Szűkítés


Kiválasztott Címke

Katasztrófavédelmi Intézet

Minden Címke 209


Jelenleg 2 bejegyzés található Katasztrófavédelmi Intézet cimkével

„Katasztrófavédelmi Díj” Tudományos Konferencia 2015.

  • img 9093 1
  • img 9130 2
  • img 9117 1
 • Előző
 • Következő

2015. október 1-jén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete szervezésében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi termében került lebonyolításra a „Katasztrófavédelmi Díj 2015.” című Tudományos Konferencia.

A rendezvényt az NKE vezetése nevében Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok egyetemi docens, oktatási rektor-helyettes nyitotta meg, majd Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagy, a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója, a konferencia elnöke köszöntötte a résztvevőket. A rendezvényen részt vettek a BM OKF képviseletében Dr. Bérczi László tű. dandártábornok a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség főfelügyelője, valamint Prof. Emeritus. Solymosi József ny. mk. ezredes egyetemi tanár az MTA tagja, a Somos Alapítvány alapítója az NKE Katasztrófavédelmi Intézet professzor emeritusa.

A katasztrófavédelmi díj létrehozásáról szóló együttműködési megállapodást a négy alapító szervezet képviseletében az MTA elnöke, a BM OKF főigazgatója, az NKE rektora és a Somos Alapítvány alapítója 2012. július végén írta alá azzal a céllal, hogy a nemzeti értékeinket képező természeti és épített környezet megóvásában aktívan tevékenykedő és kiemelkedő eredményt elérő természetes és jogi személyek munkáját elismerje és támogassa.

A díj odaítélésével kapcsolatos eljárás lebonyolításáról a NKE Katasztrófavédelmi Intézete gondoskodik. A tudományos konferencia célja a díj I. és II. kategóriájában kiírt pályázati felhívás alapján beérkezett és két független bíráló által előzetesen elbírált pályaművek bemutatása és zsűri általi értékelése volt.

A rendezvény levezető elnöke Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. alezredes tájékoztatta a résztvevőket a pályázat kiírásának, a pályázatok beérkezésének, előzetes bírálatának eredményéről, majd felkérte a pályázókat a pályaművek szóbeli előadás formájában történő bemutatására.

A pályaművek előzetes bírálatát Dr. habil. Grósz Zoltán ny. ezredes egyetemi docens a NKE KVI igazgató-helyettese, Dr. Vass Gyula tű. ezredes egyetemi docens a BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség főfelügyelő-helyettese végezte el.

A pályaművek bemutatása három tudományterületre oszlott. Polgári védelem szekcióban elsőként dr. Csapó Zsuzsanna egyetemi adjunktus „Az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottsága és az egyén védelmének kérdése katasztrófák esetén. Avagy születőben egy új kodifikációs egyezmény?” című pályaművét ismertette. Ezt követte Dr. Fekete László o. alezredes „Elektro- gastro- intestinográfia (EGIG): egy új nem-invazív diagnosztikai eljárás katasztrófák sérültjeinek ellátásában” című előadása.

Tűzvédelem szekcióban Érces Gergő tű. százados „A komplex tűzvédelem vizsgálata mérnöki módszerekkel történő tűzvizsgálat alkalmazásával” című pályamunkáját hallgathatták meg a résztvevők.

Iparbiztonság szekcióban Morvai Cintia „Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleseti események kezelése” c. előadása után Dr. Sárosi György „Logisztikai raktárbázisokkal kapcsolatos iparbiztonsági feladatok értékelése” megnevezésű pályaművének ismertetésére került sor.

Az öt tagú zsűri tagja volt  Dr. Endrődi István tű. ezredes habilitált egyetemi docens, a NKE KVI Iparbiztonsági Tanszék vezetője, Dr. Bérczi László tű. dandártábornok, Dr. Restás Ágoston ny. tű. alezredes habilitált egyetemi docens az NKE KVI Tűzvédelmi- és Mentésirányítási Tanszék vezetője, valamint Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. alezredes az NKE KVI Iparbiztonsági Tanszék egyetemi docense.

