• ujmagyarorszag

A  projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR „Tudásdepó Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében>

Projekt címe: Közös Tudás – Innovatív Könyvtár

Projektmenedzser: Bakos Klára könyvtárigazgató

Kezdés: 2010. szeptember hó 1.

Befejezés: 2011. december 31.

Elnyert támogatás: 75 049 778 Ft

F?kedvezményezett: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Kedvezményezett 1.: Iparművészeti Múzeum

Kedvezményezett 2.: Magyar Nemzeti Múzeum

Kedvezményezett 3.: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Kedvezményezett 4.: Óbudai Egyetem

Közreműködő Szervezet: OKM Támogatáskezelő

A projekt-támogatás lehetőséget nyújt a kedvezményezettek könyvtárai számára:

–        az általuk repre­zentált diszciplínák kiemelkedően értékes könyvtári dokumentumainak az országos lelőhely-nyilvántartások elveihez igazodó elektronikus feltárására,

–        specifikus könyvtári gyűjteményeik és szolgál­tatásaik közös portálon történő megjelenítésére,

–        távoli elérésű online szolgáltatások megvalósítására,

–        a könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők digitális kompetenciáinak és digitális olvasási kultúrájának fejlesztésére,

–        digitális és információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok kialakítására,

–        továbbá a szolgáltatást nyújtó könyvtárosok szaktudásának fejlesztésére, könyvtári bútorzatok és korszerű, a projekt megvalósítását támogató IKT eszközök beszerzésére.