Szűkítés


Kiválasztott Címke

Iparbiztonsági Szakmai Nap

Minden Címke 201


Jelenleg 1 bejegyzés található Iparbiztonsági Szakmai Nap cimkével

Iparbiztonsági Szakmai Nap

    • Iparbiztonsági Szakmai Nap 2015
    • Iparbiztonsági Szakmai Nap 2015
    • Iparbiztonsági Szakmai Nap 2015
  • Előző
  • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete 2015. október 07-én Iparbiztonsági Szakmai Napot szervezett. Az Iparbiztonsági Szakmai Nap célkitűzése volt szakmai és tudományos fórumot biztosítani az iparbiztonsági szakterület jogalkotási- és jogalkalmazási hatósági és üzemeltetői tapasztalatainak áttekintéséhez és értékeléséhez.

A rendezvényt Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagy NKE KVI intézetigazgató nyitotta meg, aki a felkért előadók és a résztvevők köszöntése után szólt az öt évvel ezelőtt bekövetkezett emberéleteket, súlyos egészségkárosodást és katasztrofális környezeti károkat követelő kolontári iszapkatasztrófáról.

A katasztrófa áldozatairól a jelenlévők egy perces néma felállással emlékeztek meg.

A szakmai nap bevezető előadását Dr. Takács Árpád tű. dandártábornok BM OKF országos iparbiztonsági főfelügyelője tartotta „az iparbiztonsági hatósági intézményrendszer működtetésének tapasztalatai” címmel. A tábornok már nem első alkalommal tesz eleget az intézet meghívásának és első kézből tájékoztatja az egyetemi polgárokat az iparbiztonsági szakterület katasztrófavédelem rendszerén belüli fejlődési irányairól és eredményeiről, valamint az intézet oktatóival és hallgatóival szembeni vezetői elvárasairól.

Előadásában tájékoztatást adott az iparbiztonsági igazgatás közjogi szabályozásának fejlődéséről, az iparbiztonsági szervezet által védendő társadalmi érdekekről, az iparbiztonsági szakterületek feladat- és hatásköreiről, az egységes katasztrófavédelmi hatóság jogalkalmazási tapasztalatairól, valamint a konkrét ipari veszélyhelyzetek elhárításának tapasztalatairól.

Beszédében hangsúlyozta, hogy az iparbiztonság megjelenésével és a hatósági szervezet- és intézményrendszer fejlesztésével a beavatkozás kultúrájáról a megelőzés kultúrájára tért át a szervezet.

A következő előadást Dr. habil. Cziva Oszkár ny. tű. ezredes MAVIR Zrt. biztonsági osztályvezetője adta elő, amelynek témája „a villamos rendszerirányítás a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelméről szóló előírások tükrében” volt. Előadásában foglalkozott a vállalat biztonsági szervezetének működével, a nemzetközi és hazai követelmények teljesítésnek helyzetéről, a társaság kritikus infrastruktúra védelemhez kapcsolódó tevékenységéről, kritikus infrastruktúra védelmi elemek kiesésével járó események során szerzett tapasztalatokról.

A nukleáris biztonság és baleset-elhárítás aktuális kérdéseivel Macsuga Géza főtanácsadónak az Országos Atomenergia Hivatal veszélyhelyzet-kezelésért felelős szakreferensének előadása foglalkozott. Az előadó bemutatta szervezete feladat- és hatásköreit, az üzemeltetői biztonsági követelmények rendszerét, az engedélyezési felügyeleti tevékenységet, az országos nukleáris balesetelhárítási tevékenységet, valamint a nemzetközi együttműködés feladatait.

A szakmai nap folytatásaként „a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói tevékenység szerepe az iparbiztonság fejlődésében” című szakmai tájékoztatót Bindics Gábor Veszélyes Áru Szállítási Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének főtitkára tartotta meg. Az előadásban a résztvevők megismerhették a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói tevékenység történeti előzményeit, a jogi szabályozás előírásait, valamint a tanácsadói egyesület munkáját és kapcsolatát a katasztrófavédelem szerveivel.

A szakmai nap végén Pimper László FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója tartott előadást a tartálytűzoltás tűzoltási taktikáinak, alkalmazott technikai eszközeinek fejlesztési lehetőségeiről. Az előadó előadásában kitért a tűzveszélyes anyag tároló tartályok felépítéséről, a jellemző veszélyforrásokról és baleseti forgatókönyvekről, a kapcsolódó gyakorlatok és kísérletek eredményeiről, a tudományos kutatás eredményeiről, valamint megtörtént események kezelésének tapasztalatairól.

Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. alezredes egyetemi docens levezető elnök zárszavában megállapította, hogy az immár negyedik alkalommal megrendezett szakmai - tudományos rendezvényen elért eredmények, a bemutatott szakértői előadások alapul szolgálhatnak a tudományos közélet, a katasztrófavédelmi és azon belül az iparbiztonsági igazgatás és felsőoktatás épüléséhez.