SzűkítésKiválasztott Címke

FVKT

Minden Címke 209


Jelenleg 3 bejegyzés található FVKT cimkével

Északi tanulmányúton a Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyam állománya

  • eszaki ut 2016
  • eszaki ut 2016 2
  • eszaki ut 2016 3
  • eszaki ut 2016 4
  • eszaki ut 2016 5
  • eszaki ut 2016 6
  • eszaki ut 2016 7
  • eszaki ut 2016 8
  • eszaki ut 2016 9
  • eszaki ut 2016 10
 • Előző
 • Következő

A képzési programnak megfelelően a 25. Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyam (FVKT) állománya, az északi tanulmányút keretében kereste fel a NATO és EU Belgiumban, Hollandiában és Németországban lévő parancsnokságait, szervezeteit.

A tanulmányút helyszíneinek egymást követő sorrendje logikus módon a vezetési szinteknek megfelelően, fentről lefelé haladva mutatta be a NATO politikai, stratégiai és műveleti szintű parancsnoki elemeit.

A brüsszeli NATO parancsnokságon (NATO HQ) Domján László vezérőrnagy, Magyar Honvédség Katonai Képviselő Hivatal vezetője fogadta az FVKT-25 tanfolyam hallgatóit.

A NATO Katonai Bizottság (Military Committee) elnöke, Petr Pavel vezérezredes tájékoztatójában a bizottság folyamatban lévő ügyeiről beszélt a varsói NATO csúcstalálkozót megelőzően.

Dr Sztáray Péter nagykövet, Magyarország állandó NATO-képviselője előadásában tájékoztatta a tancsoportot a képviselet működéséről, illetve ismertette a Magyarországot is érintő aktuális NATO feladatokat.

Magyarország EU melletti Állandó Képviselet, rendkívüli és meghatalmazott nagykövete (Harry Rusz Alex) előadásában hangsúlyozta, hogy a migrációs válság megváltoztatta a korábban kialakult munkamódszereket. Az országok, így Magyarország is egyre inkább a nemzeti érdek alapú politizálásra tér át.

Dr Iklódy Gábor, az EU Válságkezelői Tervezési Igazgatóság főigazgatója a kül-és védelempolitika összetett jellegéről tartott tájékoztatást. A tagállamok egyhangú döntésének szükségességét és az összhang kialakításának nehézségeit emelte ki. Előadásában kitért az EU Biztonsági Stratégiájának fontosságára, mely dokumentum megújítása folyamatban van.

A hivatalos program zárásaként Domján László vezérőrnagy stratégiai értékelése hangzott el, a paradigmaváltás fontosságára hívta fel a figyelmet. A megváltozott biztonsági környezet generálta új kihívásokra a szövetségnek meg kell találnia a válaszokat. A kritikus katonai képesség hiányok megléte feszültséget generált az USA és az EU tagok között. A júliusi varsói NATO csúcs hívatott a megfelelő válaszok megadására.

Ezt követően az FVKT tancsoportja a belgiumi Monsban a MH Nemzeti Katonai Képviseleten tett látogatást. Frigyer László vezérőrnagy katonai képviselő köszöntője után helyettese Csombók János ezredes ismertette a képviselet szervezetét és feladatait, illetve a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnokságán a MH-t érintő jelenlegi tudnivalókat.

Ezután a Stratégiai Műveletvezető Központ igazgatóhelyettes vezetésével a Központ állományából kijelölt előadók bemutatták a NATO döntéshozatali folyamatát.

A látogatás terve szerint a következő program a SHAPE törzsfőnök tervezésért felelős helyettesével a lengyel Jerzy Biziewski vezérőrnaggyal folytatott szakmai beszélgetés volt, a Parancsnokság tervezési feladatait illetően.

A tanulmányút a NATO korai előrejelző és riasztó rendszer (NAEW&C) Geilenkirchen-i parancsnokságán folytatódott, ahol az AWACS repülőgépek állomásoznak. Frank Samuelson ezredes, a logisztikai ezred parancsnoka tájékoztatta a csoportot a bázis feladatairól, a komponens parancsnokságon szolgálók megnövekedett feladatairól, amit a korábban tervezett létszámcsökkentéssel egyidőben kell megoldani.

