Szűkítés


Kiválasztott Címke

2012

Minden Címke 201


Jelenleg 2 bejegyzés található 2012 cimkével

Elemzések - 2012

Stratégiai törekvések a szíriai válság kapcsán II.

Szerzők: Tálas Péter, Varga Gergely

teljes cikk: 2012/20.pdf


A hagyományos fegyverek kereskedelmének nemzetközi trendjei

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2012/19.pdf


Az Obama-Romney-párharc külpolitikai aspektusa

Szerző: Varga Gergely

teljes cikk: 2012/18.pdf


Stratégiai törekvések a szíriai válság kapcsán I.

Szerzők: Csiki Tamás, Gazdik Gyula

teljes cikk: 2012/17.pdf


Barack Obama elnökségének külpolitikai értékelése


Szerző: Varga Gergely

teljes cikk: 2012/16.pdf


A két Szudán viszonya egy évvel a kettéválás után

Szerző: Marsai Viktor

teljes cikk: 2012/15.pdf

A többnemzeti katonai képességfejlesztésről a Közép-európai Védelmi Együttmőködési Kerekasztal kapcsán

Szerzők: Csiki Tamás, Németh Bence, Tálas Péter

teljes cikk: 2012/14.pdf

Kockázatok, stratégiák és a gazdasági válság

Szerző: Molnár Ferenc

teljes cikk: 2012/13.pdf

A NATO chicagói csúcstalálkozójának értékelése

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2012/12.pdf

Előzetes várakozások a NATO chicagói csúcsértekezletével kapcsolatban

Szerzők: Csiki Tamás, Szenes Zoltán, Varga Gergely

teljes cikk: 2012/11.pdf

A világ terrorfenyegetettségének alakulása 2004 és 2011 között
II. rész: Országértékelések


Szerzők: Csiki Tamás, Háda Béla, Marsai Viktor, Tálas Péter

teljes cikk: 2012/10.pdf

A világ terrorfenyegetettségének alakulása 2004 és 2011 között
I. rész: Trendelemzés

Szerző: Tálas Péter

teljes cikk: 2012/9.pdf

A válság mérhető hatása: a globális és regionális védelmi kiadások trendjei 2011-ben

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2012/8.pdf

Szíria az "arab tavasz" sodrában

Szerző: Gazdik Gyula

teljes cikk: 2012/7.pdf

Választások és stratégiai útkeresés Mianmarban

Szerző: Háda Béla

teljes cikk: 2012/6.pdf

Az Egyesült Államok védelmi stratégiai irányváltásának háttere, elemei, valamint hatásai Európára és Magyarországra

Szerzők: Csiki Tamás - Molnár Ferenc - Varga Gergely

teljes cikk: 2012/5.pdf

Politikai erővonalak, választási földcsuszamlás a posztmubáraki Egyiptomban

Szerző: Gazdik Gyula

teljes cikk: 2012/4.pdf

Az afganisztáni válság regionális perspektívából I.

Szerzők: Ablaka Gergely – Háda Béla

teljes cikk: 2012/3.pdf

Lezárja-e Irán a Hormuzi-szorostő

Szerzők: Háda Béla – Tálas Péter

teljes cikk: 2012/2.pdf

A német védelempolitika régi-új alapjai és felépítménye

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2012/1.pdf


Nemzet és Biztonság - biztonságpolitikai szemle

A NATO chicagói csúcstalálkozójának értékelése

Cimkék: 2012

Tüzérek télen

A tüzérség, éjjel nappal, minden időjárási körülmény között, állandóan bevetésre kész!

Duna állj! Tűzcsapás! Tűz! Alma QH 2011, Barack QH 2012 számú célra tölts! Hangzott el a tűzparancs a tanulmányi félév utolsó harcszolgálati foglalkozásán. Ez a tűzparancs és ennek a végrehajtása összesűríti mindazt az ismerethalmazt, amelyet a harmadéves tüzér honvédtisztjelöltek az elmúlt négy hónap során magukba szívhattak. Ugyanakkor a negyedévfolyam megmutathatta azt, hogy ők már komplex ismeretekkel, jártasságokkal rendelkeznek a tüzérség rendszerének működtetéséből.

2012. 12. 13-án a harmad és negyed éves tüzér honvéd-tisztjelöltek közös harcszolgálat gyakorlaton vettek részt Csobánka bázis gyakorlóterén, ahol elsajátíthatták a tüzér ütegek tűzelőállásainak elfoglalását és a tűzfeladatok megszervezésének, végrehajtásának feladatait. Mind a két állomány betekintést nyert a tüzérosztály harcrendbe történő szétbontakozásának, tűzrendszere megszervezésének és a tűzfeladatok osztálykötelékben történő végrehajtásának feladataiba.  Harmad éves tisztjelöltek elsősorban lövegparancsnoki, irányzói feladatokban, míg a fels?bb évesek a szakaszparancsnoki és a tűzvezető pontokon parancsnoki beosztásokban gyakoroltak.

8 óra 00 perc, megérkezett az állomány a bázis területére, egy rövid eligazítás után, mindenki belépett a gyakorló beosztásának megfelelő szerepkörébe és átvette a feladatát. Nem kellett sokat várni az első nagyobb kihívásra, ugyanis ezen a reggelen -9 C°-ot mértek a bázison, amely körülmény miatt, a réteges öltözet ellenére is úgy éreztük, hogy nagyon hideg van. Nagyobb problémának tartottuk, hogy a gyakorlat során használt lövegek alkatrészei is befagytak az alacsony hőmérséklet következtében és keményen meg kellet küzdeni a löveg működtetésével. A kihívás pozitív hozadéka volt, hogy ez a helyzet remek lehetőséget biztosított tapasztalatszerzésre, milyen is a tüzérek munkája szélsőséges időjárás esetén. Legfőbb tapasztalat az volt, hogy a rendszer minden körülmények között működtetethető, azonban mint leendő parancsnokoknak, ilyen időjárási körülmények között a beosztott állományra nagyobb figyelmet kell fordítani.

