SzűkítésKiválasztott Címke

kinevezés

Minden Címke 209


Jelenleg 3 bejegyzés található kinevezés cimkével

Ötéves fennállását ünnepelte az NKE

  • fokep
  • dsc7276 2
  • dsc7294 2
  • dsc7313 2
  • dsc7359 2
  • dsc7372 2
  • dsc7402 2
  • dsc7434 2 2
  • dsc7442 2
  • dsc7490 2
  • dsc7512 2
  • dsc7523 2
 • Előző
 • Következő

„Ludovikásnak lenni valaha komoly rangot jelentett Magyarországon: szaktudást, emberséget és hazafiasságot. Az akadémiára járók nemcsak egy iskola polgárai voltak, hanem különbek sokaknál” – mondta Dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ötéves fennállásából szervezett ünnepségén. Reményét fejezte ki arra, hogy az NKE elmúlt öt éve azt a célt szolgálta, hogy méltó legyen a Ludovika Akadémia örökségére. A rendezvény alkalmával Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora rektorhelyettesi és dékáni kinevezéseket adott át, valamint felavatták gróf Buttler János szobrát a Ludovika aulájában.

Patyi András megnyitó beszédében tiszteletét fejezte ki minden parancsnok, közigazgatási vezető, a haza szolgálatáért tanuló hallgató, egyetemi oktató, kutató és dolgozó számára. „Engem 2011-ben az új egyetem élére választottak. Így már megélhettem, hogy látom a gyökeret eresztett facsemetét, melyen majd a munka gyümölcse beérik” – mondta az egyetem fejlődéséről Patyi András. Mint mondta, az elmúlt öt évben évtizedek hagyományai sűrűsödtek össze. A rektor kiemelte, hogy az egyetem már tovább jutott, mint a jogelőd intézmények intézményi integrációja és költségvetési egyesítése. „A hadtudomány, a rendészettudomány, a megújított közigazgatás-tudomány, valamint az államiság legmagasabb szintű, átfogó jellegű vizsgálatára hivatott modern államtudomány művelésével nem csak kutatói kedvtelésünkként hódolunk, hanem szolgálatot teljesítünk” – világított rá Patyi András, aki felhívta a figyelmet, hogy az NKE nem elvenni szeretne a tudományból, hanem ahogy jelenleg is közel 20 egyetemmel és 30 más állami szervvel együttműködik, szeretné a tudományos közösséget gyarapítani. Az NKE rektora szerint ehhez egy „értő, együttműködő, de kritikus” közösségre van szükség. Emellett Patyi András kijelentette, hogy mint minden tudásközpont, az NKE célja a kormányzás tudományos támogatása, továbbá az is, hogy részt vegyenek az államot érintő védelmi feladatok ellátásában.

Lázár János ismertette a kormányzati törekvéseket, amelynek a célja, hogy ismét méltó képzőhellyé tegyék a Ludovikát, hogy minőséget képviseljen a diplomaszerzés a nagy múltú és remélhetőleg még ígéretesebb jövőjű intézményben. „A köz szolgálatában álló szakemberek új nemzedékére van szükség az állam minden szintjén, így a hivatalokban, a vízügyi területen, a rendőrségnél, a honvédségnél és a határvédelemben is” - szögezte le a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Kitért arra is, hogy a kormányzattal olyan Magyarországot szeretnének, ahol többé sem a párthűség, sem a hatalomvágy, sem a küldetéstudat nem lehet önmagában elég ahhoz, hogy valakiből vezető váljon. A pozícióhoz a szaktudást is meg fogják követelni - nyomatékosította, amelynek egyik lépcsőfoka a közszolgálati vezetők államtudományi képzése lesz. A miniszter kitért Magyarország versenyképességének javítására is, ahol szerinte elengedhetetlen a bürokrácia csökkentése, megjegyezve – „a kevesebb szabály és bürokrata nem hátrány, hanem előny.” Az államreformokkal kapcsolatban kiemelte, hogy kettős céllal rendelkezik: a „hardver” – mint az egyetemi épület rekonstrukciója - és a „szoftver” – mint az NKE képzési struktúrájának a frissítése - egyidejű megújításával akarják elérni.

