SzűkítésKiválasztott Címke

2013

Minden Címke 201


Jelenleg 58 bejegyzés található 2013 cimkével

Kitüntető figyelem a 70 éve végzett zászlósoknak

  • Zászlósok - 7
  • Zászlósok - 1
  • Zászlósok - 2
  • Zászlósok - 3
  • Zászlósok - 4
  • Zászlósok - 5
  • Zászlósok - 6
  • dscZászlósok - 8
  • Zászlósok - 9
  • Zászlósok - 10
  • Zászlósok - 11
 • Előző
 • Következő

Jubileumi díszemléklapot vehettek át a Magyar Királyi Csaba Királyfi Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródiskolán, a M. Kir. Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródiskolán, a M. Kir. Horthy István Honvéd Repülő Akadémián, a M. Kir. Görgey Artúr Honvéd Műszaki Hadapródiskolán, a M. Kir. Rákóczi Ferenc Honvéd Gyalogsági Hadapródiskolán Sopronban, a M. Kir. Zrínyi Miklós Honvéd Gyalogsági Hadapródiskolán Pécsen és a M. Kir. Egyesített Honvéd Gyalogsági Hadapródiskolán hetven éve végzett zászlósok. Az átadó ünnepséget a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Dísztermében rendezték.   

Az eseményen Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja mondott ünnepi beszédet, amelyben a következőképpen méltatta az elődök példás helytállását:” Köszönjük önöknek a helytállást, köszönjük,hogy ahhoz a katonai eskühöz, amely mindig is jellemezte a magyar katonai virtust önök is hozzájárultak, esküjüket megtartották és megtették azt, ami egy katonának kötelessége, hogy védték a hazájukat életük árán is, hiszen mindenki veszített bajtársat a háborúban. Önök most itt vannak és ha körbenézünk, akkor a mögöttünk lévő hetven évet látjuk, azt a becsületet látjuk, amelyet képviselnek és ez ad nekünk erőt ahhoz, hogy ma a XXI. században mi is megvívjuk saját csatáinkat. Tiszteletem az önöké, tisztelem a helytállásukat, tisztelem azt, hogy hitüket, becsületüket, a haza iránti szeretetüket az elmúlt hetven évben is megőrizték.”  

Az ünnepi beszédet követően a Magyar Honvédség Légierő Zenekar Veszprém katonanótákat játszott, majd Boldizsár Gábor, az NKE HHK dékánja átadta a díszemléklapokat a hét évtizede végzett zászlósoknak, akiknek nevében Kún Ferenc zászlós mondott válaszbeszédet.

Az ünnepség a Katonaiskolák emléktáblájánál folytatódott, ahol Dr. Gál Attila nyugállományú ezredes mondott köszönőt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nevében Dr. Boldizsár Gábor ezredes, az NKE HHK dékánja és Schmittné Makray Katalin Zászlóanya, a jubilánsok nevében Prof. Dr. Szakály Sándor, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke és Kakucsy György ny. hadnagy, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület irodavezetője, a Honvédelmi Minisztérium és a Ludovika Zászlóalj nevében pedig Papp Ferenc ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály főosztályvezető-helyettese és Mihály Imre alezredes, a Ludovika Zászlóalj megbízott törzsfőnöke helyeztek el koszorút a Katonaiskolák emléktáblájánál.

Az esemény ünnepi ebéddel zárult, ahol Dr. Kóczán Árpád nyugállományú alezredes, római katolikus tábori esperes mondott asztali áldást.  

Cimkék: főoldali hír, 2013

Ünnepélyes tanévnyitó a Hadtudományi Doktori Iskolában

Szeptember 18-án 10 órai kezdettel került sor a Hadtudományi Doktori Iskola valamint a Műszaki Doktoriskola tanévnyitójára. A tanévet Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Hadtudományi kar dékánja nyitotta meg. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Prof. Dr. Padányi József dandártábornok, rektor- helyettes úr is. A köszöntők után a két doktori iskola különvált, majd a Hadtudományi Doktori Iskola vezetője, Prof. Dr. Csikány Tamás vette át a szót. Az első és a felsőbb évfolyamosok tájékoztatót kaptak, ahol az új Doktori Szabályzat változásaira, valamit a doktori iskolák specialitásaira hívták fel a figyelmet. A Hadtudományi Doktori Iskolában az idei tanévben 37 első éves kezdi meg a tanulmányait, közülük heten nappali tagozaton, hárman egyéni képzési formában, 27-en pedig levelező képzésben merülhetnek el a had-és műszaki tudományokban, valamint saját kutatási témájukban.

  • tanevny1
  • tanevny2
  • tanevny3
  • tanevny4
  • tanevny5
 • Előző
 • Következő

2013. szeptember 24.                                                                   Dr. habil. Szelei Ildikó

Cimkék: kmdi, 2013

Karácsonyi üdvözlet

  • Karácsony

A fenti idézettel köszöntötte 2013. december 20-án a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja Dr. Boldizsár Gábor ezredes a megjelenteket a kar számára rendezett karácsonyi rendezvényen.

A dékán úr ünnepi köszöntőt tartott és elismeréseket adott át: Sári Szabolcs alezredes, Prof. Dr. Haig Zsolt mk. ezredes, Dr. habil. Krajnc Zoltán alezredes, Szászi Gábor mk. alezredes, Ináncsi Andrea őrnagy, Kertész Zoltán ny. alezredes, Nábrádi Nóra Beatrix, Skálát Gabriella részére.

A meghitt karácsonyi hangulatot a Zrínyi kórus (Holló Gyula karnagy vezetésével), a jó hangulatot a forralt boros koccintás teremtette meg.

Boldog karácsonyt és örömteli új évet kívánunk Mindenkinek!

Cimkék: 2013

Az ITDK és a Bolyai Nap eseményei

  • Bolyai nap 2013
 • ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása; 
 • Bolyai János matematika verseny;
 • Bolyai Kupa párbajtőrvívó verseny;
 • 2013. évi kari sportnap.
Cimkék: 2013

Az FVKT-23 tanfolyam a Készenléti Rendőrségnél

  • Készenléti Rendőrség 3
  • Készenléti Rendőrség 4
  • Készenléti Rendőrség 5
  • Készenléti Rendőrség 2
  • Készenléti Rendőrség 1
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyam vezetője, hallgatói és mentorai 2013. december 17-én a Készenléti Rendőrségnél (KR) tettek látogatást.

A csoportot Dr. Balogh János rendőr vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, parancsnok, országos rendőrfőkapitány-helyettes fogadta. A vezérőrnagy úr bemutatkozó előadása során kifejtette, hogy a szervezet tagjai mindenkor a Készenléti Rendőrség jelmondata szerint élik a napjaikat. Az „Egység, hűség, becsület” számukra több mint egy üres frázis, számukra hitvallást jelent.

Ezt követően Dr. Horváth Ádám István r. alezredes, Humánigazgatási Szolgálat vezetője mutatta be a szervezetet. Az előadásából a hallgatók megismerték, hogy a KR hol helyezkedik a rendőri szervezetek struktúrájában. Az alezredes úr az ismertetést a szervezet történelmi hátterének bemutatásával kezdte. A parancsnok közvetlen alárendeltségében lévő öt igazgatóság alkotja a KR főbb elemeit. A Készenléti Rendőrség létszáma, feladatai, készenléti rendszere miatt kiemelkedik a rendőri szervek közül, országos nyomozati és rendészeti hatáskörrel rendelkezik.

