A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási területei


1. Katonai műszaki infrastruktúra

Kutatási terület vezetője: Dr. Kovács Zoltán

A katonai műszaki infrastruktúra kutatási terület olyan szakirányú okleveles mérnöki, vagy egyéb műszaki jellegű egyetemi végzettségű doktorandusz hallgatók képzését folytatja, akik békében, háborúban és minősített helyzetben, továbbá békefenntartó műveletek során, a katonai műszaki infrastruktúra jelölt témacsoportjaiba tartozó létesítmények tervezésének, építésük megszervezésének és vezetésének, valamint fenntartásuk és karbantartásuk irányításának tudományos igényű kutatását, korszerűsítését tekintik alkotói életcéljuknak.

2. Haditechnika és robotika

Kutatási terület vezetője: Prof. em. Dr. Turcsányi Károly

A haditechnika és robotika kutatási terület a katonai műszaki tudományok része, amely a haditechnikai eszközök fejlesztéséhez, gyártásához, korszerűsítéséhez, teljes élettartamához, sajátos konstrukciós megoldásaihoz, katonai alkalmazásához, minőségbiztosításához és elemzési-értékelési módszertanához kapcsolódó tevékenységek elméletének és gyakorlatának kutatásával foglalkozik. A kutatási terület belső felosztása igazodik a haditechnikai eszközök és eszközrendszerek, valamint a robotika Magyar Honvédségen belüli szakmai csoportosításához, fegyvernemeihez és szakcsapataihoz, valamint az alkalmazás alapvető jellegéhez (harc-, harctámogató eszközök) és az előbbiekhez kapcsolódó elméletek rendszeréhez.

3. Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció

Kutatási terület vezetője: Prof. Dr. Haig Zsolt

A védelmi elektronika, informatika és kommunikáció kutatási terület a katonai műszaki tudományok tudományágban, a védelmi szférában alkalmazott elektronikai eszköz- és eljárásrendszerek (radar, telemetria, informatika, kommunikáció, elektronikai hadviselés, űrkutatás kutatási irányok) alap- és alkalmazott kutatásának, kísérleti fejlesztésének, technológia transzfer és a műszaki innováció területének művelőit, azok szakmai tudását, egyetemi és külső intézetekkel közös kutatásokból származó eredményeit, publikációit foglalja magába.

4. Katonai környezetbiztonság

Kutatási terület vezetője: Prof. Dr. Földi László

A katonai környezetbiztonság kutatási terület a katonai műszaki tudományokon belül a biztonságunk kiemelt részét képező környezeti veszélyforrásokkal, a katonai tevékenységek környezeti hatásaival, a környezeti erőforrások és a fenntartható fejlődés kapcsolatrendszerével, a környezettudatosság fejlesztésével, a környezeti elemek védelmével és a környezeti károk megelőzésével, elhárításával és a károk felszámolásával, a környezet állapotának helyreállításával kapcsolatos műszaki kérdések kutatásával foglalkozik.


5. Katonai logisztika, védelemgazdaság

Kutatási terület vezetője: Dr. habil. Horváth Attila

A katonai logisztika, védelemgazdaság a katonai műszaki tudományok részeként, a logisztikához és a közgazdaságtanhoz kapcsolódva a haderő, valamint a védelmi szféra logisztikai- és a védelemgazdaság rendszerei technikai alrendszereinek fenntartásával, fejlesztésével, alkalmazásának kutatásával foglalkozik. Vizsgálja és elemzi a haderő, továbbá a védelmi célok érvényesülésének lehetőségeit a termelő, szolgáltató ágazatokban, illetve az infrastruktúra-fejlesztési programokban és a külgazdasági kapcsolatokban. A kutatási terület belső felosztása a katonai logisztikai és védelemgazdasági rendszer funkcionális faladat-rendszeréhez igazodik.

6. Biztonságtechnika

Kutatási terület vezetője: Dr. habil. Berek Tamás

Napjainkban egyre nagyobb igényként jelentkezik olyan magasan kvalifikált kreatív, rendszerszemlélettel rendelkező szakemberek képzése, akik a biztonságtechnika és biztonságvédelem területén jelentkező problémák kutatására alkalmasak és képesek olyan tudományos kutatási eredményeket prezentálni, amelyek lehetővé teszik ezen szakterület fejlődését. Olyan szakemberek képzése, akik szakirányú egyetemi végzettség után képesek a személy- és vagyonvédelem, információvédelem, munka-, tűz- és balesetvédelem, környezetvédelem, katasztrófa elhárítás területén jelentkező problémák tudományos alaposságú kutatására, új tudományos eredmények kidolgozására.

7.  Katasztrófavédelem

Kutatási terület vezetője: Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tűzoltó alezredes, PhD

A katasztrófavédelem kutatási terület a katonai műszaki tudományokon belül a közbiztonság kiemelt részét képező természeti és ipari veszélyforrások kutatásával, a katasztrófavédelmi feladat- és eszközrendszer fejlesztésével, az esetleges katasztrófák és ipari balesetek megelőzésével, elhárításával és a károk felszámolásával, valamint a helyreállítással kapcsolatos műszaki kérdések kutatásával foglalkozik.