Szűkítés


Kategóriák


Kiválasztott Címke

kari-esemenyek

Minden Címke 209


Jelenleg 4 bejegyzés található kari-esemenyek cimkével

Felhívás a 2013. évi őszi kari TDK-ra

Cimkék: kari-esemenyek, 2013

Készíts Te is TDK pályaművet!

Cimkék: kari-esemenyek

Kihelyezett TDK workshop Visegrádon

2012. február 17-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának Tudományos Diákköri Tanácsa szervezésében, tehetséggondozó workshop keretében kirándulásra került sor.

Cimkék: kari-esemenyek

Már készülünk a tavaszi TDK-ra!

    • fejlec

2012. február 7-én és 9-én workshopot rendeztünk hallgatóinknak a tudományos diákköri munka népszerűsítésére. Elmondhatjuk, hogy szép számmal vettek részt a honvéd tisztjelöltek a rendezvényen, és azt tapasztaltuk, volt érdeklődés a TDK-val kapcsolatban.

Az idén is összegyűjtötték a tanszékek azokat a témákat, amelyeket javasolnak pályaművek elkészítésére. Igyekeztünk módszertani segítséget is adni a hallgatóságnak a dolgozat elkészítésével kapcsolatban.Beszéltünk arról, miért tartjuk mi, tanárok kiemelt területnek a TDK-zást.Elsősorban azért, mert hallgatóinknak is fontos, hogy a képzés során átélhessék az értelmiségi létet, aminek egyik vonulata a TDK munkák készítése. A Bsc képzés negatívuma, hogy az elméleti órákon kevés idő marad arra, hogy kialakuljon a hallgató-tanár között mentor - mentorált viszony, melynek során lehetőség lenne annak a plusz tudásnak az átadására, a tehetséggondozásra, amit sok hallgató és tanár egyaránt igényelne. A felsőoktatásban a tehetséggondozásnak három formája létezik: a tudományos diákkörök világa, a szakkollégiumok és a doktori képzés. De addig is, amíg a hallgatóink a mi szárnyaink alatt próbálkoznak, sokat kell tennünk nekünk, tanároknak.a tehetséggondozás területén, hogy bátorítsuk őket tudományos munkák elkészítésére, támogassuk őket bizonytalan lépéseikben. Persze felmerül a kérdés a sokat emlegetett tehetséggondozás során, kiket is tartunk mi tanárok tehetségesnek? Elsősorban azokat a diákokat, akik a szünetben vagy délután felkeresnek minket, érdeklődnek, többet szeretnének tudni az adott tudományterületről, beszélgeti, kutatni szeretnének velünk. A közös munka, a közös elmélkedés során alakul ki hallgató és tanár viszonylatában egy olyan szakmai-tudományos kapcsolat, amely mindkét fél számára sokat ad, hiszen nekünk tanárunknak az a legnagyobb fizetségünk, ha támogathatunk, segíthetünk, felfedezhetünk tehetséges, szorgalmas hallgatókat, és izgulhatunk értük, hogy eredményesen szerepeljenek a tudományos diákköri konferenciákon. A TDK-n minden elinduló, pályázatot benyújtó hallgató nyertese, hiszen a helyezéseken kívül sok mindent nyerhet. Egyrészt megtanulja a szakmai alázatot, a tudományos írásokkal szembeni módszertani követelményeket, a kitartást, az érvelést, a másokra való odafigyelést, de mindenképpen valamiféle pozitív élménnyel lesz gazdagabb, hiszen összemérheti saját tudását másokkal, s megérintheti az alkotás szelleme.

Második előadóként Dr. Harai Dénes, az OTDT Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság részéről köszöntötte az érdeklődőket, majd előadásában beszélt arról, hogy a „XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) értékelésére 2011. november 23-án az MTA dísztermében került sor. A TDK széles bázisú tehetséggondozó fórum. Érdemes idéznünk ennek alátámasztására az OTDT titkára, Cziráki Szabina előadásában elhangzott számokat: "Az OTDK-t megelőző négy félévben rendezték meg azokat az intézményi és kari TDK-konferenciákat, amelyeken a hallgatók jogosultságot szerezhettek a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételre. Az 1713 konferencián 11 651 pályamunkát mutatott be 13 520 hallgató, akiknek munkáját 14154 témavezető segítette. Az OTDK-ra javasolt pályamunkák száma 6650, amelyek közül 4471-et neveztek be. A 16 tudományterületi szekció 410 tagozatában végül 4169 pályamű ismertetésére került sor. A kiosztott helyezések száma 1327, az OTDT szabályainak megfelelően kevesebb, mint a bemutatott pályamunkák 1/3-a. A szekciókban folyó szakmai munka az Országos Tudományos Diákköri Tanács szakmai bizottságainak iránymutatásával zajlott. A konferencián pályamunkát bemutatók 46%-a vett részt alapképzésben az intézményi TDK-konferencia idején, a helyezést elérőknek pedig több mint 41%-a." A XXX. Jubileumi OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójára, az országos konferenciasorozat részeként, 2011. április 18-20. között került sor a Rendőrtiszti Főiskolán. A Szekció eredményes, valóban a tehetség és a siker fóruma volt, - a 40. évfordulóját ünneplő Rendőrtiszti Főiskolán. Ha a Szekció eredményeit a számok tükrében nézzük, a következőket mondhatjuk el: 14 intézmény (főiskola, egyetemi kar, köztük egy erdélyi egyetem) versenyzői vettek részt a konferencián; összesen 125 pályamunka bemutatására került sor, melyek közt kétszerzős dolgozatok is akadtak (ez a szám messze meghaladja a Szekcióban a korábbi években induló pályázók számát); a pályamunkák bemutatását 19 tagozatban végeztük; az eredményhirdetés során nem kevesebb, mint 50 (19 első, 21 második és 10 harmadik) helyezést, valamint 54 különdíjat oszthattunk ki. Sikeresen szerepeltek hallgatóink és tanáraink a XXX. OTDK- n is. Két hallgatónk ért el Pro Scientia Aranyérmet valamint három oktatónk Mestertanár Aranyérmet.

