Védések és műhelyviták a KMDI rendezésében:

PhD értekezés nyilvános vitája  
Név Petró Tibor
Értekezés címe A magyarországi árvízvédelmi fejlesztések, a kapcsolódó lakosságvédelmi feladatrendszer újszerű megközelítése
Témavezető Prof. Dr. Földi László okl. mk. alezredes, PhD, egyetemi tanár
Védés ideje 2017. szeptember 15. (péntek) 9:00
Védés helye NKE, Ludovika Campus, Zrínyi terem
Meghívó http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/petro-tibor-doktori-vedes-hirdetmeny.original.pdf
Értekezés szövege http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2017/petro_tibor.pdf
Tézisfüzet http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2017/petro_tibor_thu.pdf
Tézisfüzet angolul http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd//2017/petro_tibor_ten.pdf
PhD értekezés nyilvános vitája  
Név Tiszolczi Balázs Gergely
Értekezés címe Magyarországi kórházak biztonsági kérdései a célrendszer és a működési sajátosságok tükrében
Témavezető Dr. Bartha Tibor ny. mk. ezredes, PhD, egyetemi adjunktus
Védés ideje 2017. július 06. (csütörtök) 9:00
Védés helye NKE, Ludovika Campus, Hunyadi terem
Meghívó http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/tiszolczi-balazs-gergely-vedes-meghivo.original.pdf
Értekezés szövege http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2017/tiszolczi_balazs_gergely.pdf
Tézisfüzet http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2017/tiszolczi_balazs_gergely_thu.pdf
Tézisfüzet angolul http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2017/tiszolczi_balazs_gergely_ten.pdf
Műhelyvita  
Név Nagy Zsolt
Értekezés címe A tűzoltóképzés fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései
Témavezető

Dr. habil. Kuti Rajmund, PhD

Műhelyvita ideje 2017. június 26. (hétfő) 14:00
Műhelyvita helye NKE, "42" épület Labor 022. terem, Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/nagy-zsolt-muhelyvita-meghivo.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/nagy-zsolt-disszertacio-tervezete-muhelyvitahoz.original.pdf
Műhelyvita  
Név Horváth Galina Vlagyimirovna
Értekezés címe A tűzoltóság tűzoltási, műszaki-mentési tevékenységére való felkészülés képzési, oktatási feladatai a katasztrófák elleni védekezés újjáalakult rendszerében
Témavezető

Dr. Nagy Lajos ny. tű. mk. ezredes., PhD ttv. Prof. em. Bleszity János ny. tű. altábornagy, CSc.

Műhelyvita ideje 2017. június 22. (csütörtök) 14:00
Műhelyvita helye NKE, HHK "II" ép. 1. emelet 121. terem, Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/horvath-galina-muhelyvita-meghivo.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/horvath-galina-disszertacio-tervezete-muhelyvitahoz.original.pdf
Műhelyvita  
Név Kurilla Boldizsár
Értekezés címe Fedett lézeres kommunikáció robottechnikai eszközökkel
Témavezető

Prof. Dr. Ványa László ezredes, PhD

Műhelyvita ideje 2017. június 20. (kedd) 14:00
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, Bolyai terem (A ép. 8. emelet) Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/kurilla-boldizsar-muhelyvita-meghivo.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/kurilla-boldizsar-disszertacio-tervezete-muhelyvitahoz.original.pdf
Műhelyvita  
Név Noskó Zsolt
Értekezés címe A tűzoltók beavatkozó képességét javító komplex döntéstámogató rendszer kifejlesztésének és alkalmazhatóságának vizsgálata
Témavezető

Dr. Nagy Lajos nyá. tű. ezredes, PhD

Műhelyvita ideje 2017. május 22. (hétfő) 10:00
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, Bolyai terem (A ép. 8. emelet) Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/nosko-zsolt-muhelyvita-meghivo.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/nosko-zsolt-ertekezes-muhelyvitahoz.original.pdf
PhD értekezés nyilvános vitája  
Név Kovácsházy Miklós
Értekezés címe A páncélozott harcjárművek vizsgálata, összehasonlítása és értékelé-se a mozgékonyság tükrében
Témavezető Prof. em. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár, DSc.
Műhelyvita ideje 2017. április 18. (kedd) 14:00
Műhelyvita helye NKE, Ludovika Campus, Zrínyi terem
Meghívó http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/meghivo-kovacshazy-miklos-doktori-vedesere.original.pdf
Értekezés szövege http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2017/kovacshazy_miklos.pdf
Tézisfüzet http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2017/kovacshazy_miklos_thu.pdf
Tézisfüzet angolul http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd//2017/kovacshazy_miklos_ten.pdf
Műhelyvita  
Név Petró Tibor
Értekezés címe Árvizek kártételei, a védekezés lehetőségei. A magyarországi nagy árvízvédelmi projektek, eszközök és technológiák alkalmazásának lehetőségei az árvíz elleni védekezés eredményes megvalósításában
Témavezető

