SzűkítésKiválasztott Címke

HHK

Minden Címke 209


Jelenleg 9 bejegyzés található HHK cimkével

Végzettséget igazoló jelvények is erősítik az egyetemi identitást

  • kituzok

Már az idén oklevelet szerző hallgatók is megkapják a végzettségüket szimbolizáló jelvényeket, amelyek karonként, a megszerzett oklevél minősítését és a végzettségi szintet illetően is különböznek. A Fenntartói Testület kezdeményezésére és egyben döntésével megvalósult jelképek az egyetemi és kari identitás, valamint a közösségépítés erősödését szolgálják.

Az ovális alakú hallgatói jelvényt körülölelő koszorúból két színváltozat lesz majd: az aranyat a kiváló teljesítményt nyújtók kapják, míg a többiek az ezüst színűt hordhatják majd. A koszorú egyik oldala babér, a másik cser (tölgyfa) levelekből épül, középen  a tanulásra, a tudományra és a bölcsességre utaló nyitott könyv és toll látható. A jelvények kari arculati színek alapján is különböznek, az eltérő szín a belső ellipszis koszorúhoz közeli szegélysávjában jelenik meg. Az Államtudományi és Közigazgatási Kart és a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolát a piros, a Rendészettudományi Kart és a Rendészettudományi Doktori Iskolát sötétkék, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kart, illetve a karon működő két doktori iskolát (Hadtudományi Doktori Iskola, Katonai Műszaki Doktori Iskola) barna, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kart zöld, míg a Víztudományi Kart világoskék szín jelöli. A jelvényen a végzettségi szint is megjelenik, ezeket úgynevezett filigránok jelzik a szegélysáv felső részében. Az alapképzési szakot 3, a mesterképzési szakot 5, míg a doktori fokozatot 7 db filigrán szimbolizálja.

A hallgatói jelvényeket az egyetem biztosítja díjmentesen az egyenruhás és a civil képzésekben oklevelet szerzőknek, valamint a PhD- doktori fokozatot szerzetteknek egyaránt.  Az alumnik számára az NKE a  későbbiekben lehetővé teszi, hogy megvásárolhatók legyenek a jelvények.

A HHK kari végzettséget igazoló jelképek megtekinthetők a mellékelt PDF-ben: 

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: HHK, jelvények, 2017

Mentor-oktatók a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon

  • fokep
  • dsc9221 2
  • dsc9229 2
  • dsc9233 2
 • Előző
 • Következő

Dr. Pohl Árpád ezredes, dékán meghívására a Mentorok Kollégiumának HHK szakmai csoportja látogatást tett a karon 2017. április 4-én. A találkozón a kar intézeteinek és központjainak vezetőin kívül a Mentorok Kollégiuma részéről részt vett Dr. Deák János ny. vezérezredes, Kun Szabó István vezérőrnagy, Dezső Sándor dandártábornok és Dr. Besenyő János ezredes. A megbeszélés a kari vezetők bemutatásával kezdődött, majd dékán úr átfogó képet adott a kar szervezetéről, feladatairól, képzési portfóliójáról, eredményeiről az oktatásban, a kutatásban és a pályázati tevékenységben. A mentor-oktatók érdeklődéssel követték az előadást, majd elismerésüket fejezték ki a kar tevékenységéről, további sikereket kívántak a HHK új vezetőinek.

A dékáni tájékoztató után a mentorok megosztották a tisztképzéssel kapcsolatos gondolataikat a rendezvényen résztvevő vezetőkkel. Dr. Deák János vezérezredes szavai szerint a kar nagy, szerteágazó, jó irányban haladó munkát végez, mely során kiemelt figyelmet kell fordítani a katonai vezetők műveleti képességeinek
kialakítására, napjaink problémáinak hadtudományi kutatásaira, szövetségeseink és potenciális ellenfeleink minél jobb megismerésére. Javasolta, hogy az egyetem hívjon meg a Mentorok Kollégiumába műveleti beosztásokban friss tapasztalatokat szerzett tiszteket.

Kun Szabó István vezérőrnagy szerint megnyugtató a katonai felsőoktatás fejlődési iránya, a honvédtisztjelöltek katonai képzése, ebben szívesen segít a továbbiakban is. Biztatta a kart az eredményeinek minél szélesebb körben történő bemutatására a Magyar Honvédségben.

