SzűkítésKiválasztott Címke

kari nap

Minden Címke 209


Jelenleg 2 bejegyzés található kari nap cimkével

A Hazáért mindhalálig!

  • fokep
  • dsc9326 2
  • dsc9343 2
  • dsc9462 2
  • dsc9473 2
  • dsc9475 2
  • dsc9483 2
  • dsc9538 2
  • dsc9553 2
  • dsc9696 2
  • dsc9709 2
  • dsc9715 2
 • Előző
 • Következő

„A Hazáért gondolkodunk, a Hazáért szolgálunk, a Hazáért tanulunk, a Hazáért élünk. A kar jelmondata magába foglalja mindazt, amiért az NKE létrejött és működik” – emlékezett meg Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar jelmondatáról az NKE és a kar megalakulásának 5. évfordulója alkalmából tartott ünnepi állománygyűlésen. A Zrínyi Miklós laktanyában rendezett eseményen ünnepélyesen kinevezésre került a HHK új dékánja, Prof. Dr. Pohl Árpád ezredes.

Prof. Dr. Padányi József dandártábornok, az NKE tudományos rektorhelyettese nosztalgikus élményekkel emlékezett vissza az honvédtisztképzés fejlődésére. A rektorhelyettes kifejtette, hogy a HHK integrációja zökkenőmentesen történt az új környezetbe, mivel már az NKE létrejötte előtt megtörtént a szervezeti és oktatási portfólió átalakítása, mindez úgy, hogy a kar megőrizte működőképességét és az oktatás minőségét. „Karunk az integráció egyik motorja, fontos forrása volt” – mondta Padányi József. Fejlesztések területén kiemelte, hogy nagyobb hangsúlyt kell fordítani a humánerőforrásra, hiszen a jogelőd intézmények megszűnésével több olyan minősített oktató is nyugdíjba vonult, akiknek a pótlását csak egy igen lassú folyamat keretében lehet megoldani. A rektorhelyettes rávilágított, hogy több olyan terület van, amelyben a kar lehetőségei bővültek. Ilyen például a forrásokhoz való hozzáférés: az egyetem keretében jelenleg is számos külföldi tudományos kutatásban és pályázatban vesz részt a HHK. Padányi József összegzésében értékelte a kar jelenlegi helyzetét, amely stabilnak mondható és lehetőséget ad az építkezésre. Két területet emelt ki, amely nagy kihívást jelent majd a közeljövőben a kar számára: az egyik a történelmi hagyományokkal rendelkező magyar honvédtisztképzés visszahelyezése a Ludovika Akadémiára, a másik az oktatásfejlesztés szempontjából a kar légjármű vezető, műszaki és gazdasági képzéseinek korszerűsítése. Gondolatait Zrínyi szavaival zárta: „Kapitány, azért adták kezedbe a hadat, hogy gondot viselj rá!”

„Nem véletlen, hogy a kar címerében is írt jelmondata A Hazáért mindhalálig egyezik az egykori Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia jelmondatával!” - mondta Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora megjegyezte, hogy ezt a jelmondatot a megújított hagyomány szerint a honvédtisztjelöltek tiszti eskütételük során is megfogadják. Patyi András kifejtette, nincs még egy olyan állami szervezet, amely olyan komplex módon kell, hogy szolgálja az alkotmányos és demokratikus államot, mint a hadsereg, így az ehhez kapcsolódó tudás– és ismeretanyagot szükséges, hogy kutassa, tanítsa, hagyományait ápolja, őrizze és gyarapítsa a HHK. A rektor kiemelte, hogy az 5 éves egyetemnek egyik alapköve a HHK, ahogy az államnak is alapköve a jól szervezett haderő, így reméli, hogy a haderő fejlesztése tovább folytatódik, amely irányát a kar is követni fogja. Patyi András biztosította a megjelenteket, hogy az NKE megad minden lehetséges forrást a kar fejlődéséhez és működéséhez, azonban ehhez elengedhetetlen a Magyar Honvédség szervezete, hiszen az NKE nem tudja ellátni a honvédtiszképzés feladatát egyedül. Végezetül a rektor köszönetet mondott a kar vezetőinek és „nem vezetőinek”, honvédtisztjeinek és tisztjelöltjeinek, volt és jelenlegi oktatóinak és hallgatóinak, hogy teljes konszenzusban részt vesznek a kar és az egyetem életében, döntéshozásában, fejlesztésében. „Sokáig éljen a Hadtudományi és honvédtisztképző Kar. A Hazáért mindhalálig!” – fejezte be a jelmondattal beszédjét Patyi András.