Prof. Dr. Földi László ezredes, egyetemi tanár, PhD

Műhelyvita ideje 2017. március 9. (csütörtök) 14:00
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, 42. épület Labor 022. terem, Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/petro-tibor-muhelyvita-meghivo.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/petro-tibor-ertekezes-muhelyvitahoz.original.pdf
Műhelyvita  
Név Bán Attila
Értekezés címe A műszaki - technikai fejlődés hatása a hazai használatú tüzérségi eszközök fejlődésére
Témavezető

Prof. em. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár, DSc

Műhelyvita ideje 2016. november 15. (kedd) 14:00
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, Bolyai terem (A ép. 8. emelet) Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/ban-attila-muhelyvita-meghivo.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/ban-attila-phd-ertekezes-muhelyvitahoz.original.pdf
PhD értekezés nyilvános vitája  
Név Gulyás Attila
Értekezés címe Különleges műveleti erők vezetésének és irányításának támogatási aspektusai
Témavezető Dr. Németh András őrnagy, egyetemi docens, PhD
Műhelyvita ideje 2016. október 13. (csütörtök) 14:00
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, Zrínyi terem
Meghívó http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/meghivo-gulyas-attila-doktori-vedesere.original.pdf
Értekezés szövege http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/gulyas_attila.pdf
Tézisfüzet http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/gulyas_attila_thu.pdf
Tézisfüzet angolul http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/gulyas_attila_ten.pdf
PhD értekezés nyilvános vitája  
Név Kasza Anett
Értekezés címe A fővárosi metró alkalmazási lehetőségei és korlátai a katasztrófák elleni védekezés területén
Témavezető

Dr. Tóth Rudolf ny. dandártábornok, egyetemi docens
Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes, egyetemi docens

Műhelyvita ideje 2016. október 11. (kedd) 14:00
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, Zrínyi terem
Meghívó http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/meghivo-kasza-anett-doktori-vedesere.original.pdf
Értekezés szövege http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/kasza_anett.pdf
Tézisfüzet http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/kasza_anett_thu.pdf
Tézisfüzet angolul http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/kasza_anett_ten.pdf
PhD értekezés nyilvános vitája  
Név Bárdos Zoltán
Értekezés címe Az ár- és belvizek elleni önkormányzati védekezés korszerűsítése
Témavezető Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, egyetemi docens, PhD
Műhelyvita ideje 2016. október 6. (csütörtök) 14:00
Műhelyvita helye NKE, Ludovika Campus, Zrínyi terem
Meghívó http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/meghivo-bardos-zoltan-doktori-vedesere.original.pdf
Értekezés szövege http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/bardos_zoltan.pdf
Tézisfüzet http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/bardos_zoltan_thu.pdf
Tézisfüzet angolul http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/bardos_zoltan_ten.pdf
Műhelyvita  
Név Tiszolczi Balázs Gergely
Értekezés címe Kórházak komplex biztonságának értékelése, a célrendszerből és működési sajátosságokból eredő biztonságtechnikai problémák tükrében
Témavezető

Dr. Bartha Tibor, nyá. mk. ezredes, PhD

Műhelyvita ideje 2016. október 04. (kedd) 10:00
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, Bolyai terem (A ép. 8. emelet) Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/meghivo-tiszolczi-balazs-gergely-muhelyvitajara.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/tiszolczi-balazs-gergely-ertekezes-tervezet.original.pdf
PhD értekezés nyilvános vitája  
Név Pimper László
Értekezés címe A mobil tartálytűzoltás tűzoltási taktikáinak, alkalmazott technikai eszközeinek fejleszte
Témavezető Dr. Vass Gyula tű. ezredes, egyetemi docens, PhD
Műhelyvita ideje 2016. június 22. (szerda) 14:00
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, Zrínyi terem
Meghívó http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/meghivo-pimper-laszlo-vedesere.original.pdf
Értekezés szövege http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/pimper_laszlo.pdf
Tézisfüzet http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/pimper_laszlo_thu.pdf
Tézisfüzet angolul http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/pimper_laszlo_ten.pdf
Műhelyvita  
Név Tóth József
Értekezés címe A repülő műszaki állomány kompetencialapú képzésének és felkészítésének elemzése
Témavezető