Az Igazgatóságok főbb feladatainak jelentéséből a látogatás részt vevői megtudták, hogy a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság többek között az állami vezetők állandó, korlátozott, utóbiztosítását és ideiglenes személyi védelmét, külföldi delegációk ideiglenes védelmét, a kijelölt objektumok őrzés-védelmét, a be- és  kiléptetéssel kapcsolatos feladatok ellátását, egyes értékek folyamatos védelmét látja el.

A Rendészeti Igazgatóság  rendelkezik azon erővel, képességgel, szervezettséggel, amely a csapaterő alkalmazásához szükséges. Az igazgatóság munkatársaival találkozhatunk például a kiemelt jelentőségű labdarúgó mérkőzések biztosításakor, vagy a különösen veszélyes területen a lakosság anyagi javainak, tulajdonaiknak őrzésekor, az államgépezet működésének biztosításakor is.

A Nemzeti Nyomozó Iroda a kiemelt bűncselekmények tekintetében lát el nyomozó hatósági feladatokat, közreműködik a nemzetközi méretekben is megjelenő és több ország bűnügyi szerveinek együttműködését igénylő törvényellenes cselekmények feldolgozásában.

A Különleges Szolgálatok Igazgatóság feladatrendszere rendkívül összetett, mely kiterjed a jelentős értékű pénz- és értékszállítmányok kísérésére, különleges szállítmányok őrzésére, a polgári repüléssel kapcsolatos rendészeti feladatok ellátására, belföldi állami futárszolgálati tevékenységre éppúgy, mint a rendőrségi hatáskörű tűzszerészeti feladatok, robbantással fenyegetett helyszínek átvizsgálására, a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály feladataira. A jelentősebb állami és nemzeti ünnepeken a szervezet kötelékébe tartozó Nemzeti Lovas Díszegység díszelgésit is megcsodálhatjuk.

A Gazdasági Igazgatóság tevékenysége a több ezer fős szervezet működési feltételeinek biztosítása.

Az előadás végén az előadó bemutatta azokat a fontosabb szervezési okmányokat, amely a jogszerű működéshez elengedhetetlen.

Less Ferenc r. őrnagy a lovas és kutyás alosztály munkájáról tartott előadást, kifejtette, hogy a bűnmegelőzés során fontos szerep jut a látható rendőrség koncepciójának megvalósítására.

A tanfolyam vezetői, hallgatói a következő napirendi pontban Nagy Miklós Imre r. ezredes rendőrségi főtanácsos, rendészeti igazgató (parancsnok-helyettes) társaságában ebéd közben kötetlenül tájékozódhattak a rendőri szervezet napi életéről, működéséről.

A nap zárásaként Bedők János r. ezredes, a Rendészeti Igazgatóság 2. Bevetési Főosztály vezetője tette gyakorlati példákkal szemléletessé a kihívásokat, a Készenléti Rendőrség munkáját. Ezredes úr az igazgatóság munkájának céljaként fogalmazta meg az állampolgárok szubjektív biztonsági érzetének növelését.

A tanfolyam hallgatói a rendészeti blokk záró foglakozását követően megfogalmazták, hogy hazánk légi és földi külső és az ország belső biztonságának biztosítása honvédség és a fegyveres rendvédelmi szervezetek szoros együttműködésével valósulhat meg.  Az Országos Rendőr-főkapitányságnál, a Terror Elhárítási Központnál és a Készenléti Rendőrségnél tett látogatásoknak köszönhetően a Magyar Honvédség leendő felsővezetői nagyobb ismeretanyaggal, tapasztalattal lettek gazdagabbak.

Cimkék: főoldali hír, 2013

A NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja 2013. december 04-én időközi választást írt ki

A NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja 2013. december 04-én időközi választást írt ki, amely alapján a 2013. december 16-án tartott jelölőgyűlésen az alábbi oktatókat jelölték (jelöltek névjegyzéke):


 
I.      választási csoport (egyetemi tanárok/docensek és főiskolai tanárok docensek): Dr. Lakatos Péter és Kocsiné Fábián Margit


II.    választási csoport (adjunktusok, tanársegédek, gyakorlati oktatók és szakoktatók): Gávay György Viktor és  Dr. Taksás Balázs

 

A választásra 2013.12.19-én 9 és 13 óra között nem a Bolyai Teremben, hanem az "A" épület IV. emelet 401. tárgyalóban kerül sor.


a 2013/14-es tanév őszi félévének Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának eredményei

 • A 2013/14-es tanév őszi félévének Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának eredményei
 • Fájl letöltése
Cimkék: ITDK, 2013

Fiatal Kutatók nemzetközi fóruma a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara (NKE HHK) december 03-05. között első alkalommal rendezte meg a közép-európai térség katonai felsőoktatási intézményei számára a CEFME Fiatal Kutatók Konferenciáját. A rendezvény fő célja olyan nemzetközi fórum biztosítása volt, amelyen az egyes országok fiatal kutatói szervezett formában mutathatták be szakmai tevékenységeiket és tudományos eredményeiket.

A konferencia megnyitóján Prof. Dr. Patyi András rektor kiemelte a tanintézetek közötti együttműködés fontosságát, amelynek speciális és nagyon lényeges területe a katonai felsőoktatási intézmények fiatal hallgatói által végzett kutatások és tudományos projektek. Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a HHK dékánja kifejtette, hogy a nemzetközi környezetben való megmérettetés nem csak a kutatások minőségét hivatottak javítani, hanem jelentős mértékben hozzájárulnak az oktatói utánpótlás biztosításához is.

A résztvevő cseh, horvát, lengyel, magyar, szlovák és szlovén hallgatók két szekcióba sorolva, angol nyelven mutatták be kutatási témáikat, amelyek széles spektrumot öleltek fel: a katonai műszaki tudományoktól a hadtörténelmi kérdéseken keresztül a hadelméleti területekig egyaránt értékes és érdekes előadásokat halhattak az érdeklődők. Az előadásokat a hallgatókat kísérő oktatókból szerveződött zsűri véleményezte. Az értékelés fő célja olyan építő kritika megfogalmazása volt, amely a későbbiek során hasznos lehet a résztvevők számára.

A szakmait természetesen kulturális program is kiegészítette, s bár az időjárás nem volt túl kegyes a délutáni városnézés során, mégis az esti díszvacsorán tartalmas beszélgetés alakult ki az egyes szakmai kérdésekről és a nemzeti sajátosságokról.

A CEFME Fiatal Kutatók Konferenciáját 2013. december 05-én délelőtt az oklevelek átadása zárta, azzal az egyöntetű véleménnyel, hogy jövőre a szlovákiai Liptószentmiklóson tartandó konferencia stabil és minőségi alapot kapott a Magyarországon megrendezett első találkozóval.