Dezső Sándor dandártábornok fontosnak tartotta, hogy a katonák továbbra is képviseljék markánsan a „fegyvereseket”, kiemelte az együttműködés szerepét az oktatásban.
Besenyő János ezredes biztosította a megjelenteket, hogy minden segítséget megad a kar további eredményes munkájához.

A mentor-oktatók és a kari vezetők találkozója nyílt, őszinte légkörben zajlott le, a résztvevők egyetértettek a további együttműködés és a rendszeres kapcsolattartás fenntartásában, ami a jövőben magában foglalhatja a kari rendezvények és a gyakorlatok, foglalkozások látogatását is.
       

Megosztás a Facebook-on


Vetélkedővel ünnepelték a katonai térképészet napját

  • fokep
  • dsc0139 2
  • dsc0158 2
  • dsc0171 2
  • dsc0173 2
  • dsc0212 2
  • dsc0218 2
  • dsc0229 2
  • dsc0236 2
 • Előző
 • Következő

Négy egyetem tizenhárom csapata vett részt azon a vetélkedőn, amelyet a magyar katonai térképészet napja alkalmából rendeztek az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon. Az eseményen az önálló magyar katonai térképészet megalakulásának 98., és a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat létrehozásának 10. évfordulójára emlékeztek a jelenlévők.

„Amíg az önálló magyar katonai térképészet mintegy 100 éves múltra tekint vissza, addig a magyar katonai térképészet több mint 200 éve létezik”- mondta köszöntőjében a zsűri elnöke, Dr. Isaszegi János ny. mérnök vezérőrnagy. A HM Zrínyi Kiadó megbízott vezetője hozzátette, hogy már George Washington amerikai tábornok is felhasználta a magyar térképész szakemberek publikációit. Isaszegi János szólt arról is, hogy Magyarország részletes topográfiai térképezését a hétéves háború tapasztalatai alapján 1764-ben Mária Terézia rendelte el. Ez volt az első katonai felmérés, mely hazánk területén 1766 – 1788 között zajlott.

A Geoinformációs Szolgálat 10 éve alakult meg, amely a Magyar Honvédség  térképészeti támogatását végzi. A szervezet új szolgálatfőnöke, Dr. Szalay László ezredes elmondta, hogy munkájukat nagyban segíti a Zrínyi Kiadó mellett a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon működő katonaföldrajzi és tereptan szakcsoport.

„Az NKE az együttműködés egyeteme, amit jól bizonyít az is, hogy ezen a vetélkedőn a honvédtisztjelöltek mellett több felsőoktatási intézmény civil hallgatói is részt vesznek”- hangsúlyozta köszöntőjében Dr. Pohl Árpád ezredes. A HHK dékánja hadtudományi emlékplakettet adott át a nyugállományba vonuló Tóth László ezredesnek, az MH Geoinformációs Szolgálat leköszönő szolgálatfőnökének, akinek a HHK katonaföldrajzi és tereptan szakcsoportja is elismerését fejezte ki.

Az NKE, az ELTE, az Óbudai Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatóiból alkotott 13 csapat részvételével zajló vetélkedőn a résztvevőknek a többi között térképészeti és földrajzi témájú kvíz kérdésekre kellett válaszolni, valamint globális helymeghatározási feladatokat is meg kellett oldani. A helyezést elérő csapatok díjazásban részesültek, amelyhez az MH Geoinformációs Szolgálat, a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., a GDi Esri Magyarország Kft., az NKE Biztonságpolitikai Szakkollégium és más szervezetek, cégek, személyek ajánlottak fel értékes tárgyjutalmakat.


Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes 

Dobogós helyezettek:

  • tablazat
Megosztás a Facebook-on

Cimkék: HHK, vetélkedő, 2017

A Hazáért mindhalálig!

