SzűkítésKiválasztott Címke

Mentorok Kollégiuma

Minden Címke 201


Jelenleg 1 bejegyzés található Mentorok Kollégiuma cimkével

Mentor-oktatók a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon

  • fokep
  • dsc9221 2
  • dsc9229 2
  • dsc9233 2
 • Előző
 • Következő

Dr. Pohl Árpád ezredes, dékán meghívására a Mentorok Kollégiumának HHK szakmai csoportja látogatást tett a karon 2017. április 4-én. A találkozón a kar intézeteinek és központjainak vezetőin kívül a Mentorok Kollégiuma részéről részt vett Dr. Deák János ny. vezérezredes, Kun Szabó István vezérőrnagy, Dezső Sándor dandártábornok és Dr. Besenyő János ezredes. A megbeszélés a kari vezetők bemutatásával kezdődött, majd dékán úr átfogó képet adott a kar szervezetéről, feladatairól, képzési portfóliójáról, eredményeiről az oktatásban, a kutatásban és a pályázati tevékenységben. A mentor-oktatók érdeklődéssel követték az előadást, majd elismerésüket fejezték ki a kar tevékenységéről, további sikereket kívántak a HHK új vezetőinek.

A dékáni tájékoztató után a mentorok megosztották a tisztképzéssel kapcsolatos gondolataikat a rendezvényen résztvevő vezetőkkel. Dr. Deák János vezérezredes szavai szerint a kar nagy, szerteágazó, jó irányban haladó munkát végez, mely során kiemelt figyelmet kell fordítani a katonai vezetők műveleti képességeinek
kialakítására, napjaink problémáinak hadtudományi kutatásaira, szövetségeseink és potenciális ellenfeleink minél jobb megismerésére. Javasolta, hogy az egyetem hívjon meg a Mentorok Kollégiumába műveleti beosztásokban friss tapasztalatokat szerzett tiszteket.

Kun Szabó István vezérőrnagy szerint megnyugtató a katonai felsőoktatás fejlődési iránya, a honvédtisztjelöltek katonai képzése, ebben szívesen segít a továbbiakban is. Biztatta a kart az eredményeinek minél szélesebb körben történő bemutatására a Magyar Honvédségben.

Dezső Sándor dandártábornok fontosnak tartotta, hogy a katonák továbbra is képviseljék markánsan a „fegyvereseket”, kiemelte az együttműködés szerepét az oktatásban.
Besenyő János ezredes biztosította a megjelenteket, hogy minden segítséget megad a kar további eredményes munkájához.

A mentor-oktatók és a kari vezetők találkozója nyílt, őszinte légkörben zajlott le, a résztvevők egyetértettek a további együttműködés és a rendszeres kapcsolattartás fenntartásában, ami a jövőben magában foglalhatja a kari rendezvények és a gyakorlatok, foglalkozások látogatását is.
       

Megosztás a Facebook-on