SzűkítésKiválasztott Címke

2016

Minden Címke 201


Jelenleg 165 bejegyzés található 2016 cimkével

Tüzérségi éleslövészeten a honvéd tisztjelöltek

  • Tüzér1

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) Műveleti Támogató Tanszék IV. éves tüzér honvéd tisztjelöltjei (5 fő) — a tüzér szakcsoportnak idén nincsen harmadéves hallgatója — a 2016/2017. tanulmányi év megkoronázásaként, kettő hetes tábori kihelyezésen és éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlaton vettek részt a Bakony Harckiképző Központ Várpalotai gyakorló- és lőterén.

A gyakorlat Dr. Szabó Tibor alezredes egyetemi docens, a Műveleti Támogató Tanszék tüzér szakcsoport vezetőjének irányításával zajlott. Az NKE HHK tüzéreivel együtt gyakoroltak az MH Altiszti Akadémia (AA) tiszthelyettes hallgatói is. Az MH AA hallgatóinak tevékenységét Sákán andrás hadnagy irányította. A tüzérségi éleslövészetet az MH 25. Klapka György Lövészdandár 101. ágyútarackos osztály (megbízott parancsnok: Csányi Henrik őrnagy) és a 36. IPTR osztály állománya (ütegparancsnok: Vétek Miklós százados) szolgálta ki. A gyakorlat lőtéri támogatását és logisztikai kiszolgálását az MH Bakony Harckiképző Központ és az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár kijelölt állománya biztosította.

Az első héten a IV. éves honvéd tisztjelölt állomány 152 mm-es D-20-as típusjelű ágyútarackkal megosztott irányzású egyéni tűzfeladatokat és vizsga tűzfeladatokat hajtottak végre. A honvéd tisztjelöltek végrehajtották a lő- és tűzvezetési szabályzatban előírt tűzfeladatokat. A lövegek parancsnoki és irányzói beosztásaiban az MH AA tiszthelyettes hallgatói tevékenykedtek. A IV. éves honvéd tisztjelöltek emellett az aknavetővel és az irányított páncéltörő rakétákkal (IPTR) végrehajtandó tűzfeladatokat gyakorolták. A megosztott irányzású egyéni tűzfeladatok keretében május 23-24. között a honvéd tisztjelöltek mindösszesen 25 tűzfeladatot hajtottak végre.

  • Tüzér3

A lövészet első éles gránátját a közelmúltban elhalálozott öreg tüzér bajtársunk, Fodor Mihály nyugállományú alezredes, a Tüzér Tanszék volt oktatója emlékére, neki feliratozva lőtték ki.

Május 25-én az állomány végrehajtotta a közvetlen irányzású tűzfeladatokat. A honvéd tisztjelöltek Konkursz és Metisz IPTR-rel az 1. sz. és a 2. sz. harci tűzfeladatot, 82 mm-es aknavetővel, félközvetlen irányzással az 1/a. raj- és szakasz tűzfeladatot hajtották végre, valamint D-20 ágyútarackkal 1/A szakasz tűzfeladatot hajtottak végre. Az MH AA hallgatói Metisz IPTR-rel az 1. sz. és a 2. sz. harci tűzfeladatot, D-20 ágyútarackkal 1. sz. és 2. sz. közvetlen irányzású feladatot, 82 mm-es aknavetővel, félközvetlen irányzással az 1/a. raj tűzfeladatot hajtották végre. Az éleslövészet második hetében 61 közvetlen irányzású feladatot hajtott végre a tisztjelölt állomány.

  • Tüzér2

Május 25-én a közvetlen irányzású lövészet szünetében került sor arra a rendszeres megemlékezésre, melynek során a tüzérek az 1994. július 25-i várpalotai, 120 mm-es aknavetővel bekövetkezett, több áldozatot is követelő baleset halottaira emlékeztek meg. A honvéd tisztjelöltek és a 101-es tüzérosztály állományának sorfala között, a lőtéren található emlékműnél koszorút helyezett el az NKE nevében Dr. habil Horváth Tibor ezredes intézetigazgató, Dr. Szabó Tibor alezredes valamint Sári Szabolcs őrnagy, az MH Ludovika zászlóalj megbízott parancsnoka, tiszteletbeli tüzér; a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület nevében Török Miklós ny. vezérőrnagy, egykori MH tüzérfőnök és Tóth Gábor ny. ezredes; az MH 25. Klapka György lövészdandár nevében Horváth Gábor dandártábornok, a lövészdandár parancsnoka, tiszteletbeli tüzér és Csányi Henrik őrnagy; valamint Tolna város képviseletében Apelshofer Ágnes polgármester és Berta Zoltán alpolgármester.

Június 30-án éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlat végrehajtására került sor, ahol 10 kötelék tűzfeladatot hajtott végre az állomány.

Összességében elmondható hogy rendkívül eredményes gyakorlatot teljesített a Tanszék oktatói és honvéd tisztjelölt állománya. A IV. éves tüzér honvéd tisztjelöltek, illetve az MH AA hallgatói számot adtak eddig megszerzett ismereteikről, tudásuk kellően stabil alapot jelent leendő beosztásuk ellátásához.


2017. június 02.


Magyar Gergely százados


ITDK 2016. őszi tagozatbesorolás

Cimkék: 2016

Befejeződött az első, az egyetem oktatói számára tartott Fegyverzettechnikai alaptanfolyam

  • Fegyverzettechnikai tanfolyam

2016. december 12-én befejeződött az 5 előadást magába foglaló első, az egyetem oktatói számára indított Fegyverzettechnikai tanfolyam a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon, a Haditechnikai Tanszék szervezésében.

Idén első alkalommal nyílt lehetősége az egyetem oktatóinak, valamint a fegyverek iránt érdeklődő munkatársainak, hogy szervezett tanfolyam keretében ismerkedjenek meg a lövészfegyverek felépítésével és működésével. A tanfolyam annak a több éve visszatérő igénynek tett eleget, hogy ne csak a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon tanuló BSc és MSc hallgatók, hanem az egyetem munkatársai is részesülhessenek fegyverzettechnikai és fegyverismereti szakmai oktatásban. Ehhez a szakmai és oktatói hátteret a Haditechnikai Tanszék állománya és meghívott külső előadó biztosította.

A tanfolyam hallgatói megismerkedtek az aktív rendszerű tűzfegyverek rendszertechnikai felosztásával, a különböző típusok legjellemzőbb tulajdonságaival, a kézifegyver fizikájával, az elsütő billentyű meghúzása után a fegyverben végbemenő folyamatokkal. Hasznos ismeretekre tehettek szert a katonai egyéni lőfegyverek fejlődésével kapcsolatban a XVIII. századtól napjainkig. Megismerkedhettek továbbá az 5,56×45 mm NATO töltény tekintetében a lőszerfejlesztés folyamatával, a tervasztaltól a ratifikációig. A korszerű kézifegyverek felépítése és működése is a tanfolyami anyag részét képezte magyar és világviszonylatban egyaránt.

A tanfolyamon résztvevők véleménye az előadásokról messzemenően pozitív hangvételű volt, a feltett kérdések is bizonyították a rendkívüli érdeklődést.

Cimkék: főoldali hír, 2016

HHK Karácsony: évzáró ünnepség a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon

  • fokep
  • dsc6071 2
  • dsc6078 2
  • dsc6093 2
  • dsc6102 2
  • dsc6110 2
  • dsc6116 2
  • dsc6125 2
  • dsc6131 2
  • dsc6137 2
  • dsc6145 2
  • dsc6149 2
  • dsc6153 2
  • dsc6161 2
  • dsc6165 2
  • dsc6171 2
  • dsc6177 2
  • dsc6183 2
  • dsc6188 2
  • dsc6193 2
  • dsc6198 2
  • dsc6205 2
  • dsc6230 2
  • dsc6239 2
  • dsc6248 2
  • dsc6251 2
  • dsc6264 2
  • dsc6267 2
 • Előző
 • Következő

Évzáró ünnepséget rendeztek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán, ahol a közös karácsonyozás és az évértékelés mellett kinevezések és elismerő díjak kerültek átadásra.

Boldizsár Gábor beszédjében visszaemlékezett az előző évre, aminek útján közösen ment végig a kar, majd kifejtette, hogy az előttünk álló ünnepek az elcsöndesedés és a számadás időszaka. Gondolataiban kitért a korházban lábadozó Németh József kollégára, akinek az állapota stabilizálódott, ám hosszú szellemi és fizikai rehabilitáció áll majd előtte. A rendezvényen, valamint az ünnepség után adományládát helyeztek ki, amivel Németh József családját kívánja támogatni a kar. Évértékelésében kiemelte: „Ahogy a mindennapokban egymásra támaszkodva, egymást segítve haladtunk előre a problémáink megoldásában, az új helyzetek kezelésében, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar életének jobbá tételében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztésében, úgy tettük ezt a Magyar Honvédség érdekében is és a tisztképzés jegyében.” Karácsonyi köszöntőjében áldott, békés, nyugodt és szeretettel teli ünnepeket kívánt a jelenlévőknek, amely kisugároz nemcsak az ünnepi napokra, hanem a következő évre is. „Azt kívánom, hogy az előttünk álló új esztendő békességben, nyugalomban, erőben, egészségben, hitben, becsületben, toleranciában, szeretetben, kitartásban teljen el és higgyük el azt, ha mindez megvan, bármilyen akadály jön velünk szemben, együtt, egységesen bármit le tudunk küzdeni!” – mondta a HHK dékánja.

Patyi András ünnepi gondolataiban kiemelte, hogy a karácsony hagyományosan a családnak, egyházközösségnek, gyülekezeteknek az ünnepe, amelyet a szeretteink körében töltünk. „Miért ünnepli ezt egy állami egyetem? Ráadásul egy állami egyetem katonai képzéssel foglalkozó kara?” – tette fel a kérdést az NKE rektora. „Meggyőződésből mondom, hogy azért, mert magunkat is egy közösségnek tekintjük, ahol egymást szerető emberek vannak.” Patyi András köszönetét nyilvánította ki a kollégáinak az egész éves munkájukért és kitartásukért: „Köszönöm, hogy kitartottak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mellett, a sajátos jogállású, nehéz és egyre gyarapodó feladatokkal megtisztelt és megterhelt állami egyetem mellett. Remélem, hogy a kitartásuk és a kitartásukból fakadó munkájuk a jövőben is velünk lesz.” A rektor megköszönte a kari vezetésnek az elmúlt ötéves munkáját, akik az év végével átadják a helyüket az újonnan kinevezett vezetőknek. „Kérem az új vezetők intézkedéseit, irányító-vezető munkáját fogadják megfelelő támogatással. A megfelelő támogatás egy jó vezetés mellett reményeim szerint hamar eredményeket fog produkálni!” – mondta az ünnepségen résztvevőknek.

