Szűkítés


Kiválasztott Címke

kmdi_konferencia

Minden Címke 209


Jelenleg 4 bejegyzés található kmdi_konferencia cimkével

A katonai műszaki kutatások aktuális kérdései konferencia

Az NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola, „A katonai műszaki kutatások aktuális kérdései" címmel tudományos konferenciát hirdet.
 
Időpont: 2017. május 11. 09.00-13.30 óra
Helyszín: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus

(1101 Budapest, Hungária körút 9-11. IMO konferencia terem)
 

A konferencia célja, hogy fórumként szolgáljon a katonai műszaki kutatások aktualitásainak bemutatására. Cél továbbá, hogy az 1. évfolyamos doktoranduszok, mint a jövő tudományos munkát végző szakemberei, lehetőséget kapjanak arra, hogy bemutassák a kutatási tervüket és egy részkutatásukat a szakmai és a tudományos közönség előtt, és gyakorlatot szerezzenek a tudományos előadások tartásában, valamint további javaslatokat kapjanak a jövőbeni kutatásukhoz.

További információk a csatolt mellékletekben.


A tudomány „színpadára” lépve

  • KMDI konf 11
  • KMDI konf 2
  • KMDI konf 1
  • KMDI konf 3
  • KMDI konf 4
  • KMDI konf 5
  • KMDI konf 6
  • KMDI konf 7
  • KMDI konf 8
  • KMDI konf 9
  • KMDI konf 10
  • KMDI konf 12
  • KMDI konf 13
 • Előző
 • Következő

A Katonai Műszaki Doktori Iskola a „Doktoranduszok a tudomány szolgálatában” konferenciasorozat keretében második alkalommal szervezte meg „A  katonai műszaki kutatások aktuális kérdései” c. konferenciát, melynek elsődleges célja az volt, hogy fórumként szolgáljon a katonai műszaki kutatások legfrissebb eredményei bemutatására a doktoranduszok, doktorjelöltek és témavezetőik számára egyaránt. Cél volt továbbá, hogy a harmadéves doktoranduszok, mint a jövő tudományos munkát végző szakemberei, lehetőséget kapjanak arra, hogy bemutassák a kutatási tervüket és egy részkutatásukat a szakmai és a tudományos közönség előtt. Ismertessék a célkitűzéseiket, alkalmazott módszereiket, várható eredményeiket, és gyakorlatot szerezzenek a tudományos előadások tartásában, valamint további javaslatokat kapjanak a jövőbeni kutatásukhoz is.

A rendezvényt Prof. Dr. Haig Zsolt mk. ezredes, a KMDI helyettes vezetője nyitotta meg. Haig ezredes úr köszöntőjében kiemelte a konferencia jelentőségét, amely jó gyakorlatot jelenthet a védés előtt álló doktoranduszok számára, gazdagíthatja az érveléskultúrájukat, egymás kutatásainak megismerése pedig jó alapot teremthet a további közös kutatásokra is.  Dr. Hornyacsek Júlia, a KMDI tudományos titkára a Beck Mihály gondolataival kívánt jó munkát a résztvevőknek:

„Csak a körültekintő, sokoldalúan ellenőrzött és ellenőrzött vizsgálatoktól remélhető, hogy előrelépést jelentenek ismereteinkben, és […] beépülhetnek a tudomány egészébe.”

A konferencián jelentő számú résztvevő, 23 fő harmadéves doktorandusz mutatta be kutatása eddig elért eredményeit, és terveit a jövőre nézve. Az előadások öt helyszínen, öt szekcióban, párhuzamosan zajlottak. A doktori iskola megjelent témavezetői, a téma elismert szakemberei bevezetőjükben kiemelték a különböző területek kutatásának eddigi főbb állomásait, majd a hallgatók előadásai következtek.

 A doktoranduszok által bemutatott témák a Katonai műszaki tudományok széles palettáját ölelték fel. A beszámolók a katonai műveletek műszaki támogatása, a repülésbiztonság és katonai logisztika, a katasztrófavédelem és a veszélyes árúk szállítása műszaki kérdései, a környezetbiztonság és katonai műveletek összefüggései, valamint a katonai műszaki infrastruktúra létesítményeinek biztonsága és korszerűsítési lehetőségei témákat ölelték fel.

A szekciókat prof. em. dr. Halász László, dr. habil. Kátai-Urbán Lajos, prof. dr. Lukács László egyetemi tanár, dr. Muhoray Árpád. ny. vezérőrnagy,  dr. Tóth Rudolf ny. dandártábornok urak vezették, akik tartalmilag és formailag is értékelték az előadásokat, jobbító szándékú kritikával segítették az előadókat a hibák, hiányosságok felismerésében.

A konferencián részt vettek a doktori iskola oktatói, témavezetői, kutatási-terület vezetői, akik hozzászólásukkal, véleményükkel értékes segítséget nyújtottak a hallgatóknak a kutatásokhoz, az eredményes értekezés elkészítéséhez.

