TDK témajavaslatok

Katasztrófavédelmi Intézet

Tűzvédelmi és Mentésirányítás


 1. A katasztrófavédelmi műveletirányító tevékenység és képesség vizsgálata, fejlesztésének, javításának lehetőségei  
 2. Talajszint alatti építmények, helyiségek tűzoltás-taktikája, a beavatkozás hatékonyságának fejlesztési lehetőségei
 3. A közművek, közműalagutak tűzoltásának taktikája, a beavatkozás hatékonyságának fejlesztési lehetőségei
 4. Középmagas és magas épületek tűzoltásának taktikája, a beavatkozás hatékonyságának fejlesztési lehetőségei
 5. Csarnok jellegű építmények tűzoltás taktikája, a beavatkozás hatékonyságának fejlesztési lehetőségei
 6. A raktározás jellegzetességeiből adódó tűzoltás-taktikai különbözőségek ipari létesítmények esetén 
 7. Állattartó telepek tűzoltásának jellegzetességei, a beavatkozás hatékonyságának növelési lehetőségei
 8. Büntetés-végrehajtási intézetek tűzoltás taktikája, a több szempontú biztonság figyelembe vételével
 9. A villamos hálózatok, feszültség alatti berendezések tűzoltás taktikája, a biztonságos beavatkozás feltételei
 10. Különböző kategóriájú közúti járművek tűzoltásának összehasonlító vizsgálata  
 11. A hibrid járműveknél történő tűzoltás és műszaki mentés taktikája, a beavatkozás biztonságára veszélyt jelentő tényezők vizsgálata
 12. A gázüzemű járműveknél történő tűzoltás és műszaki mentés taktikája, a beavatkozás biztonságára veszélyt jelentő tényezők vizsgálata 
 13. A vasúti közlekedés járműveinek tűzoltás taktikája, a beavatkozást befolyásoló tényezők
 14. A metróban keletkezett tüzek oltásának taktikája, a kéményhatás magyarázata 
 15. Alagúttüzek oltástaktikájának vizsgálata a beavatkozás biztonságára ható tényezők
 16. A vízi közlekedés tüzeinek oltás és műszaki mentés taktikája
 17. A légi katasztrófáknál történő tűzoltói beavatkozások vizsgálata repülőtéren és repülőtéren kívül
 18. Éghető folyadékot és gázt szállító járművek baleseteinél, tüzeinél történő tűzoltói beavatkozások vizsgálata, a BLEVE jelenség magyarázata
 19. A gáztartályok tüzeinek oltása, valamint szabadba került cseppfolyós gázok (tócsa tűz) kezelése
 20. A gázpalackok tüzeinél történő beavatkozás tűzoltó taktikai vizsgálata, a palack robbanásának fizikai – kémiai háttere
 21. A beavatkozás taktikája robbanásveszélyes környezetben 
 22. A tűzoltói beavatkozások vizsgálata gázvezetékek tüzeinél és sérüléseinél
 23. Éghető folyadékot tároló tartályok és felfogó tereik tűzoltásának taktikája, a beavatkozásra veszélyt jelentő tényezők 
 24. Olaj- és gázkutak tüzeinek oltása különböző módszerekkel 
 25. Nagy kiterjedésű erdőtüzek oltásának taktikája, a logisztikai nehézségek vizsgálata
 26. A tűzoltás taktikája különböző veszélyes anyagok jelenlétében
 27. Sugárveszélyes területeken keletkezett tüzek oltásának taktikája, a biztonság vizsgálata
 28. Öngyulladásra hajlamos anyagok vizsgálata, a hatékony tűzoltói beavatkozások feltételei
 29. Tűzoltói beavatkozások vizsgálata forró vagy égő fémek, fém olvadékok esetén, a hatékony beavatkozás feltételei 
 30. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság feladatának, tevékenységének vizsgálata, módszereinek továbbfejlesztése
 31. A tűzvizsgálati helyszíni szemle módszertanának kidolgozása, a hozzá szükséges eszközpark és dokumentáció kialakítása
 32. A szénmonoxid mérgezések elleni védekezés korszerű lehetőségei
 33. A napjainkban használt tűzoltó készülékek megfelelősége a követelmények tükrében