Dr. Földváry Gábor István, a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára, az NKE Fenntartói Testületének tagja Simicskó István honvédelmi miniszter és a saját maga nevében is áldott, békés meghitt, ünnepet és karácsonyt kívánt, valamint megköszönte az egyetem és a kar munkáját. Madách Ember tragédiáját idézte, miszerint „a gép forog, az alkotó pihen”.  „Én ezzel nem tudok azonosulni, a gép sosem forog az alkotó és a működtetők odafigyelése és munkája nélkül. Ez a gép, amely nem egy gép, hanem egy közösség, egyetem, kar se forogna, működne az Önök munkája nélkül. Szeretném ezt a munkát a Miniszter Úr és a minisztérium nevében megköszönni. A Magyar Honvédség nevében, a leendő tisztek nevében, az itt végzettek és itt tanulók nevében”– mondta Földváry Gábor. Kifejtette, hogy az elmúlt év számos megoldandó feladatot, fáradozást, leküzdendő akadályt állított elő, azonban legalább annyi sikert is tartogatott. „Az egész éves munkánk egy erőfeszítéséhez, az Önök munkájához csatlakozott. Egy olyan munkához, amely a jövőt építi, a hazát erősíti, mindannyiunk biztonságát és védelmét szolgálja. Megtiszteltetés és megtisztelő ez a részvétel ebben a közös munkában!”

A rendezvény során olvasóparancs formájában ismertették a honvédelmi miniszter által kiadott 2016-os év végi kinevezéseket, valamint Patyi András az NKE rektora és Boldizsár Gábor a HHK dékánja vezetői kinevezéseket, elismerő díjakat és okleveleket adtak át az egyetem és a kar munkatársainak:

Magyarország honvédelmi minisztere határozott időre ezredessé történő előléptetésre vonatkozó döntését módosította, így határozatlan időre előléptette Dr. Pohl Árpád ezredest. Vezetői kinevezést vehetett át az érvényes és eredményes vezetői pályázás után a HHK Kari Tanácsának támogató és a Szenátus rangsoroló határozatával a HHK új vezetése. Az NKE rektora határozott időtartamra felkérte Dr. Szászi Gábor Sándor alezredest az oktatási dékánhelyettesi munkakör ellátására, Dr. Jobbágy Zoltán alezredest tudományos és nemzetközi dékánhelyettesi munkakör betöltésére, Dr. Vörös Miklós alezredest a Dékáni Hivatal hivatalvezetői pozíciójára, valamint Dr. Szebenyi Gabriellát a HHK Nyelvvizsgaközpont központvezetői munkakörének ellátására. A Honvéd Vezérkar Főnöke, elöljáró parancsnokai javaslatát figyelembe véve alezredessé léptette elő Detre Zoltán őrnagyot, továbbá őrnaggyá léptette elő Fekete Csaba Zoltán századost és Farkas Sándor századost.

Boldizsár Gábor az egyetem és a kar munkatársainak éves munkásságát ismerte el. Hadtudományi emlékplakettet adományozott Visi Tibor ezredesnek, Dr. Szabó Tibor alezredesnek, Kovács István nyá. alezredesnek, valamint Vágány József nyá. alezredesnek. Hadtudományi emlékpajzsot vehetett át a dékántól Gajdos Máté főhadnagy, továbbá Hadtudományi emlékérmet adományozott Boldizsár Gábor Bencsik Zsuzsannának, Gyenes Mártának, Konta Sándornének és Maráz Tamásnének. A Kar dékánja a kar érdekében végzett lelkiismeretes és elkötelezett munkájukért dékáni elismerő oklevelet adományozott Albert Máténak, Farkas-Antal Erzsébetnek, Kis Wagner Orsolyának, Kóti Gergőnek, Kozma Zsófiának, Magyar Attilának és Vida Istvánnak. „Előléptetésükhöz, vezetői felkérésükhöz, elismeréseikhez gratulál, további munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kíván a kar vezetése” – zárulta az olvasóparancs.


A rendezvény ünnepi hangulatát a Magyar Honvédség Szentendre Helyőrségi Zenekara biztosította, akik karácsonyi dalokkal és feldolgozásokkal lepték meg a résztvevőket.


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Bolyaira emlékeztek az egykori hallgatók

  • fokep
  • dsc5816 2
  • dsc5824 2
  • dsc5826 2
  • dsc5840 2
  • dsc5855 2
  • dsc5863 2
  • dsc5864 2
  • dsc5890 2
  • dsc5884 2
  • dsc5894 2
  • dsc5899 2
 • Előző
 • Következő

Bolyai János születésének 214. évfordulójára közös rendezvénnyel emlékezett meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Zrínyi-Bolyai Nyugállományúak Klubja.

Az NKE Hungária körúti campusán rendezett ünnepségen a nyugállományú katonák mellett a HHK és a Ludovika Zászlóalj képviselői koszorút helyeztek el a campuson található Zrínyi és Bolyai szobroknál. A rendezvény ezt követően a Díszteremben folytatódott, ahol Dr. Szászi Gábor alezredes tartott előadást az egyetem és a kar működéséről.  A Katonai Logisztikai Intézet igazgató-helyettese elmondta, hogy amíg a 80-as években még négy helyen – Szentendrén, Szolnokon, a Népligetben és a Hungária körúton- folyt felsőfokú katonai képzés, addig 2012-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem berkein belül valósul meg. Elhangzott, hogy a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar várhatóan néhány éven belül a Hungária körútról a Ludovika Campusra költözik majd. „Azóta jelentős változások történtek a Magyar Honvédségben is, az akkori 150 ezres létszám nagyon lecsökkent, amihez a honvédtisztképzésnek is igazodni kell”- fogalmazott Szászi Gábor. Az alezredes elmondta, hogy az elmúlt években némileg csökkent a beiskolázási létszám, ami mögött a pályaválasztók alacsonyabb motiváltsága is állhat. Ennek érdekében az egyetem és a kar jövő év elején egy road show keretében szeretné népszerűsíteni a közszolgálati és ezen belül a honvédtiszti életpályát a középiskolások körében.  Szászi Gábor a kar Szolnokon zajló képzései kapcsán megjegyezte: az egyetem a közelmúltban állami légiközlekedési alapképzési szakot alapított, amely „a magyar pilótaképzés újbóli elindítását jelenti majd a Magyar Honvédség berkein belül, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem égisze alatt”. Nemcsak pilótákat, hanem légiirányítókat is fognak majd képezni, a Magyar Honvédség mellett akár a katasztrófavédelem és a rendészeti szervek számára is.  „A technikai feltételek kialakításhoz az egyetem jelentős pályázati pénzt nyert el, így a kor követelményeinek megfelelő háttérrel indulhat majd el ez a képzés”- tette hozzá az alezredes. Elhangzott, hogy az utóbbi években a katonai felsőoktatásban nagyobb prioritást kapott a vezetői képességek növelése, valamint próbálnak olyan szakterületeken végzett diplomásokat is bevonni- mérnökök, jogászok, pénzügyi szakemberek- ahol a Magyar Honvédség nem folytat képzéseket.  „A polgári életből a jól képzett szakembereket megfelelő motivációs rendszerrel lehet becsábítani a Magyar Honvédséghez, mely egyre kiszámíthatóbb életpályát tud biztosítani számukra”- fogalmazott Szászi Gábor.

A rendezvényen a jelenlévők megtekinthették a „Híres katonák bélyegeken” kiállítást, illetve zenés műsorral is kedveskedtek nekik a szervezők.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes 

Megosztás a Facebook-on


Átvette rektori kinevezését Patyi András

  • fokep
  • dsc5473 2
  • dsc5506 2
  • dsc5515 2
 • Előző
 • Következő

Ma délelőtt átvette rektori kinevezését Prof. Dr. Patyi András. A három évre szóló dokumentumot Áder János köztársasági elnök adta át az egyetem vezetőjének a Sándor Palotában.

Patyi András 2012. január 1-je óta vezeti az egyetemet, jelenlegi megbízatása ez év végén jár le. Az új megbízatásra szóló rektori pályázati eljárás idén szeptemberben zárult le a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Először az intézmény szenátusa 32 igen szavazattal, majd a Fenntartói Testület is támogatta a rektor pályázatát.

Az októberi Bonum Publicumnak Patyi András azt nyilatkozta, hogy többek között azért is pályázott újra az intézmény vezetésére, mert még nem végzett el mindent, amit korábban eltervezett. „Szeretném befejezni munkatársaimmal a közösen elkezdett építkezést. Ugyanakkor az egyetem szellemi fejlesztését is folytatni szeretném, hiszen az soha nem záródhat le. Önmagában az egyetemi lét is folyamatos fejlődést igényel, hiszen új tudás, új könyvek, publikációk jelennek meg, a tudomány és a szakmai ismeretanyag állandóan gyarapszik. (…) a munka, amit még 2011-ben elkezdtünk, még nem zárult le, és sajnáltam volna, ha a rengeteg befektetett munka elveszik, ha a családomtól elvett idő hiábavalónak bizonyul. Nyilván erőt adott a folytatáshoz az is, hogy azok, akik annak idején felkértek arra, hogy vezessem ezt az egyetemet, számítottak rám a továbbiakban is. A szenátusi szavazás azt jelezte, hogy az intézményen belül is jelentős többségben vannak, akik támogatták a pályázatomat, és az FT döntése is azt mutatta, hogy a megrendelők is elégedettek velem. Ezek számomra nemcsak formális lépések, hanem ez az a bizalom, ami arra sarkallt, hogy érdemes folytatni a munkát”- tette hozzá.