  • fokep
  • dsc9326 2
  • dsc9343 2
  • dsc9462 2
  • dsc9473 2
  • dsc9475 2
  • dsc9483 2
  • dsc9538 2
  • dsc9553 2
  • dsc9696 2
  • dsc9709 2
  • dsc9715 2
 • Előző
 • Következő

„A Hazáért gondolkodunk, a Hazáért szolgálunk, a Hazáért tanulunk, a Hazáért élünk. A kar jelmondata magába foglalja mindazt, amiért az NKE létrejött és működik” – emlékezett meg Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar jelmondatáról az NKE és a kar megalakulásának 5. évfordulója alkalmából tartott ünnepi állománygyűlésen. A Zrínyi Miklós laktanyában rendezett eseményen ünnepélyesen kinevezésre került a HHK új dékánja, Prof. Dr. Pohl Árpád ezredes.

Prof. Dr. Padányi József dandártábornok, az NKE tudományos rektorhelyettese nosztalgikus élményekkel emlékezett vissza az honvédtisztképzés fejlődésére. A rektorhelyettes kifejtette, hogy a HHK integrációja zökkenőmentesen történt az új környezetbe, mivel már az NKE létrejötte előtt megtörtént a szervezeti és oktatási portfólió átalakítása, mindez úgy, hogy a kar megőrizte működőképességét és az oktatás minőségét. „Karunk az integráció egyik motorja, fontos forrása volt” – mondta Padányi József. Fejlesztések területén kiemelte, hogy nagyobb hangsúlyt kell fordítani a humánerőforrásra, hiszen a jogelőd intézmények megszűnésével több olyan minősített oktató is nyugdíjba vonult, akiknek a pótlását csak egy igen lassú folyamat keretében lehet megoldani. A rektorhelyettes rávilágított, hogy több olyan terület van, amelyben a kar lehetőségei bővültek. Ilyen például a forrásokhoz való hozzáférés: az egyetem keretében jelenleg is számos külföldi tudományos kutatásban és pályázatban vesz részt a HHK. Padányi József összegzésében értékelte a kar jelenlegi helyzetét, amely stabilnak mondható és lehetőséget ad az építkezésre. Két területet emelt ki, amely nagy kihívást jelent majd a közeljövőben a kar számára: az egyik a történelmi hagyományokkal rendelkező magyar honvédtisztképzés visszahelyezése a Ludovika Akadémiára, a másik az oktatásfejlesztés szempontjából a kar légjármű vezető, műszaki és gazdasági képzéseinek korszerűsítése. Gondolatait Zrínyi szavaival zárta: „Kapitány, azért adták kezedbe a hadat, hogy gondot viselj rá!”

„Nem véletlen, hogy a kar címerében is írt jelmondata A Hazáért mindhalálig egyezik az egykori Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia jelmondatával!” - mondta Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora megjegyezte, hogy ezt a jelmondatot a megújított hagyomány szerint a honvédtisztjelöltek tiszti eskütételük során is megfogadják. Patyi András kifejtette, nincs még egy olyan állami szervezet, amely olyan komplex módon kell, hogy szolgálja az alkotmányos és demokratikus államot, mint a hadsereg, így az ehhez kapcsolódó tudás– és ismeretanyagot szükséges, hogy kutassa, tanítsa, hagyományait ápolja, őrizze és gyarapítsa a HHK. A rektor kiemelte, hogy az 5 éves egyetemnek egyik alapköve a HHK, ahogy az államnak is alapköve a jól szervezett haderő, így reméli, hogy a haderő fejlesztése tovább folytatódik, amely irányát a kar is követni fogja. Patyi András biztosította a megjelenteket, hogy az NKE megad minden lehetséges forrást a kar fejlődéséhez és működéséhez, azonban ehhez elengedhetetlen a Magyar Honvédség szervezete, hiszen az NKE nem tudja ellátni a honvédtiszképzés feladatát egyedül. Végezetül a rektor köszönetet mondott a kar vezetőinek és „nem vezetőinek”, honvédtisztjeinek és tisztjelöltjeinek, volt és jelenlegi oktatóinak és hallgatóinak, hogy teljes konszenzusban részt vesznek a kar és az egyetem életében, döntéshozásában, fejlesztésében. „Sokáig éljen a Hadtudományi és honvédtisztképző Kar. A Hazáért mindhalálig!” – fejezte be a jelmondattal beszédjét Patyi András.