 34. A beépített habbal oltó berendezések vizsgálata a tervezéstől a működőképesség fenntartásáig
 35. A beépített gázzal oltó berendezések vizsgálata a tervezéstől a működőképesség fenntartásáig
 36. A beépített sprinkler típusú oltóberendezések vizsgálata a tervezéstől a működőképesség fenntartásáig
 37. A beépített tűzjelző rendszerek a tűzvédelmi követelmények tükrében   
 38. A hő- és füstelvezető rendszerek üzemvitelének elemzése
 39. A középmagas-, magas épületek megelőző tűzvédelme
 40. Közösségi épületek tűzvédelmi követelményeinek vizsgálata
 41. A tűzszakaszolás műszaki megoldásának lehetőségei
 42. Homlokzati tűzterjedési határérték – homlokzati tűzterjedés vizsgálata
 43. A tűz és robbanásveszélyes terek tűzvédelmének elemzése
 44. A villamos berendezések tűzvédelmének elemzése 
 45. A korszerű villámvédelem vizsgálata
 46. Az építmények tűzbiztonságának alapvető követelményei
 47. A menekülési útvonalak tűzvédelme, újszerű megoldások, optimalizálás
 48. A mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló épületek tűzvédelme
 49. A munkavédelem szerepének vizsgálata a tűzoltói beavatkozások során
 50. A katasztrófavédelmi szervek komplex munkavédelmi tevékenységének vizsgálata
 51. Tűzoltó szakfelszerelések hagyományos és újszerű alkalmazási lehetőségei
 52. A rendszeresített gépjárműfecskendők alkalmazásának lehetőségei és korlátai
 53. A rendszeresített különleges tűzoltójárművek alkalmazásának lehetőségei és korlátai
 54. Építménykároknál történő tűzoltói beavatkozások vizsgálata
 55. Közművekkel összefüggésben történő tűzoltói beavatkozások vizsgálata, a speciális körülményeinek és az új lehetőségek feltárása a hatékonyabb beavatkozás érdekében
 56. A különféle természeti csapások és a beavatkozási feladatok a katasztrófavédelem különböző szervezetei részéről
 57. A tűzoltó-technikai eszközök ellátási-, és új karbantartási rendjének elemzése, továbbfejlesztése
 58. A tűzoltó-technikai eszközök helyi javításainak, szemléinek szerepe az üzemképesség biztosításában
 59. A tűzvédelemben önkéntesen résztvevők eszközparkjának fejlesztési lehetőségei
 60. Az önkéntes tűzoltó egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelemben  
 61. A tűzoltók és mentők integrációs lehetőségének vizsgálata 
 62. A társszervekkel való együttműködés vizsgálata a mentő tűzvédelem területén
 63. A tűzoltói beavatkozások sajátosságai a döntéshozatal szempontjából  
 64. Térinformatikai rendszerek alkalmazása a mentő tűzvédelemben   
 65. Épületszerkezetek passzív tűzvédelme
 66. Az életmentés módszereinek fejlesztési lehetőségei különböző körülmények között a tűzoltói beavatkozások szemszögéből vizsgálva
 67. A szénhidrogén lepárlása során keletkező tüzek oltástaktikája és a beavatkozás hatékonyságának növelésének lehetőségei
 68. Napelemes energiatermelő berendezések tűzvédelmi – műszaki követelményei és a biztonságos tűzoltás taktikája  
 69. Az alpintechnikai eszközök és módszerek alkalmazásának vizsgálata a hatékony tűzoltói beavatkozások szempontjából
 70. Veszélyes anyagok vasúti szállításánál bekövetkezett balesetek elemzése a tűzoltók beavatkozásának szempontjából
 71. Az önkormányzati tűzoltóságok szerepe a katasztrófavédelem rendszerében
 72. Tűzoltói beavatkozások sajátosságai autópályákon
 73. A tűzoltók pszichés terheinek vizsgálata

TÉMAJEGYZÉK

iparbiztonsági témájú diplomamunkák, szakdolgozatok
és TDK dolgozatok elkészítéséhez 2016-2017.