A 2019. december 31-ig szóló időszakra számos terve van. Mint mondta, az NKE jogi értelemben fiatal intézmény. „Hiába tettünk már le sokat az asztalra, még nagyon sok elvégzendő munka vár ránk, fizikai és szellemi értelemben is. Ahogy azt rektori pályázatomban is írtam, ennek a munkának a kereteit az egyetem Intézményfejlesztési Terve és Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiája adja, valamint a campus-beruházással kapcsolatos feladatok. Sosem csináltam titkot abból, hogy a legnagyobb intézményi és szellemi jogelődnek a Királyi Honvéd Ludovika Akadémiát tartom. A hagyományok ismerete és szeretete segít az értékek megértésében és közvetítésében, melyek közül az egyik legfontosabb a tisztelet: a nemzet, a tudás, az emberi jogok, a közösségek, a parancsnok, az alárendeltek, és legfőképp a hallgatók tisztelete, hiszen ők azok, akik a haza, a köz szolgálatára esküsznek fel.” Az interjúban kiemelte: „…nem azt a képet kell fenntartanunk, hogy jó egyetem szeretnénk lenni, hanem azt, hogy jók vagyunk, és egyre jobbak szeretnénk lenni. Ehhez nagyon fontos a képzésfejlesztés és az intézményi stabilitás, továbbá a nemzetközi tudástranszfer erősítése, valamint a szervezet- és közösségépítés, amelynek nagyon fontos eleme a Ludovika Campus –projekt”.

Kinevezéséhez gratulálunk!


Szöveg: Horvátth Orsolya

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Fegyvernemi napjukat ünnepelték a tüzérek

  • Tüzérnap - 3
  • Tüzérnap - 2
  • Tüzérnap - 1
  • Tüzérnap - 4
  • Tüzérnap - 5
 • Előző
 • Következő

A NKE HHK tábori tüzérei 2016-ban is a hagyományoknak megfelelően, mégis kicsit eltérően ünnepelték a Szent-Borbála emlékének szentelt fegyvernemi napjukat. Az NKE tüzérei részére a szokásoknak megfelelően idén is kettő részből állt a Borbála-napi megemlékezés: ez a Borbála-szobor megkoszorúzása és a MH szintű, közös fegyvernemi napon való részvétel volt.

A tüzér napi rendezvény első mozzanata az NKE szoborparkjában lévő Szent-Borbála szobor megkoszorúzása volt, amire 12.01.-n, csütörtökön került sor. Dr. Szabó Tibor alezredes a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője köszöntötte a résztvevőket, ismertette a rendezvény főbb eseményeit és rövid áttekintést adott a tüzér tisztképzés jelenlegi helyzetéről. A megemlékezésen koszorút helyezett el az NKE tüzéreinek nevében Dr. habil. Horváth Tibor ezredes KVKI intézetigazgató és Dr. Szabó Tibor alezredes. Koszorút helyezett el továbbá a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület, a Ludovika Zászlóalj tüzérei nevében Sári Szabolcs alezredes, megbízott parancsnok, valamint Dr. Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka. A belső ünnepségen nem került sor a harmadéves tüzér tisztjelöltek tüzérré fogadására, mivel ebben a tanévben nem indult tüzér szak a harmadik évfolyamon.

A rendezvény ünnepi állománygyűléssel folytatódott, amin az egyetem oktatói és hallgatói és a szokásokhoz híven a már nyugdíjas tüzérek is részt vettek. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Török Miklós nyugállományú vezérőrnagy, volt MH tüzér főnök, Dr. Felházi Sándor nyugállományú ezredes, volt dékán és Magyar József nyugállományú ezredes, a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület elnöke is. Az állománygyűlésen került sor néhány elismerés átadására azok részére, akik szolgálati elfoglaltságaik miatt nem vehettek részt a következő napi Komáromban tartott tüzérnapon. Ezek közül meg kell említeni Sári Szabolcs alezredes úr tiszteletbeli tüzérré fogadását, aminek emlékéül egy névre szóló tüzér lőszerhüvelyt vehetett át.  

A tüzérnapi megemlékezés második felére, egyben a MH szintű tüzérnapi rendezvényre másnap, 12. 02.-n pénteken került sor, igazán méltó helyen, ugyanis a tatai tüzérek - elsősorban az MH 25/36. IPTR osztály, Sásdi Imre őrnagy vezetésével - szervezésében rendezett eseményre a komáromi Monostori erődben került sor. A beérkezések után a rendezvény egy ünnepi állománygyűléssel vette kezdetét az erőd dísztermében, amit jelenlétével megtisztelt Dr. habil. Horváth Tibor ezredes KVKI intézetigazgató, valamint az ÖHP képviseletében Könyves Gusztáv őrnagy is. Az esemény az elöljáró ünnepi üdvözlő levelének felolvasásával kezdődött. Az állománygyűlésen a szokásoknak megfelelően elismerések átadására került sor a tüzér fegyvernem érdekében végzett kiemelkedő munka elismeréseképpen.

A tüzér oktatók javaslatára a Jó Magyar Tüzérekért Alapítvány kuratóriuma Dr. habil Furján Attila ny. alezredes részére „kiváló tüzér oktató” elismerést és pénzjutalmat ítélt meg, amit Imre Jenő ny. ezredes, a „Jó magyar tüzérekért” alapítvány elnöke adott át.  

Ezt követően a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője ajándéktárgyakat adott át a tüzér honvéd tisztjelöltek képzését támogató szervezetek parancsnokainak, tiszt-és tiszthelyetteseinek, valamint a tanulásban élenjáró IV. éves honvéd tisztjelöltnek.

Az állománygyűlés következő színfoltjaként a 2016. november 21.-23-án, megrendezett Tüzérlövésszaki Verseny ünnepélyes eredményhirdetésére került sor. A dobogós helyet elért csapatok tagjai oklevelet és emléktárgyakat vehettek át, valamint sor került a MH versenyt támogató parancsnokai által felajánlott különdíjak átadására is. Az állománygyűlés zárásaképpen a jelenlévők egy személyes hangulatú ünnepi beszédet hallgathattak meg Nagy Pétertől, az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú Egyesület hagyományőrző tüzér-tisztjétől.

Az esemény következő színfoltja és igazi érdekessége a rövid hadtörténei bemutató, és tüzéravatás volt, amit ugyancsak az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú Egyesület hagyományőrzőinek és Nagy Péternek köszönhettek a tüzérek. A hagyományőrzők – és felügyeletük alatt a tiszteletbeli tüzérré avatandó Bíró László alezredes és Holdonner Hermann alezredes – több lövést is adott le egy korhű tábori löveggel a Monostori erőd udvarán. A tüzér avatást, aminek része volt a töltőfával való ütleg, de a tüzér-pálinka gyújtókupakból történő elfogyasztása is, a hagyományőrzők fegyvereinek és korabeli eszköz-gyűjteményének bemutatása követett, aminek során több szabadságharc korabelit idéző, működő puska és karabély kipróbálására is volt lehetősége az érdeklődő aktív és a már nyugdíjas tüzéreknek. A bemutatót a monostori erőd kiállításainak szakszerű idegenvezetéssel biztosított rövid bejárása követte, több csoportban.

Az esemény záró részében a tüzérek visszautaztak Tatára, ahol a 25. Klapka György lövészdandár étkezdéjében állófogadással vendégelték meg őket. A tüzéreket házigazdaként a parancsnok nevében Preininger Győző alezredes köszöntötte, majd sor került az állófogadás finomságainak elfogyasztására.


Magyar Gergely százados


Logisztikusokat ünnepeltek

  • fokep
  • dsc3976 2
  • dsc3983 2
  • dsc3999 2
  • dsc4005 2
  • dsc4009 2
  • dsc4014 2
  • dsc4022 2
  • dsc4026 2
  • dsc4033 2
  • dsc4038 2
  • dsc4042 2
 • Előző
 • Következő

Ünnepi állománygyűlést tartottak a Logisztikusok Napja alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán, a Katonai Logisztikai Intézet szervezésében.

Dr. Szászi Gábor alezredes ünnepi megnyitóbeszédében elmondta, hogy a Logisztikusok Napja mára ünnepségsorozattá nőtte ki magát. „Célunk, hogy az itt ülő honvédtisztjelöltek olyan szakmai felkészültséggel és értékrenddel hagyják el az alma materüket, ami megfelelő alapot biztosít szakmai pályafutásukhoz. Ennek az értékrendnek a kialakításához hozzájárulhat, hogy a fegyvernemi napon már együtt ünnepelhetnek, átérezhetik a szakmai közösséghez tartozás első élményeit.” – fejtette ki Szászi Gábor. Az állománygyűlés ünnepi színvonalát Lengyel Andrea zászlós emelte, aki Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz! című művét, a magyar végvári irodalom egyik hazafias prózáját adta elő a közönségnek.

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelmi minisztere és a Honvéd Vezérkar főnöke az ünnepségre megküldött köszöntőlevelében számos gondolatot intézett az ünneplő közönséghez. Levelében kiemelte a fegyvernemi kultusz egységének fontosságát, a honvédség hagyományainak és értékeinek ápolását. Elismerését fejezte ki az elmúlt években szolgálatot teljesítő katonák számára, akik a határvédelmi feladatokban, a nemzetközi gyakorlatokban, valamint a technikai fejlesztésekben és azok biztosításában példásan helytálltak. „Meggyőződésünk, hogy a felkészültségük, hivatástudatuk és szakmaszeretetük szilárd megbízható alapul szolgálnak a jövőben is az előttük álló feladatok eredményes végrehajtásához. Felelősségteljes hivatás teljesítéséhez kívánok kiemelkedő szakmai sikereket, katonaszerencsét, erőt, egészséget, magánéletükben sok örömet és boldogságot!”

