SzűkítésKiválasztott Címke

2014

Minden Címke 201


Jelenleg 93 bejegyzés található 2014 cimkével

A Virtual Battlespace 3 (VBS3) szimulációs rendszer bemutatása, a felkészítés-kiképzés támogatásának lehetőségei

20141216

2014. december 16-én megrendezésre került a „Korszerű hadviselés és haderő” Hadtudományi Kutatóműhely rendezvénysorozatának soron következő ülése.

Ez alkalommal „Kiképzés-felkészítés virtuális (szimulációs) környezetben” megnevezésű kiemelt kutatási területen belül „A Virtual Battlespace 3 (VBS3) szimulációs rendszer bemutatása, a felkészítés-kiképzés támogatásának lehetőségei” című rendezvény során a kutatási terület kutatói az elért eredményekről tartottak előadásokat, valamint ezek után a meghívott szakértő vendégek és az érdeklődők részvételével szakmai beszélgetés és vitafórum zajlott.

A kutatók a következő témakörökben tartottak előadásokat:

Dr. Kállai Attila alezredes a kiemelt kutatási terület vezetője „Felkészítés és kiképzés virtuális környezetben” címmel megtartott bevezető előadásában átfogóan ismertette a katonai virtuális szimulációs rendszerek evolúcióját és jelenlegi fejlettségét különös tekintettel a Magyar Honvédség érdekeltségében.

Szilágyi Gábor hadnagy a kiemelt kutatási terület kutatója „Virtuális (szimulációs) környezet és a terepi összetevők kölcsönhatásai” című előadásában a Virtual Battlespace 3 szimulációs rendszer tesztelése során szerzett tapasztalatait osztotta meg, elsősorban a terep és a környezet ábrázolására és megjelenítésére koncentrálva.

Kocsi János hadnagy a kiemelt kutatási terület kutatója „Katonai vezetők (szakaszparancsnokok) felkészítése és kiképzése virtuális (szimulációs) környezetben” címmel megtartott prezentációjában a Virtual Battlespace 3 szimulációs rendszer beépített harcászati lehetőségeit és adottságait mutatta be, illetve a rendszer kiképzésben való lehetséges felhasználási területeiről kaphattunk bővebb ismereteket.

Az előadások átfogó képet szolgáltattak a katonai virtuális szimulációs rendszerek múltbeli és jelenlegi alkalmazási lehetőségeiről, és a lehetséges fejlesztési irányokról, valamint a legmodernebb rendszerek képességeiről is. A rendezvényen megjelentek hasznos szakmai vita során megosztották gondolataikat a témával kapcsolatban, melynek eredményeként a különböző szakmai felhasználási igények is markánsan kirajzolódtak.

A rendezvénnyel kapcsolatban további információk kérhetőek a következő e-mail címen:

geotan@uni-nke.huSzilágyi Gábor


NEMZETI KATONAI FELDERÍTŐRENDSZEREK TRANSZFORMÁCIÓJA A VÁLTOZÓ BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

2014. december 10-én megrendezésre került a „Korszerű hadviselés és haderő” Hadtudományi Kutatóműhely rendezvénysorozatának soron következő ülése.

Ez alkalommal A katonai műveletek komplex értékelése, a hadtudomány társadalomtudományi aspektusai kutatási területen belül „Nemzeti katonai felderítőrendszerek transzformációja a változó biztonsági kihívások tükrében” címmel  hangzott el több előadás a kutatási terület kutatóinak és szakértő vendégeinek tolmácsolásában egy szakmai beszélgetés keretében.

A szakmai beszélgetés programja a következőképpen alakult:

Holndonner Hermann

Holndonner Hermann alezredes NKE: Új típusú kihívások átalakuló katonai felderítés címmel megtartott bevezető előadásában átfogóan ismertette a katonai felderítésben beállt változások okait Felvázolta azokat a területeket, amelyek leginkább átalakultak a katonai felderítőrendszerek vonatkozásában.

Rumi Zoltán

Rumi Zoltán alezredes MH ÖHP J-2: A nemzeti katonai felderítőrendszerek transzformációja a változó biztonsági kihívások tükrében, a MH katonai felderítő rendszer címmel megtartott előadásában bemutatta a Magyar honvédség átalakulóban lévő katonai felderítőrendszerének aktuális állapotát, és a következő évtized várható fejlesztési irányait.

Kajári Ferenc

Kajári Ferenc alezredes KNBSZ FCSF- ség: NATO fejlesztési trendek a 21. században című, a szövetségi felderítő képességeket szemléletesen elemző előadásában a szövetség felderítő képességeinek fokozására irányzott intézkedéseit mutatta be. Külön kitért azokra a fejlesztési projektekre, melyek az elkövetkezendő évtizedben érinteni fogják a Magyar Honvédség katonai felderítő képességeit is.

Az elhangzott három előadás a beszélgetésen résztvevő hallgatóság számára könnyen, érthetően és átfogóan szemléltette az adott problémakört, ami a katonai felderítőrendszerek transzformációjának fontosságát hivatott szemléltetni.

Holndonner Hermann alezredes

kutató


Karácsonyi ünnepség

  • Karácsony 6
  • Karácsony 3
  • Karácsony 5
  • Karácsony 4
  • Karácsony 2
  • Karácsony 1
  • Karácsonyi idézet

A fenti idézettel köszöntötte 2014. december 17-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja Dr. Boldizsár Gábor ezredes a megjelenteket a kar számára rendezett karácsonyi rendezvényen.

A dékán úr ünnepi köszöntőt tartott és elismeréseket adott át Dr. Békési Bertold László alezredes, Dr. Kállai Attila alezredes, Szeker László főhadnagy, Pasztercsák László törzszászlós, Ladiszlajdesz Gábor főtörzsőrmester, Pethe Adrienn, Andrejkovicsné Tanner Tímea, Hajdicsné Dr. Varga Katalin, Nádasi Viktória, Vassné Kiss Zita Beáta, Fodor Zoltán honvédtisztjelölt, Miklósi Katalin honvédtisztjelölt, Marczika Zoltán, Peleskey György, Blaskovits István, Rontó József, Vizy Miklós, Kovács László és Gémes Szilvia részére.

A meghitt karácsonyi pillanatokat Gémes Szilvia operaénekes, a HHK rendezvényszervezője és Ekert Mária hegedűs, a Molnár Tamás Kutatóközpont kutatási asszisztense műsora; a pezsgő hangulatot a HM Légierő Zenekar Veszprém koncertje - Katona János alezredes vezényletével teremtette meg.

A Kar jelenlévő munkatársai számára a forralt boros koccintás, a finom sütemények, az ajándék csokoládé, a fenyő illata valamint a kellemes beszélgetések előrehozták a karácsony örömét!

Boldog karácsonyt és örömteli új évet kívánunk Mindenkinek!

Cimkék: főoldali hír, 2014

Beszámoló az „Ifj. gróf Andrássy Gyula és az I. világháború” című konferenciáról

EZ A VONAT MOST VAN INDULÓBAN

Beszámoló az „Ifj. gróf Andrássy Gyula és az I. világháború”

című konferenciáról


Az első Nagy Háború centenáriumára emlékezve, „Ifj. gróf Andrássy Gyula és az I. világháború” címmel rendezett sikeres konferenciát, az Ifjú gróf Andrássy Gyula Alapítvány valamint Nemzeti Közszolgálati Egyetemünk, 2014. december 11-én. A konferencia programját Katona János alezredes vezényletével, az MH Légierő Zenekarának műsora vezetett be. Kitűnő, érzelmekre ható műsorukat a világháború katonadalaiból, és népi énekeiből állították össze. Beszámolóm címét – nem titkoltan egyetemünkre is utalva - egyik katonadal címe adta.

Dr. Szeiler Erika ügyvéd, alapító kurátor köszöntötte a vendégeket, akik között , államtitkárok, volt miniszter,  diplomaták, rektorok, professzorok, egyházi méltóságok is voltak. Dr. Szeiler Erika beszédében hangsúlyozta, hogy az Alapítvány életében nagyon fontos esemény eme tudományos ülés, melynek témájául az első nagy világégésre való emlékezés kínálkozott.

Fontos, hogy méltóak legyünk az Alapítvány névadójához, Ifj. gróf Andrássy Gyulához, és az Alapítvány kiemelt céljához, hogy kezdeményezze és létrehozza a Budapest központú, független posztgraduális, nemzetközi Diplomata és Politikus képző Akadémiát, - azt az intézményt, amely nemzetközi szinten is  presztízs értékű lesz minden oktató, és résztvevő diák számára, de egyben  Magyarország nemzetközi megítélésére pozitívan fog hatni. Dr. Szeiler Erika: A száműzött Rákóczi c. művében lefektetett soraival zárta köszöntőjét, miszerint: Erős, megingathatatlan meggyőződésem, hogy igazi nagyság, igazi mély hazafiság és áldozatkészség sohasem lehet hiábavaló és mindig a nemzeti erő egyik forrása marad.”

Prof. Dr. Patyi András egyetemünk rektora megnyitójában utalt a konferencia helyszínéül szolgáló kápolna régi díszében való helyreállítására, valamint szimbólumrendszerére a Szent Istvánt és Szent Lászlót ábrázoló üvegablakokra. A centenáriummal kapcsolatban megemlítette, hogy az ő nagyapja is részt vett az első nagy háborúban, az olasz fronton. Radnóti Miklós „Nem tudhatom” című versének ismert sorát idézve a konferencia feladatát abban jelölte meg, hogy ne csak a nagy egészről adjon áttekintést, hanem ereszkedjen le a részletekbe is.

Dr. Révész Tamás Mihály c. egyetemi tanár volt a délelőtti szekció moderátora. A szekcióban a következő öt előadás hangzott el:

Prof. Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora - az első előadó - jogi aspektusból közelített rá, a háborúval kapcsolatban a „kivételes hatalom joga Magyarországon” problematikájára. Elemezte, a béke, a hadi valamint az ostromállapot összefüggéseit, hangsúlyozta, hogy az ostromállapot a nemzeti, a katonai valamint a közrend érdekeit szolgálta, kivételes állapot volt jogállami alapokon. Megemlítette a Francia Nemzetgyűlés 1789. augusztus 26-i határozatát az emberi jogokról, valamint az 1789. október 21-i határozatát az „ostromállapotról.” A végrehajtó hatalomnak alkalmaznia kellett: a jogok felfüggesztését, a szervezeti centralizációt, cenzúrát, egyesületek korlátozását, valamint a társadalmi életbe való beavatkozást is.  Az intézkedések mélységéhez sorolta a spektrumot, amely a korlátozástól (jogi szabályozás, biztonság nyújtása) a deprivációig (bizonyos jogoktól való megfosztásig) terjedt. Részletezte a korabeli országgyűlési vitát a „kivételes hatalom” fogalmáról. A vita az érintett szervek részvételével 1906-tól, az előzményektől tartott az 1912-es jóváhagyásig. Megemlítette, hogy a tárgyról a konzervatív valamint a liberális erők együtt gondolkodtak. A „kivételes hatalom” a háborút követően a forradalmak után is érvényben maradt. Az ügyiratszám 1916-17-ben a duplájára emelkedett.

Dr. Patyi Gergely az igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár átadta Trocsányi László (SZTE ÁJTK), miniszter üdvözletét. Előadásában az 1914 – 1918 közötti közjogi dilemmákról beszélt. Kiemelte, hogy az akkori időszakból erednek az ország hosszú-távú problémái. A háború a forradalmak szálláscsinálójaként, katalizálta a szétesést. A háború legnagyobb vesztese Magyarország volt (Trianoni békediktátum). Előadásában utalt Jászi Oszkár Magyar Keleti - Svájc koncepciójára, amely elveiben valamint külkapcsolataiban is követte volna svájci mintát. Magyarországgal kapcsolatban, említette a népek önrendelkezési jogát, az autonómia problematikát, a választójog alakulását, a magyar alkotmányos identitást. Ez az időszak érzékennyé tett bennünket az állam vezetőinek karakterével is – jelezte az előadó. Reményének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a 21. század Európa, benne hazánk évszázada lesz.

