ITDK program, helyszínek és eredmények

A 2015/16-os tanév tavaszi félév Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia szóbeli fordulójának megrendezésére május 26-án kerül sor.

Tervezett program:

8:00-8:45 Megnyitó és technikai tájékoztató (Díszterem)

9:00-13:45 Tagozatok munkája a 2-es épületben:

1. Iparbiztonság tagozat 120-as terem

2. Katonai műszaki tudományok tagozat 111-es terem

3. Katonai műveletek tagozat 122-es terem

4. Tűzvédelmi és mentésirányítási tagozat 121-es terem


14:00 Főzsűri ülés az "A" épület 530-as Kazai Barna teremben


A szekcióbesorolások és a pontozás, a bírálatok beérkezése után hamarosan elérhetővé válik ITT A HONLAPON!


Az ünnepélyes eredményhirdetésre június 2-án 14:00 órától kerül sor a Díszteremben, melyre MINDEN RÉSZTVEVŐT SZERETETTEL VÁRUNK!!!

Dr. Kaló József
HHK TDT elnök"


FELHÍVÁS!

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Intézményi Tudományos Diákköri

Konferenciájának 2016. évi tavaszi fordulóján való részvételre

A rendezvény helyszíne:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.A rendezvény időpontja:

2016. május 26. (csütörtök)

Az ünnepélyes eredményhirdetés időpontja:

2016. június 02. (csütörtök)A részvétel feltételei:A nevezés személyi feltételei:

Az intézményi TDK konferencián történő részvételre az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, a Katasztrófavédelmi Intézet, valamint a Nemzetbiztonsági Intézet BSc, MSc, BA és MA képzésében részt vevő hallgatói, amennyiben megfelelnek a jelen felhívásban és mellékleteiben megfogalmazott valamennyi feltételnek. Továbbá pályázhatnak más felsőoktatási intézmények azon hallgatói is, akik a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar valamely tudományos diákkörének célkitűzéseivel megegyező tudományterülettel foglalkoznak, valamint az ily módon jogosultságot szerző külhoni magyar egyetemista és főiskolás önképzőkörösök.A nevezés tartalmi feltételei:

• a pályamunka rezüméjének benyújtása 2000-2500 leütés terjedelemben magyar és angol nyelven, a témavezetővel javított és láttamozott formában (!)

• a Kar honlapján található nevezési lap kitöltése és benyújtása

• a kész pályamunka elkészítése és benyújtása

• nevezni olyan pályamunkával (dolgozattal, tanulmánnyal, alkotással) lehet, amely a graduális képzési idő alatt, önképzési céllal készült és még nem szerepelt más fórumon. A kari TDK-ra tehát nem nyújtható be sem olyan szemináriumi dolgozat, amely a felsőoktatási tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok teljesítésének eredményeként született, sem pedig már eljárásra bocsátott, ill. megvédett szakdolgozat, diplomamunka – minthogy ezek nem tartoznak a graduális felsőoktatási önképzés fogalomkörébe.Nevezési határidők:

• a nevezési lap és a dolgozat és a magyar és angol nyelvű rezümék benyújtásának határideje: 2016. május 04.

A benyújtás módja:

• személyesen leadandók a rezümék, a nevezési lapok, valamint a dolgozatok két kinyomtatott, lefűzött formában Dr. Kaló József HHK TDT elnök irodájában (NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Hungária krt. 9-11., A. épület. III. em., 301. iroda, 1581 Budapest, Pf. 15., Tel: +36-1–4329000/29-168-as mellék, vagy Páll Alexandra A épület III. emelet 315-ös iroda)

• e-mailben a címreBudapest, 2016. március 23

Dr. Kaló József

HHK TDT elnök