Dr. Pap Andrea alezredes, a Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék tanszékvezető egyetemi docense a szakmai fejlődésről és a jelen kihívásairól tartott ünnepi megemlékező beszédet. Felhívta a figyelmet a szakma fontosságára, amely a honvédség anyagi és technikai szükségletei kielégítésére szolgál. „Önök egy olyan szervezetért teljesítenek szolgálatot, amelynek alapvető tevékenysége a majdan a katonai logisztika különböző szakterületein szolgálatot teljesítő fiatal logisztikus tisztek képzése. A Magyar Honvédségnek a rendelkezésre bocsájtott erőforrásokkal gazdálkodni tudó szakemberekre van szüksége” – méltatta a HHK oktatóit, valamint a hivatásosként szolgálatot teljesítő logisztikusokat Pap Andrea, aki elmondta, hogy napjaink katonai logisztikai képzése megreformálódott az NKE létrejöttével és működésével.

Az ünnepség zárásaként adományozó dokumentumok kerültek átadásra. A Magyar Honvédség Összhonvédelmi Parancsnokság parancsnoka a Magyar Honvédség kötelékében, beosztásában huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkája elismeréseként emléktárgyat adományozott Dr. Pohl Árpád ezredes, a Katonai Logisztikai Intézet igazgatója részére.

A logisztikai tisztképzés huzamosabb időn át végzett magas színvonalú támogatásáért, a honvédtisztjelöltek gyakorlati foglalkoztatásainak, csapatgyakorlatának biztosításáért, továbbá a nemzetközi képzési programok érdekében végzett munkája elismeréseként az NKE HHK dékánja hadtudományi emlékplakettet adományozott Mogyorósi József ezredes, a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökség Logisztikai Támogató Osztály osztályvezetője számára.

Az NKE HHK Katonai Logisztikai Intézete Oktatói Tanácsa javaslatára a Magyar Honvédség Logisztikai Központ parancsnoka kiemelkedő tanulmányi és közösségi munka elismeréseként emléktárgyat adományozott Mánik Anna, Nagy Vanessa, Tóth Milán honvédtisztjelölteknek.

Az NKE HHK Katonai Logisztikai Intézete Oktatói Tanácsa és a szaktanszékek vezetőinek javaslatára Salga Vivien, Szauer Janka és Peterson Márk honvédtisztjelöltek tárgyjutalomban részesültek kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájukért.

Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: logisztikusok, napja, 2016

Közszolgálat-fejlesztés a HHK-n

  • fokep
  • dsc3361 2 2
  • dsc3379 2 2
  • dsc3392 2 2
  • dsc3394 2 2
  • dsc3403 2 2
 • Előző
 • Következő

A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés projekt a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kart érintő alprojektjeit mutatták be a HHK-n. A kiemelt kutatási területekben résztvevő kutatóműhelyek és kutatócsoportok, projektvezetők, egyetemi oktatók, doktoranduszok és honvédtisztjelöltek vitathatták meg a következő évek kart érintő kutatásait és fejlesztéseit.

Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projektjében a HHK is részt vesz. Dr. habil. Horváth Tibor ezredes, Katonai Vezetőképző Intézet igazgatója szerint hasznosak ezek a projektek a kar fejlődésének szempontjából. „Sok olyan téma és program van megfogalmazva benne, amely csak így valósulhat meg a karon”- tette hozzá. Horváth Tibor elmondta, hogy a legfontosabb elvárások a megvalósuló kutatásokkal kapcsolatban, hogy eredményt tudjanak produkálni és ez által jelentős szerepet tudjanak játszani a közszolgálat-fejlesztésében.

„A konferencia legfontosabb célja az volt, hogy a tervezett kutatásaink megjelenjenek és közismertek legyenek az egyetem polgárai és az érintettek számára. Ilyen például a honvédelmi tárca vagy a teljes védelmi szféra. Cél, hogy megismerjék az itt induló projekteket, valamint az, hogy 2018-ban a projektek lezártakor látszódjon, hogy mennyivel lesz fejlettebb a kar, mennyivel lesznek jobb képességeink a közszolgálatban” – mondta el a konferencia céljairól Dr. habil. Krajnc Zoltán alezredes Katonai Vezetőképző Intézet oktatási igazgatóhelyettese. A projektekről megvalósításáról kifejtette, hogy a legtöbb széles együttműködésen alapul. „Mint ahogy Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora az egyetemi tanévnyitón kifejtette, az NKE az együttműködés egyeteme, így egyre szélesebb körbe próbáljuk nyitni a kapcsolatainkat. Külföldi partnerekre, belföldi partneregyetemekre és kutatóintézetekre, valamint az NKE-n belüli kapcsolatokra is építünk, továbbá a kar vezető oktatói és kutató szinte mind érintettek ezekben a projektekben”-mondta.

A konferencia a Ludovika Kiemelt Kutatási területek bemutatásával kezdődött, ahol Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes a magyar hadügy hivatásrendi és történeti kutatását ismertette, majd Krajnc Zoltán az új Hadtudományi Lexikon Ludovika Kiemelt Kutatóműhely tevékenységét, valamint a Hadtudományi Doktori Iskola Kiemelt Kutatóműhelyét mutatta be. A Katonai Műszaki Doktori Iskola Kutatóműhely munkásságát Dr. habil. Ványa László ezredes prezentálta a hallgatóságnak, őt követte Dr. habil. Földi László alezredes, aki beszélt az éghajlatváltozás következményei alapján adódó adaptációs lehetőségekről a közszolgálat területén. Dr. Für Gáspár alezredes az alapkiképzést megreformáló, a honvédtiszti képzési és továbbképzési rendszert megújító beruházásról tartott előadást. „Jó Állam - Hatékony Haderő” címmel ismertette gondolatait Dr. Jobbágy Zoltán, végül Prof. Dr. Kovács László ezredes a kiberbiztonsági kutatások kutatóműhelyét mutatta be.

„A karon megvalósuló projektek folyamatban lévő ügyek, úgy vélem, hogy a konferencia célja, amit kitűztünk magunk elé megvalósult, vagyis a karon induló Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program által támogatott fejlesztési és kutatási projektek felépítése, rendszerezése, főbb céljai és tervezett eredményei bemutatásra kerültek” – zárta le a konferenciát Horváth Tibor

Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Katonai vezetők a magyar hadtörténelemben

Hanák Sándor szds.

„[…] amikor a parancsot adom, mindig képzeljem bele magamat annak a helyzetébe, aki kapja.”


Műhelyünk kezdeményezésére, karunk Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszéke, és a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalja közreműködésével, 2016. november 24-én tartotta közös szakmai program sorozatának nyitó rendezvényét.


Bevezetésként prof. dr. Csikány Tamás ezredes, tanszékvezető, egyetemi tanár a program célját vázolta, majd az előadó, dr. Számvéber Norbert őrnagy, tudományos tevékenységét mutatta be. Dr. Ujházy László alezredes, kutatóműhely vezető, a vezetéselméleti ismeretek alegységparancsnoki szintű, hadtörténeti esettanulmányok alapján történő bővítésének gyakorlati hasznosságára hívta fel a figyelmet a tisztjelöltek parancsnokká válásának folyamata szempontjából.


Dr. Számvéber Norbert őrnagy előadásának témája A megerősített m. kir. 10. honvéd rohamtüzérosztály korlátozott célú támadása Rácszentpéter irányában 1944. december 7-én volt. Az előadó a németek és a magyarok által képviselt küldetésorientált és a szovjet részről alkalmazott parancsorientált vezetési felfogást hasonlította össze. Hanák Sándor rohamtüzér százados fennmaradt jelentése és személyes közlése segítette az események rekonstruálását.


Sári Szabolcs alezredes, az MH Ludovika Zászlóalj megbízott parancsnoka, a jelenlévő honvédtiszt-jelöltekhez intézett zárszavában kiemelte: „tiszti pályafutásuk első pillanatától kezdődően vezetők lesznek. A saját bőrén tapasztalhatja meg mindenki, vezetőnek nem születünk, vezetővé válunk. Jó vezető pedig akkor lesz valaki, ha a lehető legtöbb életszerű tapasztalat alapján kialakul saját vezetői stílusa.”


Az előadássorozat következő rendezvénye februárban várható.


Fotó: Hanák Sándor százados fényképe dr. Bonhardt Attila ezredes gyűjteményéből szármázik


A rendezvényről szóló egyéb tudósításokat itt tekinthetik meg:


http://hhk.uni-nke.hu/hirek/2016/11/29/vezetove-valni

http://www.honvedelem.hu/cikk/60655_vezetove_valni

  • Katonai vezetők a magyar hadtörténelemben
  • Katonai vezetők a magyar hadtörténelemben

Humánerőforrások és a technikai, technológiai fejlődés kihívásai, a honvédségben

  • MHTT -1
  • MHTT -2
  • MHTT -3
  • MHTT -4
  • MHTT -5
 • Előző
 • Következő

A Katonai Vezetéstudományi Szakmai Kutatóműhely együttműködőként részt vett a Magyar Hadtudományi Társaság által szervezett „Humánerőforrások és a technikai, technológiai fejlődés kihívásai, a honvédségben” című konferenciáján, amelyet 2016. november 4-én tartottak a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Dísztermében.


Az eseményt Tömböl László nyugállományú vezérezredes, a Társaság elnöke nyitotta meg, kiemelve, hogy a Magyar Honvédségnek az elmúlt évtizedekben számos új kihívással kellett szembenéznie, s ezen kihívások megoldásának legfőbb kulcsa maga az ember, a katona. Ilyen kihívás napjainkban a tömeges migrációs helyzet kezelése, ami komoly feladat elé állítja a védelmi szektort. A Magyar Honvédség a rendszerváltás óta több átszervezéssel, nagyarányú létszámleépítésekkel szembesült, ami értékválságot és egyfajta bezárkózást eredményezett.


A konferencia a szervezeti erőforrások azon dimenzióira helyezte a hangsúlyt, amelyek a humán, vagy soft oldalnak nevezhetőek, de ezekkel összefüggésben sem kerülhető meg a technikai, a haditechnikai kihívások áttekintése, illetve azok hatása a honvédség fejlesztési irányaira, állománya jellemzőire, a képzés, felkészítés rendszerére.


Poór József, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének elnöke, a Szent István Egyetem egyetemi tanára kifejtette, hogy az európai trendeket követve Magyarországon is egyre nehezebb jól képzett és elkötelezett embert találni még a technologizált korszakban is, amikor az "egyetlen tartós versenyelőnyt biztosító forrás az ember". A Magyar Honvédség szempontjából is a katona az első.