A következő mozzanatban felkészültünk a harcrendbe történő szétbontakozásra. A feladatunk az osztály két ütege számára előkészített tüzelőállások elfoglalása volt, amelyeket már december 05.-én tüzérbemérő foglalkozáson el?készítettünk. A negyedéves parancsnokok utasításai alapján felkapcsoltuk a lövegeket a vontatóra, majd megkezdtük a harcrendbe történő előrevonást és tüzelőállások elfoglalását.

A tüzelőállásba történt kiérkezés után az első tiszti járőr számára, a vezérlövegek helyén a szakaszparancsnokok megtartották az eligazítást, feljegyeztük a szükséges információkat, majd elrendelték a tüzelőállásokba való behajtást. A tüzelőállásba történő behajtásnál fontos szerepük van a lövegparancsnokoknak, ugyanis a vontatókat úgy kell bevezetni a lövegállásokba, hogy a löveg irányzéka az előre kitűzött bemérő karó fölé, a löveg csöve pedig minél pontosabban az alapirány irányába kerüljön. A tüzelőállás előkészítése során ezekkel, a karókkal jelzett pontokról alapszögmérő-állásokat határoztunk meg különböző kisegítő célokra.

Miután a behajtás megtörtént, a lövegek tűzkésszé tétele következett. A tűzkésszé tétel az előírt biztonsági rendszabályok - az időjárás miatt - fokozott betartásával történt. A következő munkafázisban – vezérlöveg alapirányba tájolása, lövegek párhuzamosítása – mindenkinek pontosan, precízen kellett dolgozni azért, hogy a tüzérségi tűzzel szemben támasztott pontossági követelmény teljesítéséhez ezen a területen is hozzájáruljunk. Az üteg legkisebb átlőhetőség irányzéka megállapítása után elértük a tűzkészséget, amit a parancsnokunk azonnal jelentett. Ettől a pillanattól kezdve készen álltunk a tűzvezető pontról kapott tűzparancsok végrehajtására. A kicsit nehézkes kezdés után, mindenki egyre magabiztosabban, lelkesebben igazi tüzérhez méltóan, pontosan végezte feladatát.

10 óra magasságában, mintha imáink meghallgatásra találtak volna, az időjárás egyre javult a levegő felmelegedett, néha még a napot is lehetett látni és a köd is elszállt. Ezt úgy értékeltük, hogy a jóisten szereti a tüzéreket és ilyen szép idővel ajándékoz meg bennünket. A h?mérséklettel párhuzamosan a precizitásunk is növekedett, egyre pontosabban és gyorsabban végeztük el a ránk szabott feladatokat. Mi harmad évesek rendszeresen váltottuk egymást a különböző beosztásokban, így mindenki elsajátíthatta a lövegparancsnok, illetve az irányzó tevékenységét. A foglalkozás során nagy gyakorlati tapasztalatra tehettünk szert, komoly jártasságokat szereztünk az okmányok vezetésében az összehangolt precíz munkavégzésben. 

Amikor a lövegnél végrehajtottuk a saját feladatainkat, akkor kihasználtuk az alkalmat, és figyeltük a felsőbb éves társainkat is. „Ellestük” tőlük miként dolgoztak parancsnoki szerepkörben és mikor, mit, miért tettek.

A végrehajtott tűzfeladatok után precíz elszámolás következett a lőszerfelhasználásról és parancsot kaptunk az állásváltásra. Ez tevékenység a tüzelőállás elhagyását illetve az anyagok, fegyverzet eredeti helyzetbe történő visszaállítását foglalta magába.

A foglalkozás után a tisztjelöltek egyöntetű véleménye, hogy a két évfolyam között nagyon jó volt az összhang, és a hideg ellenére, a munkaorientáltsághoz a jókedv is párosult, ugyanis megint új tapasztalatokat szerezhettünk. Nagyon fontos lehetőség volt számunkra az, hogy szétbontakozva láthattuk a „tüzérosztályt” a tüzelőállás-körletében. Láttuk a tüzérosztály-, az üteg tűzvezető pontok és a tűzszakaszok, lövegek helyét, szerepét a tűzvezetés rendszerében. 

Bár még csak ifjú tüzérek vagyunk, és csak négy hónapja tanuljuk a tüzér tudományokat, de már most látjuk, hogy az ismeretek komplex rendszerét kell elsajátítanunk ahhoz, hogy jó tüzér parancsnokok lehessünk. Látva oktatóink hatalmas szakmai tudását, nagyon sokat kell még tanulnunk, de az ilyen fajta gyakorlatok mindig motivációt adnak nekünk arra, hogy éppen milyen hiányosságokat kell pótolnunk, vagy megerősítenek abban, mik azok amiket  már jól csinálunk. Továbbra is várni fogjuk a tüzér gyakorlatokat, hogy minél több szakmai tapasztalatot gyűjthessünk, és magabiztosak lehessünk, hiszen nemsokára mi is tisztek leszünk, és parancsnokként kell majd állnunk a gyakorlótéren.

Baglyos Péter, 3. éves tüzér honvéd-tisztjelölt
2012. december