Prof. em. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár, DSc
Dr. Szegedi Péter alez., egyetemi docens, PhD

Műhelyvita ideje 2016. június 21. (kedd) 13:00
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, Bolyai terem (A ép. 8. emelet) Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/toth-jozsef-muhelyvita-meghivo.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/toth-jozsef-ertekezestervezet.original.pdf
Műhelyvita  
Név Bárdos Zoltán
Értekezés címe Az önkormányzati ár-, és belvizek elleni védekezés feladatai korszerűsítésének lehetőségei
Témavezető Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vörgy., egyetemi docens, PhD
Műhelyvita ideje 2016. május 17. (kedd) 14:00
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, Bolyai terem (A ép. 8. emelet) Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/bardos-zoltan-muhelyvita-meghivo.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/bardos-zoltan-ertekezestervezet.original.pdf
PhD értekezés nyilvános vitája  
Név Dávidovits Zsuzsanna
Értekezés címe A lakossági ivóvízellátás környezetbiztonsági kockázatai csökkentésének lehetőségei és az ivóvíz-biztonsági tervezés kapcsolatrendszere
Témavezető Dr. habil. Berek Tamás, egyetemi docens a hadtudomány PhD fokozatosa
Nyilvános vita ideje 2016. március 9. (szerda) 14 óra
Nyilvános vita helye NKE, Zrínyi Campus, Zrínyi terem
Értekezés szövege http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/davidovits-zsuzsanna-phd.original.pdf
Település veszélyelemzési mátrix minta http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/telepules-veszelyelemzesi-matrix-minta.original.pdf
Település veszélyelemzési mátrix minta jelölések http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/telepules-veszelyelemzesi-matrix-minta-jelolesek.original.pdf
PhD értekezés nyilvános vitája  
Név Elek Imre
Értekezés címe A mechanikai vagyonvédelmi eszközök, mint a traszológiai nyomok hordozói
Témavezető Prof. Dr. Berek Lajos ny. ezredes, egyetemi tanár a hadtudomány kandidátusa
Nyilvános vita ideje 2016. február 23. (kedd) 14 óra
Nyilvános vita helye NKE, Ludovika Campus, Hunyadi terem
Értekezés szövege http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/elek_imre.pdf
Tézisfüzet http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/elek_imre_thu.pdf
PhD értekezés nyilvános vitája  
Név Schüller Attila
Értekezés címe Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személy-
és vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein
Témavezető Prof. Dr. Berek Lajos ny. ezredes, egyetemi tanár a hadtudomány kandidátusa
Nyilvános vita ideje 2016. január 26. (kedd) 10 óra
Nyilvános vita helye NKE, Zrínyi Campus, Zrínyi terem
Meghívó http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/meghivo-schuller-attila-doktori-vedesere.original.doc
Értekezés szövege http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/schuller_attila.pdf
Tézisfüzet http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/schuller_attila_ten.pdf
Tézisfüzet angolul http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/schuller_attila_thu.pdf
PhD értekezés nyilvános vitája  
Név Kovács Zoltán dandártábornok
Értekezés címe Az infokommunikációs rendszerek nemzetbiztonsági kihívásai
Témavezető Prof. Dr. habil Kovács László ezredes, a katonai műszaki tudományok PhD fokozatosa
Nyilvános vita ideje 2015. december 1. (kedd) 14 óra
Nyilvános vita helye NKE, Zrínyi Campus, Zrínyi terem
Értekezés szövege http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2015/kovacs_zoltan.pdf
Tézisfüzet http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2015/kovacs_zoltan_thu.pdf
PhD értekezés nyilvános vitája  
Név Dr. Schweickhardt Gotthilf
Értekezés címe A katasztrófavédelmi igazgatás rendszere, továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata
Témavezető Dr. Muhoray Árpád PhD
Nyilvános vita ideje 2015. október 16. (péntek) 9 óra
Nyilvános vita helye NKE, Zrínyi Campus, Zrínyi terem
Értekezés szövege http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2015/schweickhardt_gotthilf.pdf
Tézisfüzet http://uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2015/schweickhardt_gotthilf_thu.pdf