Himmer Péter főiskolai tanár, egyetemi docens előadásában rámutatott katonai hívatás értéktartalmának fontosságára az önkéntes haderőben. Arra kereste a választ, hogy vajon mennyiben érvényesek a mai plurális társadalomban és milyen jelentéssel bírnak a katonai hivatás legeredetibb értékei? Szerinte mind összetettebbé válik a régi kérdés: foglalkozás vagy hivatás? Áttekintette a katona és a tiszt társadalmi pozíciójának definiálhatóságát, illetve a civil társadalomhoz való kötődését. Rámutatott, hogy milyen új/újabb értékmezőt implikál a katona és a tiszt számára a nemzetközi környezet, az európai szervezetekhez tartozás, a föderalizálódás, a missziós feladatok megkerülhetetlensége. Vizsgálta továbbá, hogy miként pozícionálható a parancsteljesítés mechanikus, vagy konstruktívabb jellege szempontjából a katona és miként a tisztjelölt.


Takács Attila dandártábornok, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnoka kiemelte, a katonai vezetők/parancsnokok egyaránt felelősek feladataik maradéktalan végrehajtásáért és a beosztottaikról való gondoskodásért. Ezért a feladatok tervezésekor minden felelős katonai vezetőnek számolnia kell a beosztottakat érintő következményekkel is. Szerinte napjaink legfontosabb dilemmái a vezetés egységes rendszere, jogszabályi és centrális meghatározottsága. Véleménye szerint fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt  a parancsnoki önállóság, a törzskar és a parancsnoki felelősség, a parancs és a vezetés egyéb eszközei között a csapatépítésben és a szervezeti integritásban.


A konferencián előadást tartott dr. Benkő Tibor, a Honvéd Vezérkar főnöke, a konferencia fővédnöke. A honvédség fejlesztési feladatai ismertetése során kiemelte, hogy mind a katonai toborzásban, mind pedig a megtartásban fontos, hogy a katonák mennyire hivatásszerűen végzik a munkájukat, mennyire elhivatottak a katonai szolgálat iránt. Hangsúlyozta, hogy a legnagyobb érték mindig az ember, a katona hozzátéve, hogy a Magyar Honvédség közösségi értékét az egyének hivatástudata, elkötelezettsége, lojalitása adja. A hivatásos katona jogszabály szerint állampolgári jogaiban korlátozott, de mikor ezt a hivatás választja, ezt tudomásul veszi, ennek alárendeli hitvallását.  A közösségi érzés értékét meg kell őrizni, sőt erősíteni kell  hiszen ezek az értékek az utóbbi időben a társadalomban meggyengültek.  


Kifejtette, hogy a Magyar Honvédség is ugyanabból a társadalomból építkezik, mint a versenyszféra, így ennek megfelelően alkalmazkodnia kell a mindenkori munkaerőpiachoz. Olyan előmeneteli, illetmény és szociális támogatási rendszert kell kialakítani, ami rugalmasan kezelhető és alkalmazkodik a társadalom helyzetéhez. Ezzel együtt "a pénz nem minden". Ezt mondják azok a határon szolgáló katonák is, akik sokat vannak távol a családjuktól. A katonákat foglalkoztatja az előmenetel, az illetmény, de az is, hogy milyen felszereléssel, eszközökkel, milyen körülmények között kell dolgozniuk. A vezérkarfőnök kitért arra, hogy egy parancsnokkal szemben öt elvárást szokott megfogalmazni: "legyen szigorú, követelménytámasztó, következetes, példamutató és emberséges". Az ő feladatuk egyben tartani a kollektívát, fenntartani a párbeszédet tiszt és katona között, de abban is fontos szerepük van, hogy érdekeltté tegyék a katonákat abban, hogy a közösség érdekében tevékenykedjenek, hogy az egyéni érdekeket alárendeljék a közösségi, szervezeti érdeknek. A parancsnok tehát legyen példamutató, követhető. Kiemelte, hogy mindig is a honvédség finanszírozása jelentette az egyik legnagyobb kihívást, a költségvetés megszavazásakor ugyanis mindig vannak más ügyek, amelyek megelőzik a honvédséget. Ugyanakkor társadalmi elvárás a biztonság, így például katasztrófahelyzetben első kérdésként szokott felmerülni, hogy hol vannak a közpénzből fizetett katonák. Ennek kapcsán utalt arra, hogy többször elhangzik mostanában: a honvédelem társadalmi ügy. Kérdés, hogy ezt a társadalom is így gondolja-e – vetette fel a vezérezredes, aki szerint a honvédelem valójában mindenki ügye, s fontos lenne, hogy arra az állampolgárok is társadalmi ügyként tekintsenek. Benkő Tibor előadásában két új szervezeti egységről is szólt. Ismertette, hogy létrehozták a Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokságot, amelynek feladata a toborzás, a hadkiegészítés, a központi nyilvántartás, valamint az új tartalékos rendszer felépítése. Emellett a Honvéd Vezérkarnál létrehoztak egy Kiképzési És Oktatási Csoportfőnökséget, amelynek egyik kiemelt feladata a fiatal tisztek továbbképzése, tudományos munkájuk segítése. (Ezeket a szervezetek a konferencia IV. paneljében képviselőik bemutatták.)


A haderő, a tudomány és a technológia kapcsolatrendszere (kitekintés 2030-ra) címmel tartotta meg referátumát dr. Ráth Tamás nyugállományú ezredes. Hangsúlyozta, milyen fontos a legalább középtávon való gondolkodás és vízió a technológiai fejlődés szerepéről mind a biztonságban, mind a védelemben. Vizsgálta a tudomány és a haderő viszonyát, a tudományos műszaki fejlődést. Áttekintette a fejlődési tendenciákat a különböző tudományágakban, rámutatott a katona és a haditechnika kapcsolatára, a haditechnika sajátos szerepére. Előadásában a hazai és nemzetközi háttérről, szervezési, szervezeti és innovációs igényekről is tájékoztatást adott.


A konferencia zárásakor Tömböl vezérezredes kiemelte, hogy szakmai célunk   mellett legalább olyan fontos, hogy a sok változás, generációváltás, átalakítás után épüljön újra a tudományos párbeszéd. Legyen erősebb a szakmai együttműködés a csapatok, a vezetés különböző szervei és szintjei,  az egyetem és egyéb tudományos műhelyek tagjai, illetve generációk között. A hadtudományi Társaság saját szürkeállománya felajánlása mellett, szeretne dinamizáló, generáló szerepet betölteni ebben a folyamatban.


Szöveg: Kliszek Noémi

Fotó: dr. Bertalan György ny. alezredes

A rendezvényről szóló egyéb tudósításokat itt tekinthetik meg:

http://www.honvedelem.hu/cikk/60246

http://mhtt.eu/?page=rendezvenyek

 • „Humánerőforrások és a technikai, technológiai fejlődés kihívásai, a honvédségben” konferencia felhívás
 • Fájl letöltése

Vezetővé válni

  • Vezetővé válni 5
  • Vezetővé válni 1
  • Vezetővé válni 2
  • Vezetővé válni 3
  • Vezetővé válni 4
 • Előző
 • Következő

Katonai vezetők a magyar hadtörténelemben címmel indította útjára előadás-sorozatát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék, Katonai Vezetéstudományi Szakmai Kutatóműhely, valamint a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj november 24-én csütörtökön, a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson.

A szervezők szándéka az volt, hogy a jövő katonai vezetői a jelen és a múlt tisztjeinek döntésein keresztül bővíthessék ismereteiket a vezetéstudomány területén.

Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes, tanszékvezető megnyugtatta a jelen levő honvédtisztjelölteket, a cél nem a történelmi ismeretek bővítése, és nem is a szokványos vezetéselméleti tankönyvekben összegfoglaltak bemagolása! Sokkal inkább a döntések előkészítésére, a döntési folyamatokra és a következményekre koncentrálnak az előadók a feldolgozott események kapcsán.

Dr. Ujházy László alezredes, kutatóműhely vezetőjének téma felvetését követően Dr. Számvéber Norbert őrnagy Hanák Sándor százados döntéseinek tükrében mutatta be mi történt a megerősített magyar királyi
10. rohamtüzérosztály csapataival 1944. december 07-én Récszentpéter környékén.

Sári Szabolcs alezredes, a MH Ludovika Zászlóalj megbízott parancsnoka zárszóként hangsúlyozta: „tiszti pályafutásuk első pillanatától kezdődően vezetők lesznek. A saját bőrén tapasztalhatja meg mindenki, vezetőnek nem születünk, vezetővé válunk. Jó vezető pedig akkor lesz valaki, ha a lehető legtöbb életszerű tapasztalat alapján kialakul saját vezetői stílusa.”

Ezek a témafeldolgozások azt teszik lehetővé, hogy különféle élethelyzetek, harci helyzetek során született vezetői döntéseket átgondoljanak, elemezzenek a résztvevők.

A szervezők legközelebb februárban várják az érdeklődőket egy következő lebilincselő témával!

Bodoróczki Brigitta százados

Cimkék: főoldali hír, 2016

A katonai logisztika időszerű kérdéseiről tanácskoztak

  • fokep
  • dsc2896 2
  • dsc2903 2
  • dsc2909 2
  • dsc2913 2
  • dsc2920 2
  • dsc2940 2
 • Előző
 • Következő

Jelentős változások előtt áll a katonai logisztika - hangzott el azon a tudományos konferencián, amelyet a „Katonai logisztika időszerű kérdései” címmel rendeztek az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán. A HHK Katonai Logisztika Intézet és a Magyar Hadtudományi Társaság logisztikai szakosztálya közös szervezésében megvalósuló rendezvényen 5 szekcióban 29 előadást hallgathattak meg résztvevők.

 „Büszkék lehetünk rá, hogy a logisztikusoknak van egymásnak mondanivalójuk, van mit megbeszélniük, és ami a legfontosabb, hajlandóak is ezt megtenni” - mondta köszöntőjében Dr. Pohl Árpád ezredes. Az NKE HHK Logisztikai Intézet igazgatója szerint nagyon fontos, hogy a katonai logisztikusok szakmai közössége a napi kihívások mellett, féltve óvja azt az elméleti és gyakorlati tudást, amely évtizedek alatt halmozódott fel ezen a területen. Az ezredes szeretné, ha jövőre már egy külföldi szekcióval is bővülne a rendezvény, ezzel is erősítve a nemzetközi kapcsolatokat. Pohl Árpád köszöntőjében szólt arról is, hogy az egyetemen futó KÖFOP-projektek új lendületet adhatnak a katonai logisztikai kutatásoknak is. Ennek érdekében a Logisztikai Intézet tanszékein több kutatócsoport is megkezdte már a működését.