    • tdk000

Egyre többet hallunk és beszélünk a képességalapú haderőről. A TDK is képességeket fejleszt. Mozgósítani mindig azt kell, amivel rendelkezünk és a hallgatóink, tisztjelöltjeink megismerési szenvedélye, alkotóképessége ilyen tényező. A TDK szempontjából mindkét tudásfajtára – az alkalmazottra és az elméletire is - egyaránt szükség van. Szeretnénk hozzájárulni, hogy a tisztjelöltjeink iránytűk legyenek a maguk tudományában és szakterületén, ha kikerülnek a csapatokhoz.

Biztos vagyok abban, hogy tehetséges tisztjelöltjeink, hallgatóink - együttműködve tanárainkkal - a XXXI. OTDK- n, 2013-ban is sikeresen szerepelnek majd. A XXXI. OTDK. Had- és Rendészettudományi Szekcióját a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karunk rendezi. (Prof. Harai Dénes)

Dr .Kaló József tanár úr arról beszélt, hogy a MH Ludovika Zászlóalj felvállaltan az egykori Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia szellemiségét és hagyományait kívánja folytatni, azokat a modern követelményeknek megfeleltetett módon átültetni és alkalmazni. A tehetséggondozás, a széles tudásbázisú és látókörű honvédtisztek képzése és útjára bocsájtása is az egykori Ludovika Akadémia legnagyszerűbb hagyományai közé tartozik. Közismert, hogy az egykori ludovikás hallgatók számos önképzőkört alakítottak, melyekben szinte valamennyi tudományterület közül választva fejleszthették tudásukat, oktatóik és egymás támogatásával. Szintén közismert, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiában és a két világháború közötti Magyarországon a honvédtisztek milyen társadalmi megbecsültségnek örvendtek, mely jelenségtől nem volt elválasztható a honvédtisztek általános műveltsége, társasági megjelenése és „úriember mivolta”, melyet képzésük során szigorú követelményként állítottak eléjük. Szintén meg kell emlékeznünk a magyar tudománytörténet azon alakjairól, akik katonaként is szolgálták hazájukat, s a történelem kihívásainak megfelelve hol kardot, hol tollat tartottak kezükben.

    • tdk111

Elődjeikhez hasonlóan a ma honvédtisztjelöltjeinek is küldetésük van, hiszen a holnap társadalmában ők lesznek azok, akik – a szűk értelemben vett hivatásuk szakmaiságán túlmenően – a civil életben is, a különböző társadalmi eseményeken képviselni fogják hivatásukat, akik a társadalom civil tagjainak elnyerhetik bizalmát és megbecsülését. E kívánalomtól el nem választható, hogy szakmájuk minél mélyebb ismerete mellett széles általános műveltségre tegyenek szert, s hogy tovább gyarapítsák azon tudós katonáink számát, akik a hadtudományban, a katonai műszaki tudományokban, vagy más tudományterületeken értek el elévülhetetlen érdemeket, lettek a tudományos közélet megbecsült tagjai, beírva nevüket a magyar tudománytörténetbe.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának Tudományos Diákköri Tanácsának tagjaiként azon katonapedagógusok és civil oktatók hagyományait kívánjuk folytatni, akik elősegítették a magyar nemzeti tisztképzés során a jövő nemzedékeinek egészséges szellemi, lelki és fizikai fejlődését, tudományos elkötelezettségét és a haza iránti szolgálatát!

Az előadások után a rendezvényre ellátogató tanárok is hozzászóltak, buzdították hallgatóinkat TDK pályaművek elkészítésére, majd ezután került sor a kötetlen beszélgetésre, ahol a hallgatók bátran érdeklődtek, kérdeztek tanáraiktól. Reményeink szerint, tavasszal egyre több hallgatónk nyújt majd be TDK dolgozatot, és sok hallgató nyer jogosultságot a XXXI. OTDK-ra. is.

Mindenkinek eredményes pályamű elkészítést kívánok!

Dr. habil. Szelei Ildikó őrnagy

Kari TDK felelős

    • lablec
Cimkék: kari-esemenyek