  • Fiatal kutatók 1
  • Fiatal kutatók 2
  • Fiatal kutatók 3
  • Fiatal kutatók 4
  • Fiatal kutatók 5
 • Előző
 • Következő
Cimkék: 2013

Austerlitzi tanulmányút

  • Austerlitzi tanulmányút 30
  • Austerlitzi tanulmányút 48
  • Austerlitzi tanulmányút 49
  • Austerlitzi tanulmányút 47
  • Austerlitzi tanulmányút 46
  • Austerlitzi tanulmányút 44
  • Austerlitzi tanulmányút 45
  • Austerlitzi tanulmányút 43
  • Austerlitzi tanulmányút 42
  • Austerlitzi tanulmányút 40
  • Austerlitzi tanulmányút 41
  • Austerlitzi tanulmányút 39
  • Austerlitzi tanulmányút 38
  • Austerlitzi tanulmányút 37
  • Austerlitzi tanulmányút 36
  • Austerlitzi tanulmányút 35
  • Austerlitzi tanulmányút 32
  • Austerlitzi tanulmányút 33
  • Austerlitzi tanulmányút 34
  • Austerlitzi tanulmányút 31
  • Austerlitzi tanulmányút 28
  • Austerlitzi tanulmányút 29
  • Austerlitzi tanulmányút 8
  • Austerlitzi tanulmányút 27
  • Austerlitzi tanulmányút 26
  • Austerlitzi tanulmányút 24
  • Austerlitzi tanulmányút 25
  • Austerlitzi tanulmányút 23
  • Austerlitzi tanulmányút 22
  • Austerlitzi tanulmányút 20
  • Austerlitzi tanulmányút 21
  • Austerlitzi tanulmányút 18
  • Austerlitzi tanulmányút 19
  • Austerlitzi tanulmányút 16
  • Austerlitzi tanulmányút 17
  • Austerlitzi tanulmányút 15
  • Austerlitzi tanulmányút 14
  • Austerlitzi tanulmányút 12
  • Austerlitzi tanulmányút 50
  • Austerlitzi tanulmányút 13
  • Austerlitzi tanulmányút 3
  • Austerlitzi tanulmányút 51
  • Austerlitzi tanulmányút 4
  • Austerlitzi tanulmányút 5
  • Austerlitzi tanulmányút 7
  • Austerlitzi tanulmányút 9
  • Austerlitzi tanulmányút 1
  • Austerlitzi tanulmányút 10
  • Austerlitzi tanulmányút 11
  • Austerlitzi tanulmányút 6
  • Austerlitzi tanulmányút 2
 • Előző
 • Következő

1805. december másodikán volt a világtörténelem egyik legemlékezetesebb csatája, amely megváltoztatta Európa politikai térképét, hiszen megszűnt a közel ezeréves Német-római Birodalom. A mai Csehországban levő Slavkov u Brna (történelmi nevén Austerlitz) környékén Bonaparte Napóleon legnagyobb győzelmét aratta az osztrák–orosz szövetséges haderővel szemben. A csatában, az osztrák hadsereg kötelékében két székely határőr gyalogezred is részt vett, amelyek a csata kezdetén azt a feladatot kapták, hogy Telnice faluból verjék ki a francia seregeket, és tartsák meg a falut, amíg nem érkeznek oda az osztrákok.

Csoportunk november 29-én érkezett meg Brnoba (Brünn), ahol megtekintettük a Špilberk várat. A 13. század közepe táján létrehozott királyi vár a 14. században morva őrgrófok székhelye volt, később pedig az Osztrák-Magyar Monarchia legszigorúbb börtöneként szolgáló hatalmas barokk erőd és laktanya lett. Kazinczy Ferencet is ide zárták be a Martinovics-féle összeesküvés miatt 1795 őszén. Itt raboskodtak az 1848-1849 forradalom és szabadságharc résztvevői is. A csoport a kazamatákban láthatta az embertelen körülményeket felidéző kiállítást.

Brno belvárosában ellátogattunk a 13. századi, gótikus stílusban épült a Szent Jakab templomba, később pedig a Szent Péter és Pál katedrálisba. A Petrov-dombon álló katedrális eredetileg román bazilikának készült a 11. században, kétszáz évvel később gótikus részekkel egészítették ki, az évszázadok során pedig barokkosították, végül a 20. század elején visszaalakították gótikus formájára.

Az utazás másnapján bejártuk az austerlitzi csatatér egyes pontjait. A Pratzenbergi magaslaton található emlékműnél meghallgattuk Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes úr előadásában az austerlitzi csata történetét. A történelmi hadi játékot megelőzően Slavkov u Brna (Austerlitz) városában tettünk sétát, és beszereztük a vásárfiát. A csatajáték során, amelyet a helyi hagyományőrző egyesületek és a helyi önkormányzatok szerveztek, pontos képet kaptunk a korabeli harcászatról, és rengeteg fotót készítettünk a különböző nemzetek katonáiról.

Az esti órákban František Kroutil, Telnice község polgármestere és a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke, és Lelovics Pál, a Brünni Magyar Polgári Egyesület elnöke társaságában megemlékeztünk az austerlitzi csatában elhunyt több mint 1500 székely katonáról. Csoportunk Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes úr vezetésével a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző karát képviselte. A két kopjafa (A 2006-ban felállított kopjafa mellett áll a 2011-ben felavatott emlékoszlop, amely Kövér György gidófalvi fafaragó művész munkája.) megkoszorúzása után a község vendégül látott minket egy vacsorára.

A tanulmányi út utolsó napján megálltunk Olmützben (Olomouc, archaikus magyar nevén Alamóc). (A város 1641-ig Morvaország királyi fővárosa volt. A századokon át tartó versengés Brno és Olmütz között Morvaország fővárosának címéért 1782-ben dőlt el végleg. II. József császár Brnonak ítélte az elsőséget.) A főtéren található a hatszáz éves Városháza és a 15. századi az olmützi orloj (óra). A város épületei tükrözik a német kultúra jegyeit. Az olmützi Szentháromság oszlop 1740. óta díszíti a város főterét. Az emlékmű az 1714 és 1716 közötti Morvaországban pusztító pestisjárványt követően készült. Az olmützi érseki palota előtt, ahol 1848. december 2-án Ferenc Józsefet császárrá kiáltották, Csikány Tamás ezredes úr mesélt a város történelmi jelentőségéről. (Az uralkodó 1849. március 4-én írta alá az olmützi alkotmányt, amely szétdarabolta a Magyar Királyság területét, egyes részek közvetlen Habsburg-irányítása alá kerültek. Az alkotmány az uralkodónak jogot adott arra, hogy parlament nélkül kormányozzon.)

A városnézés során elsétáltunk a Szent Vencel katedrálishoz, amelyet még 1104-ben kezdett építtetni az olmützi tartományi fejedelem, Svatopluk, és később fia, Vencel folytatta. A katedrálist az 1265-ös tűzvész után teljesen átépítették, ekkor kapta a gótikus stílusjegyeket. Itt kiáltotta ki a cseh és morva nemesség egy része Mátyás királyt cseh királlyá 1469-ben. A székesegyházban nyugszik III. Vencel cseh és magyar király. A tanulmányút a barokk stílusú Havas Boldogasszony templom megtekintése után ért véget, és felejthetetlen élményekkel gazdagodva hazatértünk Budapestre.