„A katonai logisztikai szakmának is nagy megtiszteltetés, hogy Pohl Árpád ezredes lesz a HHK dékánja január elsejétől” – mondta előadásában Baráth István dandártábornok. A Magyar Honvédség Logisztika Központ parancsnoka hangsúlyozta, hogy szervezetüknél 2018-tól várhatóan akkreditált logisztikai tudományos műhely kezdheti meg a működését, amelynek előkészítése jelenleg is zajlik. „Ez nagyon fontos lépés a szakma számára, hiszen a jövőt folyamatosan kutatni kell, a gazdaságosság és a biztonság szem előtt tartásával megoldásokat kell keresnünk az újabb kihívásokra” - tette hozzá a parancsnok. Baráth István szerint a világban zajló biztonságpolitikai változások, például a tömeges migráció a Magyar Honvédségre és azon belül a katonai logisztikai szakmára is hatással vannak. De hangsúlyosan kell figyelni szerinte a közel-keleten történő folyamatokra, Oroszország és Ukrajna viszonyára, valamint a NATO szövetségi rendszeren belül várható változásokra. A katonai logisztika szakma előtt álló feladatok kapcsán szólt a NATO idén nyáron tartott varsói csúcstalálkozóján megfogalmazott ajánlásokról. Ennek egyik eleme a szövetségi erőket integráló egység felállítása, amelynek magyarországi bázisát november közepén adták át Székesfehérváron.  A 43 fős szervezetben a magyar katonák mellé az Egyesült Államok, Lengyelország, Litvánia, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia is delegált tagokat. Az egység fő feladata a különböző nemzetközi hadgyakorlatok előkészítése, azok végrehajtásában való részvétel, valamint esetleges válsághelyzetek kialakulásakor a megfelelő válaszlépések előkészítése, koordinálása.

„A logisztika előtt óriási feladatok állnak, el kell kezdenünk megfelelni azoknak a feladatoknak, amelyek a honvédelmi szakpolitikai programban előírnak számunkra”- hangsúlyozta Baráth István. A parancsnok szerint ezzel párhuzamosan át kell gondolni a katonai logisztika szervezeti struktúráját és ki kell alakítani az új képességeket is. Mindez egy új logisztika vezetési és irányítási rendszert fognak megteremteni hazánkban. 

A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozathoz kapcsolódó rendezvényen a haditechnika, a műveleti logisztika, a hadtáp és katonai gazdálkodás, és a katonai közlekedés témákban hallgathattak előadásokat a résztvevők. Szó volt a többi között a rádiólokátor fejlesztés magyarországi történetéről, a katonaorvosi képzés aktualitásairól és az Afganisztánban alkalmazott műveleti logisztikáról.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

 •  
Megosztás a Facebook-on


Együtt az erőszakos radikalizálódás megelőzéséért

  • ran kepzes
  • dsc2585
 • Előző
 • Következő

November 24-25. között tartott kiképzést az erőszakos radikalizálódás megelőzéséről az Európai Bizottság által létrehozott Radicalisation Awareness Network (RAN) Kiválósági Központja. A kiképzés központjában a radikalizálódás mögötti motivációs tényezők, az erre utaló indikátorok, illetve az ezek észlelése és szakmaközi együttműködésen keresztül történő megelőzése és orvoslása állt. A RAN az elmúlt évek folyamán több mint nyolcszáz szakembert tudott becsatornázni az európai és nemzetközi tapasztalatcserébe, ami a szélsőséges bűncselekményekbe torkollható radikalizálódás megelőzésének a jó gyakorlatait illeti. A hálózat szakemberei mindazon területeket képviselik, akik prevenció szempontjából is kulcsfontosságúak, ezzel is hangsúlyozván a megelőzés interdiszciplináris jellegét. A korai megelőzés fontosságát az is illusztrálja, hogy a terrorizmust és egyéb szélsőséges bűncselekményeket többfajta ideológia táplálja, viszont a radikalizálódási folyamatok egyéni tényezőinek gyakori hasonlósága egy szélesebb és interdiszciplináris alapokon nyugvó, horizontálisabb együttműködést igényel. A radikalizálódás, mint összetett szociális folyamat, több szakterület tapasztalatait szükségelteti a hatékony megelőzés és megfékezés érdekében.

A kiképzés része a Nemzetbiztonsági Intézet és a Migrációkutató Intézet kezdeményezésének, amely által szeptemberben létrejöhetett az első hazai szakmai hálózat, amely az erőszakos radikalizálódás megelőzésének összetett szempontrendszer szerinti elméletét és gyakorlatát hivatott feltérképezni és gyakorlatba ültetni. A hazai hálózat célja kutatócsoportként, ötletműhelyként és rendszeresen találkozó munkacsoportként tudományos alapokat és egy folyamatosan bővülő adattárat biztosítani egy szakmai közösség számára, és egy a hazai viszonyokra alkalmazott tananyag segítségével biztosítani a szükséges szakmaközi együttműködést is. A hálózatról az alábbi linken lehet bővebben is tájékozódni: http://nbi.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/a-radikalizalodas-megelozeseert-es-visszaszoritasaert-dolgozo-muhely-es-kutatocsoport

Az együttműködés elősegítése érdekében december 7-8. között szakmai konferenciát szervez a Nemzetbiztonsági Intézet.

A konferenciáról és a regisztrációról az alábbi linken olvashat:

http://www.uni-nke.hu/esemenyek/2016/12/07/szakmakozi-egyuttmukodes-az-eroszakos-radikalizalodas-megelozeseert-c_-szakmai-es-tudomanyos-konferencia

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: RAN, 2016

Az MH szintű XII. Tüzérlövésszaki Verseny eseményei

  • honvédtisztjelöltek - 6
  • honvédtisztjelöltek - 1
  • honvédtisztjelöltek - 2
  • honvédtisztjelöltek - 3
  • honvédtisztjelöltek - 4
  • honvédtisztjelöltek - 5
 • Előző
 • Következő

A Tüzér fegyvernem tagjai a múltban és a jelenben is egyik legfontosabb feladatuknak érezték a szakmai felkészültségük magas szinten tartását és továbbfejlesztését. A korábbi tüzér egységek (magasabb egységek), alegységek életében mindig jelentős esemény volt egy- egy ilyen verseny megrendezése vagy azon való részvétel, ami a szakmai kihíváson túl egyfajta bemutatója is volt a fegyvernem feladatainak és tevékenységének. A ZMNE KLHTK Műveleti Támogató Tanszék oktatói állománya 2005-ben elhatározta – akkor még tanszék szinten–, hogy felújítja a tüzérlövésszaki versenyek gyakorlatát. 2006-tól kezdve a megmérettetés már országos szintűvé vált.

Az idén meghirdetett XII. Tüzérlövésszaki Versenyre három helyőrségből (Budapest, Debrecen, Tata) hat csapat jelentkezett, melynek helyszínéül a MH Bakony Harckiképző Központ (BHK) Várpalotai Szimulációs Gyakorló Központja szolgált. Az MH BHK parancsnoki állománya és a HM EI Zrt. munkatársai biztosították a vetélkedés zökkenőmentes és színvonalas lebonyolítását. A csapatok 2016. november 21-én érkeztek be a szimulációs központba, ahol a versenyt Dr. Szabó Tibor alezredes a verseny főszervezője nyitotta meg. A megnyitót követően Dr. Szabó Tibor alezredes ismertette a verseny lebonyolításának rendjét és szabályait. Ezek után a Versenybizottság a csapatok képviselőinek jelenlétében kisorsolta a másnapi selejtezők csoportbeosztásait.

A csapatok november 22-én délelőtt öt csoportban, körmérkőzésekkel vettek részt a viadalban. A versenyzők feladata az volt, hogy egy virtuális terepen pusztítsák az ellenség céljait. Az öt győztes csapat közül egy csapat kiemelésre került, míg négy csapat pedig kieséses rendszerben küzdött a döntőbe jutásért. A délelőtti és délutáni körmérkőzések befejeztével kialakult a másnapi döntőbe jutott csapatok köre.  

A verseny résztvevői november 22-én tisztelegtek az 1994. július 25-én, a várpalotai lőtéren bekövetkezett tragikus kimenetelű aknavető robbanás hősi halált halt tüzérei emlékének. Ennek keretében megkoszorúzták az MH BHK Kossuth-laktanyájában lévő, Kránitz Antal poszthumusz őrnagy, az alakulat hősi halottja tiszteletére állított emlékművet. Az emlékhelyen a hagyományoknak megfelelően a tüzérek koszorút elhelyeztek el.

A döntőbe jutott három csapat 11. 23-án délelőtt körmérkőzéses rendszerben döntötte el az 1-3. helyezéseket, melyek következtében az alábbi eredmény született:


A vetélkedés során az első helyezést érte el, és a Tűzérlövésszaki Kupát egy évre elhódította:


MH 25/101. tüzérosztály 2. csapata Kapocsi Márton hadnagy vezetésével.


II. MH 25/101. tüzérosztály 1. csapata Kapás Viktor hadnagy vezetésével.


III. MH 25/36. PCT Rak. o. csapata Galicz Mihály főhadnagy vezetésével.


IV. NKE HHK Műveleti Támogató Tanszék 2. csapata Hekei József htj. vezetésével.


V. NKE HHK Műveleti Támogató Tanszék 1. csapata Bánki Szabolcs htj. vezetésével.


VI. MH 5. Bocskai István lövészdandár csapata Ferenczi Szabolcs százados vezetésével.


A versenybizottság a további helyezéseket a versenyen kapott pontszám és a csapatok által felhasznált lőszer függvényében határozta meg. A versenyen a Tüzér szakirány honvéd tisztjelöltjei közül (3-4. évfolyam) kettő csapat képviseltette magát. A honvéd tisztjelöltek, elsősorban tapasztalatszerzés céljából vettek részt a versenyen, egy csapat bejutott az elődöntőbe, míg a többi csapat zömében a középmezőnyben végzett.

