SzűkítésKiválasztott Címke

oklevélátadó

Minden Címke 209


Jelenleg 3 bejegyzés található oklevélátadó cimkével

Az elődök előtt tisztelegtek

  • fokep
  • dsc0999 2
  • dsc1008 2
  • dsc1473 2
  • dsc1478 2
  • dsc1481 2
  • dsc1486 2
  • dsc1546 2
  • dsc1552 2
  • dsc1570 2
  • dsc1579 2
  • dsc1684 2
  • dsc1957 2
  • dsc1998 2
  • dsc2031 2
  • dsc2038 2
  • dsc2061 2
 • Előző
 • Következő

Jubileumi díszoklevél- és díszemléklap átadó ünnepséget rendeztek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szent László kápolnájában, ahol összesen mintegy 180-an vették át díszoklevelüket az ötven, hatvan, hatvanöt és hetvenöt évvel ezelőtti tisztavatásuk emlékére.

Az ünnepségsorozat első napján az Egyesített Tiszti Iskolán 50 éve végzettek jubileumi arany díszoklevelének átadására került sor. Ünnepi beszédében Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy hangsúlyozta, hogy az Egyesített Tiszti Iskola kiemelt érdemeket szerzett abban, hogy a magyar tisztképzés olyan kiváló embereket bocsásson ki, mint a most jubiláló egykori hallgatók.  „50 év egy ember életében nagyon jelentős időszak. Önök olyan időszakban tanultak, végeztek és álltak helyt a mindennapokban, amelyek sokszor embert próbálóak voltak”- hangsúlyozta az NKE tudományos rektorhelyettese. Hozzátette, hogy mindezért hálás lehet nekik a mai generáció is, mert a Magyar Honvédség azokban a nehéz, változó időkben is el tudta látni a feladatát, amihez nagyban hozzájárultak az 50 évvel ezelőtt végzettek. Elmondta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem büszke lehet arra, hogy jogutódja azoknak a felsőoktatási intézményeknek, ahol tisztképzés folyt az elmúlt évtizedekben. Padányi József szólt arról is, hogy mindazokra is kell emlékezni, akik már nem lehetnek jelen, mert eltávoztak az élők sorából. „Köszönetet kell mondani a hozzátartozóknak is, hiszen a katonai pálya megfelelő stabil családi háttér nélkül nem működik”- tette hozzá a tábornok.

A rendezvényen több mint 100-an vehettek át díszoklevelet Padányi József rektorhelyettestől és Pohl Árpád ezredestől, dékántól. Az ünnepségen elismerések átadására is sor került. A jubilánsok nevében Vojnics Pál nyugállományú alezredes tartott beszédet. „Kicsit őszebbek és hajlottabbak lettünk, de szívünk, a hazánk iránt érzett szeretetünk, az alma mater iránti tiszteletünk mit sem változott”- hangsúlyozta. Elmondta, hogy az élet minden területén kivették a részüket a nemzetépítő munkából a fiatalok pályára irányításától kezdve a haza fegyveres és tudományos szolgálatáig.

A második napon a magyar királyi Bolyai János Műszaki Akadémián 75 éve, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián 50 éve, a Kilián György Repülő Tiszti iskolán 40 éve, az Egyesített Tiszti Iskolán 60 éve, a Fegyvernemi Tiszti Iskolákon pedig 65 éve felavatott tisztek vehettek át díszoklevelet és emléklapot. Dr. Pohl Árpád ezredes beszédében elmondta, hogy a magyar tisztképzés 5 évvel ezelőtt ismét visszatért az alapítók 209 évvel ezelőtti céljaihoz, utalva a Ludovika Akadémia megalapítására és az akkor megfogalmazott alapelvekre. „Az akkori törvény egyértelműen szabályozta, hogy a tanulmányi rendszer a katonai akadémián olyan legyen, amely mindkét, a katonai és a civil életpályára is felkészíti a hallgatókat”- fogalmazott a HHK dékánja. Elmondta, hogy a magyar tisztképzés idén több évfordulóra is emlékezhet, hiszen 135 éve kezdődött az oktatás a Ludovikán, 120 éve lett először a magyar felsőoktatás része a honvédtisztképzés és 50 éve alakultak a katonai főiskolák. „A magyar tisztképzés olyan hagyományokkal rendelkezik, amely elegendő erőt és erkölcsi tartást ad ahhoz, hogy a tradíciókat a 21. század körülményei között is megőrizzük”- tette hozzá Pohl Árpád.

