SzűkítésKiválasztott Címke

Katonai Térképészet Napja

Minden Címke 209


Jelenleg 1 bejegyzés található Katonai Térképészet Napja cimkével

Vetélkedve emlékeztek

  • Katonai Térképészet Napja - 1
  • Katonai Térképészet Napja - 2
  • Katonai Térképészet Napja - 3
  • Katonai Térképészet Napja - 4
  • Katonai Térképészet Napja - 5
  • Katonai Térképészet Napja - 6
  • Katonai Térképészet Napja - 7
  • Katonai Térképészet Napja - 8
  • Katonai Térképészet Napja - 9
  • Katonai Térképészet Napja - 10
  • Katonai Térképészet Napja - 11
  • Katonai Térképészet Napja - 12
  • Katonai Térképészet Napja - 13
  • Katonai Térképészet Napja - 14
  • Katonai Térképészet Napja - 15
  • Katonai Térképészet Napja - 16
  • Katonai Térképészet Napja - 17
 • Előző
 • Következő

Az idei év számos kiemelkedő évfordulója mellett egy kevésbé köztudottra emlékezhettek meg ez év február 5-én mindazok, akik ellátogattak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának rendezvényére.  A Kar Műveleti Támogató Tanszékének oktatói a megemlékezés rendhagyó módját választva, az önálló magyar katonai térképészet megalakulásának 95. évfordulója alkalmából, szellemi vetélkedőre hívták az egyetemi képzésben résztvevő hallgatókat, tisztjelölteket. A kvízjáték jellegű versenyre jelentkező ötfős csapatok egyebek mellett a térképészet történetéből, térkép- és tereptani ismeretekből, valamint földrajzi tárgyakból feltett kérdésekre adhattak választ. A magukat megméretni kész csapatoknak érdemes volt legjobb formájukat hozni, hiszen a kar dékánja által felajánlott díjakon és elismerő okleveleken túl számos értékes tárgyjutalomban részesülhetett az első három helyezett az MH Geoinformációs Szolgálat, a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. és az ESRI Magyarország Kft. hozzájárulásának köszönhetően.

A rendezvényen mindenekelőtt Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára köszöntötte az egybegyűlteket, majd néhány gondolat erejéig felelevenítette az 1919. február 4-i megalakulást követően közel egy évszázados utat bejárt és történelmi jelentőségű teljesítménye okán 2011-ben Magyar Örökség Díjat elnyert magyar katonai térképészet legfontosabb eredményeit. A magyar katonatérképészek a kezdetektől részt vettek a nagy európai felmérési munkálatokban, s ennek részeként az ország területét ábrázoló részletes térképek megalkotásában, munkájukkal jelentős mértékben hozzájárulva egy olyan műszaki kultúra, szellemi érték megteremtéséhez is, mely a honi térképészet alapjain túl a történelem viharaiban hazánktól távol szakadt szakemberek által számtalan ország nemzeti térképészetének alapjait is megteremtették. Hazánk részletes topográfiai térképe kiemelkedő jelentőségű műszaki alkotás. Elkészítése és folyamatos frissítése magas szintű szakmai felkészültséget, nagyfokú precizitást igényel. Napjaink katonatérképészei, elődeik szellemi örökségét ápolva, ma is végzik ezt a felelősségteljes munkát, ellátva a honvédelmet és a nemzetgazdaságot a kor színvonalának megfelelő, részletes és pontos térképekkel, szolgálva ezzel a hazát és, missziós feladatvállalásaik révén, a nemzetközi szervezetek törekvéseit a béke és biztonság megteremtéséért.

A rendezvényen tiszteletét tette Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy, aki nemcsak a Zrínyi Kiadó értékes tárgyjutalmaival járult hozzá a megmérettetés tétjéhez, de a vetélkedő zsűrijének elnöki tisztségét is felvállalta. A zsűriben helyet foglalt továbbá Dr. Nagy Péter alezredes, az MH Geoinformációs Szolgálatának főmérnöke, valamint Vízhányó József, az ESRI Magyarország Kft. képviselője. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar vezetését Dr. Szabó Tibor alezredes, a Katonai Vezetőképző Intézet Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője képviselte.

A több mint egy órás szellemi vetélkedés pergő, rövid kérdésekkel és gyors válaszokkal telt el. A játék részeként a versenyzőknek egy, a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus területén elrejtett és földrajzi koordinátákkal megadott pozíciót is meg kellett keresni, illetve az ott elrejtett tárgyat időre visszahozni. A rendezők megelégedésére a csapatoktól e feladatra kijelölt „kincskeresők” időben és feladatukat sikerrel végrehajtva értek vissza a verseny színhelyére, csatlakozva az elméleti kérdések áradatával megküzdő társaikhoz.

Bár a csapatok mindannyian becsülettel, nagy elszántsággal és szimpatikusan küzdöttek, a képzeletbeli dobogóra a pontszámok alapján legjobb három eredményt elérő léphetett csak fel. Az első helyezést a „Lövész-2” csapat tagjai szerezték meg (Csizmadia Bence htj., Szalai Péter htj., Tóth Flórián htj., Székely Árpád htj., Varga Roland htj.), akik a pazar tárgyjutalmakon túl egy térinformatikai alaptanfolyamra szóló meghívót is elnyertek az ESRI Magyarország Kft. felajánlásából. Második helyen a „Szent László katonái” nevű formáció végzett (Szűcs Bence htj., Kapcsándi Tamás htj., Sipos Hunor Zalán htj., Scheffer Márk htj., Vereb Péter htj.). A harmadik helyezést a híradó szakirányról érkező, magukat találóan „Kékhalál” csapatnévvel illető alakulat tagjai (Domokos Máté htj., Gömör Réka htj., Kókai Dániel htj., Szabó Attila htj., Szabó Gergő htj.) szerezték meg. Az utánuk mindössze két ponttal lemaradó „Tüzérek” nevű csapat tagjai (Czettner Gergő htj., Czipó Dávid htj., Kalóczkai Tibor htj., Kálmán Dániel htj., Vígh István htj.) a dékáni különdíjjal vigasztalódhattak.

Isaszegi tábornok az eredményhirdetésnél megjegyezte, hogy a vetélkedő játékossága nem szabad feledtesse a résztvevőkkel a szigorú valóságot, a térképészeti és földrajzi ismeretek létfontosságát, különösen olyan szituációkban, mikor ismeretlen terepen, a hazai körülményektől jelentősen eltérő viszonyok között kell végrehajtani feladatokat. Ennek igazolására személyes élményeiből hozott fel példákat az iraki hadszíntéren megtapasztalt esetek kapcsán, ahol számos alkalommal láthatta a magát felkészültnek tartó katonai vezetők kudarcát olyan esetekben, melyek egyértelműen az alapvető térképészeti, tereptani, vagy földrajzi ismeretek hiányára voltak visszavezethetők.

A rendezvényt Dr. Szabó Tibor alezredes úr zárta, gratulálva a legjobb eredményeket elérő csapatoknak, megerősítve a verseny ismeretanyagának fontosságát és megköszönve a tárgyjutalmakat, díjakat felajánlók együttműködését és a szervezők fáradozását. A vetélkedővel egyidejűleg a rendezvényre ellátogatók az MH Geoinformációs Szolgálat kiállítását is megtekinthették, ahol a katonai térképészet múltjáról és jelenéről, valamint legfontosabb eredményeiről kaptak gazdagon illusztrált beszámolót. Az évforduló témája egy másik színhelyen, az Egyetemi Központi Könyvtárban is jelen volt hasonló kiállítás formájában.

Fotó: Sipos Alexandra