A versenyen a „leggyorsabb győzelmet elért csapat” részére Horváth Gábor dandártábornok az MH ÖHP szárazföldi haderőnem mb. főnöke (pk.h.) ajánlott fel különdíjat, amit a 25/101. tüzérosztály 1. csapata érdemelt ki, Kapás Viktor hadnagy vezetésével, 79 perces végrehajtással.

Az „egy mérkőzésen a legkevesebb lőszerfelasználással győzelmet elérő” csapat részére Dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, az MH 5. Bocskai István lövészdandár parancsnoka ajánlott fel különdíjat, amit az MH 5. Bocskai István lövészdandár csapata, Ferenczi Szabolcs százados vezetésével szerzett meg, 168 db lőszer felhasználásával elért győzelemmel.

Az „egy mérkőzésen a legtöbb célt pusztító csapat” részére Vokla János ezredes, a MH Bakony Harckiképző Központ parancsnoka ajánlott fel különdíjat, amit a 25/101. tüzérosztály 2. csapata érdemelt ki, Kapocsi Márton hadnagy vezetésével, 250 ponttal nyert meg.

A tüzérlövésszaki verseny az eredmények ismertetésével zárult, ahol Dr. Szabó Tibor alezredes oklevelet adott át a részt vevő csapatok parancsnokainak.


Magyar Gergely százados


Lezajlott a 16. Robothadviselés szakmai tudományos konferencia

  • Kommunikáció 2016 1
  • Kommunikáció 2016 2
  • Kommunikáció 2016 3
  • Kommunikáció 2016 5
  • Kommunikáció 2016 4
  • Kommunikáció 2016 6
  • Kommunikáció - 7
  • Kommunikáció - 8
  • Kommunikáció - 9
  • Kommunikáció 2016 10
  • Kommunikáció 2016 11
 • Előző
 • Következő

2016. november 24-én, a hagyományoknak megfelelően, november utolsó csütörtöki napján került megrendezésre a Robothadviselés 2016 szakmai tudományos konferencia az NKE HHK Dísztermében. Szervezője a HHK Katonai Üzemeltető Intézet, Elektronikai Hadviselés Tanszéke és a Magyar Hadtudományi Társaság, Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztálya volt. Az idén is több mint 130 szakember és érdeklődő látogatta meg a rendezvényt.

Dr. habil Ványa László ezredes a KÜI igazgatója köszöntötte a megjelent vendégeket, az elnökségben helyet foglaló Dr. Boldizsár Gábor ezredest, a HHK dékánját, Tömböl László ny. vezérezredest az MHTT elnökét, és külön tisztelettel Dr. Csatári Sándor ny. mk. vezérőrnagyot, egykori rádióelektronikai főnököt, valamint Prof. Dr. Makkay Imre ny. mk. ezredest, a konferenciasorozat életre hívóját, egykori tanszékvezetőt. A dékáni és elnöki köszöntők után a konferencia négy plenáris előadással vette kezdetét.

Két előadásban előbb Prof. Dr. Kovács László ezredes mutatta be a KÖFOP 2.1.2 projektben benyújtott Kiberbiztonsági Kiemelt Kutatóműhely pályázati anyagát, célkitűzéseit, fő mérföldköveit, majd ezt követően Dr. Németh András ismertette a Korszerű technológiák a közszolgálatban c. Kiemelt Kutatóműhely céljait és négy fő kutatási blokkját.

A továbbiakban a Rosetta misszióról, a digitális ortofoto technikáról, korszerű hazai fejlesztésekről, a SMOG-1 új magyar műholdról, a passzív radar rendszerekről, ballonos felderítési eljárásokról, a robottechnika és az ember kapcsolatáról és még jó néhány igen érdekes lézeres, 3D nyomtatási, légi járműfejlesztési tervről és a digitális technológia előtt álló új kihívásokról esett szó a történettudomány területéről.

A zsúfolásig megtelt Zrínyi terem adott otthont a délelőtti időszakban az UAV szekciónak, amelyben az UAV-k felderítésének új eljárásairól, a digitális domborzati adatok alkalmazásáról, az újrakonfigurálható hardver elemekről és a helyből felszálló merevszárnyas repülőeszközök konstrukciós kérdéseiről halhattak a résztvevők érdekes előadásokat.

Ebéd után vette kezdetét a kiberbiztonsági szekció, amely a kiberbiztonság és az interoperabilitás kérdései mellett a kiberbiztonság oktatásával, valamint a közösségi média veszélyeivel foglalkozott. Ez után a blokk után Dr. Krasznay Csaba vezetésével kerekasztal beszélgetés zajlott az Elektronikus információbiztonsági Vezető szakirányú továbbképzésről, majd a vezetői döntésképességről és arról hallhattak az érdeklődők egy-egy előadást, hogy „Ki őrzi az őrzőket?”.

A szervezőkhöz érkezett visszajelzések szerint a program elnyerte úgy a szakmai közönség, mint a tudományos érdeklődésből idelátogatók tetszését és sokan jelezték, hogy jövőre is eljönnének. Azon leszünk, hogy 2017. november 30-án ismét tartalmas, sokak érdeklődésére számot tartó kérdésekről szóljanak előadásaink és a ma még csak terv szinten bemutatott kutatások eredményeiről is mielőbb beszámolhassunk.

A konferenciáról a Hadtudomány következő számában részletesebb beszámolót közlünk.

Dr. habil. Ványa László ezredes

Cimkék: főoldali hír, 2016

„Kommunikáció 2016” – Új trendek az infokommunikáció világában

  • Kommunikáció 2016 - 1
  • Kommunikáció 2016 - 2
  • Kommunikáció 2016 - 3
  • Kommunikáció 2016 - 4
  • Kommunikáció 2016 - 5
  • Kommunikáció 2016 - 6
  • Kommunikáció 2016 - 7
  • Kommunikáció 2016 - 8
  • Kommunikáció 2016 - 9
  • Kommunikáció 2016 - 10
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Híradó tanszéke együttműködésben a Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökségével (HVK HIICSF), valamint a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesülettel (HTE), idén tizenhetedik alkalommal rendezte meg „Kommunikáció 2016” - Új trendek az infokommunikáció világában elnevezéssel nemzetközi tudományos-szakmai konferenciáját a Honvéd Kulturális Központ-Stefánia Palota patinás épületében.

A rendezvény fővédnöke Vass Sándor dandártábornok, a HVK HIICSF csoportfőnöke, védnöke a HTE képviseletében Nagy Péter igazgató úr volt. Az elnökségben a csoportfőnökség részéről Péli Péter ezredes úr csoportfőnök-helyettes, a HTE képviseletében Nagy Péter igazgató úr, valamint Dr. Fekete Károly alezredes úr az NKE HHK KÜI Híradó Tanszék tanszékvezetője foglaltak helyet. Őket egészítették ki az egyes panelek levezető elnökei, név szerint Prof. Dr. Sándor Miklós nyugállományú ezredes úr, a tanszék egykori tanszékvezetője és oktatója, valamint Dr. habil. Ványa László ezredes úr az NKE HHK KÜI igazgatója.

A konferencia már évek óta szerves részét képezi a Magyar Tudományos Akadémia gondozásában idén tizenharmadik alkalommal megrendezett országos programsorozatnak, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatának, melynek egyik kiemelt eseménye és programjaként minden évben kiajánlásra kerül a széles, érdeklődő publikum részére. Ezzel párhuzamosan a szervező bizottság évről-évre törekszik is arra, hogy a különböző online felületeken, médiaportálokon, hírlevelekben információt nyújtson a potenciális érdeklődőknek, és megújítsa, modernizálja a konferencia szervezéséhez, lebonyolításához kötődő tevékenységét. Ennek köszönhetően a konferenciával kapcsolatos felhívó anyagok megjelentek az egyetem, a kar, a www.honvedelem.hu, a www.comconf.hu és a HTE weboldalán, a kari hírlevélben, valamint a párbeszédportálon is, a részvevőknek pedig idén első alkalommal online regisztrációra nyílt lehetőségük.

A hagyományoknak megfelelően a konferencia, - amely első alkalommal 2000-ben került megrendezésre - célja egy olyan tudományos-szakmai fórum biztosítása, amelynek keretében az infokommunikációban, távközlésben, IT szegmensben és híradásban jártas civil és katonai szakemberek megoszthatják ismereteiket és kapcsolatokat építhetnek. Ezen okból kifolyólag a konferencia szervező bizottsága olyan aktuális és népszerű témákat ajánlott idén az előadók, kiállítók, szakemberek, részvevők, érdeklődők figyelmébe, mint:

 • a lehetséges hadszínterek, válságkezelő műveletek infokommunikációjának jelenlegi (és jövőbeni) technikai és/vagy szervezési kérdései; 
 • új trendek a kritikus kommunikációs infrastruktúrákban;
 • a közcélú kommunikációs infrastruktúra aktuális kérdései;
 • kibertér, kiberbiztonság, fenyegetések és kihívások, aktuális kérdések;
 • IoE, avagy a smart world küszöbén;
 • autonóm szoftverek, szoftver robotok, MI-AI;
 • a biztonságtechnika és az infokommunikáció közös platformja, a technológiai-technikai háttér információbiztonsági kérdései;
 • az információbiztonság jelene és jövője.

A szervező bizottság a konferencia jellemzői alapján minden olyan hazai és külföldi előadót és kiállítót várt, akik:

 • civil vagy katonai szakemberként;
 • kutatóként, oktatóként az infokommunikáció és/vagy a híradás területén tevékenykednek;
 • poszt-doktori, MSc, vagy PhD szintű képzettséggel vagy képzésben vesznek részt a vonatkozó szakmai területeken;
 • támogatóként, szponzorként vagy legújabb termékeiket, fejlesztéseiket bemutató/kiállító személyként vagy szervezetként vennének részt a rendezvényen.