A rendezvényen több mint 70-en vehettek át díszoklevelet és díszemléklapot. Lovas Károly nyugállományú ezredes a jubilánsok nevében elmondta, hogy mindannyijuk szívében máig helye van a képző intézményeknek. „örömmel emlékezünk vissza a régi falak között eltöltött évekre, egykori tanárainkra, oktatóinkra, parancsnokainkra. Hála és köszönet nekik, hogy segítettek pályafutásunk indulásánál. Katonai és szakmai ismeretekkel, valamint szellemi és emberi értékekkel gazdagítottak bennünket”- fogalmazott Lovas Károly.

A kétnapos ünnepségsorozat részeként a jubilánsok koszorút helyeztek el a Zrínyi parkban található Zrínyi szobornál, amelynek környezetében emlékfát is ültettek.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó:Szilágyi Dénes


Képek letöltése
2017.09. 27. Jubileumi oklevélátadó ünnepség képei:

https://drive.google.com/open?id=0B19hjgtlShy2N2kxbVAyVG1TWVE

2017.09. 28. Jubileumi oklevélátadó ünnepség képei: https://drive.google.com/drive/folders/0B19hjgtlShy2SXRzam1Kb2pJNDA?usp=sharing

Megosztás a Facebook-on


A tudás megszerzésének ünnepe - oklevélátadó a HHK-n

  • fokep
  • dsc7613 2
  • dsc7620 2
  • dsc7639 2
  • dsc7653 2
  • dsc7664 2
  • dsc7670 2
  • dsc7925 2
  • dsc8021 2
  • dsc8031 2
  • dsc8042 2
  • dsc8051 2
  • dsc8072 2
 • Előző
 • Következő

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar mintegy 50, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatója vehette át végzettséget igazoló oklevelét a Ludovika Főépület Szent László Kápolnájában tartott ünnepségen. A legkiválóbban teljesítők külön elismerésben is részesültek.

„Ma egyetemünk az egyetlen katonai felsőoktatási intézmény. Ezt azonban nem monopóliumnak, hanem a szó legpozitívabb értelmében vett kiváltságnak kell tekintenünk”- hangsúlyozta beszédében Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora elmondta, hogy első ízben végeztek hallgatók a katonai felsővezetői szakirányú továbbképzési szakon, ami ma már szakdiplomát adó képzésnek minősül. Elhangzott, hogy a katonai vezetőképzés története 1920-ig nyúlik vissza, amikor a trianoni békediktátum miatt úgymond rejtve kellett az oktatást megszervezni.  A magyar vezérkari tisztképzés sorsa a második világháborút követő években pecsételődött meg, 1949-ben megszüntették a magyar honvédelmi akadémiát. Majd csak 1993-ban indult újra a vezérkari képzés a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián. „Ennek a képzésnek az utódai vagyunk mi, oktatók és hallgatók egyaránt”- fogalmazott Patyi András. A rektor hozzátette, hogy a valódi tudás megszerzésére irányuló hallgatói munkára parancsot adni nem lehet, hiszen a szorgalom, az elszántság csak belső indíttatásból eredhet. „A tudás megszerzésének, a tanulásnak az ünnepe ez”- hangsúlyozta Patyi András. A rektor szólt arról is, hogy az egyetem készen áll arra, hogy a saját lehetőségeinek függvényében részt vegyen a honvédelmi és haderő-fejlesztési reformban is.

A rendezvényen 33 mesterképzésben résztvevő, míg 14 katonai felsővezetői szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgató vehetett át oklevelet. A legkiválóbban teljesítők külön elismerésben részesültek. Dr. Pohl Árpád ezredes, dékán „Primus inter Pares” címet és emléktárgyat adományozott Pölöskei János Antal alezredesnek, míg hadtudományi emlékplakettet vehetett át a német Wolfgang Illner alezredes és a kínai Lu Zhibin alezredes. Dr. Orosz Zoltán altábornagy, a Hondéd Vezérkar főnökének helyettese emléktárgyat adott át Szloszjár Balázs ezredesnek. Emléktárgy kitüntetésben részesült Deme László József is, aki Huszár János altábornagytól, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság vezetőjétől vehette át az elismerést.

Válaszbeszédében Pölöskei János Antal azt hangsúlyozta, hogy külön öröm a most végzettek számára, hogy olyan időszakban fejezték be tanulmányaikat, amelyben ismét egyre fontosabbá válik a magyar honvédelem ügye.

A rendezvényen részt vett Dr. Földváry Gábor István, a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára is.


Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: oklevélátadó, 2017

A tiszti eskü aláírásának képei

Az alábbi linken tekinthetőek meg a képek:

Tiszti eskü aláírásának képei

Cimkék: oklevélátadó, 2015