A rendezvényen sor került az új dékán hivatalos kinevezésére. Az NKE rektora felkérte, a Honvéd Vezérkar főnöke vezényelte Dr. Pohl Árpád ezredest az NKE HKK dékáni feladatainak 3 éves ellátására. Az ünnepélyes kinevezés után Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a kar korábbi dékánja átadta a kar zászlóját az új vezetőnek. Pohl Árpád beszédében megköszönte a bizalmat a minisztériumnak, a Honvéd Vezérkarnak, valamint az egyetem vezetésének. Ígéretet tett, hogy bár a dékáni feladatok megfeszített munkát követelnek, ő helyt fog állni. Hangsúlyozta:„A honvédtisztképzés értékrendje évszázadok alatt alakult ki. Ezek azok az értékek, amelyek bennünk összetartanak, és amiket a hallgatók felé közvetítünk. Ha ezt nem tévesztjük szem elől, akkor az eredmény nem marad el.”

Dr. Földvári Gábor István, a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára pohárköszöntőjében Huntingtont idézte, aki szerint a hivatás három összetevőből áll: szaktudás, felelősségtudat és testületi szellem. „Kívánom mindannyijuknak, hogy ez a kar az egyetem részeként mindháromnak eleget tudjon tenni!” – mondta a helyettes államtitkár.

Az ünnepség keretében kinevezték a kar új vezetését, valamint díjak és elismerések kerültek átadásra. A hagyományokat követve az egyetem vezetősége és a meghívott hazai és nemzetközi díszvendégek megkoszorúzták Zrínyi Miklós szobrát. A program során a résztvevők megtekinthették a kar 5 éves fennállásáról készült fotókiállítást, emellett a Magyar Honvédség Légierő Zenekar biztosította az ünnepi hangulatot Toldi Miklós százados vezényletével.

Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: HHK, kari nap, 2017

Rekordszámú továbbjutó az OTDK-ra

  • fokep
  • dsc9730 2
  • dsc9748 2
  • dsc9741 2
  • dsc9751 2
  • dsc9755 2
 • Előző
 • Következő

Mintegy 50 pályázó jutott be az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) azok közül, akik részt vettek az NKE HHK Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának (ITDK) őszi fordulóján. Az április országos megmérettetés hadtudományi és rendészeti szekciójában rekordszámú résztvevő várható, amelyet idén az NKE Rendészettudományi Kara szervez.

Az ITDK-n 58 pályaművet mutattak be a tudományos élet iránt érdeklődő hallgatók, akiknek munkáját 9 tagozatban értékelte a zsűri. A helyi megmérettetésen szinte valamennyi hivatásrend képviseltette magát, így a honvédtisztjelöltek és a katasztrófavédelmi hallgatók mellett civilek is nyújtottak be pályaműveket. A résztvevők a többi között alkalmazott hadtudomány, informatika, iparbiztonság, logisztika és katasztrófavédelem témakörben bizonyíthatták tudományos képességeiket. A pályázók olyan témákban fejthették ki véleményüket, mint például a katonai múlt családtörténeti kutatása, a keresőkutyás szolgálat szervezete, vagy a drónok használatának lehetősége a tűzoltói beavatkozások során. A tagozatonkénti első három helyezést elért hallgatóknak Dr. Pohl Árpád ezredes adta át az elismerő okleveleket. A HHK dékánja elmondta, hogy az ITDK résztvevői elindultak a tudományos pályájukon, amelynek következő fontos állomása lehet a doktori képzésben való részvétel. „Bízom benne, hogy a mostani pályázók közül is lesznek majd Pro Scientia Aranyérmesek, mint ahogy a jelenlévő kollégák közül is többen részesültek már ebben a nagy elismerésben”- tette hozzá Pohl Árpád. A dékán szerint azonban már az is nagy siker, ha valaki elindulhat egy ilyen tudományos megmérettetésen. Dr. Németh András őrnagy, az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke elmondta, hogy az OTDK-n való részvételre javasoltaknak február 5-éig van lehetőségük az országos versenyre regisztrálni és pályaművüket az internetes felületre feltölteni. Hozzátette, hogy az idei OTDK hadtudományi és rendészeti szekciójában rekordszámú részvétel várható, hiszen már eddig is 150 nevezés érkezett a megmérettetésre.