Ezt követően a NATO JFCBS HQ (Brunssum) parancsnokság meglátogatása következett. Az FVKT állománya előadásokat hallgatott meg a JFCBS feladatairól, a szervezetéről, a főbb folyamatban lévő feladatairól. A témák között szerepelt a szövetségi akcióterv (Readiness Action Plan), a megváltozott afganisztáni szerepvállalás, a NATO eNRF/VJTF kiképzési koncepciója, az NFIU-k felállításának helyzete és említésre kerültek a jövőbeni kihívások.

A tanulmányút a NATO légierő komponens parancsnokságán, Ramsteinben (ACC) ért véget. A szakmai napon előadások hangzottak el a NATO új stratégiai irányáról, a Szövetségi Integrált Légtér Ellenőrzési és Rakétavédelmi rendszerének vezetéséről és felügyeletéről, valamint a tagállamok légtérfelügyeletéről (Air Policing).

A NATO északi parancsnokságainak látogatásai során látható, hogy a tavalyihoz képest lázasabb munka folyik a vezetés minden eleménél egy rugalmasabb, azonnal bevethető erőket felmutató szövetségi rendszer létrehozásáért, melyet nyilvánvalóan a megváltozott politikai környezet, Oroszország lépései (pl. az Anti Acces Area Denial-A2/AD), az ukrán válság eszkalációja és az ISIS iraki térnyerése inspirált.

A tanulmányutat végigkísérte a varsói csúcs témaköre, amely mindenütt központi kérdés volt. A program jól adta vissza, hogyan valósulnak meg a politikai célok katonai vonatkozásban, mit tesznek a különböző szintű vezetési szintek (stratégiai, hadműveleti összhaderőnemi, hadműveleti komponens) a követelmények teljesítése érdekében.

Érdekes volt látni, hogy mennyire kreatívak a NATO parancsnokságok a politikai célok és a katonai képesség-korlátok kiegyensúlyozásában, a kompromisszumokat szolgáló módszerek megtalálásában.

A tanfolyam főtiszti állománya mély és részletes képet kapott a tervező munkáról, a stratégiai és hadműveleti szint egymásra épüléséről, a béke parancsnokságok hadműveleti vezetési átalakulásáról és a nemzetekkel való együttműködés jelentőségéről.


Szöveg: Kirschner Zoltán alezredes

Cimkék: FVKT, tanulmányút, 2016

A mindenkori tudást bátran és felelősséggel kell továbbadni

  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara 2016. június 3-án első alkalommal tartott alumni találkozót a Vezérkari és Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyam egykori hallgatói számára. Az 1993 és 2016 között végzett vezetőket elsőként prof. dr. Patyi András, az NKE rektora köszöntötte. Beszédét Bethlen Gábortól kölcsönzött idézettel kezdte: „nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.”

A vezérkari képzés története egészen 1852-ig vezethető vissza, mikor is a Habsburg Birodalom égisze alatt megkezdte működését a Kriegsschule. A Magyar Királyi Honvéd főtiszti tanfolyamoknak később a Ludovika adott otthont, végül a monarchia szétesésekor a tisztképzés a Pálffy és az Andrássy laktanyákon folyt tovább. A trianoni békeszerződést követően a vezetőképzésnek árnyékba kellett vonulnia, így csupán titokban, kihelyezett formában indulhattak újra a tanfolyamok. 1920 és 1940 között végül hozzávetőlegesen 500 fő végezte el azt a képzést, amely a mai modern iskola megalapozója. A ma is elérhető képzés gyakorlatilag az 1993-as Varsói Szerződést követően nyerte el végleges formáját. Későbbi mérföldkőhöz akkor érkezett a tanfolyam, amikor az az NKE programjába integrálódott. A jelenleg is folyó 25. tanfolyamon pillanatnyilag 13 fő tanul, 15 jelentkező pedig már PhD fokozatot szerzett, vagy épp annak megszerzésére készül. Következő jelentős változást minden bizonnyal majd az idei év hozza, mivel az oktatási hivatal várhatóan szakirányú továbbképzési szakként akkreditálja a képzést, amely ezzel az NKE „koronagyémántjává válik” – fogalmazott a rektor.

Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter írásos üdvözletét küldte az egybegyűlteknek. Ebben úgy fogalmazott, a találkozó „bizonyítéka a múltnak, s ígérete a jövőnek.” A vezetőképzésnek fenn kell tartania a hagyományokat, s egyben állandóan meg is kell újulnia, hiszen a változó világ változó felkészítési folyamatokat követel meg. Bátran jelenthetjük ki, hogy a jelenleg folyó képzés nemzetközi szinten is felveheti a versenyt, hiszen nem véletlen az sem, hogy tanfolyamainkat eddig 10 ország 35 delegált tisztje is elvégezte. Simicskó István végül arra hívta fel a figyelmet: „a katonai pálya nem csak az ország és a nép szolgálatát jelenti, hanem példaadást és minőséget is megkövetel.”

