SzűkítésKiválasztott Címke

könyvbemutató

Minden Címke 201


Jelenleg 3 bejegyzés található könyvbemutató cimkével

Ismét hozzáférhető az afrikai terrorszervezetekkel foglalkozó kötet

  • afrikai terrorszervezetek_konyvbemutato
  • afrikai terrorszervezetek_konyvbemutato
  • afrikai terrorszervezetek_konyvbemutato
  • afrikai terrorszervezetek_konyvbemutato
  • afrikai terrorszervezetek_konyvbemutato
  • afrikai terrorszervezetek_konyvbemutato
  • afrikai terrorszervezetek_konyvbemutato
 • Előző
 • Következő

Második kiadásával lépett a nagyközönség elé az a tanulmánykötet, amely az afrikai terroristák világát mutatja be, elsősorban biztonságpolitikai szempontból. Az eredetileg 2015 tavaszán napvilágot látott „Afrikai terrorista- és szakadárszervezetek” című kiadvány elsősorban a Magyar Honvédség afrikai szolgálatra induló tisztjei és diplomaták számára készült, de olyan pozitív visszhangra talált a külügyi szolgálatban és a különféle egyetemeken, hogy néhány hét alatt minden példánya elfogyott. Reagálván a piaci igényre, a kötetet összeállításáért felelős Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóműhely összefogott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, hogy lehetővé tegye a könyv ismételt publikációját.

„Az egyetem számára egyértelmű volt, hogy a kiadás mögé áll,” – fogalmazott dr. Padányi József dandártábornok, az NKE tudományos rektorhelyettese, „hiszen olyan témát dolgoz fel, amellyel hallgatóink és kollégáink könnyen testközelbe kerülhetnek.” A militáns vonal azonban nem teljesen egyértelmű: a 64 szervezetet bemutató kötet ugyanis 27 civil és katonai szakember együttes munkájának eredménye. „A könyv olyan kincs, amely nem csak katonák számára jelenthet értéket, hanem gazdasági szakembereknek, orvosoknak, vagy akár turistáknak is” – méltatta a második kiadást megért művet dr. Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnök-helyettese a bemutatón.

Dr. Besenyő János ezredes, a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely vezetője elmondta, az új kiadás nem teljesen egyezik meg az előzővel, hisz frissített átdolgozásról van szó. Az aktualizált kötet gazdagon illusztrált, s a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálatának köszönhetően térképmellékletekkel kiegészítve kerül majd a jövő héttől bolti forgalomba. Besenyő ezredes hozzátette, a Szegedi Tudományegyetem révén a tanulmányok francia fordítása már folyamatban van, míg az angol nyelvű változat az őszre várható.


Szöveg: Pétery Dorottya
Fotó: Szilágyi Dénes

 


Hagyományőrök figyelem: hiánypótló mű született

  • dsc 5562 2
  • dsc 5503 2
  • dsc 5517 2
  • dsc 5527 2
  • dsc 5547 2
  • dsc 5556 2
 • Előző
 • Következő

„A magyar katona – Öltözködés, felszerelés és fegyverzet 1788-1815” címmel jelent meg Udovecz György harmadik katonai témával foglalkozó összeállítása. A művet március 17-én mutatták be a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Tudós Kávézójában a téma szakértői és a szerző jelenlétében.

A könyvet elsőként dr. Orosz Zoltán altábornagy méltatta. A Honvéd Vezérkar főnökhelyettese üdvözölte a tényt, hogy az írásmű olyan témát dolgoz fel, amelyet korábban senki nem tett meg, hiszen egy olyan korszakot idéz meg, amely kiesett a közgondolkodásból. „A mű a Habsburg-korszakon belül egy olyan időszakról szól, amelyben nem létezett önálló magyar hadsereg. Azt azonban kevesen tudják, hogy még ezekben az években is léteztek magyar alakulatok.” A most nyomtatásba került anyag az ő ruházatukat, felszerelésüket mutatja be, egészen a legapróbb részletekbe menően. A kötet gazdagon illusztrált, nem ritka az olyan oldalpár, amelyen 4 képet is talál az olvasó.

Dr. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese a hagyományőrzés jelentőségéről beszélve elmondta, a könyv igazi hiánypótló a piacon. Alapos leírásaira támaszkodva minden jelenlegi és leendő hagyományőr bátran beállíthat a szabóhoz, vagy akár az ötvöshöz és benyújthatja rendelését abban a tudatban, hogy valóban korhű kellékekkel fog gazdagodni. Noha a könyv nem tudományos jellegű kiadvány, megkérdőjelezhetetlen a szerző szakértelme és kutatásainak átfogó mivolta.