Prof. emeritus Kardos József: „A háború és béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában” címmel tartott előadást. Úgy fogalmazott, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula „alkatilag irtózott a háborútól”, érzékeny idegrendszerű, szerény, mérlegelő, sikerre vágyó politikus volt, majd a válságfolyamat hatására kiábrándult a politikából és visszavonult.

( Megjegyzem – H. D., hogy a keresztény etika egyébként is a háborúval kapcsolatban lelkiismeret vizsgálatot igényel, amivel ifj. gróf. Andrássy Gyula élt is!). A háború kezdetén elfogadta, hogy Szerbiát meg kell büntetni, továbbá, hogy Oroszország a fő bűnös, mert hódítani akar. A haza érdekében „szent küzdelmet” kell folytatni. Bizonytalan volt abban, hogy az államnak van-e joga ennyi áldozatot kérni. Munkáiban nem harcias, inkább elkeseredetten vádló. 1915-ben úgy vélte „Istenítélet lesz a béke”. 1918-ban IV. Károly kinevezte külügyminiszternek, úgy vélte a külpolitika tovább nem követhet háborús célokat. Az általános lefegyverzés mellett volt. Elítélte Trianont. Lelkileg nem volt felkészülve gróf Apponyival, - mint az ellenzék egyik kiemelkedő személyiségével - szembeni fellépésre.


Dr. Paál Vince Médiatudományi Intézet, tudományos munkatárs, „Sajtópolitika és sajtóirányítás az I. világháború idején” című előadásában kiemelte: a korlátozásokat, a cenzúrát - „kizárólag a hadviselést sértő” cikkeket tiltották, - megemlítette, hogy volt öncenzúra is. 1915 decemberében képviselőházi felszólalásában a túl szigorú cenzúra ellen érvelt – említette az előadó. Bevezették a „Bizalmas!” és a „Szigorúan bizalmas!” minősítéssel ellátott értesítőket, számuk meghaladta az ezret. Volt paritás e vonatkozásban a monarchián belül. Az emberek éheztek a hírekre, példaként az „Est” című lapot említette, amely 400.000 példányban jelent meg, az üresen hagyott lapoldalak jelezték a cenzúrát. Könyvkiviteli Bizottság alakult, a hadifoglyok számára könyvet küldeni csak a Hadifoglyokat Gyámolító Bizottságon keresztül lehetett.   


Prof Dr. Kocziszky György helyett Prof. Dr. Prugberger Tamás a Miskolci Egyetem professzora magas színvonalon beszélt ifj. gróf Andrássy Gyula pályafutását befolyásoló jog és társadalombölcseleti tanokról.   


Dr. Holló József ny. altábornagy, c. egyetemi tanár volt a délutáni szekció moderátora. Köszöntötte a vendégeket, akik között délután jelen volt André Goodfriend Amerikai Egyesült Államok Magyarország Nagykövetségének nagykövet-helyettese .


 A délutáni  szekcióban egy filmet követően négy előadás hangzott el.

A100 éves némafilmet , amelynek címe: Przemysl - Dr. Holló József ny. altábornagy úr  kommentálta magas színvonalon. Dr. Holló József úr elmondta, hogy Przemyśl várát „Magyarország kapujának” tételezték a háború alatt, amely egy valódi övvár. Az övvonal hossza 48 km volt, amely tizenkilenc főerődből, hét páncélerődből, valamint hat előretolt erődből állt, és hozzá mintegy nyolcvanezer lakos és huszonnégy község. Az övvár mintegy 140 km2-en terült el. A várban 35.000 katona teljesített szolgálatot.

Przemysl történetéhez engedjék meg, hogy hozzátegyem: 1925. március 21-én, a vár ostromának 10. évfordulóján megemlékezést tartottak a védők, amelyen a vár egyik parancsnoka, Fogarasi Tamássy Árpád nyugállományú mérnök táborszernagy, a 23. honvéd hadosztály volt parancsnoka megnyitójában a következőket mondta: „délceg katonákból csontig lesoványodott védtelen alakokká, Przemysl várának büszke, muszkaverő védelmezőiből szabadságvesztett hadifoglyokká lettünk.” Beszédében kiemelte azokat az értékeket, amelyek segítették a magyar katonát hősiesen helytállni, így: a lelkesedést, az önzetlenséget, a bátorságot, a szeretetet, valamint a keresztény hitet. Ma, amikor katonai értékekről gondolkodunk, nem felejthetjük ezt a tradíciót.

Prof. Dr. Gergely András KRE Bölcsészettudományi Kar, az „ifj. gróf. Andrássy Gyula ellenzékisége az I. világháború idején” című előadásában elmondta, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula úgy vélte, ha „odacsaptunk” volna Szerbiának elkerülhető lett volna a világháború. A politika hibái vezettek a világháborúhoz. Magyarország része volt - Szekfű Gyula kifejezésével – „a keresztény germán kultúrközösségnek”, ezért a szolidaritás valamint az egymásrautaltság természetes volt. A háború problémái között említette az előadó: Anglia féktelen idegességét, valamint Oroszország hódító politikáját. A béke célját az ellenséges gyűrű széttörésében látta, ami Közép-Európát erősebbé tenné. „Az oroszok győzelme inkompatibilis Szent István koronájának koncepciójával és bármily kevéssé sérteni integritásunkat, lehetetlenné tenné a magyar uralom fenntartását a Kárpátok völgyeiben.” – idézett az előadó ifj. gróf Andrássy Gyula egyik röpiratából.


Prof. Dr. Gerő András ELTE: „Háborús delírium, nemzeti lelkesedés a színházban” című előadásában beszélt a színházjegyek áráról: 40 fillér volt egy karzati hely, és 15 korona egy páholy. Megemlítette, hogy szintén 40 fillér volt egy állóhely a futballmeccsen. Sokan jártak színházba. Népszerű volt Pásztor Árpád „Ferencz József azt üzente” című darabja, amelyben – az előadó megfogalmazása szerint „minden volt”, amelyben szakrális jelleget öltött a háború (szerb keresztény pópa, királyi koronák, stb.). A „delírium” kifejezés arra utal, hogy  elveszett a realitásérzék, és a kijózanodás sokáig tartott.

Az előadása nagyon tanúságos és érdekes gondolatoka vetett fel.


Dr. Pallós Lajos muzeológus (Nemzeti Múzeum) bemutatta a magyar politika vezéralakjait képekben az I. világháború idejéből, amelyek közül kiemelem a következőket: Gróf Andrássy Gézát ábrázoló festményt, Benczúr Gyula (1844-1920) munkáját; Jenő főherceg 1901. Ferdinánd Behrens (1862-1925) munkáját; József Ágost főherceg 1916 / fotó; Tisza István és I. Ferencz József / képeslap, 1905; Eszterházy Móricz; Hazai Samu / 1916; Lukachich Géza 1917. augusztus 17. / csoportkép, amelyen IV. Károly is szerepel; Burián István Berlinben /1915.     

A témában Dr. Nagy László: „Ifj. gróf Andrássy Gyula és a képzőművészet” címmel tartott még rövid előadást, amelyben elmondta, hogy a gróf műgyűjtő volt, Munkácsy Mihályra is ő figyelt fel.


Dr. Jeszenszky Géza c. egyetemi tanár, volt külügyminiszter, nagykövet: „ifj. gróf. Andrássy Gyula kísérletei az Osztrák-Magyar Monarchia megmentéséért” című előadásában összefoglalta a felbomlás okait. Kiemelte, milyen súlyos következményei voltak annak, hogy ifj. gróf. Andrássy Gyula a belpolitikában szembefordult gróf Tisza Istvánnal. Andrássynak a háború alatt megjelent elemzéseivel a Zeitgeschichte, a kortörténet-írás egyik úttörője. Az elsők között elemezte, hogy miért lett világháború a szarajevói merényletből? Úgy vélte, hogy általában a kis nemzetek ambíciói nem veszélyeztetik a békét. Tisza hosszú ideig ellenezte a Szerbia elleni háborút, végül azért engedett - hangsúlyozta az előadó – mivel Németország meggyőzte, hogy az erőviszonyok a jövőben az antant javára fognak módosulni.  Andrássy növekvő fenntartásai ellenére lojális ellenzékként támogatta a kormány háborús politikáját, de 1917-től síkra szállt a megegyezéses békéért, számítva Anglia megértésére. Csak 1918. október közepén, svájci békemissziója kudarcát látva fogadta el, hogy a Monarchia próbáljon különbékét kötni, akár Németország ellenében is. Pedig ekkor már tudni lehetett, hogy a Központi Hatalmak és Oroszország breszti békéje után az antant már elkötelezte magát a Monarchia felosztása mellett.


A szekció elnöke Dr. Holló József ny. altábornagy zárszavában megköszönte a szervezőknek a konferencia előkészítését, a résztvevőknek a jelenlétet, és elmondta, hogy méltó üzenete van jelenkorunkhoz is, ifj. gróf Andrássy Gyula személyiségének, sokoldalú gondolatvilágának, politikai intelligenciájának, valamint munkásságának.  

*

Összefoglalóként, segítve a lényegre törő rövid előadások teljesebb megértését megemlítem, hogy a nemzetközi törvényrendszernek az a része, amely a fegyveres konfliktusokat, összecsapásokat próbálja szabályozni a „Háború Törvényei” néven vonják össze.[1] A háború törvényei részét képezik a nagyobb méretű nemzetközi törvények rendszerének, amelynek céljai közül kiemelem a következőket: megvédeni a harcosokat és az ártatlanokat a felesleges szenvedéstől, megvédeni a hadifoglyok alapvető emberi jogait, szolgálni a béke helyreállítását. Hozzáteszem, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula gondolatait meghatározta a Genfi Egyezmény (1864), „a hadrakelt seregek sebesültjei, és betegei sorsának javítása végett,” amelyet Magyarországon az 1911. évi XX. § hirdetett ki.