Az ITDK eredményhirdetésén különdíjak átadására is sor került, így például az NKE tudományos rektorhelyettese, a HHK dékánja és a BM OKF képviselőjeis elismerésben részesítette a legjobban teljesítő hallgatókat.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes


A részletes eredmények itt érhetőek el: 

Cimkék: HHK, ITDK, 2017

Dékáni pályázatokat értékelt a Szenátus

  • untitled 2

Dr. Pohl Árpád ezredes, intézetigazgató dékáni pályázatát rangsorolta az első helyre az NKE szenátusa legutóbbi ülésén. Amennyiben a döntéssel a Fenntartói Testület is egyetért, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) új dékánja jövő januártól kezdheti meg munkáját a szervezet élén. 

A HHK jelenlegi dékánjának, Boldizsár Gábor ezredesnek idén jár le a három éves dékáni megbízatása. Az új pályázatot szeptemberben hirdették meg, amelyre Dr. Pohl Árpád, a Katonai Logisztikai intézet igazgatója mellett Dr. habil. Resperger István ezredes, a Nemzetbiztonsági Intézet vezetője jelentkezett. A pályázatokat egy háromtagú bíráló bizottság és a Kari Tanács is véleményezte, majd az NKE Szenátusa november 2-i ülésén rangsorolta azokat. Első helyen Pohl Árpád, míg második helyen Resperger István pályázatát támogatta a testület. Amennyiben a döntéssel a Fenntartói Testület is egyetért, Pohl Árpád 2017. január elsejétől töltheti be a HHK dékáni pozícióját.

Pohl Árpád 1983-ban szerzett hadtáptiszt és pénzügyi üzemgazdász végzettséget a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán. Doktori címet 1994-ben kapott a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, majd 2008-ban PhD fokozatot szerzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (ZMNE), a hadtudományok tudományágban. 2009-től egyetemi docens, majd intézetigazgató és megbízott dékán is a ZMNE-n. 2012 szeptemberétől az NKE HHK Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék tanszékvezetője és a Katonai Logisztikai Intézet igazgatója. 26 éve tanítja a katonai logisztika tantárgyakat, több hazai és nemzetközi képzési program kidolgozásában is részt vett. A többi között részese volt olyan kutatásoknak, amelyek a Bundeswehr és a Magyar Honvédség modernizációs lehetőségeit, vagy a nemzetközi katonai missziók logisztikai támogatását vizsgálták. Részt vesz annak az idén alakult Ludovika kutatócsoportnak a munkájában, amelyik a tervek szerint a közszolgálati szervezetek logisztikai támogatásának együttműködését is vizsgálja. Tagja a Magyar Katonai Logisztikai Egyesületnek és a Magyar Hadtudományi Társaság Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztályának.

Szöveg: Szöőr Ádám

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: HHK, dékán, 2016

Megkapták diplomájukat a honvédtisztjelöltek is

  • fokep
  • dsc 8069 2
  • dsc 8081 2
  • dsc 8104 2
  • dsc 8109 2
  • dsc 9129 2
  • dsc 9135 2
  • dsc 9143 2
  • dsc 9150 2
  • dsc 9157 2
  • dsc 9168 2
  • dsc 9177 2
  • dsc 9185 2
  • dsc 9187 2
  • dsc 9198 2
  • dsc 9204 2
  • dsc 9209 2
  • dsc 9214 2
  • dsc 9234
  • dsc 9248 2
  • dsc 9250 2
  • dsc 9264 2
  • dsc 9272 2
  • dsc 9406 2
  • dsc 9425 2
 • Előző
 • Következő

A honvédtisztjelöltek vették át okleveleiket ma délelőtt az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) ünnepi diplomaosztó ünnepségén. A rendezvényen elismerések átadására is sor került, majd a legjobb eredménnyel végzett hallgatók részvételével koszorúzási ünnepséget tartottak az Orczy-kertben.  Az idei tanévben 104-en végeztek a HHK had- és biztonságtechnikai mérnöki, katonai vezetői és katonai gazdálkodási szakjain. Jeles eredménnyel 32-en diplomáztak, közülük 15-en kiváló minősítést is szereztek.