 

Dolgozat javasolt címe*

Javasolt tanszéki konzulens*

 

Civilizációs katasztrófák országhatáron túli következményeinek és hatásainak azonosítása és értékelése

Dr. Kátai-Urbán Lajos

Dr. Vass Gyula

 

A közelmúltban bekövetkezett külföldi és hazai ipari/közlekedési katasztrófa és baleseti események bemutatása és értékelése az események emberre és környezeti elemekre gyakorolt hatásainak tükrében

Dr. Kátai-Urbán Lajos

Dr. Vass Gyula

 

A közelmúltban bekövetkezett létfontosságú elemek kiesésével kapcsolatos események bemutatása és értékelése az események emberre és környezeti elemekre gyakorolt hatásainak tükrében

Ronyecz Lilla

 

A külföldi és hazai természeti katasztrófák által okozott lehetséges ipari balesetek és környezetkárosítás azonosítása, lehetséges következmények súlyosságának értékelése

Dr. Kátai-Urbán Lajos

Dr. Vass Gyula

 

Vegyipari/ Gyógyszeripari/ Kőolajipari/ Gázipari (választható) tipikus veszélyes ipari tevékenységek, üzemek, létesítmények, technológia és berendezéseik bemutatása, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos Dr. Dobor József

 

Földalatti gáztároló üzemek, létesítmények, technológia és berendezéseik bemutatása, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése.

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

PB gáz tárolási és szállítási veszélyes létesítmények, technológia és berendezéseik bemutatása, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Csővezetékes szállítási veszélyes létesítmények, technológia és berendezéseik bemutatása, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése.

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Vasúti szállítási veszélyes létesítmények, technológia és berendezéseik bemutatása, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése

Horváth Hermina

 

Robbanóanyagok/ Pirotechnikai termékek gyártásának, tárolásának, felhasználásának és szállításának veszélyei, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Robbanóanyag és pirotechnikai termékek szállításának veszélyei, eszközei lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Műtrágya gyártásának, tárolásának, felhasználásának és szállításának veszélyei, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos Dr. Dobor József

 

Növényvédő- és rovarirtó szerek gyártásának, tárolásának, felhasználásának és szállításának létesítményei, eszközei, veszélyei, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése

Dr. Dobor József

 

Veszélyes hulladékok tárolásának és ártalmatlanításának létesítményei, eszközei, veszélyei, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése.

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

Morvai Cintia

 

Energiatermelés veszélyes létesítményei (erőművek, fűtőművek), veszélyei, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Küszöbérték alatti veszélyes ipari üzemek felügyelete elsődleges tapasztalatainak értékelése, Seveso III. irányelv hazai alkalmazásának üzemeltetői és hatósági tapasztalatai

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Klórral / Ammóniával (választható) foglalkozó üzemek, létesítmények, technológia és berendezéseik bemutatása, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos Dr. Dobor József

 

Veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos iparbiztonsági tevékenység értékelése, különös tekintettel a katasztrófavédelmi feladat- és hatáskörök ellátására.

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes ipari üzemek és szállítmányok biztonságos üzemeltetésével foglalkozó nemzetközi és hazai intézmények, jogi szabályozás, üzemeltetői szervezetek, illetve azok jogintézményi, szabályozási és eszközrendszerének bemutatása és értékelése

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Kötelező és önkéntesen vállalt üzembiztonsági, munkabiztonsági és környezetirányítási rendszerek és szabványok alkalmazásának egy konkrét üzemi példán keresztüli iparbiztonsági szempontú értékelése.

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Raktártüzeknél keletkező mérgező anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti eseménysorok következményeinek és hatásainak üzemeltetői és hatósági szempontú értékelése

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes üzemek általi veszélyeztetettség elemzésére Magyarországon alkalmazott szoftverek és adatbázisok használatának értékelése

Ronyecz Lilla

Mesics Zoltán

 

Iparbiztonsági célú képzést folytató európai felsőoktatási intézmények, képzési rendszerük bemutatása és értékelése.