Ezúton szeretnénk megköszönni Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes úrnak, hogy lehetővé tette számunkra a tanulmányi úton való részvételt. A beszámolóhoz mellékelt fotókat Merész Márton készítette.Vizinger Diána


2013-as felderítő harcászati záró gyakorlat „A TÚLÉLÉS”

  • Hol lehet a bázis
  • Bázis
  • Elkészült bázis
  • Rejtettfigyelőben
  • Járőr pihen
  • Készül a bázis
  • Pihenőben
 • Előző
 • Következő

2013. november 25 – 29 között volt szerencsém részt venni a III. –IV. éves felderítő honvéd tisztjelöltek felderítő harcászati záró gyakorlatán, amit csak úgy neveznek: „ A túlélés”.

Alsóbb évesként nem tudtam elképzelni miről is szól egy ilyen gyakorlat, csak a felsőbb évesektől kaptunk némi információt, de most már a saját „bőrömön” éreztem valójában.

Az előző évekhez képest annyival kerültünk nehezebb helyzetbe, hogy új helyszínre került a gyakorlat, így a felsőbb éveseknek sem volt még tapasztalatuk és helyismeretűk az adott területről.

November 25.-én reggel 08:00-kor indultunk az egyetem parkolójából, ahonnan Iklad község határán tették ki a csapatot. Innen biztosított gyalogmenetet hajtottunk végre Püspökszilágy bázisra, az ott kijelölt működési körlet határáig. A menet igen keménynek bizonyult, mivel a szintkülönbség nagy volt, továbbá a hátizsákunk sem volt könnyű, mert egy hétre elegendő felszerelést kellett magunkkal vinnünk. Ez magába foglalta az elegendő meleg öltözetet, a menedék és rejtett figyelő kiépítéséhez szükséges eszközöket, valamint minden egyéb olyan felszerelést, melynek hasznát vehettük a gyakorlat hetén.

Amikor megérkeztünk a várakozási körletbe két 8 fős csapatra váltunk szét és megközelítettük a számunkra kijelölt működési körleteket. Fáradtak voltunk, de azonnal megkezdtük a bázis és a rejtett figyelő helyének felderítését, majd nekiláttunk azokat kiépíteni, mert gyorsan sötétedett. A „földmunkálatokkal” egyidejűleg megkezdődött a földalatti bázis biztosításának megszervezése, a járőrök felállítása, illetve az ügynökkel való kapcsolat helyének felderítése is.

A rejtett figyelőből az ellenség kiképzési területén lévő „vegyi üzemet” és az azt körülvevő objektumokat, gyakoróhelyeket kellett megfigyelnünk, hiszen a Pilisi Szabadság Mozgalom harcosainak felkészítése folyt ezen a területen. A folyamatos „jelzést” a területen tartózkodó mintegy 100 főnyi „ellenséges személy” biztosította, akik lövészetet, harcászati foglalkozásokat hajtottak végre a gyakorló- és lőtér területén.

 Az időjárás kegyes volt hozzánk, mivel olykor sütött a nap és jelentősebb csapadék sem volt, viszont cserébe az éjszakák nagyon hidegek és szelesek voltak, néha a hőmérő higanyszála mínusz 08 fokot is mutatott, ami a gyakorlati hő érzésben mínusz 12-15 foknak felelt meg. Ilyen alkalommal jobb volt járőrözni, mint a rejtett figyelőből megfigyelni az PSZM tevékenységét.

A hivatásos tanári állomány - (Dr. Forray László alez.; Holndonner Hermann alez.; Német Tamás szds.; Csengeri János hdgy.) - a gyakorlat teljes ideje alatt naponta 6-8 váratlan alkalommal, éjjel/nappal ellenőrizte a csoportok feladatainak az elvárásoknak megfelelő szintű végrehajtását, illetve felhívta a figyelmünket a néha még előforduló hiányosságok kijavításának helyes módszereire.

Az erőtartalékainkat igen csak lemerítő gyakorlat végéhez közeledve a csütörtöki napon a két felderítő csoportunkat parancsra összevontuk és közösen megterveztünk, egy a péntek hajnalban (11. 29) végrehajtandó lesállás mozzanatait az általun a hét folyamán beazonosított JPEL személyek ellen.

A felderítő csoport parancsnoka kiadta számunkra harcparancsát, majd ezt követően elhagytuk a megindulási bázisunkat és megkezdtük éjszakai tevékenységünket a lesállás sikeres kivitelezéséhez. A feladatot hajnalban 05:00 órakor hajtottunk végre, amely során több fontos célpontot kellett kiiktatnunk tűzcsapással, rárohanással. Az eredményes végrehajtást követően megkezdtük a lesállás helyének átvizsgálását fontos adatok, okmányok, vegyi fegyver után kutatva.  Majd a meghatározott helyen újjászerveződtünk és biztosított menetet hajtottunk végre teljes felszereléssel a kiemelési pontra, ahol füsttel jelezve a helikopternek megtörtént a csoportunk kiemelése.

Kijelenthetem, hogy a nehéz körülmények ellenére eredményesen végrehajtottuk az elöljáró harcparancsában számunkra meghatározott feladatainkat. Szerintünk a harcászati záró gyakorlatnak a felderítő honvéd tisztjelöltek közösségére nézve összekovácsoló ereje volt.


Szűcs András III. évf. felderítő honvéd tisztjelölt


A tábori tüzérek a hagyományoknak megfelelően megünnepelték fegyvernemi napjukat

  • Tábori tüzérek 6
  • Tábori tüzérek 5
  • Tábori tüzérek 1
  • Tábori tüzérek 2
  • Tábori tüzérek 3
  • Tábori tüzérek 7
  • Tábori tüzérek 4
 • Előző
 • Következő

A NKE HHK tábori tüzérei 2013-ben is a hagyományoknak megfelelően ünnepelték a Szent-Borbála emlékének szentelt fegyvernemi rendezvénysorozatukat. A rendezvénysorozat nyitó napja 2013. 12. 03-án az NKE szoborparkjában lévő Szent-Borbála szobornál kezdődött. A „Borbála Napok” ünnepi szónoka prof. Dr. Csikány Tamás ezredes a Hadtörténelmi és Filozófia Tanszék tanszékvezetője volt. Ezután Dr. Szabó Tibor alezredes a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője ismertette a rendezvénysorozat főbb eseményeit. A megemlékezés a Borbála szobor megkoszorúzásával fejeződött be, ahol a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar nevében Boldizsár Gábor ezredes dékán, prof. Dr. Csikány Tamás ezredes és Szabó Tibor alezredes koszorúzott. A Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület részéről Szabó Zoltán ny. alezredes elnök, Török Miklós ny. vezérőrnagy és Kalina Pál ny. alezredes helyezték el a koszorút az emlékmű talapzatán. A rendezvény jó hangulatú nyugdíjas találkozóval zárult, amelyen a tüzér és felderítő szakirány oktatói, a tüzér honvéd tisztjelöltek, illetve a felderítő és tüzér tanszék volt oktatói vettek részt. A nyitónapi eseményt jelenlétével megtisztelte Erdélyi Lajos dandártábornok, a Honvéd Vezérkar Személyzeti csoportfőnöke is.