„Önök már a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre iratkoztak be és a megújult, négy éves tisztképzésben vettek részt”- szólt a végzett hallgatókhoz Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora szerint a friss diplomásokról az elismerés, a tisztelet és a szeretet hangján lehet csak szólni. Utóbbi kapcsán megjegyezte, hogy a magyar társadalom a „mi fiaink, mi lányaink”-ként tekinthet a tisztavatás előtt álló fiatalokra.  „Önökre más katonák erejét, életét és sorsát bízza a magyar honvédség” –hangsúlyozta beszédében a rektor, aki szerint mások állampolgári jogait úgy kell megvédeniük majd a most végzetteknek, hogy ezen jogok gyakorlásában sokszor korlátozva lesznek. A hadsereg és a katonák mögött ugyanis már nincs senki. Ahogy a Patyi András fogalmazott, „ahol a hadsereg véget ér, ott az állam is véget ér”.

„A magyar honvédségnek napjainkban számos új kihívással kell szembenéznie, ezért a katonai hívatás is felértékelődött az utóbbi időben” - hangsúlyozta ünnepi beszédében Vargha Tamás. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett arra, hogy a tömeges migráció új biztonsági helyzetet teremtett a kontinensen, ezért Európa és Magyarország határai védelemre szorulnak. „Manapság a katonai szolgálat az egyik legszebb és legfeláldozóbb hívatás” – szólt a jelenlévőkhöz Vargha Tamás. A miniszterhelyettes szerint a most végzettek számára az elkövetkező időszak igazi kihívást, valódi megmérettetést, felelősséget, a köz szolgálatát jelenti majd. Ennek sikeres teljesítéséhez pedig szükség lesz azokra az értékekre, - mint például a fegyelem, az alázat, a szorgalom, a kitartás - amelyekkel a honvédtisztjelöltek egyetemi éveik alatt már sokszor találkozhattak.

Válaszbeszédében Miklósi Katalin honvédtisztjelölt felidézte az elmúlt évek szép pillanatait, amely élmények most egyetlen percbe sűrűsödtek be számukra.  Elmondta, hogy rengeteget tanultak az utóbbi négy évben, de ez nemcsak a könyvekből szerzett ismeretekre vonatkozik. „Sokat lestünk el elöljáróinktól, parancsnokainktól az élet dolgairól. Megtanultuk, hogy sokszor nemcsak a pozitív, hanem a negatív példa is példa”- fogalmazott Miklósi Katalin, aki szerint nagy erőpróba áll előttük, amelyhez szükség lesz szüleik, barátaik megértésre, támogatására és szeretetére is.

Boldizsár Gábor ezredes, a HHK dékánja beszédében azt kérte a most végzett hallgatóktól, hogy leendő vezetőként, parancsnokként személyiségükből sugározzák a rájuk bízott katonák irányításához szükséges hitet és erőt. „Legyenek kemények, de ne legyenek kegyetlenek” - hangsúlyozta a dékán, aki szerint a végzettek egyetemi évek alatt megélt kettős élete hamarosan folytatódik, hiszen meg kell felelniük a katonai és a civil elvárásoknak is. „Mindig úgy hozzák meg a döntéseiket, hogy este nyugodt lelkiismerettel tudjanak lefeküdni és reggel tükörbe tudjanak nézni” – mondta Boldizsár Gábor.

Az ünnepségen a végzett hallgatók oklevelet, tiszti zsebkönyvet, hadnagyi vállszalagot és avatási szablyát kaptak az egyetemi és a katonai elöljáróktól. 15 honvédtisztjelölt a „Kiváló tanulmányokért” kitüntető címben részesült, amelyet Dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök adott át számukra. Kiemelkedő nevelői és oktatói tevékenységéért Ludovika Gyűrűt vehetett át Benkő Tibortól Dunai Pál alezredes, a HHK Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék egyetemi docense. Kiemelkedő tanulmányi eredményéért és példás magatartásáért szintén ebben az elismerésben részesültek Nyíri Klaudia és Fodor Zoltán honvédtisztjelöltek. A HHK „jó tanulója, jó sportolója” címet Böhm Lilla honvédtisztjelölt érdemelte ki. Az NKE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pro Juventute-díját Dudás Gergő, az Egyetemi Közösségi Díjat pedig Hegedűs Ferenc honvédtisztjelöltek vehették át. Az ünnepségen közreműködött a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Budapest Helyőrség Zenekar Nagy Zsolt százados, karmester vezetésével.