Cséplő Zoltán

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Kiválasztott európai (régió) államok iparbiztonsági feladatokat ellátó szervezet, jog- és intézményrendszerének értékelése.

Cséplő Zoltán

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes üzemekkel/szállítmányokkal foglalkozó jogterület feladatainak európai országokban történő végrehajtásának vizsgálata

Cséplő Zoltán

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Kritikus infrastruktúra elemekkel foglalkozó jogterület feladatainak európai országokban történő végrehajtásának vizsgálata.

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

Ronyecz Lilla

 

Nukleáris baleset-elhárítással foglalkozó jogterület feladatainak európai országokban történő végrehajtásának vizsgálata

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes üzemekkel/szállítmányokkal kapcsolatos tevékenységek szankcionálási rendszerének áttekintő értékelése.

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes áru belvízi/vasúti/légi szállítással kapcsolatos tevékenységek szankcionálási rendszerének áttekintő értékelése.

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

A veszélyes üzemi biztonsági irányítási rendszer nemzetközi és hazai jogszabályi háttere, értékelésének és ellenőrzésének szabályai, üzemeltetői alkalmazási tapasztalatainak értékelése

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

Mesics Zoltán

 

A veszélyes üzemi biztonsági irányítási rendszer hatósági értékelő eljárásainak, eszközeinek és módszertanának vizsgálata, az integrált irányítási rendszerek alkalmazhatósága

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

Mesics Zoltán

 

A biztonsági jelentés és elemzés/ súlyos káresemény-elhárítási terv tartalmi és formai követelményeinek vizsgálata konkrét üzemi esettanulmányon keresztül

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Katasztrófavédelem helyi/területi szerve iparbiztonsági jogalkalmazási feladatainak vizsgálata

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Hatósági koordinációs tevékenység vizsgálata a katasztrófavédelem szerveinél

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Iparbiztonsági tevékenységek szankcionálási rendszerének áttekintő értékelése

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tipikus baleseti eseménysorok emberi egészséget/környezeti elemeket károsító következményeinek és hatásainak konkrét esettanulmányon keresztüli bemutatása.

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek külső és belső dominóhatásának értékelésére szolgáló eljárások- és módszerek értékelése

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek egyéni és társadalmi kockázata megállapítására szolgáló eljárás konkrét esettanulmányokon keresztüli értékelése.

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés területén alkalmazott településrendezési szabályozás gyakorlati megvalósulásának értékelése, különös tekintettel a veszélyességi övezet kijelölésére és a fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshozatalra.

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Külső védelmi tervezést érintő szabályozás gyakorlati megvalósulásának konkrét esettanulmányokon keresztüli értékelése, különös tekintettel a veszélyeztetett terület meghatározására

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek és üzemzavarok bejelentési, tájékoztatási, kivizsgálási szabályozása gyakorlati megvalósulásának konkrét esettanulmányokon keresztüli értékelése

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes tevékenységekkel kapcsolatos környezetvédelemi (környezet-biztonsági és környezet-egészségügy) szabályozás rendszere, üzemeltetői feladatok, hatósági hatáskörök és feladatok végrehajtása.

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes tevékenységekkel kapcsolatos műszaki biztonsági, bányászati, energetikai jogi szabályozás rendszere, üzemeltetői feladatok, hatósági hatáskörök és feladatok végrehajtása

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes tevékenységekkel kapcsolatos munkavédelemi és közegészségügyi szabályozás rendszere, üzemeltetői feladatok, hatósági hatáskörök és feladatok végrehajtása.