 A gondolatgazdag előadásokhoz néhány további vonatkozást is szeretnék kiemelni, dokumentumokkal illusztrálva, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula gondolataiban a haza védelme, az állam, a jog, az erkölcs, valamint az ember koherens módon volt jelen. A következőket írta, „A háború és a társadalom” című röpiratában, amelyet felolvasott az Országos Társulat gyűlésén 1914. október 11-én a régi képviselőház termében[2]: „A civilizáció csak új fegyvereket adott a harcnak, de a kölcsönös gyűlöletet apasztani, ellentétek békés megoldási módját megtalálni mindeddig nem volt képes…A háború már nemcsak a tengeren és a földön, hanem levegőben, a víz alatt és a föld alatt is folyik; nemcsak a harctéren, hanem mögötte is bárhol, ahová a Zeppelinek és repülőgépek eljuthatnak…Mindnyájan harcosai vagyunk ugyanegy szent ügynek , harcosai azon küzdelemnek, amelytől függ nemzetünk léte. A harctér az egész ország s rajta mindenkinek jut kötelesség…A háború előkészületének percétől a békekötésig két nagy horderejű feladat vár a társadalomra, az egyik a győzelemhez szükséges lelkiállapot változatlan fenntartása  a harc viszontagságai és változásai közt, a másik azon sok különböző szolgálat teljesítése, amelyet sem a hadsereg maga elvégezni, sem az állam hivatalos apparátusával teljesíteni helyesen egyáltalán nem, vagy egyedül nem képes…Mind a kettőnek eleget kell tenni, de én mégis az erkölcsi momentumra helyezem a fősúlyt, mert a győzelem sine qua non-ja erélyes, lelkes, mindenekfelett győzni akaró nemzet…A magyar katona típusa a huszár, aki csak akkor érzi jól magát, amikor villog a kard a kezében és a rajta-rajtát hallja. A magyar gyalogos is szívesebben rohan bajonettel az ellenségre, mint tüzel ugyanegy helyből huzamos ideig…Szükséges, hogy cenzúra alá vettessék minden, a háborúra vonatkozó híradás, szigorúan ellenőrizni kell, hogy koholt híreket ne hozhasson és hogy egyes szerkesztők esetleges idegessége ne mételyezhesse meg nagyközönségünket…nem lehet hadvezéreket rosszul informált, hozzá nem értő, ideges közönség hangulatától függővé tenni…S ha kétségtelen is, a társadalom munkája sohasem lesz nélkülözhető a  sebesültek gondozásánál, mert az ápolás és ellátás  finomságait csak az egyéni iniciatíva, csak az érző ember  jó szíve, csak a rokonszenv fogja nyújthatni, nem pedig törvényes sablonos bürokratikus gépezet; a fő munkát mégis az államnak kell végeznie…A beteg nem ellenség többé, csak szenvedő ember!...Gyűlölet és bizalmatlanság némuljon el a kötelesség parancsszava mellett…Az egyik alapvető igazság az, hogy Magyarország legvitálisabb érdekei  vannak a mai harc által veszélyeztetve…A másik az, hogy ezen nagy veszély elkerülésében mindenkinek jut szerep.”


Ifj. Andrássy Gyula írásaiban is hangsúlyozta, hogy a modern, gépesített hadseregek megváltoztatták a háborút, még következményeiben is, gondoljunk a tömeges pusztításra, pusztulásra. Valóban nagy államférfihoz méltóan, érzékeny gondolatvilágának centrumában maga az ember, a szenvedő ember állt. Ki, mit tesz a szenvedő emberért, hogyan tekint rá, együtt érez-e vele, ki tudja-e fejleszteni lelkében a szánalomnak ezt a mélységét, döntő az emberi kultúrát, a civilizációt illetően - és ahogyan Claude-Levy Strauss francia antropológus megfogalmazta - ez megelőz minden jogot, minden törvényt és minden morált, mert adott pillanatokban «törvény, erkölcs és erény» helyébe lép, s amelynek gyakorlása nélkül a társadalom állapotában, ahogy kezdjük megérteni, nem létezhet se törvény, se erkölcs, se erény.[3]  Ennek tudatában ez az emberi érzékenység növeli a személyiség értékét a jelzett drámai krízisfolyamatban.


Több előadó említette katonáink hősies helytállását a világháborúban. Olvassunk bele egy világháborús századparancsnok visszaemlékezésébe, amely nemcsak ráirányítja a figyelmet e helytállás hősiességére, hanem növeli is realitástudatunkat: “A mi fedezékünk egy palakövecses talajú nyílt lövészárok volt mindössze. A rendelkezésünkre álló kis tábori ásókkal a lövészárkot a talaj kövessége miatt megfelelően bővíteni, kimélyíteni, kiépíteni nem lehetett. Egy alacsony, lankás domboldalon feküdt, s belefolyt a téli hólé, úgyhogy állandóan bokáig érő fagyos hólében kellett állni. A lövészárkot elhagyni sem éjjel, sem nappal nem lehetett. Nappal állandóan az orosz tüzérség lőtte, éjjel pedig napirenden voltak a támadások…A csapatok számban a halálozások, sebesülések és megbetegedések miatt erősen megfogytak, tartalék csapatokkal hátul nem rendelkeztünk, ezért pihenőre kivonni csapatrészeket a lövészárokból nem lehetett, így felváltás nélkül álltak helyt az emberek. Az árok falának támaszkodva aludtak, kezükben lövésre kész fegyverrel, ujjukkal a ravaszon, hogy a legkisebb gyanús zörejre felriadva készek legyenek a támadások visszaverésére.”[4]

Prof. Dr. Mezey Barna előadásában megemlítette, hogy az adott korban „a konzervatívok és liberálisok együtt gondolkodtak”. Nem kell különös érzékenység ahhoz, hogy észrevegyük, hogy ennek a mondatnak jelenkorunkra vonatkozó áthallása is van. Úgy vélem a jelzett eszméket képviselők, a 20. század elején még összehasonlíthatók voltak, napjainkra azonban, különösen a liberalizmus eszméje kiüresedett, megterhelt az 1919-es kommunista diktatúra, valamint az 1950-es évekbeli, és a további politikai kurzusokban mutatott magatartásokkal is. Nem lehet túlbecsülni az olyan nagy definíciók káros hatásait, mint a lenini-bolsevizmus, a sztálini- kommunizmus, amit a liberális elit hatalma biztosítása érdekében, könyörtelenül felhasznált évtizedeken keresztül. Pedagógiai aspektusból még napjainkban is azokkal a fiatalokkal találkozunk, akiknek a szülei, e szuggesztív nevelésnek estek áldozatául. 

A konferencia előadásai hangsúlyozottan érintették az állam–problematikáját. Hozzáteszem, hogy az álam, mint a közösségi érdekek szervezett (fegyveres) hatalma, feltételezi a felelősség-etikát. Gondoljunk arra, hogy az értékelt időszakok közül voltak olyanok, - különösen 1918 ősze, és 1919 tavasza - amikor a szétzüllött katonai forradalom átcsapott terrorba, Jászi Oszkár megfogalmazása szerint: „A kommunizmus elméleti dogmái mellett azonnali erőszakos cselekvést hirdettek, egyesek közülük egyenesen rablásra, gyilkolásra hívták föl a tömegeket.”[5] A gyűlölet-spirálok elszabadultak. Egy 1918-as konkrét orvosi kóresettel illusztrálom mindezt: „Az 1918-iki októberi forradalom hulláma Tótmegyert november elején érte el. A büntető expedíciónak katonatisztje mellbe lőtte revolverével a falhoz támaszkodó M. I. 29 éves jól megtermett, a rablásban való részesedés gyanújával terhelt – mindazonáltal a tiszttel szemben fenyegetőleg viselkedő kisgazdát. A golyó a jobb oldal 2-dik bordaközébe behatolván, közvetlen a hátgerinc jobboldalán kijött és a falba fúródott. Tüdővérzés, vérköpés, tüdőlob.”[6] Ezen időszakok fanatikus ortodox vezetői, teoretikusai, később a demokrácia szószólói lettek. Nem véletlen, hogy ifj. gróf. Andrássy Gyula látva a háború áldozatait, pusztításait egyszerre idegenedett el az emberi civilizációtól, a társadalmi-politikai intézményektől, valamint az embertől is.


 Prof.Dr. Harai Dénes[1] E rövid utalást James S. SHI ezredes az USA Haditengerészeti Egyetem, hadijogi részlegének vezetője ,valamint Jennings jr. Raymond J. őrnagy USA szárazföldi haderő katonai jogi szolgálat tagjának kéziratából idéztem. (Magánarchívum)

[2] A teljes szöveget lásd: Gróf Andrássy Gyula: A háború és a társadalom  / A teljes bevétel lábadozó katonák felsegélyezésére fordíttatik /  1914 Singer és Wolfner kiadása,  Budapest, VI. Andrássy-út 16.

[3] Claude-Lévy Strauss: Strukturális Antropológia II. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 35-42. old.

[4] A visszaemlékezést írta: Balogh Tibor (rendőrfelügyelő volt Szeged-Felsőközponton. 1914. augusztus 14-én vonult be és 1918. november 17-én szerelt le. Aradi 33. közös gyalogezred. Önkéntesek kiképzése Karánsebesen. 1914. karácsonya – káplár, 1915 januárjában önkéntes szakaszvezető. 1915. február 18. önkéntes őrmester. 1916. május 1. hadnagy, 1918. május 1. főhadnagy, századparancsnok volt.) A kéziratot közreadta: fia Dr. Balogh Géza (1928) 2008. december 3-án / 15-16. old.

[5] Jászi Oszkár: Magyar  kálvária magyar föltámadás / A két forradalom értelme, jelentősége és tanulságai / Bécsi    Magyar Kiadó 1920, Magyar Október Szabadsajtó, Budapest, 1984. 85. old.

[6] Dr. Jaksics Lajos: Ötvenéves Orvosi Praxisból Sarjadó Új Eszmék és Új Elgondolások / Nyomtatott Varga József Könyvnyomdájában, 1931. 105. old.

Cimkék: főoldali hír, 2014

Hamburgi tapasztalatszerzés

  • Hamburgi tapasztalatszerzés

A német vezérkari akadémia (Führungsakademie der Bundeswehr) nemzeti vezérkari tanfolyama hallgatóinak tudását minden évben törzsgyakorlatok sorozatán keresztül mérik fel. A kialakított koncepció szerint a hallgatók kéthetes szakaszokra bontva gyakorolják a törzsmunkát más-más beosztásban. Az első szakaszban az ezred-dandár, a hadosztály, majd hadtest, haderőnemi- komponens, s végezetül összhaderőnemi törzs művelettervező munkáját gyakorolják.

Már-már hagyománnyá vált, hogy évek óta az osztrák és amerikai testvérkurzusok kontingensei mellet más nemzetek is aktív szerepet vállalnak a gyakorlatok végrehajtása során. Az idén megrendezésre került „Common Trail 2014” fedőnevű gyakorlatra az NKE Felsővezető-képző Tanfolyama is meghívást kapott. Ennek keretében négy hallgató vehetett részt a gyakorlat sorozat december 1. és 12. között levezetett középső (haderőnemi) szakaszában, ahol különböző szárazföldi és légierő szerepkörökben – a gyakorlatot irányító törzstől a komponens parancsnokságokon keresztül a szárazföldi hadtest illetve a légi hadműveleti központ törzséig – többnemzeti környezetben gyakorolták a törzsmunkát. A feladat egy ENSZ mandátumú, NATO alárendeltségű, német vezetésű, többnemzeti összhaderőnemi kötelék békekikényszerítő műveletének haderőnemi szintű tervezése az Átfogó Műveleti Tervezés elvei szerint.

A kéthetes gyakorlat során a magyar hallgatók azonnal beilleszkedtek a többnemzeti törzsekbe, ahol nemcsak hozzájárultak a gyakorlat sikeréhez, de értékes elméleti és gyakorlati tapasztalatokat is szereztek.

Szerző: Kender Tamás alezredes

Foto: BW Hamburg

Cimkék: főoldali hír, 2014

A Tortoma Könyvkiadó könyvbemutató körútja 2014. december 17-20.

  • Tortoma 1
  • Tortoma 2
  • Tortoma 3
 • Előző
 • Következő

Nagyvárad, Székesfehérvár, Budapest, Dabas, Újhartyán


A baróti Tortoma Könyvkiadó tisztelettel meghívja önt, családját és barátait az alábbi öt könyvbemutatóra, azok valamelyikére, melyek során három legújabb kötetünk kerül bemutatásra.


December 17., szerda, 18.00 óra, Nagyvárad, Városháza díszterme

• Süli Attila: Beöthy Ödön erdélyi főkormánybiztos című kötetét bemutatja Dukrét Géza helytörténész, a Beöthy Ödön Díj átadási ünnepsége keretében.


December 18., csütörtök, 11.00 óra, Székesfehérvár, Mikszáth út 25, Királykert emlékház

• Szabó József János: A Székelyföld körkörös erődítése című kötetét bemutatja a szerző.


December 18., csütörtök, 15.00 óra, Budapest, Hungária körút 9-11. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Tudós kávézó

• Szabó József János: A Székelyföld körkörös erődítése 1940-44 című kötetét bemutatja a szerző.