„Ez a hivatás egy életre szól” –hangsúlyozta a rendezvényt követő pohárköszöntőjében Benkő Tibor. A Honvéd Vezérkar főnöke emlékeztetett, hogy a most végzettek nem szerződéses katonák, hanem élethívatásként választották ezt a pályát, ami a köz szolgálatát jelenti. A vezérezredes szerint ehhez szükség van az alázatra is, hiszen ezen a pályán nincsenek egyéni, csak szolgálati érdekek és kötelességek. „Egy parancsnok legyen szigorú, következetes, példamutató, de emberséges is” – tette hozzá Benkő Tibor.

Az oklevélátadó ünnepséget követően a kiváló teljesítménnyel diplomázó hallgatók részvételével - a múlt hős katonái előtt tisztelegve - koszorúzást tartottak az Orczy-kertben, a Tiszti hősi emlékműnél és a Ludovika téren, a Világháborús emlékműnél.

A végzett hallgatók augusztus 20-án, az állami ünnepség keretében, a Kossuth téren tesznek tiszti esküt.

Az eskü aláírásakor készült képek itt tekinthetők meg:

http://uni-nke.hu/downloads/tiszti-esku-2016/index.html


 A szablyaátadásról készült képeket ITT érhetik el.

Szöveg: Szöőr Ádám

Cimkék: HHK, diplomaosztó, 2016

Új vezető a Katonai Műszaki Doktori Iskola élén

  • kende gyorgy

Prof. Dr. Kende György nyugállományú mérnök ezredes vezeti idén februártól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai műszaki doktori iskoláját. A haditechnikai eszközök kutatás-fejlesztésével is foglalkozó szakember szerint a PhD fokozat megszerzése akkor ér valamit, ha mögötte valós tudás is van.

A Katonai Műszaki Doktori Iskola (KMDI) 2002 óta működik, korábban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, míg 2012 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A KMDI-ben folyó munka hét kutatási területet ölel fel: ide tartozik például katonai műszaki infrastruktúra, a haditechnika és robotika, a katonai környezetbiztonság, a védelmi elektronika, informatika és kommunikáció, a katonai logisztika és védelemgazdaság, a biztonságtechnika és a katasztrófavédelem. Ezek a kutatási tématerületek közvetlenül épülnek rá a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) mesterképzéseire.  „A tudomány nem más, mint a rendszerbe foglalt józan ész”- mondja Kende professzor, aki szerint, ha valaki az adottságait használva, a megfelelő módszerekkel tudja vizsgálni az új problémákat, az sikeres lehet a tudományos munkában is. A jelenlegi témajegyzékben olyan „slágertémák” is szerepelnek, mint például a robbantásos merényletek elleni védekezés, a kritikus információs infrastruktúrák, az információs műveletek, a pilóta nélküli repülőgép, a harci robotok, a környezetbiztonság vagy éppen a kiberhadviselés. A doktoranduszok ezekből a kutatási témákból is választhatnak majd.

„A magyar tudományos élet nagyon sokrétű, aminek egy értékes szeletét jelenti a mi munkánk”- véli Kende György. A professzor szerint ugyanis a doktori iskolában elért kutatási eredményeket a legtágabb értelemben vett védelmi szféra hasznosíthatja. Ráadásul az ezen a területen dolgozó, PhD fokozatot szerzett szakemberek valószínűleg hatékonyabb munkát tudnak majd végezni, mint kisebb képesítéssel rendelkező társaik.  „Ez egy nyilvánvaló érték”- hangsúlyozza a professzor.

A napokban jelent meg az NKE honlapján a doktori képzéssel kapcsolatos pályázati felhívás, amely tartalmazza mindazokat az információkat és dokumentumokat, amelyek a felvételihez szükségesek. A Katonai Műszaki Doktori Iskolába egyenruhásokat és civileket is várnak. „Utóbbiak is egyre nagyobb arányban vesznek részt a doktori képzésben”- teszi hozzá Kende György.