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes tevékenységekkel kapcsolatos közbiztonsági, közrendvédelmi, vámigazgatási és közlekedési szabályozás rendszere, üzemeltetői feladatok, hatósági hatáskörök és feladatok végrehajtása

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

A katasztrófavédelem veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekkel kapcsolatos felügyeleti ellenőrzési tevékenységének értékelése, különös tekintettel a supervisori ellenőrzésekre

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes üzemek/szállítmányok felügyeletével kapcsolatos iparbiztonsági hatósági adatbázisok alkalmazása

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos szektor/alszektor-specifikus üzemeltetői, ágazati és katasztrófavédelmi hatósági feladatellátás eljárási és módszertani értékelése (közlekedés; villamosenergia szolgáltatás; kőolajipar; földgázipar; ipar; ivóvíz szolgáltatás; a felszíni és felszín alatti vizek ellenőrzése, vízbázis védelme; szennyvízelvezetés és tisztítás; árvízvédelem; egészségügyi infrastruktúra; élelmiszer előállítás és ellátás biztonsága; infokommunikációs (informatikai és távközlési) infrastruktúra; pénzügyi intézményrendszer; információ biztonság; a kormányzat; rendvédelmi szervek; honvédelmi szervek) A zárójelben lévő listából bármelyik szektor vagy alszektor választható

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

Dr. Bognár Balázs

Dr. Bonnyai Tünde

Ronyecz Lilla

 

Kritikus infrastruktúra védelmi rendkívüli események esetén felhasznált együttműködési és eljárási rendek elemzése és értékelése.

Dr. Bognár Balázs

Dr. Bonnyai Tünde

Ronyecz Lilla

 

Kritikus infrastruktúra védelmi horizontális- és ágazati kritériumok kockázatelemzési módszereinek vizsgálata

Dr. Bognár Balázs

Dr. Bonnyai Tünde

Ronyecz Lilla

 

Veszélyes áru közúti/légi/tengeri/belvízi (választható) szállítással foglalkozó nemzetközi és hazai intézmények, jogi szabályozás, illetve azok jogintézményi, szabályozási és eszközrendszerének bemutatása és értékelése

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes áru vasúti szállítással foglalkozó nemzetközi és hazai intézmények, jogi szabályozás, illetve azok jogintézményi, szabályozási és eszközrendszerének bemutatása és értékelése- Horváth Hermina

Horváth Hermina

 

A veszélyes áru vasúti szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtási tapasztalatainak értékelése, különös tekintettel a telephelyi ellenőrzésekre

Horváth Hermina

 

A veszélyes áru közúti/légi/belvízi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtási tapasztalatainak értékelése.

Horváth Hermina

 

Veszélyes hulladékok szállításának eszközei, veszélyei, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése

Horváth Hermina

 

Mérgező anyagok szállításának eszközei, veszélyei, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése

Dr. Dobor József

 

Gázok szállításának eszközei, veszélyei, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése

Dr. Dobor József

 

Gyúlékony folyékony anyagok szállításának eszközei, veszélyei, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése

Dr. Pátzay György/Dr. Dobor József

 

Radioaktív anyagok szállításának eszközei, veszélyei, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése

Dr. Pátzay György

 

Veszélyes anyagok és áru tárolási katasztrófavédelmi feladatok áttekintése és értékelése

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

A nemzetközi és hazai veszély-elhárítási tervezés jogi szabályozás hazai jogalkalmazási és végrehajtási gyakorlatban történő érvényesülése a veszélyes áru vasúti szállítás üzemi létesítményeiben (rendező-pályaudvarok, iparvágányok, töltő és átfejtő létesítmények)

Horváth Hermina

 

A hazai vasúti veszélyes áru fuvarozás üzemi létesítményeinek bemutatása és tevékenysége

Horváth Hermina

 

Nemzetközi vasúti veszélyes áru fuvarozási balesetek áttekintő értékelése és a balesetek felszámolásának tapasztalatai, eszközrendszere

Horváth Hermina

 

Veszélyes anyagok, veszélyes áruk telephelyi tárolásával kapcsolatos katasztrófavédelmi szabályozás eljárási- és eszközrendszerének fejlesztése

Horváth Hermina

 

A veszélyes áru szállítással kapcsolatos közbiztonsági tervezés és a tervek hatósági ellenőrzési tapasztalatainak értékelése