Ebben az évben a tábori tüzérek központi fegyvernemi rendezvényüket 12. 04-én Tatán, az MH 25. Klapka György Lövészdandár laktanyájában ünnepelték. A központi rendezvényt az MH 25. KGY Lövészdandár 101. tüzérosztály, a 36. páncéltörő rakétaosztály parancsnokai és a NKE HHK KVKI Műveleti Támogató Tanszékének oktatói szervezték. Az ünnepi állománygyűlést és az azt követő rendezvényeket jelenlétével megtisztelte Dr. Benkő Tibor vezérezredes a HVK vezérkari főnök, Fucsku Sándor vezérőrnagy az MH ÖHP parancsnoka, Erdélyi Lajos dandártábornok, a Honvéd Vezérkar Személyzeti csoportfőnöke is. A rendezvényen részt vett Horváth Gábor dandártábornok az MH Altiszti Akadémia parancsnoka, Kun Szabó István dandártábornok, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka is. Az NKE HHK képviseletében a KVKI intézet igazgatója, Dr habil Horváth Tibor mk. ezredes jelent meg.

Az ünneplő tüzéreket dr. Benkő Tibor vezérezredes köszöntötte. Ezt követően miniszteri, HVK vezérkarfőnöki, az MH ÖHP parancsnoki elismerések átadása következett. Számunkra külön öröm, hogy eddig végzett munkája alapján Magyar Gergely százados, a tüzér szakirány gyakorlati oktatója a Haza szolgálatáért bronz fokozatát érdemelte ki.  

 Az „Év tüzére” szakmai díjat, Pintér József Úr, a Pintér Művek igazgatója által adományozott, sorszámozott Szent Borbála-kisplasztikát 2013-ban Kása István alezredes a 101. ágyútarackos tüzérosztály parancsnoka érdemelte ki. A tüzér oktatók javaslatára a Jó Magyar Tüzérekért Alapítvány kuratóriuma Andóczi-Balogh Ádám főhadnagy részére „kiváló tüzér oktató” elismerést és pénzjutalmat ítélt meg.  

A Ludovika Akadémián alapított Borbála-kard másolatát, az Új Borbála-kardot Czipó Dávid negyedéves tüzér honvéd tisztjelölt vehette át Dr. Szabó Tibor alezredestől, a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetőjétől és Imre Jenő ny. ezredestől, a Jó Magyar Tüzérekért Alapítvány kuratóriumának elnökétől. A tüzér oktatók javaslatára, több évtizedes kiváló oktató munkájának elismeréseként a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője és Imre Jenő ny. ezredes kuratóriumi elnök a Borbála kard másolatát adta át Dr. Mlinárik László ny. alezredesnek.

Ezt követően a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője ajándéktárgyakat adott át a tüzér honvéd tisztjelöltek képzését támogató szervezetek parancsnokainak, tiszt-és tiszthelyetteseinek, valamint a tanulásban élenjáró IV. és III. éves honvéd tisztjelölteknek.

Az állománygyűlés következő színfoltjaként a 2013.10.29-30. között, az MH BHK Várpalotai Szimulációs és Gyakorló Központjában levezetett IX. Tüzérlövésszaki Verseny ünnepélyes eredményhirdetésére került sor. A helyezetteknek az ajándéktárgyakat és elismeréseket Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a szponzor HM EI Zrt. képviseletében Kálmán Ferenc ny. dandártábornok, míg az Izsák Dezső emlékére alapított Jó Magyar Tüzérekért alapítvány nevében Imre Jenő ny. ezredes adták át.

A tüzérnapi rendezvényen első alkalommal mutatták be az egykori Magyar Királyi 12. Honvéd tábori tüzérosztály restaurált csapatzászlaját. A zászlót a tolnai állomáshelyű tüzérosztály 1942. március 25-én kapta meg, majd – a háború végén – Ausztriába, végül, az ’50-es évek elején, az Egyesült Államokba került. A zászlót 2006 végén hozta vissza Magyarországra Dr. Kocsis Sándor, az ohioi nemzeti Gárda ny. ezredese, amit későbbi anyagi támogatásának köszönhetően az idei tüzérnapra sikerült szakszerűen restaurálni. A zászlót Dr. Szabó Tibor alezredes, a NKE MTT tanszékvezetője vette át megőrzésre, és a lobogó elfoglalhatta méltó helyét a tanszék tüzér ereklyéi között. A zászló megőrzéséért, hazaszállításáért és a helyreállításában nyújtott segítségért köszönetünket fejezzük ki Dr. Kocsis Sándornak, az ohaioi nemzeti gárda ny. ezredesének, Terézhalmy Géza m .kir. főhadnagynak és Konicsák Győző úrnak.

A központi ünnepség ezután a dandár telephelyén a tiszteletbeli tüzérek és a III. éves tüzér honvéd tisztjelöltek tüzérré avatással folytatódott. A rendezvényt Dr. Szabó Tibor alezredes, tanszékvezető nyitotta meg. Köszönetet mondott Kása István alezredesnek a 101. tüzérosztály és Szentes Gábor alezredesnek a 36. páncéltörő rakétaosztály parancsnokának a rendezvény gondos előkészítéséért. A telephelyen kiállított D-20-as ágyútarackok, Konkursz irányított páncéltörő komplexumok és 82 mm-es aknavetők növelték az esemény ünnepélyességét. A tápióbicskei tüzér hagyományőrzők 3 fontos lövegükkel régóta színesítik a tüzéravatás szertartását. Az ünnepélyességet tovább növelték a MATASZ hagyományőrző tagozat tüzérei, akik Jásdi Balázs hagyományőrző tüzérfőhadnagy vezetésével, a 76 mm-es ZISZ-3 típusjelű hadosztályágyúval vettek részt a tüzéravatáson.

Az avatás megkezdésére Dr. Benkő Tibor vezérezredes és Sándor Zsolt dandártábornok, mint házigazda és tiszteletbeli tüzér által leadott ágyúlövés adta meg a jelet. A következő lövést Török Miklós ny. vezérőrnagy a HM volt tüzérfőnöke és Kálmán Ferenc ny. dandártábornok. a Szárazföldi Parancsnokság volt tüzérfőnöke adták le.

Ebben az évben a fegyvernem támogatása elismeréseképpen az NKE tüzérei Vokla János alezredest az MH Bakony Harckiképző Központ parancsnokhelyettesét, az MH 25. KGY LDD tüzérei pedig Szentes Gábor alezredest avatták tiszteletbeli tüzérré. A tiszteletbeli tüzérekre az ágyú elsütését követően az avatómester, Dr. Szabó Tibor alezredes és Kása István alezredes töltőfával elvégzett, és Dr. Szabó Tibor alezredes Borbála díszkarddal végrehajtott szertartása várt, majd az eseményt a díszes avatótálon kínált speciális tüzérszabvány alapján kifőzött pálinka elfogyasztása zárta.

Ezt követően a III. éves honvéd tisztjelöltek tüzérré avatása következett, ahol Andóczi Balogh Ádám András főhadnagy tanulócsoport-vezető töltőfával elvégzett és Czipó Dávid honvéd tisztjelölt Borbála díszkarddal végrehajtott szertartása zárt. A központi ünnepség a laktanya étkezdéjében megtartott állófogadással zárult, ahol Sándor Zsolt dandártábornok, a házigazda alakulat parancsnoka mondott pohárköszöntőt.