A professzor két kutatási projektben is dolgozik témavezetőként. Az egyik a haditechnikai kutatás-fejlesztés hazai és külföldi elméletét, gyakorlatát vizsgálja, míg a másik egy igazi különlegesség: a sakkjáték törvényszerűségeinek és informatikai hátterének lehetőségeit kutatja a harcvezetés, a haditechnikai eszközök hatékony alkalmazása, a döntéshozatal, és a katonai felsőoktatás területén.

A Katonai Műszaki Doktor Iskoláról bővebben itt olvashat:

http://hhk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/doktori-iskolak/katonai-muszaki-doktori-iskola

A doktori képzéssel kapcsolatos pályázati felhívás itt érhető el:

http://uni-nke.hu/kutatas/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/2016-2017


Szöveg: Szöőr Ádám


Középpontban a minőség

  • dsc 7347 2
  • dsc 7354 2
  • dsc 7357 2
  • dsc 7370 2
  • dsc 7380 2
  • dsc 7386 2
 • Előző
 • Következő

A minőségelmélet történetét, módszereit újfajta megközelítésben tárgyalja könyvében prof. dr. Turcsányi Károly, nyugállományú ezredes. Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar könyvtárában elérhető kiadványt az egyetemi campus Tudós Kávézójában mutatták be az érdeklődőknek.

„A jövő katonatisztjei számára elengedhetetlenül fontosak az ebben a könyvben megtalálható ismeretek – mondta bevezetőjében prof. dr. Kovács László ezredes. A HHK tudományos és nemzetközi dékánhelyettese szerint a jövő kutatása sokszor fontosabb, mint a jelenkor földhözragadt témáinak feldolgozása. Erről szól a minőségelmélet is, amely oktatott tantárgyként ma már a kar képzési kínálatában is megjelenik. Turcsányi Károlyt méltatva elmondta: a professzor több mint 50 éve kezdte a katonai pályáját. Számos felsőoktatási és tudományos társaságnak a tagja, a minőségelmélet egyik hazai tudományos meglapozója.

A könyvet Veress Gábor, a minőségügy szintén neves szakértője mutatta be az érdeklődőknek. Szerinte nincs még egy olyan minőségügyi témával foglalkozó könyv, amelyben annyi pszichológia van, mint Turcsányi professzor művében. A szakmai gondolatok megfogalmazása mellett az ember szerepét hangsúlyosan vizsgálja, de mélyebb gazdasági-társadalmi összefüggésekre is rávilágít a könyv. A kiadvány foglakozik a minőségügy alapfogalmaival, kialakulásával, fejlődésével, a minőségmenedzsment rendszerekkel és a felsőoktatás minőségbiztosításnak kérdéseivel.

Turcsányi Károly beszédében hangoztatta, hogy az emberrel egyidős a minőség fogalma, amelyet Arisztotelész is az emberrel kapcsolatos 10 legfontosabb kategória egyikének tekintett. A 1900-as éveket megelőző évszázadokról azonban kevés a szakirodalom, a könyv ezt a hiányosságot is pótolja.

A mű szerzője kiemelte, hogy a felsőoktatás minőségbiztosítása kapcsán szólni kell a különböző hazai és nemzetközi rangsorokról is, hiszen ezek az intézmények minősítésének egyfajta kísérletei. .”Tisztában kell lennünk azzal, hogy a felsőoktatás többi szereplője hogy áll hozzánk képest. Ez hozzásegít minket jövőbeni céljaink pontosabb meghatározásához” – hangsúlyozta Turcsányi Károly.

A rendezvényen elhangzott, hogy a magyarországi intézmények közül elsőként, két évvel ezelőtt készült el az NKE minőségstratégiája. Ebben az egyetem követendő értékrendjeit is megfogalmazták a szerzők. A stratégiában olyan hagyományos és modern értékek szerepelnek, mint például a pontosság, fegyelmezettség, a profizmus és a csapatmunka. De az NKE-n specifikumnak tekinthető a hazafias nevelés hangsúlyozása is. A célok között szerepel a nemzetköziesedés erősítése, a nemzetstratégia célok elérésében való hangsúlyosabb szerepvállalás és a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban való jelentős előrelépés.

Turcsányi Károly könyve ezen a linken érhető el:

http://ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10125/minosegelmelet_165x235_screen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cimkék: HHK, könyvbemutató, 2016