A rendezvényen sor került az új dékán hivatalos kinevezésére. Az NKE rektora felkérte, a Honvéd Vezérkar főnöke vezényelte Dr. Pohl Árpád ezredest az NKE HKK dékáni feladatainak 3 éves ellátására. Az ünnepélyes kinevezés után Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a kar korábbi dékánja átadta a kar zászlóját az új vezetőnek. Pohl Árpád beszédében megköszönte a bizalmat a minisztériumnak, a Honvéd Vezérkarnak, valamint az egyetem vezetésének. Ígéretet tett, hogy bár a dékáni feladatok megfeszített munkát követelnek, ő helyt fog állni. Hangsúlyozta:„A honvédtisztképzés értékrendje évszázadok alatt alakult ki. Ezek azok az értékek, amelyek bennünk összetartanak, és amiket a hallgatók felé közvetítünk. Ha ezt nem tévesztjük szem elől, akkor az eredmény nem marad el.”

Dr. Földvári Gábor István, a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára pohárköszöntőjében Huntingtont idézte, aki szerint a hivatás három összetevőből áll: szaktudás, felelősségtudat és testületi szellem. „Kívánom mindannyijuknak, hogy ez a kar az egyetem részeként mindháromnak eleget tudjon tenni!” – mondta a helyettes államtitkár.

Az ünnepség keretében kinevezték a kar új vezetését, valamint díjak és elismerések kerültek átadásra. A hagyományokat követve az egyetem vezetősége és a meghívott hazai és nemzetközi díszvendégek megkoszorúzták Zrínyi Miklós szobrát. A program során a résztvevők megtekinthették a kar 5 éves fennállásáról készült fotókiállítást, emellett a Magyar Honvédség Légierő Zenekar biztosította az ünnepi hangulatot Toldi Miklós százados vezényletével.

Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: HHK, kari nap, 2017

Kari nap a HHK-n

  • dsc 8874 2
  • dsc 8898 2
  • dsc 8950 2
  • dsc 8967 2
  • dsc 8972 2
  • dsc 9028 2
  • dsc 9031 2
  • dsc 9038 2
  • dsc 9046 2
  • dsc 9051 2
  • dsc 9072 2
  • dsc 9081 2
  • dsc 9101 2
  • dsc 9127 2
 • Előző
 • Következő

Koszorúzással és ünnepi műsorral emlékeztek Zrínyi Mikós költőre és hadvezérre az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának állománygyűlésén. A rendezvényen elismerések átadására is sor került.


A Zrínyi Miklós szobor megkoszorúzásával vette kezdetét az immáron hagyományosnak mondott kari nap, amelyen a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus névadója emléke előtt fejezték ki tiszteletüket a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, az NKE és több település képviselői.

„Zrínyi Miklós próbálta az általa birtokolt területeket és az ott élők biztonságát fenntartani, feltartóztatni a törököt és igazgatni is ezt a területet. Ez három olyan jelentős feladat, amelyet ma külön hívatás rendek látnak el” – mondta köszöntőjében Dr. Boldizsár Gábor ezredes. A HHK dékánja szerint Zrínyi egy géniusz volt, aki csapataival 1664 februárjában az eszéki híd felrobbantásával fényes hadisikert aratott.

A 352 évvel ezelőtti eseményekre emlékezett beszédében Kaló József is. Az egyetemi adjunktus elmondta, hogy a Dráva felett húzódó átkelő megsemmisítésével Zrínyi az 1663-64. évi Habsburg-török háború egyik legfényesebb hadi sikerét aratta, amivel lehetőséget teremtett az elszigetelődő Kanizsa várának megvívására. Kaló József szólt arról is, hogy a sikeres téli hadjáratot követően egész Európában hősként ünnepelték Zrínyit. Alig akadt uralkodó, aki ne küldött volna gratuláló üzenetet a „magyar Marsnak”, míg a francia király pairi címmel, Spanyolország pedig aranygyapjas renddel tüntette ki a hadvezért. A keresztény Európa közvéleménye nem csak azért magasztalta Zrínyit, mert sikeresen elpusztította az eszéki hidat, hanem azért is, mert télvíz idején indított hadjárata a korban igazi katonai bravúrnak számított. Kaló József szerint Zrínyi síkra szállt az állandó hadsereg megteremtése érdekében, hadtudományi munkáit később fel is használták ennek érdekében.

Az ünnepi állománygyűlésen elismerések átadására is sor került. A kar dékánja a Kar Kiváló Oktatója címet Dr. Bottyán Zsolt századosnak, megbízott tanszékvezetőnek, míg a Zrínyi Miklós Emlékgyűrűt Dr. Turmezei Péternek, mérnök tanárnak adományozta. A Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete által felajánlott „a költő és hadvezér Zrínyi Miklós-díjat” idén Juhász László alezredes, a HHK Dékáni Hivatal kiemelt főtisztje vehette át.

A rendezvényen közreműködött a Magyar Örökség- díjas Honvéd Férfikar. 


Szöveg: Szöőr Ádám

Cimkék: kari nap, 2016