Ágyúba öntött harangok. Tanulmányok Gábor Áron születésének 200. évfordulójára. A kötetet bemutatja Süli Attila történész

• Süli Attila: Beöthy Ödön erdélyi főkormánybiztos című kötetét bemutatja Dr. Hermann Róbert történész, a kötet szerkesztője.


December 20., szombat, 10.00 óra, Dabas, Kossuth Lajos utca 7., Halász Móric kúria

• Szabó József János: A Székelyföld körkörös erődítése című kötetet bemutatja a szerző.


December 20., szombat, 17.00 óra, Újhartyán, Faluközpont, Hősök tere 4., Pince Klub

• Szabó József János: A Székelyföld körkörös erődítése 1940-44 című kötetet bemutatja a szerző.


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Cimkék: főoldali hír, 2014

2014. évi őszi ITDK eredményhirdetés

  • TDK 2014 ősz - 13
  • TDK 2014 ősz - 1
  • TDK 2014 ősz - 2
  • TDK 2014 ősz - 3
  • TDK 2014 ősz - 4
  • TDK 2014 ősz - 5
  • TDK 2014 ősz - 6
  • TDK 2014 ősz - 7
  • TDK 2014 ősz - 8
  • TDK 2014 ősz - 9
  • TDK 2014 ősz - 10
  • TDK 2014 ősz - 11
  • TDK 2014 ősz - 12
  • TDK 2014 ősz - 14
  • TDK 2014 ősz - 15
  • TDK 2014 ősz - 16
  • TDK 2014 ősz - 17
 • Előző
 • Következő

2014. december 11-én került sor a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014/15-ös tanév őszi félév Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának eredményhirdetésére. A megmérettetésen összesen 9 tagozatban 63 szerző 60 pályamunkája versenyzett.

Az alábbiakban közöljük a helyezettek és különdíjban részesültek neveit, akiknek ezúton is gratulálunk, és a továbbiakban is sok sikert kívánunk! Felkészítő tanáraik, bírálóik és a szóbeli forduló zsűritagjainak munkáját a hallgatók nevében is hálásan köszönjük!

A 2014. évi őszi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia bíráló bizottságainak és a fő zsűri döntése alapján  a tagozatokban elért eredmények a következők:


1. Biztonságpolitika tagozatban:

III. helyezést ért el:

Berta Szilárd

Konzulense:     Dr. Kaiser Ferenc

II. helyezést ért el:

            Agócs Endre Benedek

Konzulense:    Nagyné dr. Rózsa Erzsébet

I. helyezést ért el:

Veres Attila

Konzulense:    Dr. habil. Kis-Benedek József

2. Felderítő tagozatban:

III. helyezést ért el:

Rosta György honvéd tisztjelölt

Konzulense:     Horváth Tamás hadnagy

Ájpli Norbert honvéd tisztjelölt

Konzulense:     Dr. Forray László alezredes

II. helyezést ért el:

            Rácz-Nagy Mátyás honvéd tisztjelölt

Konzulense:    Dr. Forgács Balázs százados

I. helyezést ért el:

Szücs András honvéd tisztjelölt

Konzulense:    Dr. Kovács Zoltán alezredes

3. Hadtörténelem és Társadalomtudomány tagozatban:

II. helyezést ért el:

Marosi Attila honvéd tisztjelölt

Konzulense:    Dr. Négyesi Lajos t. alezredes

I. helyezést ért el:

Somogyi Zoltán Márk honvéd tisztjelölt

Konzulense:    Dr. Kaló József t. százados

4. Iparbiztonsági tagozatban:

III. helyezést ért el:

            Tengely Ákos

Konzulense:    Dr. Dobor József tű. őrnagy

II. helyezést ért el:

Nagy Beáta, Ragács Nikoletta

Konzulense:    Cséplő Zoltán tű. alezredes,

                        Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. alezredes

I. helyezést ért el:

Ronyecz Lilla

Konzulense:    Dr. Vass Gyula tű. ezredes,

                        Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. alezredes

5. Katasztrófavédelmi műveleti tagozatban:

III. helyezést ért el:

            Éles Gabriella

Konzulense:    Dr. Dobor József tű. őrnagy

II. helyezést ért el:

Csizmadia Réka

Konzulense:    Dr. Farkas Johanna

I. helyezést ért el:

Kátai-Urbán Maxim

Konzulense:    Prof. Dr. Szakál Béla ny. pv. ezredes,

                        Dr. Endrődi István tű. ezredes

6. Katonai műszaki tagozatban:

III. helyezést ért el:

            Simon Zoltán Mátyás honvéd tisztjelölt

Konzulense:    Serege Gábor százados

            Szegedi Péter honvéd tisztjelölt

Konzulense:    Dr. Muha Lajos alezredes,

                        Dobi Sándor ny. alezredes


II. helyezést ért el:

Benyusovics Edina honvéd tisztjelölt

Konzulense:    Dr. Földi László alezredes

I. helyezést ért el:

Szatmári András Zoltán honvéd tisztjelölt

Konzulense:    Pap Péter ny. alezredes

7. Katonai repülő tagozatban:

III. helyezést ért el:

            Bene Martina honvéd tisztjelölt

Konzulense:    Prof. Dr. Óvári Gyula ny. ezredes

II. helyezést ért el:

Fábián Kristóf, Kiss Zsolt honvéd tisztjelölt

Konzulense:    Dr. Ludányi Lajos ny. alezredes

I. helyezést ért el:

Beller Balázs százados

Konzulense:    Rolkó Zoltán ezredes

8. Logisztika és pénzügy tagozatban:

III. helyezést ért el:

            Dusa Markó honvéd tisztjelölt

Konzulense:    Gávay György főhadnagy

II. helyezést ért el:

Kovács Márton Zoltán honvéd tisztjelölt

Konzulense:    Tófalvi Dániel százados

I. helyezést ért el:

Szendi Zoltán honvéd tisztjelölt

Konzulense:    Dr. Szászi Gábor alezredes

9. Tűzvédelmi és mentésirányítási tagozatban:

III. helyezést ért el:

            Keresztes László

Konzulense:    Dr. Restás Ágoston ny. tű. alezredes

II. helyezést ért el:

Takács Barbara

Konzulense:    Horváth Ferenc ny. tű. ezredes

I. helyezést ért el:

Bogacskó Bálint

Konzulense:    Dr. Restás Ágoston ny. tű. alezredes
Támogatói tárgyjutalmak, elismerések:


Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter különdíjat adományoz:


A Katonai műszaki tagozatban:

Szatmári András Zoltán honvéd tisztjelölt részére


Boros Bánk Levente, a HM kabinetfőnöke különdíjat adományoz:


A Katonai műszaki tagozatban:

Benyusovics Edina honvéd tisztjelölt részére


Vargha Tamás, a HM parlamenti államtitkára különdíjat adományoz:


A Biztonságpolitika tagozatban:

Agócs Endre Benedek részére


Dr. Dankó István, a HM közigazgatási államtitkára különdíjat adományoz:


A Hadtörténelem-társadalomtudomány tagozatban:

Somogyi Zoltán Márk honvéd tisztjelölt részére


Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a HM honvéd vezérkar főnöke különdíjat adományoz:


A Katonai repülő tagozatban:

Beller Balázs százados részére


Dr. Orosz Zoltán altábornagy, a HM honvéd vezérkar főnök-helyettes különdíjat adományoz:


A Felderítő tagozatban:

Szücs András honvéd tisztjelölt részére


Fucsku Sándor vezérőrnagy, a MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka különdíjat adományoz:


A Hadtörténelem-társadalomtudomány tagozatban:

Somogyi Zoltán Márk honvéd tisztjelölt részére


Dr. Pogácsás Imre dandártábornok, a HVK Logisztikai Csoportfőnökség csoportfőnöke különdíjat adományoz:


A Logisztika-pénzügy tagozatban: 

Kovács Márton Zoltán honvéd tisztjelölt részéreDr. Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka különdíjat adományoz:


A Hadtörténelem-társadalomtudomány tagozatban:

Marosi Attila honvéd tisztjelölt részére

Göblyös Bence honvéd tisztjelölt részéreProf. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora különdíjat adományoz:


A Biztonságpolitika tagozatban:

Veres Attila részére


Dr. Boldizsár Gábor ezredes, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja különdíjat adományoz:


A Felderítő tagozatban:

Rácz-Nagy Mátyás honvéd tisztjelölt részéreDr. Tálas Péter, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatója különdíjat adományoz:


A Biztonságpolitika tagozatban:

Berta Szilárd részére

Mukics Gergely részéreMolnár Zsolt ezredes, MH Ludovika Zászlóalj parancsnoka különdíjat adományoz:


A Logisztika-pénzügy tagozatban:

Szendi Zoltán honvéd tisztjelölt részéreDr. Bakondi György tű. altábornagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója különdíjat adományoz:


Az Iparbiztonság tagozatban:

Ronyecz Lilla részére


A Katasztrófavédelmi műveleti tagozatban:

Kátai-Urbán Maxim részére


A Tűzvédelmi és mentésirányítási tagozatban:

Bogacskó Bálint részére

A Hungária Veszélyesáru Szállítási Mérnöki Iroda különdíjat adományoz:

Az  Iparbiztonsági tagozatban:

       Tengely Ákos részére

       Vízhányó-Gyömörei Richárd részére

A Gamma Műszaki Zrt. különdíjat adományoz:

Az  Iparbiztonsági tagozatban:

       Balogh Zsolt tű. törzsőrmester részére

Viszmeg Ibolya tű. zászlós részére


A Magyar Polgárivédelmi Szövetség elnöke különdíjat adományoz:

A Katasztrófavédelmi műveleti tagozatban:

       Csizmadia Réka részére

       Polyák Dániel részére

       Kiss Alexandra részére

       Vitkay Zsuzsanna Judit részére


A ZOLTEK Kft. különdíjat adományoz.

A Tűzvédelmi és mentésirányítási tagozatban:

       Takács Barbara részére

       Keresztes László részére

       Urbán Gergő részére

       Fleischer Tibor részéreRepülőszakember Képzésért Alapítvány különdíjat adományoz:


 „A katonai repülés témakörében készült leginnovatívabb pályamunka”


A Katonai repülő tagozatban:

Bene Martina honvéd tisztjelölt részére „A katonai repülés témakörében készült legjobban kidolgozott pályamunka”


A Katonai repülő tagozatban:

Fábián Kristóf és Kiss Zsolt honvéd tisztjelöltek részére


Az alábbiakban közölt táblázat tartalmazza a teljes tagozat-pontszámokat, és a helyezéseket:


Dr. Kaló József

HHK TDT elnök

Cimkék: ITDK, főoldali hír, 2014

Felderítő honvédtisztjelöltek túléléssel egybekötött harcászati zárógyakorlata Ócsán

  • Felderítő honvédtisztjelöltek zárógyakorlata - 6
  • Felderítő honvédtisztjelöltek zárógyakorlata - 1
  • Felderítő honvédtisztjelöltek zárógyakorlata - 2
  • Felderítő honvédtisztjelöltek zárógyakorlata - 3
  • Felderítő honvédtisztjelöltek zárógyakorlata - 4
  • Felderítő honvédtisztjelöltek zárógyakorlata - 5
  • Felderítő honvédtisztjelöltek zárógyakorlata - 7
 • Előző
 • Következő

(2014.12.01-05.)

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának felderítő honvédtisztjelöltjei féléves tanulmányaik zárásaképpen túléléssel egybekötött harcászati zárógyakorlatot hajtottak végre a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj Ócsai Kiképzőbázisán 2014.12.01-05. között.