Az NKE Műveleti Támogató Tanszék Tüzér szakirányának képviselői 2013.12.07-én részt vesznek a Mátyás templomban megtartandó, Szent Borbála tiszteletére celebrált ünnepi misén is. A szakirányt Andóczi-Balogh Ádám András főhadnagy és a Borbála kard viselője, Czipó Dávid honvéd tisztjelölt vesznek részt.  


Magyar Gergely százados


Az FVKT-23 tanfolyam főtisztjei az Országos Rendőr-főkapitányságon

  • FVKT-23 1
  • FVKT-23 2
  • FVKT-23 4
  • FVKT-23 3
  • img 7155
 • Előző
 • Következő

Az FVKT-23 tanfolyam főtisztjei az Országos Rendőr-főkapitányságon

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyam vezetője, hallgatói és mentorai 2013. december 3-án Dr. Univ. Dsupin Ottó rendőr ezredes, országos rendőr főkapitányi főtanácsadó  szervezésében az Országos Rendőr főkapitányságon a rendőrség vezetésével és irányításával ismerkedett meg. A csoportot Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, rendészeti főigazgató, országos rendőrfőkapitány-helyettes fogadta. A vezérőrnagy úr előadásában kifejtette, hogy kiemelt jelentőségű a rendőrség számára ez a találkozó. A fegyveres szerveknek feladataik eredményes és racionális végrehajtása érdekében együtt kell működniük.

A hallgatók az interaktív előadások során megismerték a biztonsági rendszer, rendőri szervezetek felépítését, a humánszolgálati tevékenységét, a hazánkat érintő migrációs folyamatok hatásait, kezelésének folyamatát.

A csapatszolgálati erők rendszerének, szervezetének, feladatainak bemutatása során ismertetésre került a naponként jelentkező, a rendőri szolgálattal összefüggő, embert próbáló feladatrendszer.

Bemutatásra kerültek a Rendőrség, az Országos Katasztrófavédelem és az Országos Mentő Szolgálat kijelölt szervezeteinek riasztása és irányítása érdekében 2014-től bevezetésre kerülő új központi hívásfogadó és területi irányítási rendszer fontosabb részei, elemei. A rendszer bevezetését követően a központi riasztás irányításban lévő szervezetek és személyek jelentős mértékben csökken. A rendszer lehetőséget biztosít a területen lévő erők jobb feladatelosztására és bevetés centralizált irányítására, vezetésére. A korszerű híradó és informatikai eszközök felhasználásával kialakított rendszer adatai alapján az irányítók folyamatosan kontrolálják a szolgálatban lévők mozgását, tevékenységét.

A rendezvényre meghívottak megismerték az ORFK és a BRFK műveleti központját, rövid betekintést nyertek az ott folyó munkába.

A nap zárásakor Dr. Halmosi r. vezérőrnagy úr a csoportban a látogatás során felmerült kérdésekre adott választ. Megköszönte a rendőrség iránt megnyilvánuló érdeklődést.

A tanfolyam hallgatói már korábban megismerkedtek a nemzetbiztonsági szolgálatok és katasztrófavédelmi szervek, szervezetek munkájával.

A tanfolyam szervezői által kiválóan felépített és az információk egymásra épülő képzési rendszerében a hallgatók a közeljövőben látogatást tesznek a Készenléti Rendőrségnél és a Terrorelhárító Központnál.


Hivatásrendek találkozása

  • Hivatásrendek találkozása 6
  • Hivatásrendek találkozása 4
  • Hivatásrendek találkozása 5
  • Hivatásrendek találkozása 1
  • Hivatásrendek találkozása 2
  • Hivatásrendek találkozása 3
  • Hivatásrendek találkozása 7
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, Dr. Boldizsár Gábor ezredes úr Szent Flórián képpel ajándékozta meg a Katasztrófavédelmi Intézetet, melyet Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. vezérőrnagy, egyetemi tanár, intézetigazgatóval együttesen helyeztek el az Intézetnél.

Dékán úr a találkozás alkalmával felelevenítette Szent Flórián életútját és hivatását, valamint kifejezte tiszteletét a tűzoltó hivatást választók felé.  A találkozás végén viszonzásképpen a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója tűzoltó készüléket ajándékozott a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar részére.  Mindkét vezető reményét fejezte ki a hivatásrendek közötti kapcsolat szakmai együttműködésében.


TDK program, helyszínek és eredmények

A 2013/14-es tanév őszi félév Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia szóbeli szekciójának megrendezésére december 5-én kerül sor. Tervezett program:

8:00-8:45 Megnyitó és technikai tájékoztató

9:00-13:45 Szekcióülések a 2-es épületben:


1. Hadtörténelem Szekció 2-es épület 108-as terem
2. Társadalomtudományi Szekció 2-es épület 106-os terem
3. Hadművelet - harcászat Szekciió 2-es épület 109-es terem
4. Katasztrófavédelem Szekció 2-es épület 107-es terem
5. Műszaki Szekció 2-es épület 110-es terem


14:00 Főzsűri ülés az A épület 530-ad Kazai Banrna teremben


A szekcióbesorolások és a pontozás a bírálatok beérkezése után hamarosan elérhetővé válik!

Dr. Kaló József
egyetemi adjunktus
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Kari Tudományos Diákköri Tanács elnök
 

  • tdk
Cimkék: 2013

Beszámoló a 13. Robothadviselés konferenciáról

A hagyományoknak megfelelően, az NKE HHK KÜI Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszéke, valamint az MHTT Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztálya 2013. november 27-én rendezte meg a 13. Robothadviselés konferenciát a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Dísztermében.
Az idei konferencia a hagyományoknak megfelelően nem csak a szűken vett katonai robottechnikát mutatta be, hanem olyan témákat is tárgyalt, mint például a katonai infokommunikációs rendszerek kihívásai, vagy a kiberhadviselés.


A kari vezetés nevében Prof. dr. Kovács László mk. ezredes úr, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese köszöntötte a népes hallgatóságot. Köszöntőjében kiemelte, hogy a 2000-ben útjára indult konferencia mára fontos szakmai, közösségi eseménnyé vált a Tudomány Ünnepe programsorozatban és évről-évre jó lehetőséget ad arra, hogy a robotika, a robotok katonai alkalmazása mellett, a méltó társtémává vált információbiztonság, kiberhadviselés kérdéseinek legújabb trendjeire, a tudományos kutatók legújabb eredményeire ráirányítsuk a figyelmet.

A tíz évvel ezelőtti konferenciák előadóitól hallott előadások akkoriban még mosolyt váltottak ki egyesek szemében, mára azonban a történelem és a helyi háborúk napi gyakorlata bizonyítja, hogy a robotok ezreinek napi alkalmazása a műveleti területeken valósággá vált, a kiberhadviselés pedig valamennyiünk számítógépében, telefonjában folyik.


Az érdeklődő közönség a délelőtti előadások során Balogh Péter mk. ezredes és Uwe Clemens alezredes előadásában megismerhette a NATO legújabb felderítő célú UAV flotta telepítési terveit, majd Vizi Pál Gábor doktori kutatásai kapcsán bepillantást kaphattak a világűrbe kijuttatandó apró robotokkal kapcsolatos kutatásokba is.

A Honvédelmi Minisztérium hadiipari vállalatainak pilóta nélküli repülőgép-fejlesztési programjairól Molnár Attila, a HM Currus Zrt. vezérigazgatójának előadása adott bővebb ismertetést, és ennek demonstrációjaképpen a HM Currus Zrt. statikus technikai eszközkiállítással is reprezentálta e munka jelenlegi állását.