A díj odaítéléséről a zsűri javaslata alapján az alapító felek által létrehozott kuratórium hoz döntést. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásra ez évben a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Belügyi Tudományos Tanács Ünnepi Ülésén a Belügyminisztériumban tartandó ünnepségen kerülnek a díjak átadásra. A díj az MTA által kiállított oklevél és a BM OKF által elkészített bronz plakett, valamint a Somos Alapítvány által megítélt pénzjutalom, amelyet a díjazott oktatási intézményben folytatott tanulmányokra, kutatásra vagy külföldi tanulmányút költségeinek fedezésére fordíthat.

A tudományos konferenciát a levezető elnök zárta azzal, hogy a negyedik alkalommal megrendezett Katasztrófavédelmi Díj tudományos konferencián elért eredmények, a bemutatott tudományos dolgozatok mind tudományos közélet, mind pedig a katasztrófavédelmi igazgatás és felsőoktatás épülésére és fejlődésére szolgálhatnak.


Szöveg: Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. alezredes

A képeket készítette: Ronyecz Lilla 


Gyakorlatorientáció a Katasztrófavédelmi Intézetnél

  • Innováció és gyakorlatorientáció a Katasztrófavédelmi Intézetnél
  • Innováció és gyakorlatorientáció a Katasztrófavédelmi Intézetnél
  • Innováció és gyakorlatorientáció a Katasztrófavédelmi Intézetnél
 • Előző
 • Következő

Innováció és gyakorlatorientáció a Katasztrófavédelmi Intézetnél

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében szeptember elsején évindító értekezletre került sor, amelyen értékelték az elmúlt tanév eredményeit és áttekintették az idei tanév kihívásait. Az értekezleten az intézet vezetői, oktatói állománya, valamint Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese és Dr. Gubicza József tű. ezredes, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály főosztályvezetője vett részt.

Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagy, egyetemi tanár, az intézet igazgatójának köszöntőjét követően Dr. Kovács Gábor rektorhelyettes elmondta, hogy az idei tanév sem lesz könnyebb sem oktatási, sem tanulási szempontból. Vázolta az egyetem vezetésének idei oktatási célkitűzéseit, amelyek közül kiemelte az egységes egyetemi szemlélet kialakításának fontosságát, az akkreditációnak történő megfelelést, a kutató munka folytatását, az egyetemi közös modul minőségi fejlesztésének folyamatát, valamint felhívta a figyelmet az idei pályázati lehetőségekre. Külön kiemelte az egyetem Közös Közszolgálati Gyakorlat végrehajtásának fontosságát. Minőségi feladatul az innovációs munkát határozta meg, annak érdekében, hogy a NKE a legjobb egyetemek között lehessen.

Bleszity János  ezt követően értékelte a tavalyi tanév eredményeit, a főbb oktatás-igazgatási feladatokat. Az intézetbe 1512-en jelentkeztek, akik közül 239-en nyertek felvételt, jelenleg 645 fő hallgató tanul a KVI-ben. Elmondta, hogy a tavalyi évben 250 fő hallgató tett sikeres záróvizsgát. Az igazgató vázolta az intézet minősített oktatóinak arányát, amely immár megközelíti a 80%-ot. Az idei feladatok közül kiemelte az új mesterképzés akkreditációjával kapcsolatos teendőket, az elkövetkező időszak konferenciáinak szervezési tennivalóit, a Katonai Műszaki Doktori Iskola katasztrófavédelmi kutatási terület erősítését.     

Dr. Gubicza József tű ezredes az értekezleten a katasztrófavédelmi oktatás szakirányú feladatait vázolta, kiemelve, hogy továbbra is gyakorlatorientált, szakma specifikus képzést kell folytatni, amelynek köszönhetően a diákok kézzelfogható szakmai tudással, a katasztrófavédelem tevékenységét és feladatait jól ismerve kerülnek ki az iskolapadból, egyenesen a szakmába.

Az értekezlet az intézet helyettes vezetőjének, valamint három tanszékvezetőjének hozzászólásával zárult.