A gyakorlat parancsnoka Dr. Forray László alezredes volt, a Műveleti Támogató Tanszéktől még Holndonner Hermann alezredes és Horváth Tamás hadnagy, valamint Csengeri János hadnagy vettek részt a gyakorlat koordinálásában, segítették és ellenőrizték a honvédtisztjelölti állomány tagjainak egy hetes tevékenységét.

A gyakorlat első három napján a felderítő szakirány harmad-, és negyedéves tisztjelöltjei vettek részt. Amíg a negyedévesek parancsnoki és parancsnokhelyettesi feladatkörben mutathatták be, mit is tanultak a felderítő- és túlélési fogásokból, addig a harmadévesek ezúttal beosztott felderítő katonaként tevékenykedtek. A szerdai nap második felére a harmadéves állomány „magára maradt” a feladatok végrehajtásában - (a negyedévesek a TDK-n való részvétel miatt visszautaztak a szerdai napon az egyetemre) - ezután közülük kerültek ki a parancsnokok is.

A hétfői napon a gyakorlat egy menettel kezdődött. Miután a kijuttató járművet az Inárcsi pihenőhely közelében az állomány elhagyta, harcszerű, biztosított gyalogmenetet hajtott végre a kijelölt működési körletekbe, ekkor már rejtetten, hiszen a harcászati helyzet szerint ez már ellenséges területnek minősült. Érkezés után a felderítő tisztjelöltek elfoglalták a bázisaikat - (az állomány két részre osztva, két különböző bázison helyezkedett el) - megkezdték a menedékhelyek és rejtett figyelők kialakítását.

A „harcosok” tevékenységét, már a menet alatt is az erősen eső csapadék és alacsony hőmérséklet nehezítette, mely időjárási körülmények egészen szerda estig kitartottak. Itt derült ki igazán, hogy mennyire nem „védi meg” a katonát az időjárási viszonyoktól a hadseregben rendszeresített katonai gyakorló és esővédő.

Miután a tisztjelöltek kialakították a rejtett figyelőket és magát a bázist, meghatározott időre bevezették a felderítést és megkezdték felderítői feladataik végrehajtását. A nappali időszakban figyelőőrsök üzemeltetésével, míg sötétedés után járőrtevékenységgel gyűjtöttek információt a területen működő fiktív ellenséges erőkről (az alájátszói tevékenységet részben a tanszék hivatásos állománya végezte, akik három óránként, az egész záró gyakorlat alatt ellenőrizték az állomány tevékenységét).

A tisztjelöltek a harcparancsban meghatározott feladatokat rejtetten és az előírásoknak megfelelően hajtották végre. A megfigyeléseket, begyűjtött információkat rádión jelentették az elöljáró felderítő szervnek.

A csütörtöki napon a két külön feladattal működő felderítő csoport állománya összevonásra került és miután felszámolták a menedékeket és a rejtett figyelőket, az egész hetes tevékenységüknek nyomait eltüntették, felkészültek az előttük álló feladatok végrehajtására. Újabb harcparancs került kiadásra a kiküldő parancsnokság által, megtörtént a két csoport összevonása és átcsoportosítása, újjászerveződése. Az új felderítő szerv elhagyta a bázisát és menetet hajtott végre a meghatározott feladat végrehajtási helyére, ahol egy lesállást kellet megszervezni és végrehajtani fiktív ellenség egyik gépjárművén és annak személyzetén, információ- és fegyvertechnika szerzése, illetve fogolyejtés céljából.

A sikeres akció után a felderítő katonák hosszabb menetet hajtottak végre a kivonási pontra, amelyet azonban egy „sebesült” szállítása is nehezített: egy kiemelt fontosságú ellenséges személyt ejtettek foglyul, akit ki kellett juttatniuk a működési körletből.

A feladatok végrehajtása után egy lényegre törő értékelés következett a parancsnok és a hivatásos állomány részéről, majd a teljes szakcsoport visszacsoportosításra került az MH Ludovika zászlóaljhoz, illetve az NKE-HHK Hungária körúti objektumába.

A zárógyakorlat tapasztalatait összértékelés keretében 2014.12.10.-én tartottuk meg, ahol a kezdetektől a bevonásig tartó időszakig átbeszéltük a tanáraink segítségével mindazon tevékenységünket, amelyeket a gyakorlat során végrehajtottunk.
 

Véleményem szerint a gyakorlat nagyon hasznos volt a tisztjelöltek számára. Bemutatta a túlélés és a közben végrehajtandó felderítő munka nehézségeit, számos hasznos tapasztalattal szolgált az állománynak.

                                                                                                                     Kabai Máté htj.


Tüzér fegyvernemi napok 2014-ben

  • Tüzérnap - 7
  • Tüzérnap - 1
  • Tüzérnap - 2
  • Tüzérnap - 3
  • Tüzérnap - 4
  • Tüzérnap - 5
  • Tüzérnap - 6
 • Előző
 • Következő

A NKE HHK tábori tüzérei 2014-ben is a hagyományoknak megfelelően ünnepelték a Szent-Borbála emlékének szentelt fegyvernemi rendezvénysorozatukat. A rendezvénysorozat nyitó napja 2014. december 03-án az NKE szoborparkjában lévő Szent-Borbála szobornál kezdődött. Dr. Szabó Tibor alezredes a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője ismertette a rendezvénysorozat főbb eseményeit és rövid áttekintést adott a tüzér tisztképzés jelenlegi helyzetéről. A megemlékezés a Borbála szobor megkoszorúzásával fejeződött be, ahol az aktív tüzérek képviseletében prof. Dr. Csikány Tamás ezredes, Dr. Szabó Tibor alezredes és a HVK HMCSF részéről Dr. Gulyás Géza alezredes koszorúzott. A Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület részéről Török Miklós ny. vezérőrnagy, Gazsó Imre ny. ezredes és Szabó Zoltán ny. alezredes helyezte el a koszorút az emlékmű talapzatán. A rendezvény jó hangulatú nyugdíjas találkozóval zárult, amelyen a tüzér, és lövész szakirány oktatói, a tüzér honvéd tisztjelöltek, illetve a tüzér tanszék volt oktatói vettek részt. A nyitónapi eseményt jelenlétével megtisztelte Dr. Kovács Gábor rendőr dandártábornok, a NKE oktatási rektorhelyettese, tiszteletbeli tüzér és Molnár Zsolt ezredes, a MH Ludovika Zászlóalj parancsnoka, tiszteletbeli tüzér is. A koszorúzáson részt vettek a Tüzér Tanszék (Műveleti Támogató Tanszék) volt tanszékvezetői – Fekete József ny. ezredes, Imre Jenő ny. ezredes és Dr. Felházi Sándor ny. ezredes – is.

A Tüzérek Borbála napi megemlékezéseivel és ünnepével összefüggésben tartották meg idén, december 04.-én, a magyar tüzérség fennállásának 101. évfordulóján, az egykori 101. Szigetvári Zrínyi Miklós vegyes tüzérdandár helyőrségében, Pécsett a 101 éves a magyar tüzérség elnevezésű konferenciát. A Műveleti Támogató Tanszék képviseletében a tanszékvezető, Dr. Szabó Tibor alezredes, és Andóczi Balogh Ádám főhadnagy, valamint négy negyedéves tüzér honvéd tisztjelölt vett részt.

Ebben az évben a tábori tüzérek központi fegyvernemi rendezvényüket december 05-én Tatán, az MH 25. Klapka György Lövészdandár laktanyájában ünnepelték. A központi rendezvényt az MH 25. KGY Lövészdandár 101. tüzérosztály, a 36. páncéltörő rakétaosztály parancsnokai és a NKE HHK KVKI Műveleti Támogató Tanszékének oktatói szervezték. Az ünnepség házigazdája Horváth Gábor dandártábornok, a MH 25. Klapka György lövészdandár parancsnoka volt. A rendezvényen részt vett Mihócza Zoltán dandártábornok, a MH ÖHP törzsfőnök-helyettese, Erdélyi Lajos dandártábornok, a HVK Személyzeti Csoportfőnökség csoportfőnöke és Bozó Tibor dandártábornok az MH Altiszti Akadémia parancsnoka is.

Az ünnepi állománygyűlést Mihócza Zoltán dandártábornok ünnepi beszéde nyitotta meg, majd Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes emlékezett meg a magyar tüzérségről és Gábor Áron példáján keresztül buzdította a fegyvernem ünneplő tagjait.

Ahogy az már hagyomány, idén is jutalmat és elismerést kaptak a fegyvernem érdekében kiemelkedő munkát folytató tüzérek. Az „Év tüzére” szakmai díjat, a néhai Pintér József Úr fia, Pintér Csaba, a Pintér Művek igazgatója és Dr. Felházi Sándor ny. ezredes, a Szent Borbála szobor kuratóriumának elnöke adta át. Pintér Csaba a tüzérek legnagyobb örömére tovább kívánja folytatni elhunyt édesapja, a No 001 tüzér által megkezdett, a fegyvernemet támogató munkáját. A sorszámozott Szent Borbála-kisplasztikát 2014-ban Lökösházi Béla őrnagy a 101. ágyútarackos tüzérosztály törzsfőnöke érdemelte ki. Portfólióját Horváth Sándor ny. alezredes úr ismertette az állománygyűléssel.

A tüzér oktatók javaslatára a „Jó Magyar Tüzérekért” alapítvány kuratóriuma Magyar Gergely százados részére „kiváló tüzér oktató” elismerést és pénzjutalmat ítélt meg.  

A Ludovika Akadémián alapított Borbála-kard másolatát, az Új Borbála-kardot Hernádi Máté negyedéves tüzér honvéd tisztjelölt vehette át Dr. Szabó Tibor alezredestől, a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetőjétől és Dr. Mlinárik László ny. alezredestől, a Jó Magyar Tüzérekért alapítvány kuratóriumának titkárától.

Ezt követően a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője ajándéktárgyakat adott át a tüzér honvéd tisztjelöltek képzését támogató szervezetek parancsnokainak, tiszt-és tiszthelyetteseinek, valamint a tanulásban élenjáró IV. és III. éves honvéd tisztjelölteknek.

Az állománygyűlés következő színfoltjaként a 2014.11.18-19. között, az MH BHK Várpalotai Szimulációs és Gyakorló Központjában levezetett X. Tüzérlövésszaki Verseny ünnepélyes eredményhirdetésére került sor. A helyezetteknek az ajándéktárgyakat és elismeréseket Mihócza Zoltán dandártábornok, Horváth Gábor dandártábornok és Dr. Gulyás Géza alezredes, míg a „Jó Magyar Tüzérekért” alapítvány nevében Dr. Mlinárik László ny. alezredes adták át.

Az idei tüzérnaphoz kapcsolódóan több elöljárói elismerés került átadásra, és előléptetéseket is kihirdettek az állománygyűlés előtt.


A központi ünnepség ezután a dandár telephelyén a tiszteletbeli tüzérek és a III. éves tüzér honvéd tisztjelöltek tüzérré avatással folytatódott. A rendezvényt Dr. Szabó Tibor alezredes, tanszékvezető nyitotta meg. Köszönetet mondott Kása István alezredesnek a 101. tüzérosztály és Szentes Gábor alezredesnek a 36. páncéltörő rakétaosztály parancsnokának a rendezvény gondos előkészítéséért. A telephelyen kiállított D-20-as ágyútarackok, Konkursz irányított páncéltörő komplexumok növelték az esemény ünnepélyességét. A tápióbicskei tüzér hagyományőrzők és a MATASZ hagyományőrző tagozat lövegeikkel régóta színesítik a tüzéravatás szertartását, ezúttal három korszak lövegei is szerepeltek, és adtak le lövéseket.