A fedélzeti elektronikai eszközök kutatása, fejlesztése mellett ez évben a fedélzeti szenzorokkal való adatgyűjtés és az adatok feldolgozása, újszerű térbeli megjelenítése volt Dr. Molnár András előadásának témája, amely eljutott arra a szintre, hogy szabadalmi oltalom bejelentés is született belőle, ezúton is gratulálunk.

A műszaki témák mellett idén is több előadó foglalkozott a robotalkalmazások etikai, jogi kérdéseivel, amelyet előbb Dr. Székely Zoltán r. őrnagy fejtett ki arról, hogy mennyiben válhat a robot, a robotalkalmazás a jogalkalmazó hivatalos személy segítőjévé, esetleg alternatívájává?

Színes, egyéni humorral megfűszerezett előadással érkezett idén is Prof. Dr. Makkay Imre ny. mk. ezredes, aki e konferenciasorozat kigondolója és hosszú évekig irányítója is volt. A valóban komoly műszaki, társadalmi és gazdasági problémákkal járó repülést vetette össze a legújabb nemzetközi kutatási trendekkel, amelyek a személyi repülést, az olcsó, tömegesen megjelenő kisrepülőgépek műszaki, repülésbiztonsági és alkalmazási lehetőségeit kutatják.

Dr. Kun István és szerzőtársainak előadása ez évben a robottechnikai eszközök kezelőinek magatartásformálásával, a szükséges készségek kialakításának modellezésével és a folyamat optimalizálásának matematikai modelljével foglalkozott.

Dr. Balajti István ny. mk. alez. a párban repülő drónok (UAV-k) zavarmentesebb irányító és együttműködést biztosító kommunikációjának megteremtéséről beszélt, a korszerű szoftverrádió technológia eredményeire alapozott jelfeldolgozási feladatokról és lehetőségekről. Ezek a problémák és főleg a megoldásuk valóban igen magas szintű matematikai és számítástechnikai tudásra épülhetnek csak.


Ebéd után még egy előadás hangzott el a robotika és a hadijog témakörében Dr. Varga Attila ezredestől, aki végigvezette azokat a robotfogalmi és hadijogi dilemmákat, amelyek a robotikai alkalmazások történeti fejlődése során felvetődtek a fegyverek, fegyveralkalmazások, jogi státusok, kereskedelmi korlátozások és fegyver embargók területén. Egységes álláspont továbbra sincs, elvi állásfoglalások és ezekre az esetekre alkalmazott jogi normák léteznek, de a mai napig vita dúl úgy a robot-ember közti harc, mint a felelősség kérdésében.

Prof. Dr. Munk Sándor ny. ezredes A híradó-informatikai terminológia aktuális kérdései a Magyar Honvédségben címmel igen színesen és szemléletesen mutatta be a szakmai terminológiák kialakításának lélektanát, problémás irányait és a célszerű megoldás folyamatát, bízva abban, hogy sikerül ezt következetesen végigvinni a jelenleg kialakítás alatt álló híradó-informatikai terminológiai szótár megalkotása során.

Dr. Kassai Károly mk. ezds.: Elektronikus információvédelmi feladatok specializálódása a Magyar Honvédség vezetési és irányítási képességének kiberbiztonsága érdekében címmel arra a napjainkban átalakulóban lévő speciális biztonsági területre irányította rá a figyelmet, amely egyrészt az új törvényi előírásoknak kell hogy megfeleljen, másrészt, amelyet nap mint nap újabb fenyegetések, incidensek érnek, érhetnek és ezekre a szakembereknek adekvát és gyors válaszokat kell találniuk.

A kapcsolt, nyílt kormányzati adatok alkalmazásának biztonsági kérdéseivel foglalkozott Dr. Fleiner Rita. Az EU több országában már igen sok feladatra használt, nyílt hozzáférésű, állami, kormányzati kézben lévő adatforrások integritásának, biztonságos tárolásának és a lehetséges támadások elhárításának problémái előttünk még csak távlati problémákat jelez, de minden bizonnyal hamarosan gyakorlati szinten fogunk ezekkel találkozni.

Tibenszkyné Dr. Fórika Krisztina szds. és Dr. Seres György ny. mk. alezredes előadása: Az amerikai kábakő címmel a nagy informatikai rendszerek tudtunkon kívüli folyamataival foglalkozott bevezetőjében, majd a Nemzeti Kiválósági Programban támogatást nyert Katica számítógépes cluster létrejöttével, megalkotásának folyamatával, főbb jellemzőivel és eddigi eredményeivel ismertette meg a hallgatóságot.

A konferencia kiberbiztonsági kérdéseinek tárgyalását előbb Som Zoltán: Kibertudatossággal a kiberhadviselés ellen című előadása folytatta, majd Dr. Szénási Sándor, Dr. Vámossy Zoltán, Dr. Sergyán Szabolcs: A grafikus hardveren (GPGPU) implementált alkalmazások sebezhetőségei című prezentációja zárta. Ebből mindenki számára világossá válhatott az a trend, hogy a számítástechnikai hardverek fejlesztése, a mind nagyobb sebességek elérésére való törekvés sajnos a biztonsági kérdések háttérbe szorulásával jár esetenként.


Összességében a konferencia a szervezők szándékainak és az elmúlt évek hagyományainak megfelelően a résztvevők egy logikailag rendezett folyamatban képet kaphattak a kutatások és gyakorlati problémák jelenlegi állásáról úgy a robotok katonai alkalmazása, mind a kiberbiztonság területén. Az is egyértelművé vált, hogy kihívás, feladat és kutatnivaló probléma maradt éppen elég, így jövőre is megrendezzük e konferenciát.

Szeretettel várunk mindenkit 2014. november 27-én, csütörtökön, terveink szerint ugyanitt, a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Dísztermében.


Dr. habil. Ványa László okl. mk. ezredes


  • dsc 0600
  • dsc 0684
  • dsc 0693
  • dsc 0704
  • dsc 0709
  • dsc 0716
  • dsc 0723
  • dsc 0727
  • dsc 0740
  • dsc 0755
  • dsc 0768
  • dsc 0785
  • dsc 0797
  • dsc 0806
  • dsc 0811
  • dsc 0823
  • dsc 0839
  • dsc 0843
  • dsc 0845
  • dsc 0852
  • dsc 0858
 • Előző
 • Következő
Cimkék: 2013

Doktoranduszaink előadásai "A hallgatók a tudomány szolgálatában című konferencián"

Hallgatóink kiváló előadást tartottak a konferencián. Így pl. Schild Mariann: A katonai létből adódó krízishelyzetek pszichológiai hátterei, Tamás László: Miét kataszterezzük ipari objektumainkat? Szíjártó Lívia: A piszhológiai szempontú tartalomelemzés használati lehetőségei a védelmi szférában; Teknős László:A kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés általános és speciális lehetőségei Magyarországon.
 