Horváth Hermina

 

Szállítási balesetekkel kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzési feladatellátás tapasztalatainak esettanulmányokon keresztüli értékelése

Horváth Hermina

 

Kockázatkezelés, veszély-elhárítási tervezés és a tervek alkalmazásának sajátosságai a veszélyes áru szállítmányok vonatkozásában

Horváth Hermina

 

Ipari/közlekedési veszélyhelyzetek felszámolása, az üzemi és települési tervezés, a tervek felülvizsgálata és alkalmazása

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes anyagok jelenlétében bekövetkező ipari/közlekedési balesetek elhárítási eljárásának és módszereinek konkrét esettanulmányokon keresztüli értékelése

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

A veszélyes anyagok jelenlétben bekövetkező balesetek beavatkozásának személyi és tárgyi feltételeinek kutatása

Horváth Hermina

 

A veszélyes anyagok jelenlétben bekövetkező balesetek beavatkozásának környezet és a lakosságvédelemi lehetőségei

Dr. Pátzay György/Dr. Dobor József

 

A veszélyes anyag balesetet követő azonosításának eljárás, eszközrendszer és módszertana, különös tekintettel a Katasztrófavédelmi Mobil Labor tevékenységére

Dr. Pátzay György/Dr. Dobor József

 

Veszélyes anyag jelenlétében bekövetkező balesetet követő mentesítés feladatai és technikai eszközrendszere, speciális eseteinek végrehajtására vonatkozó biztonsági szabályok

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Veszélyes anyag és áru kiszabadulásával járó események felderítése és monitoringozása katasztrófavédelmi eljárás- és eszközrendszerének vizsgálata.

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

A veszélyes anyaggal kapcsolatos balesetek felszámolását követő káreseti hatósági helyszíni szemle egységes eljárási rendszerének és módszertanának kidolgozása, javaslattétel a hozzá szükséges eszközpark és dokumentáció kialakítására

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Iparbiztonsági hatósági engedélyezési rendszer/ellenőrzési és felügyeleti feladatok 2012-2014. közötti működtetési tapasztalatainak értékelése az integrált hatósági tevékenység keretében

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Bányászati hulladékkal foglalkozó létesítmények (zagytározók) biztonságának vizsgálata, védelmi tervezési intézkedések

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Izotóplaboratóriumokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok tejesítésének értékelése

Dr. Pátzay György

 

Káreseti helyszíni szemle végrehajtását érintő módszertani- és eljárási tapasztalatainak értékelése

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatok katasztrófavédelmi szervezetben történő végrehajtása

Dr. Vass Gyula

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Környezetvédelmi Egyezményeinek teljesítése külföldön és Magyarországon

Dr. Kátai-Urbán Lajos

 

Vízminőség-védelemmel kapcsolatos iparbiztonsági hatósági feladatok összefoglalása

Dr. Dobor József

 

Vízminőség-védelemmel kapcsolatos technológiai folyamatok vizsgálata, iparbiztonsági kritériumok szerint

Dr. Pátzay György/Dr. Dobor József

 

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos technológiai folyamatok vizsgálata, különös tekintettel a hatósági feladatok megvalósítására

Dr. Dobor József

 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos technológiai folyamatok vizsgálata a hatósági feladatok tükrében

Dr. Dobor József

 

Üzemazonosítással kapcsolatos technológiai folyamatok vizsgálata, a hatósági feladatok tükrében

Dr. Pátzay György/Dr. Dobor József

 

Iparbiztonsággal összefüggő vegyi balesetek ismertetése és elemzése, szakmai hibák azonosítása és esettanulmányok készítése

Dr. Pátzay György/Dr. Dobor József

 

Az atomenergia jövőbeni szerepe Magyarország energiaellátásában

Dr. Pátzay György

 

A vörösiszap, mint veszélyes hulladék mennyiségének felmérése, (földrajzi) elhelyezkedése és újrahasznosítási lehetőségeinek vizsgálata katasztrófavédelmi szempontrendszer alapján

Dr. Pátzay György/Dobor József

 