Az avatás megkezdésére Erdélyi Lajos dandártábornok és Mihócza Zoltán dandártábornok, mint házigazda és tiszteletbeli tüzér által leadott ágyúlövés adta meg a jelet. A következő lövést Török Miklós ny. vezérőrnagy a HM volt tüzérfőnöke és Kálmán Ferenc ny. dandártábornok, a Szárazföldi Parancsnokság volt tüzérfőnöke adták le.

Ebben az évben a fegyvernem támogatása elismeréseképpen az MH 25. Klapka György Lövészdandár tüzérei Horváth Gábor dandártábornokot, míg az NKE tüzérei Bozó Tibor dandártábornokot, valamint Pintér Csaba urat avatták tiszteletbeli tüzérré. A tiszteletbeli tüzérekre az ágyú elsütését követően az avatómester, Dr. Szabó Tibor alezredes és Erdélyi Lajos dandártábornok töltőfával elvégzett, és Dr. Szabó Tibor alezredes Borbála díszkarddal végrehajtott szertartása várt, majd az eseményt a díszes avatótálon kínált speciális tüzérszabvány alapján kifőzött pálinka elfogyasztása zárta.

Ezt követően a III. éves honvéd tisztjelöltek tüzérré avatása következett, ahol Dr. Furján Attila alezredes tanulócsoport-vezető töltőfával elvégzett és Hernádi Máté negyedéves honvéd tisztjelölt Borbála díszkarddal végrehajtott szertartása zárt. A központi ünnepség a laktanya étkezdéjében megtartott állófogadással zárult, ahol Erdélyi Lajos dandártábornok mondott pohárköszöntőt.

Az NKE Műveleti Támogató Tanszék Tüzér szakirányának képviselői 2014. december 06-án részt vettek a Mátyás templomban megtartandó, Szent Borbála tiszteletére celebrált ünnepi misén is. A szakirányt Magyar Gergely százados és a Borbála kard viselője, Hernádi Máté honvéd tisztjelölt, valamint Békefi Balázs honvéd tisztjelölt vesznek részt.  

Magyar Gergely százados


Austerlitz Napja

  • Austerlitz Napja - 11
  • Austerlitz Napja - 2
  • Austerlitz Napja - 3
  • Austerlitz Napja - 4
  • Austerlitz Napja - 5
  • Austerlitz Napja - 1
  • Austerlitz Napja - 6
  • Austerlitz Napja - 7
  • Austerlitz Napja - 8
  • Austerlitz Napja - 9
  • Austerlitz Napja - 10
  • Austerlitz Napja - 12
  • Puskák
  • Kopjafák
 • Előző
 • Következő

Az NKE HHK Hadtörténeti, Filozófia és Kultúrtörténeti Tanszéke 2014. november 28-30. között tanulmányi utat szervezett a csehországi Slavkov u Brna (Austerlitz) mellett megrendezett katonai hagyományőrző emlékünnepségre. Bár a hétvége csúcspontja kétségkívül az austerlitzi csata (1805. december 2.) újrajátszása volt, az egyetem hallgatóinak és tanárainak többről is szólt a kirándulás.

A szállás elfoglalása után a brünni Spielberg (Špilberk) megtekintésével kezdődött a hadtörténeti túra, melyet Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes folyamatos idegenvezetése segített átélni. Az elnyomás központjaként elhíresült vár a 17. század óta szinte folyamatosan börtönként üzemelt. E szerepében kapcsolódik több ponton is a magyar történelemhez – itt raboskodott például az a magyar jakobinus mozgalom, majd az 1848-49-es szabadságharc több résztvevője.  Elkanyarodva a magyar múlttól, Brünn régi városközpontjának és egyházi emlékhelyeinek megtekintése következett.

A szombati nap (november 29.) egésze a csata köré épült fel. Az események elméletben történő rekonstruálása a Zurán domb (Žuráň) meglátogatásával kezdődött, ahol Bonaparte Napóleon tábornok főhadiszállása volt az összecsapás során.  Itt csatlakozott a csoporthoz  Dr. Horváth József úr, egyetemünk főtitkára egy hagyományőrző honvédvadász csapattal.    A magaslaton Csikány Tamás felvázolta a hallgatóságnak a csatát megelőző haditerveket,      a csapatok helyezkedését és a harcok lefolyását. Ezt követően a Pratzen dombon (Pracký kopec) levő Béke Síremlék megtekintése következett, ahol a hősi emlékmű a csatában részt vett három császár, illetve az elesett katonák előtt tiszteleg. Rövid múzeumi látogatás után a csoport továbbhaladt Austerlitz városába, melyet ekkorra már megszállt a hagyományőrzők serege. Páratlan történelmi érzés azonnal magával ragadta az odalátogatókat. A rendezők kitettek magukért: az autók helyét lovak és szekerek vették át, a hagyományos üzletek helyett kézművesek és vándorárusok működtek, a köznapi ruhák és megszokott mai emberek pedig elvesztek a 19. századi öltözékben masírozók között.

Folyamatos bemutatók és interaktív kiállítások vezették fel a délután kezdődő egyik legnagyobb Napóleon-kori hadijátékot, melyben közel 900 hagyományőrző vett részt korhű egyenruhában és felszerelésben, lovasokkal, valamint ágyúkkal kiegészülve. Mivel az eseményre évente akár 30-40 ezren is kíváncsiak, a korai érkezés és a jó megfigyelő pozíció kiválasztása esszenciális volt. Amint ez sikerült, egy-egy jól megtöltött hatfontos ágyú és a közeli zászlóaljak sortüze gondoskodott arról, hogy a látogató minden érzékszervével átérezze a csata hevét.

Bár a nézők többsége a harcok lecsengése után hazatért, az egyetem csoportjának még nem ért véget a nap. Az egykori csatatér szélén elhelyezkedő Tellnitz község (Telnice) volt a következő állomás. A faluban két kopjafa és egy emlékhely meséli a világnak az itt elesett székely katonák szomorú történetét. A tisztelgés František Kroutil polgármester köszöntőjével vette kezdetét, amit Pánczél Károly, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnökének és Szávay István, a Jobbik Magyarországért Mozgalom alelnökének és országgyűlési képviselőjének beszéde követett. A jelenlevő székely hagyományőrzők nevében András Zoltán szólalt fel. A hivatalos ceremóniát a koszorúk és gyertyák elhelyezése zárta. Az egyetem nevében a főtitkár úr és Csikány tanár úr helyezett el egy koszorút, a résztvevő hallgatók pedig gyertyákkal rakták körbe a kopjafákat. A székely vendégekkel való közös vacsora és beszélgetés után a község határában álló síremlékhez vonult ki a csoport és a régi székely himnusz kíséretében lerótta tiszteltét ősei előtt. Csikány Tamás megindító beszéde, a székely hagyományőrzők gyertyák lángjával megvilágított sorfala mellett méltó befejezése volt napnak egyetemünk hallgatójának, Kozma Klementinának előadásában elhangzott szép, szomorú katonadalok.  

A másnapi hazaindulás előtt a menet megállt Olmützben (Olomouc), ahol bejárta a város magyar vonatkozású emlékhelyeit (Bolyai János emléktábla, érseki palota). A régi korokat őrző épületek pompája jó illeszkedett a tartalmas történelmi utazásba, amit a hallgatók nevében köszönünk az egyetemnek és Csikány Tamás ezredesnek, résztvevőként pedig a Cseh- és Morvaországi Magyarok Egyesületének. Nem mehetünk el amellett sem köszönet nélkül, hogy a székely hagyományőrzők páratlan hangulatot kölcsönöztek annak az együtt töltött néhány órának.

Hajdú András doktorandusz

Fotók: Lehotzky Zsófia

Cimkék: főoldali hír, 2014

XIV. Nemzetközi Adventi Kórusfesztivál

  • XIV. Nemzetközi Adventi Kórusfesztivál - 7
  • XIV. Nemzetközi Adventi Kórusfesztivál - 1
  • XIV. Nemzetközi Adventi Kórusfesztivál - 2
  • XIV. Nemzetközi Adventi Kórusfesztivál - 3
  • XIV. Nemzetközi Adventi Kórusfesztivál - 4
  • XIV. Nemzetközi Adventi Kórusfesztivál - 5
  • XIV. Nemzetközi Adventi Kórusfesztivál - 6
  • XIV. Nemzetközi Adventi Kórusfesztivál - 8
  • XIV. Nemzetközi Adventi Kórusfesztivál - 9
  • XIV. Nemzetközi Adventi Kórusfesztivál - 10
  • XIV. Nemzetközi Adventi Kórusfesztivál - 11
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara és a Zrínyi Miklós Vegyeskar - Holló Gyula karnagy vezetésével - hosszú ideje tartó kiváló együttműködése eredményeképpen 2014. december 4-én a Kar Dísztermében került sor a XIV. Nemzetközi Adventi Kórusfesztivál megnyitójára és főpróbájára.  Az eseményen 7 kórus vett részt (angol, horvát, olasz, 2 svéd, szlovén, magyar) kb. 280 fővel.

A Kar nevében Visi Tibor ezredes, dékáni hivatalvezető köszöntötte a megjelenteket.

A Fesztivál záró gálakoncertjére december 6-án a Szent István Bazilikában került sor.

Cimkék: főoldali hír, 2014

Megjött a Mikulás

  • Megjött a Mikulás 1
  • Megjött a Mikulás 2
 • Előző
 • Következő
Cimkék: főoldali hír, 2014

„A hadtudomány és a 21. század” konferencia

  • Felhívás

FELHÍVÁS

 „A hadtudomány és a 21. század”


című doktorandusz konferenciára, melyet a Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya közösen szervez immár második alkalommal.

Időpont: 2015. február 25-26.

A konferencia célja elsősorban a harmadéves doktorandusz-hallgatók saját kutatásukban élért eredményeinek bemutatása, megvitatása és egyben felkészítése a nyilvános védésre egy hagyományosan jó hangulatú, doktorandusz konferencia keretében.


A részvétel konferencia-előadásként számolható el az ennek megfelelő kreditpont értékben.

A konferencián a kutatási területek vezető oktatói, a témavezetők is megjelennek, akik szakmai tudásukkal, tanácsaikkal segítik, bírálják majd az előadásokat.

Az előadások menete:

Az előadó 15-20 percben bemutatja témáját. Ezután az opponensek ismertetik véleményüket, megjegyzéseiket a témával kapcsolatban, majd további 5 perc áll a hallgatóság rendelkezésére, hogy véleményt nyilvánítsanak, kérdéseket tegyenek fel.


Határidők:

 • Az előadóknak január 5-ig kell jelezniük e-mailben részvételi szándékukat, az előadásuk témáját vagy címét (név, doktori iskola neve, témavezető, elérhetőség. E-mail cím: szelei.ildiko@uni-nke.hu).

 • Az írásbeli munkák beérkezésének határideje január 18.

A tanulmányok formai követelmények:

Fél ív (20.000 leütés) terjedelem; 1,5 sorköz; 12 betűméret; 2,5 cm margó minden oldalon.

A hivatkozások, forrásmegjelölések:

1.Az MLA hivatkozás ún. „lábjegyzetelős” (Modern Language Association):

Az MLA stílus legfőbb jellemzője, hogy láb- vagy végjegyzeteket használ. A jegyzetek zárójeles (1) vagy felső indexben lévő számok. Ajánlott a Word által felajánlott alkalmazást használni (Beszúrás – Hivatkozás – Lábjegyzet).

Pl. Kovács István: A növények szervezete, Budapest, Gondolat Kiadó, 2013. 28. p.

2. Az APA stílus (American Psychological Association) ú.n. „zárójeles”: Alkalmazásakor nem használunk lábjegyzeteket, a forrásokat a szövegben és a dokumentum végén az Irodalomjegyzékben szerepeltetjük.

Pl. Szövegben: (Kovács, 2013. 28. p.)