Az ünnepségen sor került rektorhelyettesi és dékáni kinevezések átadására is. Az NKE Szenátusának véleményező döntése, valamint a Fenntartói Testület egyetértő határozata alapján nemzetközi rektorhelyettesnek nevezte ki Patyi András Dr. Nagy Judit egyetemi docens, rendőr ezredest. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar élére Prof. Dr. Kis Norbert egyetemi tanár került, aki átvette a dékáni láncot a rektortól. Víztudományi Kar dékánjának Dr. Bíró Tibor egyetemi docenst nevezte ki a rektor, aki a dékáni lánc mellett átvehette a VTK  kari címerét hordozó zászlót is.

Az ünnepség részeként Patyi András Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterrel a Ludovika aulájában avatta fel Gróf Buttler János szobrát, ezzel is tisztelegve a Ludovika Akadémia legnagyobb adományozója előtt. „Buttler János hatalmas vagyonából közel 126 ezer forintot adományozott az ügy érdekében” – ismertette Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok.  „Ez hatalmas pénz volt abban az időben, hiszen a névadó is 50 ezer forintot adományozott” – fejtette ki az intézmény tudományos rektorhelyettese, akinek a háttérkutatásaiból kiderült: 126 ezer forintból  közel háromezer jobbfajta puskát és több mint nyolcszáz lovat lehetett vásárolni akkoriban. „Óriási összeg tehát. Ez volt az a pont Buttler János életében, amikor megítélésem szerint beírta magát a történelembe és a Ludovika Akadémia történetébe” – fejezte ki tiszteletét Padányi József.

A témáról bővebben  az áprilisi Bonum Publicumban olvashatnak.


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Videó: Jakab Rudolf Richárd

Megosztás a Facebook-on


Vezetői kinevezéseket adott át a rektor

  • fokep
  • dsc9271 2
  • dsc9278 2
  • dsc9283 2
  • dsc9290 2
 • Előző
 • Következő

A mai rektori tanácsülésen átvették megbízólevelüket Prof. Dr. Patyi András rektortól azok az egyetemi vezetők, akiknek idén járt le korábbi megbízásuk. Prof. Dr. Padányi József tudományos rektorhelyettes, Dr. habil Kovács Gábor oktatási rektorhelyettes és Dr. Horváth József főtitkár újabb három évig láthatják el feladatukat az NKE vezetésében. Átvehette megbízólevelét Dr. Pohl Árpád ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar új dékánja is. 

Az NKE Szenátusa után az intézmény Fenntartói Testülete is támogatta az NKE magasabb vezetői pályázatait, így a rektori kinevezést követően, 2017. január elsejétől mindannyian három éven keresztül tölthetik be pozíciójukat.

Padányi József dandártábornok 2012-ben stratégiai és intézményfejlesztési rektor-helyettesként támogatta az NKE integrációját, majd 2015 januárjától tudományos rektorhelyettesként tevékenykedik. Korábban vezetőként dolgozott a jogelőd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, annak megbízott rektora is volt. Műszaki főtisztként aktív részese volt több missziónak is, így 1999-ben az SFOR műszaki főnökeként dolgozott Boszniában. 2007-től a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 2012-től egyetemi tanár. Tudományos szakterülete a hadtudomány, azon belül is a béketámogató műveletek. Jelenleg is elnöke az MTA hadtudományi bizottságénak. 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést.

Kovács Gábor rendőr dandártábornok 2012 februárja óta látja el az oktatási rektorhelyettesi feladatokat. Emellett jelenleg is vezetője a Rendészettudományi Kar vezetéselméleti tanszékének. Habilitációját 2008-ban szerezte a jogelőd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, egyik alapítója a Magyar Rendészettudományi Társaságnak, amelynek az elnökségében jelenleg is dolgozik. Jelentős nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik, a többi között Törökországban és Németországban is vett rész tanulmányutakon.

Horváth József már a Gazdálkodási Előkészítő Bizottság elnökeként vett részt az NKE létesítésében, majd az alapítástól fogva a Rektori Hivatalt vezeti. A jogász végzettségű szakember korábban a Magyar Államkincstárnál dolgozott igazgatóként és költségvetési-főfelügyelőként, de tagja volt az első szabadon választott Országgyűlésnek is. Dolgozott a helyi közigazgatásban is, éveken keresztül volt Tatabánya alpolgármestere. Jogászi diplomája mellett rendelkezik közigazgatási szakvizsgával is, valamint Európai jogi szakvizsgát is szerzett.