A kötet alapanyagát javarészt bécsi levéltárak és múzeumok már-már elfeledett gyűjteményei szolgáltatták, miután az anyag Magyarországon gyakorlatilag elérhetetlen – mondta a szerző. Udovecz György hozzátette: a könyv háromévnyi kitartó kutatómunka eredménye, amit olyan kellemetlenségek is tarkítottak, mint hiányos rendeleti közlönyök. Bevett szokás volt ugyanis, hogy az alakulatok ruháját egy-egy mintapéldány alapján készítették el anélkül, hogy pontos leírás született volna róluk.


Szöveg: Pétery Dorottya

Cimkék: könyvbemutató, 2016

Középpontban a minőség

  • dsc 7347 2
  • dsc 7354 2
  • dsc 7357 2
  • dsc 7370 2
  • dsc 7380 2
  • dsc 7386 2
 • Előző
 • Következő

A minőségelmélet történetét, módszereit újfajta megközelítésben tárgyalja könyvében prof. dr. Turcsányi Károly, nyugállományú ezredes. Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar könyvtárában elérhető kiadványt az egyetemi campus Tudós Kávézójában mutatták be az érdeklődőknek.

„A jövő katonatisztjei számára elengedhetetlenül fontosak az ebben a könyvben megtalálható ismeretek – mondta bevezetőjében prof. dr. Kovács László ezredes. A HHK tudományos és nemzetközi dékánhelyettese szerint a jövő kutatása sokszor fontosabb, mint a jelenkor földhözragadt témáinak feldolgozása. Erről szól a minőségelmélet is, amely oktatott tantárgyként ma már a kar képzési kínálatában is megjelenik. Turcsányi Károlyt méltatva elmondta: a professzor több mint 50 éve kezdte a katonai pályáját. Számos felsőoktatási és tudományos társaságnak a tagja, a minőségelmélet egyik hazai tudományos meglapozója.

A könyvet Veress Gábor, a minőségügy szintén neves szakértője mutatta be az érdeklődőknek. Szerinte nincs még egy olyan minőségügyi témával foglalkozó könyv, amelyben annyi pszichológia van, mint Turcsányi professzor művében. A szakmai gondolatok megfogalmazása mellett az ember szerepét hangsúlyosan vizsgálja, de mélyebb gazdasági-társadalmi összefüggésekre is rávilágít a könyv. A kiadvány foglakozik a minőségügy alapfogalmaival, kialakulásával, fejlődésével, a minőségmenedzsment rendszerekkel és a felsőoktatás minőségbiztosításnak kérdéseivel.

Turcsányi Károly beszédében hangoztatta, hogy az emberrel egyidős a minőség fogalma, amelyet Arisztotelész is az emberrel kapcsolatos 10 legfontosabb kategória egyikének tekintett. A 1900-as éveket megelőző évszázadokról azonban kevés a szakirodalom, a könyv ezt a hiányosságot is pótolja.

A mű szerzője kiemelte, hogy a felsőoktatás minőségbiztosítása kapcsán szólni kell a különböző hazai és nemzetközi rangsorokról is, hiszen ezek az intézmények minősítésének egyfajta kísérletei. .”Tisztában kell lennünk azzal, hogy a felsőoktatás többi szereplője hogy áll hozzánk képest. Ez hozzásegít minket jövőbeni céljaink pontosabb meghatározásához” – hangsúlyozta Turcsányi Károly.

A rendezvényen elhangzott, hogy a magyarországi intézmények közül elsőként, két évvel ezelőtt készült el az NKE minőségstratégiája. Ebben az egyetem követendő értékrendjeit is megfogalmazták a szerzők. A stratégiában olyan hagyományos és modern értékek szerepelnek, mint például a pontosság, fegyelmezettség, a profizmus és a csapatmunka. De az NKE-n specifikumnak tekinthető a hazafias nevelés hangsúlyozása is. A célok között szerepel a nemzetköziesedés erősítése, a nemzetstratégia célok elérésében való hangsúlyosabb szerepvállalás és a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban való jelentős előrelépés.

Turcsányi Károly könyve ezen a linken érhető el:

http://ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10125/minosegelmelet_165x235_screen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cimkék: HHK, könyvbemutató, 2016