Irodalomjegyzékben:

Kovács István (2013): A növények szervezete. Budapest, Gondolat Kiadó

Az internetes hivatkozásnál a letöltés idejét is fel kell tüntetni!


További információk, kapcsolattartók:

Dr. Szelei Ildikó:

Hegedűs Zsuzsanna:

Várjuk jelentkezésüket!

Tisztelettel,

DOSZ Hadtudományi Osztály, NKE Hadtudományi Doktori Iskola

Cimkék: főoldali hír, 2014

A katonai logisztika időszerű kérdései

  • A katonai logisztika időszerű kérdései - 5
  • A katonai logisztika időszerű kérdései konferencia - 1
  • A katonai logisztika időszerű kérdései - 2
  • A katonai logisztika időszerű kérdései - 3
  • A katonai logisztika időszerű kérdései - 4
  • A katonai logisztika időszerű kérdései - 6
  • A katonai logisztika időszerű kérdései - 7
  • A katonai logisztika időszerű kérdései - 9
  • A katonai logisztika időszerű kérdései - 10
  • A katonai logisztika időszerű kérdései - 11
  • A katonai logisztika időszerű kérdései - 12
 • Előző
 • Következő

2014. december 3-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, a Zrínyi Miklós Laktanyában és Egyetemi Campuson adott otthont a minden évben megrendezésre kerülő „A katonai logisztika időszerű kérdései” címet viselő konferenciának. A tanácskozás minden évben a „Logisztikusok Napja” rendezvénysorozatba illeszkedik, ami a Magyar Honvédség katonai szervezeteiben dolgozó logisztikus katonák és közalkalmazottak hagyományos fegyvernemi ünnepe, és 1993 óta minden év december 1-én kerül megrendezésre. A konferenciát idén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi- és Honvédtisztképző Kar Katonai Logisztikai Intézete szervezte, együttműködve a Magyar Hadtudományi Társaság Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztályával, a Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelés Fejlesztési Főosztályával, a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökségével, a Magyar Honvédség Logisztikai Központjával, valamint a Magyar Katonai Logisztikai Egyesülettel.

A konferencia igazodva az elmúlt évek hagyományaihoz, felvonultatta a katonai logisztika szinte teljes vezető állományát, a csapattagozattól egészen a felső szintű vezető szervekig. Idén a szervezők egy új levezetési renddel kísérleteztek, amit a konferencia tapasztalatainak levonásakor a pozitív visszajelzések egyértelműen igazoltak. Míg a korábbi években az előadások alapvetően plenáris ülések keretében zajlottak, addig az idén a plenáris előadásokat követően a résztvevők négy szekcióban folytatták munkájukat.   

Az ünnepélyes megnyitót követően Dr. Pogácsás Imre dandártábornok, a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökség csoportfőnöke bemutatta a Magyar Honvédség logisztikai rendszerét érintő kihívásokat. Ezt követően Filótás István György dandártábornok, a HM Hadfelszerelés Fejlesztési Főosztály főosztályvezetője ismertette a haza hadiipar fejlesztésének lehetőségeit. Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központjának parancsnoka rendhagyó előadásában a katonai logisztika előtt álló új követelményeket fogalmazta meg, továbbá elemezte az MH LK megalakulásának és a központi logisztikai tagozat racionalizálásának tapasztalatait. Schmidt Zoltán ezredes az MH Összhaderőnemi Parancsnokság logisztikai erők főnöke, kapcsolódva Baráth dandártábornok előadásához az MH ÖHP feladatrendszerében bekövetkezett változásokat és új kihívásokat mutatta be. A plenáris előadásokat az új rendszerű logisztikai tisztképzés szakmai részének bemutatásával Dr. Pohl Árpád ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi- és Honvédtisztképző Kar Katonai Logisztikai Intézetének igazgatója zárta.  

Ezt követően a munka szekcióülésekben folytatódott, „Hadtáp és Gazdálkodás”, „Haditechnika”, „Katonai Közlekedés”, illetve „Műveleti Logisztika, Felkészítés” szekciókra tagozódva. A szervezők megfogalmazása szerint a szekciók azt a célt szolgálták, hogy „szabadabb” keretek között a szakma egymás közt legyen képes feldolgozni azokat a kihívásokat, amelyekkel nap, mint nap találkoznak, megteremtse a lehetőségét a szakmai és tudományos szereplők véleménycseréjének, valamint egy olyan konstruktív munka valósuljon meg, ami közelebb viszi őket a problémák kezeléséhez.

A konferencia befejezéseként a szekciók levezető elnökei ismertették az elvégzett munkát és a tapasztalatokat, majd Dr. Pogácsás Imre dandártábornok, logisztikai csoportfőnök zárszavával befejeződött a tanácskozás.

Cimkék: főoldali hír, 2014

Bolyai Párbajtőr vívótorna

  • Vívótorna

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem SE Tiszti Vívóklub szervezésében 2014. december 10-én Párbajtőr
Vívótorna kerül lebonyolításra Bolyai János születésének 212. évfordulója alkalmából,
amelyre várjuk a versenyzők jelentkezését. Az eredményhirdetésre 2014. december 11-én
14.00-kor kerül sor ünnepélyes állománygyűlés keretében.

Bolyai Kupa
Párbajtőr Vívótorna
2014. december 10.
16.00 óra

Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus
Szüts János Vívóterem (44. épület)
Budapest, Hungária krt. 9-11.

Jelentkezni, érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet:

Dr. Németh András százados
nemeth.andras@uni-nke.hu
HM: 29055
+36305652115


Horváth Sz. Tibor vívómester
hsztibor@freemail.hu
+36309871331

Cimkék: főoldali hír, 2014

Oktatói mobilitás program Szlovákiában

  • Oktatói mobilitás program - 1
  • Oktatói mobilitás program - 2
 • Előző
 • Következő

2014. november 24-26. között az Erasmus oktatói mobilitási program keretében a szlovákiai Liptószentmiklóson található Milan Rastislav Štefánik Fegyveres Erők Akadémiáján (Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika) Siposné prof. Dr. Kecskeméthy Klára ezredes a Katonai Vezetőképző Intézet Műveleti Támogató Tanszék Katonaföldrajzi és Tereptan Szakcsoport egyetemi tanára tartott tanórákat, a menedzsment alapképzésben tanuló tisztjelölteknek és a katonai végzettséggel nem rendelkezők számára indított tanfolyami hallgatóknak angol és szlovák nyelven.

A Biztonság és a Védelem Tanszék (Katedra bezpečnosti a obrany), amelynek vendégoktatója volt az akadémia akkreditált képzési programjaiban szakmai tantárgyak oktatásával vesz részt. Emellett a különböző szakmai előmeneteli, át- és továbbképző tanfolyamokon, és a doktori képzésben is tanítanak.

Kecskeméthy Klára ezredes meglátogatta az akadémia könyvtárát is. Az oktatási intézményben az oktatók, kutatók, hallgatók, szakmai előmeneteli, át- és továbbképző tanfolyamon résztvevő tisztek és tiszthelyettesek számára számos hazai és külföldi adatbázis (Springer, Ebscohost, Proquest) áll rendelkezésre, amelyek egy része távoli hozzáférést is biztosít a felhasználók számra. Így nem csak az akadémiai IP címmel rendelkező számítógépekről érthetők el és használhatók.

Emellett lehetősége nyílt a Nemzetközi Törzstiszti Tanfolyam (ISOC, International Staff Officers´ Course) törzse tevékenységének megismerésére is. Jozef Wesselényi alezredes, a tanfolyam parancsnoka tájékoztatójában beszélt az ISOC történetéről, a tanfolyamon résztvevő országok tisztjeiről, a tizenegyhetes tanfolyam célkitűzéséről, oktatási módszereiről és tematikájáról.

A látogatás ideje alatt Kecskeméthy Klára ezredest fogadta  Dr. Marcel HARAKAĽ ny. mk. ezredes, az egyetem tudományos rektorhelyettese is. A liptószentmiklósi akadémiát és jogelőd oktatási intézményeit évtizedes oktatási és kutatási együttműködés fűzi a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez és jogelőd intézményeihez. Az Erasmus keretén belüli oktatócsere jó példája a kapcsolatoknak.

Az Erasmus kiváló lehetőséget biztosít a szakmai és tudományos együttműködés további erősítésére. Az oktatói mobilitás során jó és hasznos ismeretet oszthatunk meg egymással.

Az Erasmus látogatásról készült tudósítás megtalálható a szlovák akadémia honlapján.

http://www.aos.sk/?stranky=aktuality14/erasmus_Budapest.php


Koszorúzási emlékünnepség Bécsben

  • Koszorúzás Bécsben - 1
  • Koszorúzás Bécsben - 2
  • Koszorúzás Bécsben - 3
  • Koszorúzás Bécsben - 4
  • Koszorúzás Bécsben - 5
 • Előző
 • Következő

Bolyai János - minden idők egyik legnagyobb matematikusa - 1818-1823 között a bécsi Hadmérnöki Akadémia hallgatója volt. Matematikai lángelméje e tanulmányok közben teljesedett ki. Emlékét a Stift templomban 1996-ban felavatott emléktábla örökítette meg. November 18-án az emléktábla megkoszorúzására Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjának vezetésével tiszti és a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalja honvédtisztjelöltjeiből álló küldöttség utazott Bécsbe.

Bolyai János emléktáblája mellett a díszegyenruhás honvédtisztjelöltek és a Bécsi Gárda állt díszőrséget.

 A templomban tábornokok, tisztek, egyházi személyiségek, osztrák és magyar meghívottak foglaltak helyet.  A bécsi magyar nagykövetséget Hajas Gábor követ és Talián István ezredes katonai attasé képviselte. A meghívásnak eleget tett az osztrák Nemzetvédelmi Akadémia parancsnoka Erich Csitkovits altábornagy és parancsnoki karának több tagja, Dr. Franz Fahrner vezérőrnagy, Dr. Harald Pöchner dandártábornok, az UEWHG képviseletében Peter Pritz ezredes, Rudolf Hecht udvari tanácsos és Gersíts István mérnök úr. Az oltárnál Rudolf Schütz ny. vezérőrnagy,volt általános helynök, Rácz István főhadnagy katolikus és Dudás Ferenc hadnagy protestáns tábori lelkészek szolgáltak.

Az emlékünnepség Bolyai János mellszobránál folytatódott, ahol az osztrák és a magyar elöljárók beszédeikben emlékeztek meg a nagy matematikus és hadmérnök munkásságáról. A napot állófogadás zárta.


Fotó: Krátky Ferenc

Cimkék: főoldali hír, 2014

ITDK program, helyszínek és eredmények

  • tdk

A 2014/15-ös tanév őszi félév Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia szóbeli fordulójának megrendezésére december 04-én kerül sor. Tervezett program:

8:00-8:45 Megnyitó és technikai tájékoztató (Díszterem)

9:00-13:45 Tagozatok munkája a 2-es épületben:

1. Biztonságpolitika tagozat 205-ös terem
2. Felderítő tagozat 206-os terem
3. Hadtörténelem - Társadalomtudomány tagozat 207-es terem
4. Iparbiztonság tagozat 108-es terem
5. Katasztrófavédelmi műveleti tagozat 110-es terem
6. Katonai műszaki tagozat 212-es terem
7. Logisztika-pénzügy tagozat 209-es terem
8. Tűzvédelmi és mentésirányítási tagozat 111-es terem

14:00 Főzsűri ülés az "A" épület 530-as Kazai Banrna teremben


A szekcióbesorolások és a pontozás, a bírálatok beérkezése után hamarosan elérhetővé válik ITT A HONLAPON!