Patyi András mindhárom vezetőnek megköszönte az elmúlt 5 évben végzett munkáját, s egyúttal további sikeres együttműködést kívánt az elkövetkezendő időszakra.

A HHK új dékáni kinevezésére is sor került:  a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar élén Boldizsár Gábort Pohl Árpád váltja. Az ezredes 1983-ban szerzett hadtáptiszt és pénzügyi üzemgazdász végzettséget a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán. Doktori címet 1994-ben kapott a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, majd 2008-ban PhD- fokozatot szerzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (ZMNE), a hadtudományok tudományágban. 2009-től egyetemi docens, majd intézetigazgató és megbízott dékán is a ZMNE-n. 2012 szeptemberétől az NKE HHK Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék tanszékvezetője és a Katonai Logisztikai Intézet igazgatója. 26 éve tanítja a katonai logisztika tantárgyakat, több hazai és nemzetközi képzési program kidolgozásában is részt vett.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes


Megosztás a Facebook-on


Új vezető a Katonai Műszaki Doktori Iskola élén

  • kende gyorgy

Prof. Dr. Kende György nyugállományú mérnök ezredes vezeti idén februártól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai műszaki doktori iskoláját. A haditechnikai eszközök kutatás-fejlesztésével is foglalkozó szakember szerint a PhD fokozat megszerzése akkor ér valamit, ha mögötte valós tudás is van.

A Katonai Műszaki Doktori Iskola (KMDI) 2002 óta működik, korábban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, míg 2012 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A KMDI-ben folyó munka hét kutatási területet ölel fel: ide tartozik például katonai műszaki infrastruktúra, a haditechnika és robotika, a katonai környezetbiztonság, a védelmi elektronika, informatika és kommunikáció, a katonai logisztika és védelemgazdaság, a biztonságtechnika és a katasztrófavédelem. Ezek a kutatási tématerületek közvetlenül épülnek rá a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) mesterképzéseire.  „A tudomány nem más, mint a rendszerbe foglalt józan ész”- mondja Kende professzor, aki szerint, ha valaki az adottságait használva, a megfelelő módszerekkel tudja vizsgálni az új problémákat, az sikeres lehet a tudományos munkában is. A jelenlegi témajegyzékben olyan „slágertémák” is szerepelnek, mint például a robbantásos merényletek elleni védekezés, a kritikus információs infrastruktúrák, az információs műveletek, a pilóta nélküli repülőgép, a harci robotok, a környezetbiztonság vagy éppen a kiberhadviselés. A doktoranduszok ezekből a kutatási témákból is választhatnak majd.

„A magyar tudományos élet nagyon sokrétű, aminek egy értékes szeletét jelenti a mi munkánk”- véli Kende György. A professzor szerint ugyanis a doktori iskolában elért kutatási eredményeket a legtágabb értelemben vett védelmi szféra hasznosíthatja. Ráadásul az ezen a területen dolgozó, PhD fokozatot szerzett szakemberek valószínűleg hatékonyabb munkát tudnak majd végezni, mint kisebb képesítéssel rendelkező társaik.  „Ez egy nyilvánvaló érték”- hangsúlyozza a professzor.

A napokban jelent meg az NKE honlapján a doktori képzéssel kapcsolatos pályázati felhívás, amely tartalmazza mindazokat az információkat és dokumentumokat, amelyek a felvételihez szükségesek. A Katonai Műszaki Doktori Iskolába egyenruhásokat és civileket is várnak. „Utóbbiak is egyre nagyobb arányban vesznek részt a doktori képzésben”- teszi hozzá Kende György.

A professzor két kutatási projektben is dolgozik témavezetőként. Az egyik a haditechnikai kutatás-fejlesztés hazai és külföldi elméletét, gyakorlatát vizsgálja, míg a másik egy igazi különlegesség: a sakkjáték törvényszerűségeinek és informatikai hátterének lehetőségeit kutatja a harcvezetés, a haditechnikai eszközök hatékony alkalmazása, a döntéshozatal, és a katonai felsőoktatás területén.

A Katonai Műszaki Doktor Iskoláról bővebben itt olvashat:

http://hhk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/doktori-iskolak/katonai-muszaki-doktori-iskola

A doktori képzéssel kapcsolatos pályázati felhívás itt érhető el:

http://uni-nke.hu/kutatas/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/2016-2017


Szöveg: Szöőr Ádám