 • SCHILD MARIANNA: A katonai létből adódó krízishelyzetek pszichológiai hátterei
 • Fájl letöltése
 • SZIJÁRTÓ LÍVIA: A pszichológiai szempontú tartalomelemzés használati lehetőségei a védelmi szférában
 • Fájl letöltése
 • TEKNŐS LÁSZLÓ: A kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés általános és speciális feladatai Magyarországon - 1. rész
 • Fájl letöltése
 • TEKNŐS LÁSZLÓ: A kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés általános és speciális feladatai Magyarországon - 2. rész
 • Fájl letöltése
Cimkék: HDI hírek, 2013

Főhajtás Bolyai János emléke előtt

November 19-én az osztrák és magyar katonák közösen helyezték el a megemlékezés koszorúját Bécs helyőrségi templomában, a Stift templomban található Bolyai emléktáblánál, ahol a Bécsi Gárda díszőrsége mellett a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj díszegyenruhás honvédtiszt-jelöltjei álltak díszőrséget.

Az emlékünnepségen részt vett Szalay-Bobrovniczky Vince, Magyarország bécsi nagykövete Hajnik László mk. ezredes, Véderő, Katonai és Légügyi Attasé, Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, Sári Szabolcs alezredes, a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj megbízott parancsnoka. Osztrák részről megjelent Eric Csitkovits altábornagy, a bécsi Nemzetvédelmi Akadémia parancsnoka, illetve a bécsi Nemzetvédelmi Akadémia törzskarának főnöke, Monsignore Rudolf Schütz ny. vezérőrnagy, volt általános helynök, Rudolf Hecht udvari tanácsos, valamint Gersits István mérnök, a Bolyai János Honvéd Alapítvány ausztriai képviselője.

Az oltár mellett teljesített szolgálatot Sajtos Szilárd százados, protestáns tábori lelkész, Kótai Róbert főhadnagy, katolikus tábori lelkész.

Az emlékünnepség Bolyai János mellszobránál folytatódott, ahol az elöljárók beszédeikben emlékeztek meg a zseniális matematikus, hadmérnök és vívó életútjáról.

A nap Magyarország Bécsi nagykövetségén, fogadással ért véget.

  • img 1096
  • img 1084
 • Előző
 • Következő
Cimkék: 2013

Konferencia beszámoló

„Szervezeti, szabályozási és innovatív változások a létfontosságú rendszerek védelmében.”

Kiss Dávid

2013. november 14-én került megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának, a Magyar Hadtudományi Társaságnak és a Krtitikus Infrastruktúra Védelmi Kutatások TÁMOP 4.2.1.B 11/2/KMR 0001 számú projekt, "Közlekedési kritikus infrastruktúra védelme" Kiemelt Kutatási Területének a szervezésében a „Szervezeti, szabályozási és innovatív változások a létfontosságú rendszerek védelmében” elnevezésű konferencia, amely a Magyar Hadtudományi Társaság 2013 évi kiemelt rendezvénye volt. A  konferencián a kiemelt kutatási terület kutatói és a tudomány szakértői prezentálták munkáikat egy rövid előadás segítségével.

A konferenciát Dr. Nagy László, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke nyitotta meg, amelyet Dr. Kovács Ferenc ny. mk. ezredes „Létfontosságú infrastruktúrák védelmének alapelvei„ című előadása követett.

Dr. Boldizsár Gábor ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, a fenntartható fejlődés és az élelmiszerbiztonság kérdéseit taglalta a „Fenntarthatóság a fennmaradás érdekében” elnevezésű prezentációjában.

Sztankai Krisztián doktorandusz hallgató a média és a reklám fogyasztási szokásokra gyakorolt hatásairól szóló kutatásáról számolt be előadásában.

Prof. Dr. Székács András, a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet főigazgatója, c. egyetemi tanár, tud. tanácsadó és az MTA doktora napjaink élelmezésbiztonságának stratégiai kérdéseiről tartott előadást.

A konferencia vendégelőadói közül Dr. Szilágyi Tivadar, a Szent István Egyetem egyetemi tanára a biztonság fenntarthatóságának aspektusairól adta elő prezentációját.

Ezt követően Dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtörténelmi, Filozófiai Kultúrtörténeti Tanszék egyetemi docense „Stratégiai nyersanyagok, élelmiszer, víz és a biztonság” című előadásában mutatta be tudományos eredményeit.

A délelőtti szekciót Dr. Babos Tibor, a Kritikus Infrastruktúra Védelmi Kutatások TÁMOP 4.2.1.B 11/2/KMR 0001 számú projekt projektmenedzserének beszámolója zárta, melyben beszámolt a projekt eddigi eredményeiről és jövőbeli távlatairól.

A délutáni programot, a szekció levezető elnöke, Prof. Dr. Kovács László ezredes, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos és nemzetközi dékán-helyettese nyitotta meg rövid beszédével.

Ezt követően Dr. habil. Horváth Attila alezredes és Csaba Zágon pénzügyőr őrnagy, doktorandusz hallgató közös prezentációjában hallgathattuk meg „Az ellátási lánc és a logisztika, mint közlekedési kritikus infrastruktúra - bizonyítás egy esettanulmánnyal.” című előadást.

Dr. Muha Lajos mk. alezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék főiskolai tanára előadásában ismertette az információbiztonsági törvény tükrében a kritikus információs infrastruktúrák védelmével kapcsolatos kutatásait.

Dr. Endrődi István tű. ezredes, NKE Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék vezetőjének prezentációjában megismerhettük a katasztrófavédelem lépéseit a kritikus infrastruktúrákat ért támadásokkal szemben.

Cser Orsolya doktorandusz hallgató, az NGM szakmai főtanácsosa „A pénzügyi rendszer - mint kritikus infrastruktúra elem -, avagy a pénzellátás folyamatosságának védelme” címmel prezentálta jelenleg folyó kutatásának eredményeit.

A vasúti mellékvonalak szerepéről tartott előadást Szászi Gábor mk. alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Logisztikai Intézet oktatója.

A délutáni vita előtt Dr. Krasznay Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Információbiztonsági tanszékéről tartotta meg záró előadását: „Kritikus információs infrastruktúrák, mint kiberműveleti célpontok” címmel.

A konferencia zárásaként Dr. habil. Horváth Attila alezredes tartott rövid beszédet, amelyben megköszönte a munkát mind az előadóknak, mind a projekt kutatóinak, tagjainak és a konferencia szervezőinek.

  • img 0863 jav
  • img 0869 jav
  • img 0847 jav
  • img 0844 jav
  • img 0841 jav
  • img 0835 jav
  • img 0832 jav
  • kozlk1
 • Előző
 • Következő
Cimkék: 2013

Felhívás Bolyai János Matematika Versenyre

Felhívás Bolyai János Matematika Versenyre

Bolyai János születésének 211. évfordulója alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Logisztikai Intézet, Természettudományi Tanszék matematika versenyt rendez az egyetem karain tanulmányokat folytató hallgatók számára. Bővebben...

ONLINE NEVEZÉS
  • Bólyai matematika verseny

Felhívás Bolyai Kupa Párbajtőrvívó Versenyre

Felhívás Bolyai Kupa Párbajtőrvívó Versenyre

 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem SE Tiszti Vívóklub szervezésében 2013. december 11-én Párbajtőr Vívótorna kerül lebonyolításra Bolyai János születésének 211. évfordulója alkalmából, amelyre várjuk a versenyzők jelentkezését. Bővebben...
 
 
  • Bólyai vívókupa