Az ünnepélyes eredményhirdetésre december 11-én 14:00 órától kerül sor a Díszteremben, melyre MINDEN RÉSZTVEVŐT SZERETETTEL VÁRUNK!!!
 

Cimkék: ITDK, főoldali hír, 2014

Az MH szintű X. Tüzérlövésszaki Verseny eseményei

  • Tüzérlövésszaki verseny - 2
  • Tüzérlövésszaki verseny - 1
  • Tüzérlövésszaki verseny - 3
  • Tüzérlövésszaki verseny - 4
  • Tüzérlövésszaki verseny - 5
  • Tüzérlövésszaki verseny - 6
 • Előző
 • Következő

A Tüzér fegyvernem tagjai a múltban és a jelenben is egyik legfontosabb feladatuknak érezték a szakmai felkészültségük magas szinten tartását és továbbfejlesztését. A korábbi tüzér egységek (magasabb egységek), alegységek életében mindig jelentős esemény volt egy- egy ilyen verseny megrendezése vagy azon való részvétel, ami a szakmai kihíváson túl egyfajta bemutatója is volt a fegyvernem feladatainak és tevékenységének. A ZMNE KLHTK Műveleti Támogató Tanszék oktatói állománya 2005-ben elhatározta - akkor még tanszék szinten-, hogy felújítja a tüzérlövésszaki versenyek gyakorlatát. 2006-tól kezdve a megmérettetés már országos szintűvé vált, a tavalyi (2013-ban) levezetett versenyen már 20 csapat képviseltette magát.

Az idén meghirdetett X. Tüzérlövésszaki Versenyre 6 helyőrségből (Budapest, Hódmezővásárhely, Debrecen, Szolnok, Várpalota, Tata) tizennégy csapat jelentkezett, melynek helyszínéül a MH Bakony Harckiképző Központ (BHK) Várpalotai Szimulációs Gyakorló Központja szolgált. Az MH BHK parancsnoki állománya és a HM EI Zrt. munkatársai biztosították a vetélkedés zökkenőmentes és színvonalas lebonyolítását. A csapatok 2014. november 17-én érkeztek be a szimulációs központba, ahol a versenyt Dr. Szabó Tibor alezredes a verseny főszervezője nyitotta meg. A megnyitón az MH ÖHP képviseletében Somogyi Zoltán alezredes, az MH ÖHP SZFHKF harctámogató részleg, részlegvezető (főnökhelyettes) vett részt. A megnyitót követően Dr. Szabó Tibor alezredes ismertette a verseny lebonyolításának rendjét és szabályait. Ezek után a Versenybizottság (Kálmán Ferenc ny. dandártábornok, Dr. Szabó Tibor alezredes, Tamás Attila ny. alezredes, Vétek Miklós főhadnagy, Varga István főhadnagy, Bolobás Péter főhadnagy) a csapatok képviselőinek jelenlétében kisorsolta a másnapi selejtezők csoportbeosztásait.

A csapatok november 18-án délelőtt öt csoportban, körmérkőzésekkel vettek részt a viadalban. A versenyzők feladata az volt, hogy egy virtuális terepen pusztítsák az ellenség céljait. Az öt győztes csapat közül egy csapat kiemelésre került, míg négy csapat pedig kieséses rendszerben küzdött a döntőbe jutásért. A selejtezőket az ÖHP részéről megtekintette Kézi Rudolf őrnagy az MH ÖHP SZFHKF harci támogató részleg (főtiszt, tüzér) is. A délelőtti és délutáni körmérkőzések befejeztével kialakult a másnapi döntőbe jutott csapatok köre.  

A verseny résztvevői november 18-án tisztelegtek az 1994. július 25-én, a várpalotai lőtéren bekövetkezett tragikus kimenetelű aknavető robbanás hősi halált halt tüzérei emlékének. Ennek keretében megkoszorúzták az MH BHK Kossuth-laktanyájában lévő, Kránitz Antal poszthumusz őrnagy, az alakulat hősi halottja tiszteletére állított emlékművet. Az emlékhelyen Oszlánszki Béla alezredes az MH BHK parancsnokhelyettese, Dr. Szabó Tibor alezredes a verseny főszervezője, míg a csapatok képviseletében Vétek Miklós főhadnagy helyeztek el koszorút.

A döntő napján a versenyt megtisztelte jelenlétével Dr. Ruszin Romulusz ezredes, a HM HVK HDMCSF Szárazföldi Haderőnemi Osztály osztályvezetője.

A döntőbe jutott három csapat 11. 19-én délelőtt körmérkőzéses rendszerben döntötte el az 1-3. helyezéseket, melyek következtében az alábbi eredmény született:


A vetélkedés során az első helyezést érte el, és a Tűzérlövésszaki Kupát egy évre elhódította:


MH Bakony Harckiképző Központ 2. csapata, Pk: Bobrovácz Balázs őrnagy, csapattagok Kiss András főtörzsőrmester, Palkó Attila szakaszvezető.


II. MH 5. Bocskai István Lövészdandár 62. Lövészzászlóalj csapata, Pk: Varga István főhadnagy, csapattagok Talaki Mátyás főhadnagy, Pongor János hadnagy, Czipó Dávid hadnagy.


III. MH 5 Bocskai István Lövészdandár 39. Lövészzászlóalj csapata, Pk: Takó Zoltán főhadnagy, Zelizi Gábor főhadnagy, Makrai Gábor hadnagy, Máté Ágnes őrvezető.


IV. 5/39. Zászlóalj 2. csapata Simon Zoltán hadnagy vezetésével.


V. MH 25. KGYLDD Lövészzászlóalj csapata Sákán András hadnagy vezetésével.


VI. NKE HHK Műveleti Támogató Tanszék 4. csapata Papp Szilárd htj. vezetésével.


VII. MH BHK 1. csapata Bolobás Péter főhadnagy vezetésével.


VIII. MH 25/36. PCT Rak. o. csapata Vétek Miklós főhadnagy vezetésével.


IX. MH 25/101. Tüzérosztály 1. csapata Vörös Balázs hadnagy vezetésével.


X. NKE HHK Műveleti Támogató Tanszék 3. csapata Izmay Olivér htj. vezetésével.


XI. NKE HHK Műveleti Támogató Tanszék 1. csapata Kapás Viktor htj. vezetésével.


XII. MH 25/101. Tüzérosztály 2. csapata Szűcs Zsolt zászlós vezetésével.


XIII: MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj csapata Tímár István hadnagy vezetésével.


XIV: NKE HHK Műveleti Támogató Tanszék 2. csapata Hernádi Máté htj. vezetésével.

A versenybizottság a további helyezéseket a versenyen kapott pontszám és a csapatok által felhasznált lőszer függvényében határozta meg. A versenyen a Tüzér szakirány honvéd tisztjelöltjei közül (3-4. évfolyam) négy csapat képviseltette magát. A honvéd tisztjelöltek, elsősorban tapasztalatszerzés céljából vettek részt a versenyen, egy csapat bejutott az elődöntőbe, míg a többi csapat zömében a középmezőnyben végzett.

A versenyen a „leggyorsabb győzelmet elért csapat” részére Fucsku Sándor vezérőrnagy az MH ÖHP parancsnoka ajánlott fel különdíjat, melyet az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 62. Lövészzászlóalj csapata, csapatparancsnok: Varga István főhadnagy, 31 perces végrehajtással érdemelt ki.

Az „egy mérkőzésen a legkevesebb lőszerfelhasználással győzelmet elérő” csapat részére Korom Ferenc dandártábornok, a HM HVK Hadműveleti Csoportfőnökség, csoportfőnöke ajánlott fel különdíjat, amelyet MH 25. Klapka György Lövészdandár 36. Páncéltörő Rakéta Osztály csapata, csapatparancsnok: Vétek Miklós főhadnagy, 59 db gránát felhasználással érdemelt ki.

Az „egy mérkőzésen a legtöbb célt pusztító csapat” részére Vokla János alezredes, a MH Bakony Harckiképző Központ parancsnoka ajánlott fel különdíjat, melyet az MH Bakony Harckiképző Központ 2. csapata, csapatparancsnok: Bobrovácz Balázs őrnagy 285 ponttal nyert meg.

A tüzérlövésszaki verseny legjobb tűzvezető parancsnokának Dr. Böröndi Gábor dandártábornok, az ÖHP parancsnokhelyettes ajánlott fel emléktárgyat, amelyet az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 39. Lövészzászlóalj 2. csapatának parancsnoka Simon Zoltán hadnagy érdemelt ki.

A tüzérlövésszaki verseny az eredmények ismertetésével zárult, ahol Dr. Szabó Tibor alezredes oklevelet adott át a részt vevő csapatok parancsnokainak. Ezt követően Kálmán Ferenc ny. dandártábornok a Versenybizottság elnöke búcsúzott el a versenyzőktől és zárta le a X. Tüzérlövésszaki versenyt.

.Andóczi – Balogh András Ádám főhadnagy


.A NKE „Katonai Üzemeltető MsC hallgatói állomány” csapatlátogatása

  • Szolnok KMZ

A NKE „Katonai Üzemeltető MsC hallgatói állomány” csapatlátogatása az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóaljnál

2014. november 13-14. időtartamban, a NKE „Katonai Üzemeltető” mesterképzés keretében tanulmányaikat folytató állomány (5 fő), Dr. Forray László alezredes vezetésével, csapatlátogatáson vett részt a Szolnok helyőrségben diszlokáló MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóaljnál. 

A csapatlátogatás célját, az eddigi „Különleges Katonai Műveletek” – tantárgy keretében megszerzett hadműveleti szintű elméleti tudásanyag, gyakorlatban történő megvalósításának módja indokolta.

A kettő napos csapatlátogatás első érdemi részeként a zászlóaljparancsnok – Sándor Tamás ezredes – és két hadműveleti tiszt által levezetett tájékoztatója szolgált, ami betekintést adott a szervezet „különleges” alkalmazási területeiből fakadó sajátosságok figyelembevételével, a zászlóalj mindennapi életébe. A látogató csoport, képet kapott a zászlóalj szervezeti felépítéséről, valós képességeiről, a szervezet Magyar Honvédségbe történő integritásáról, speciális műveleti alkalmazási területeiről. A csapatlátogatás első napjának záró aktusaként az egészségügyi specialisták felkészítési/szinten tartási foglalkozása szolgált apropóként. Bizton állíthatom, a látogató csoport minden tagja ámulattal csodálta, az „medik/eü”-s beosztást betöltő állomány felkészültségének tanúbizonyságát egyértelműen bizonyító gyakorlati bemutatót! Az első nap zárásaként Dr. Forray László alezredes konzultáció keretében adott lehetőséget - az MsC-s hallgatók részére - az újonnan megszerzett tapasztaltok, információk rendszerezése, illetve a nap folyamán megválaszolatlanul maradt kérdések tisztázására.

A csapatlátogatás második napján, egy elöljárói látogatás apropójaként, mint főpróba keretétében az látogatók részese lehettek, a zászlóalj technikai eszközeit széles körben felvonultató statikus bemutatónak. Az MsC hallgatói állomány tagjai betekintést nyerhettek a zászlóalj által alkalmazott, a teljesség, illetve az egyéb biztonságtechnikai előírások figyelembe vételével, - gépjármű-technikai, fegyverzet-technikai; híradó, ruházati, stb. - különböző felszerelési eszközeibe.

Összegezve, a látogatás rendszerezte az elméleti tananyag, illetve a különleges erő –mint képességet birtokló szervezet által megosztott, gyakorlati fogások, információk összességét. Külön köszönet - a bemutató és közreműködő állományon kívül - Sándor Tamás ezredesnek, a MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj parancsnokának, hogy szabadsága ellenére, rendelkezésünkre állt.

                                                                                                            Zsadányi János őrnagy

Cimkék: főoldali hír, 2014