Ennek köszönhetően idén olyan népszerű témákat feszegetett három panelre osztva mintegy tizenöt előadó, mint például:

 • a katonai kibervédelem időszerű kérdései, valamint az ezzel kapcsolatos NATO és magyarországi szabályozási háttér;
 • az EDR szolgáltatás lehetséges fejlesztési irányai, megoldandó kérdései;
 • a katonai frekvenciagazdálkodás hazai és nemzetközi aspektusai;
 • integrált járőrautók alkalmazása a gyakorlatban;
 • az információbiztonság, a felhasználói biztonságtudatosság fejlesztése az oktatás eszközeinek segítségével, valamint a digitális kor szervezeteinek információbiztonsága;
 • a katonai műholdas távközlés;
 • OpenScape Xpert;
 • a Slovak Shield 2016 nemzetközi híradó gyakorlat tapasztalatai egy részvevő szemszögéből;
 • a hálózati eszközöket fenyegető támadások és az ellenük való védekezés lehetséges megoldásai;
 • IPSec VPN és kommunikációbiztonsági protokollok;
 • Internet of Everything;
 • valamint a hadtörténeti kutatások és az infokommunikáció kapcsolata.

A konferencián egyaránt képviseltették magukat a civil szektor infokommunikációban, távközlésben, IT szegmenesben élenjáró szervezetei, cégei, vállalatai akár kiállítóként, akár támogatóként, akár előadóként vagy csak információt és tapasztalatot cserélni kívánó szakemberként, részvevőként úgy, mint az Enterprise Communication Magyarország Kft., a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, a Totaltel Távközléstechnika Kft., a Pro-M Zrt., az Elsinco Budapest Kft., a Fercom Kommunikációs Kft.,a Hungaro DigiTel Kft. Mindemellett természetesen jelen voltak a különböző rendvédelmi szervek kiállítói, előadói, szakemberei, érdeklődői és részvevői is. Az előadók között az idősebb és fiatalabb generációt egyaránt képviselő, tapasztalattal rendelkező vagy éppen karrierjük elején tartó, esetleg éppen doktori disszertációjukat készítő és kutatásokat folytató, fiatal, civil és rendvédelmi szakemberek emelték a konferencia szakmai színvonalát, színesebbé téve a bemutatott témák tárházát. A szervező bizottság köszönettel illeti valamennyi kiállítót, támogatót, előadót, szakembert, részvevőt, érdeklődőt, akik nélkül ez a konferencia ilyen kiemelkedő szakmai színvonalon nem jöhetett volna létre.

A szervező bizottság a hagyományoknak megfelelően egy több éves múltra visszatekintő, hivatalos konferencia kiadványban „Kommunikáció 2016” címmel tervezi megjelentetni az elhangzott előadásokat és leadott publikációkat, melyek elektronikus formában, hamarosan a konferencia hivatalos weboldalán, a www.comconf.hu címen is hozzáférhetőek, elérhetőek lesznek.

A konferencia következő évben tervezett időpontja várhatóan 2017. november 15. a korábban említett helyszínen, melyre minden kedves érdeklődőt már most invitál a szervező bizottság.


Jobbágy Szabolcs százados, tanársegéd
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Katonai Üzemeltető Intézet 
Híradó Tanszék

Cimkék: főoldali hír, 2016

HHK-s sikerek a Magyar Honvédség úszóbajnokságán

  • Úszóbajnokság - 1
  • Úszóbajnokság - 2
  • Úszóbajnokság - 3
 • Előző
 • Következő

November 18-án került megrendezésre a Magyar Honvédség 2016. évi amatőr úszóbajnoksága a Budapest Honvéd, Dózsa György úti uszodájában. A megnyitó szavak után - melyet Dr. Orosz Zoltán altábornagy úr, vezérkarfőnök- helyettes intézett a versenyzői állományhoz - elkezdődött a verseny. A HHK képviseletében honvédtisztjelöltjeink versenyeztek és kiemelkedő sikereket könyvelhettek el, többször állhattak a dobogó valamelyik fokán. Jóleső érzés volt látni egykori hallgatóinkat is, akik már nyilván más alakulatok dicsőségéhez járultak hozzá teljesítményükkel.

Eredmények:

100 m női gyorsúszás I. hely Benkő Alíz htj.  1:11,2
100m férfi gyorsúszás   III. hely Pásztor Kálmán htj. 1:01,0
100m férfi mellúszás I. hely Karászi Olivér htj. 1:23,9
100m hátúszás abszolút II. hely Batancs Flóra htj. 1:22,6
  III. hely Szabó Tícia htj. 1:25,0
200m férfi mellúszás I. hely Mészáros Csongor htj. 3:25,8
400m gyorsúszás abszolút I. hely Batancs Flóra htj. 5:48,4
25m búvárúszás abszolút I. hely Pásztor Kálmán htj. 17,2 és Pécsi Márk htj. 17,2
  II. hely Molnár Bernadett htj 18,3
   
Komplex versenyszám II. hely Pécsi Márk htj. 45,8
4x50m-es gyorsúszás váltó II. hely 2:07,9 Mozsár Gergely, Mészáros Csongor, Karászi Olivér, Pásztor Kálmán
4x50m-es gyorsúszás váltó III. hely 2:09,6 Molnár Bernadett, Szabó Tícia, Benkő Alíz, Batancs Flóra

                      

Gratulálunk a szép eredményekhez!

                                                                                                                              Detre Zoltán őrnagy

Cimkék: főoldali hír, 2016

Bolyai János Matematika verseny

  • Bolyai János Matematika verseny
Cimkék: főoldali hír, 2016

Honvédtisztjelöltek a MH 5/24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóaljnál

  • Honvédtisztjelöltek - 1
  • Honvédtisztjelöltek - 2
  • Honvédtisztjelöltek - 3
  • Honvédtisztjelöltek - 4
  • Honvédtisztjelöltek - 5
  • Honvédtisztjelöltek - 6
  • Honvédtisztjelöltek - 7
 • Előző
 • Következő

Bevezető:

A Magyar Honvédség felderítő képességeit tekintve, mindenképpen kiemelkedő az MH 5/24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj. Leendő felderítő hadnagyokként ezért feltétlenül fontos, hogy megismerkedjünk a Zászlóaljjal, az ott szolgálatot teljesítő katonákkal, haditechnikai eszközeikkel, illetve napirendjükkel.  

Ennek eleget téve 2016. november 07-től november 11-ig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar felderítő specializáció harmad- és negyedéves felderítő hallgatói lehetőséget kaptak az oktatók, illetve az ott szolgálatot teljesítő tisztek, altisztek vezetésével a felderítésről való ismereteik bővítésére, illetve a felderítő képességek komplexebb átlátására.

Heti programok:

2016. november 7-én hétfő reggel 08:00-kor indultunk tizenegy tisztjelölt társammal (6 fő harmadéves és 6 fő negyedéves felderítő hallgató) Horváth Tamás hadnagy úr vezetésével a budapesti Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campusból a debreceni Kossuth Lajos Laktanyába. A délelőtti megérkezés után elfoglaltuk szállásunkat és jelentkeztünk a zászlóalj megbízott parancsnokánál, majd a csapatfelderítő századnál, akikhez a héten vezényelve voltunk.

Bányai százados úr, a csapatfelderítő század századparancsnoka ismertette velünk a hét levezetési tervét, a végrehajtandó foglalkozásokat, majd az idei évben avatott Szabó Imre hadnagy vezetésével beleláthattunk egy pályakezdő hadnagy parancsnoki munkafeladataiba, és az általa vezetnivaló okmányrendszerekbe. A keddi, illetve szerdai napokon a zászlóalj szervezeti elemei, illetve különböző technikai szakcsapatok haditechnikai rendszerei kerültek számunkra bemutatásra a kiválóan kiképzett szakemberek által.

A felderítő eszközismeretek során betekintést nyerhettünk a legújabb optikai eszközrendszerekbe, illetve Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj lokátor, illetve pilóta nélküli repülő eszköz (UAV) képességeibe.
A szerda délutánt a harcászati hírszerzés (HUMINT) alapvető bemutatásával zárták számunkra.

A csütörtöki napon felderítő járőrversenyen vettünk részt a hajdúhadházi gyakorlótéren. A verseny során a kiindulási és beérkezi pontot leszámítva összesen 8 pontot kellett érinteni, ahol különböző katonai feladatokat kellett végrehajtani. Beleértve olyanokat, mint például: UAZ terepjáró tolás, kézigránát-dobás, gépkarabély szét-összeszerelés, megnevezett érdekeltségi körzet (MÉK) felderítése, NATO jelek ismerete, felderítő szakmai kérdések megválaszolása, társhordás hordággyal, akadálypálya gázálarcban, valamint a Szent Márton kvíz kitöltése. A járőrverseny távja kb. 20 km volt, ahol a terepen történő tájékozódást egy 1:20 000-es katonai térkép segítette. Sajnos a felderítő honvédtisztjelöltek csapatát egy vírusos megbetegedés miatt (a 2x6 fős csapatok helyett) csak 4 fővel tudtuk képviselni, így versenyen kívül bár, de a járőrverseny távját és feladatait a kevesebb létszám ellenére is sikeresen teljesítettük.

A hét zárásaként részt vettünk a Zászlóalj Szent Márton nap alkalmából tartott ünnepi zászlófelvonásán, illetve a Zászlóalj ünnepi sorakozóján is, amit a tisztjelöltek számára, a budapesti Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campusra történő menet végrehajtása követett.

Befejezés:

A Debrecenben eltöltött hét roppant hasznosnak bizonyult. Találkozhattunk számos régi ismerőssel, egykori tisztjelölt társainkkal, immár hadnagyokként, akik megoszthatták velünk tapasztalataikat felavatott katonatisztként, jó tanácsokkal láttak el minket a szakmai jövőt illetően, valamint segítettek nekünk, ahol csak tudtak. A felderítő zászlóalj katonái barátságosak és segítőkészek voltak velünk, megpróbáltak minden szakmai kérdésünkre választ adni.

A zászlóaljnál láthattuk, illetve ki is próbálhattuk azokat a haditechnikai eszközöket, amikkel felderítő tisztként majd találkozni fogunk.
 

Összességében eseménydús, későbbi katonai pályánk során hasznos hetet tudhatunk magunk mögött.


Szűcs Olivér honvédtisztjelölt