Prof. dr. Lukács László a rendezvény zárásakor rövid értékelésre kérte a szekcióvezetőket, majd erőt, kitartást kívánt a résztvevőknek a jövőbeli sikeres kutatásokhoz és  védéshez, majd  bezárta a tudományos rendezvényt.

Készítette: Bognár Eszter, fotó: Petkovics Tamás


A katonai műszaki kutatások aktuális kérdései konferenciafelhívás

Az NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola, „A katonai műszaki kutatások aktuális kérdései" címmel tudományos konferenciát hirdet.
 
IDŐPONT: 2017. MÁRCIUS 8. 09.00-13.30 ÓRA
HELYSZÍN: ZRÍNYI MIKLÓS LAKTANYA ÉS EGYETEMI CAMPUS  
(1101 Budapest, Hungária körút 9-11. IMO konferencia terem)
 
A  konferencia  célja,  hogy  fórumként  szolgáljon  a  katonai  műszaki  kutatások aktualitásainak  bemutatására.  Cél  továbbá,  hogy  a  3.  évfolyamos doktoranduszok,  mint  a  jövő  tudományos  munkát  végző  szakemberei, lehetőséget  kapjanak  arra,  hogy  bemutassák  a  kutatási  tervüket  és  egy részkutatásukat  a  szakmai  és  a  tudományos  közönség  előtt,  és  gyakorlatot szerezzenek a tudományos előadások tartásában, valamint  további javaslatokat kapjanak a jövőbeni kutatásukhoz.

 • A katonai műszaki kutatások aktuális kérdései konferencia felhívás
 • Fájl letöltése
 • A katonai műszaki kutatások aktuális kérdései konferencia meghívó
 • Fájl letöltése
 • A katonai műszaki kutatások aktuális kérdései konferencia szekcióbeosztás
 • Fájl letöltése

Fiatal kutatók a tudomány szolgálatában

2016. május 11-én első alkalommal került megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájának szervezésében és a Doktorandusz Önkormányzat közreműködésével a „Doktori kutatások a katonai műszaki tudományokban” elnevezésű tudományos doktorandusz konferencia. A konferencia célja, hogy az elsőéves doktoranduszok, mint a jövő tudományos munkát végző szakemberei, lehetőséget kapjanak arra, hogy bemutassák a kutatási tervüket és egy részkutatásukat a szakmai és a tudományos közönség előtt.

A konferenciát Prof. Dr. Kende György, a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy a doktoranduszoknak minden lehetőséget meg kell ragadniuk annak érdekében, hogy képességeiket fejleszthessék mindamellett, hogy teljesítik a Doktori Iskola követelményeit és művelik a tudományt. A Doktori Iskola vezetője rávilágított arra, hogy a KMDI törekszik ilyen lehetőségek biztosítására.

A konferencia 4 elkülönített szekcióban zajlott, ahol 16 előadás hangzott el az elsőévesek részéről. Az előadást megelőzően a beküldött tanulmányaikat a felsőbb éves kollégáik kapták meg bírálásra, amiknek a konklúzióit az előadók a prezentációjukat követően hallgathatták meg a fokozattal rendelkező szekcióelnökök bírálataival együtt. A konferencia így segítségére lehetett mind az előéves hallgatóknak, akik ezzel képet kaphattak jelenlegi kutatásuk helyzetéről és a további kutatási irányok lehetőségéről, mind pedig a felsőbb éveseknek egyaránt, akiknek viszont lehetőség adódott egy másik nézőpontból (mint bíráló, és nem mint bírált) megvizsgálni egy kérdéskört, egy témát.

A konferencia zárása a szekcióelnökök értékelésével kezdődött. Kiemelt helyen került megemlítésre minden szekcióelnök részéről, hogy a nap folyamán több tudományos jellegű vita alakult ki és megannyi építő jellegű hozzászólás hangzott el. Általánosan úgy értékelték a nap eseményeit, hogy jelentős épülésükre szolgálhat az elsőévesek számára mindaz, amit tapasztaltak aznap, hiszen az elhangzottak új nézőpontból világítottak rá egy-egy témára, ami jelentősen megváltoztathatja, és természetesen ezzel színesítheti és segítheti egy kutatásuk kimenetelét.

A konferenciát Prof. Dr. Haig Zsolt, a Katonai Műszaki Doktori Iskola helyettese zárta, aki hangsúlyozta, hogy az ilyen alkalmak jó gyakorlatot jelentenek a doktoranduszoknak a későbbi védésükhöz, kutatásaikban pedig megerősítést nyerhetnek a résztvevők konstruktív javaslatai által.

Szöveg: Kiss Dávid

  • KMDI konf 1
  • KMDI konf 2
  • KMDI konf 3
  • KMDI konf 4
  • KMDI konf 5
  • KMDI konf 6
 • Előző
 • Következő