feldolgozásokkal lepték meg a résztvevőket.


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on