Ünnepi beszédében dr. Orosz Zoltán altábornagy, Honvéd Vezérkar főnök-helyettes úgy fogalmazott, a képzés azért is bírhat olyan kiemelkedő jelentőséggel, mert az itt végzettek határozzák meg azt, hogy miként működik és merre halad a Magyar Honvédség. Mint mondta, „a szakmai elhivatottságot szem előtt tartó alkotó gondolkodás alapja csakis a hiteles és alapos tudás lehet”. Nem elég azonban megszerezni a tudást; azt „bátran és felelősséggel tovább is kell adni.”

A végzettek nevében Havril András nyugállományú vezérezredes üdvözölte a találkozó létrejöttét, s fejet hajtott a tanfolyam negyedszázados történelme előtt. „A kezdeti lépések nehezek voltak” – emlékezett vissza, hiszen a megalakulást követően a körkörös védelemre berendezkedett tömeghadseregről a nyugati típusú, önkéntes alapon működő haderőre kellett áttérni. A tanfolyam tulajdonképpen egyfajta műhelymunkának volt a színtere, amely során olyan alkalmazható tudást sajátíthattak el a jelentkezők, amely teljes mértékben a visszailleszkedést szolgálta.

Az ünnep zárásaként dr. Horváth József, az egyetem főtitkára avatta be a jelenlévőket a jövő részleteibe. Mint mondta, a képzés integrációja akkor válik teljessé, amikor a Ludovika Campus beruházás befejeztével a HHK is új otthonra lel az Orczy park szomszédságában.


Szöveg: Pétery Dorottya
Fotó: Szilágyi Dénes

Cimkék: FVKT, alumni, 2016

Hamburgban járt az FVKT-25

  • Common Trail 2015
  • Common Trail 2015
 • Előző
 • Következő

December első két hetében, az elmúlt évekhez hasonlatosan, idén is megrendezésre került a Common Trail 2015 elnevezésű gyakorlat Németországban. A hamburgi Führungsakademie der Bundeswehr (FüAkBw) adott otthont a tizenöt ország 150 főtisztjének, akik a két összhaderőnemi törzstervező állományát képezték. A NATO válságkezelésre épülő gyakorlat célja az egyéves modult jelentő haderőnemi képzést befejező tisztek összekovácsolása, nemzetközi megmérettetése volt.   A Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyam (FVKT-25) delegációja ebbe a munkába csatlakozott be, hogy feladatait a NATO érvényes tervezői eljárásainak figyelembevételével (COPD-Comprehensive Operational Planning Directives) hajtsa végre beosztott törzstisztként.  A kéthetes tevékenységben a rendező ország főtisztjei mellett részt vettek a lengyel (NDU), a francia (Ecole De Guerre), az amerikai (Forth Leawenworth), az olasz (ISSMI) és a belga (RMA) vezetőképző intézményeinek képviselői is.  A gyakorlat sikere érdekében a FüAkBw parancsnoksága korábban magas nemzeti és NATO beosztásokat betöltő, haderőnemi vezető mentorokat kért fel. A holland Ton van Loon altábornagy (szárazföld), a német Freidrich W. Ploeger altábornagy (légierő) és Hans J Witthauer altengernagy (haditengerészet), valamint az összes ezredes és alezredes mentor mindent megtettek, hogy a résztvevők elérjék a gyakorlaton megfogalmazott célkitűzéseket. A német iskola civilek és frissen nyugdíjba vonult főtisztek bevonásával garantálta azt, hogy napirendre kerüljenek az elmúlt évek tapasztalatai, különös tekintettel az átfogó tervezésre és a hatásalapú, információs műveletekre, továbbá a kinetikus és non-kinetikus célkezelésre a líbiai légi műveletek nyomán.

Összességében elmondható, hogy az FVKT-25 egy kitűnő szervezésű nemzetközi eseményen vett részt, s olyan ismereteket szerzett, amelyeket közvetlen felhasználhat a hazai Napsütötte Afrika 2016 című gyakorlatra való felkészülés során.