A 2013-as abasári vízszennyezés elemzése iparbiztonsági szempontok alapján, és a jelenlegi helyzet ismertetése

Dr. Pátzay György

 

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. normál üzeme során keletkező folyékony, radioaktív hulladék kezelésének lehetőségei

Dr. Pátzay György

 

A közelmúltban bekövetkezett radiológiai események elemzése iparbiztonsági szempontok alapján

Dr. Pátzay György/Dr. Dobor József

 

A közelmúltban bekövetkezett nukleáris események elemzése iparbiztonsági kritériumok szerint

Dr. Pátzay György/Dr. Dobor József

 

Az iparban felhasznált veszélyes, gázhalmazállapotú anyagok bemutatása iparbiztonsági kritériumok szerint

Dr. Dobor József

 

Az iparban felhasznált veszélyes, folyékony halmazállapotú anyagok bemutatása iparbiztonsági kritériumok szerint

Dr. Dobor József

 

Az iparban felhasznált veszélyes, szilárd halmazállapotú anyagok bemutatása iparbiztonsági kritériumok szerint 

Dr. Dobor József

 

A vegyipari technológiáknál előállított intermedier vegyületek jellemzése, és használatuk kockázatai

Dr. Dobor József

 

A mezőgazdaságban rendszeresített növényvédőszerek ismertetése, és felhasználásukból eredő veszélyek összefoglalása

Dr. Dobor József József

 

Az iparban alkalmazott halogénezett szénhidrogének jellemzése és használatukból eredő iparbiztonsági kockázatok összefoglalása

Dr. Dobor József

 

Az ivóvízkezelésnél alkalmazott veszélyes vegyi anyagok és kockázataik bemutatása

Dr. Dobor József

 

A szénhidrogének feldolgozásánál előforduló veszélyek elemzése iparbiztonsági szempontok alapján

Dr. Pátzay György/Dr. Dobor József

 

A szénhidrogének bányászata során bekövetkező káresemények és elhárításuk bemutatása

Dr. Pátzay György/Dr. Dobor József

 

A szénhidrogének szállításánál és tárolásánál bekövetkező lehetséges veszélyek elemzése iparbiztonsági kritériumok szerint

Dr. Dobor József

 

Radioaktív anyag jelenlétében bekövetkező balesetet követő azonosítási eljárás, eszközrendszer és módszertana, különös tekintettel a Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egységek (KSE) tevékenységére

Dr. Pátzay György/Dr. Dobor József

 

A Paksi Atomerőmű 2003-as üzemzavarának kárfelszámolás szempontú értékelése

Dr. Pátzay György

 

A nukleáris energiatermelés jelenbeli és jövőbeli szerepe a magyar energiaellátásban

Dr. Pátzay György

 

A fukushimai erűmű baleset kárfelszámolásának helyzete és értékelése

Dr. Pátzay György

 

Paks-2 tervezett blokkjainak biztonsági kérdései

Dr. Pátzay György

 

A klímaváltozás hatásai a kritikus infrastruktúrák működtetésére, biztonságára

Dr. Bognár Balázs

 

A kockázatelemzési módszerek eredményeinek összehasonlítása egy kijelölt létesítmény tekintetében

Dr. Bognár Balázs

 

Felhasználói tudatosítás (BYOD - Bring Your Own Device), saját eszközök használata vállalati környezetben és vállalati eszközök használata otthoni környezetben

Dr. Bognár Balázs

 

Infrastruktúra, mint gazdaságtelepítő tényező kutatása

Dr. Bognár Balázs

 

Fenyegetettség kataszter kutatása

Dr. Bognár Balázs

 

Tudatosítás és preventív védelem az információ- és hálózatbiztonság terültén.

Dr. Bognár Balázs

 

Két korszak biztonságszemléletének összehasonlítása

Dr. Bognár Balázs

 

Az információvédelem szerepe a vállalkozások életében

Dr. Bognár Balázs

 

Közösségi hálózatok és azok veszélyei

Dr. Bognár Balázs

 

Üzletmenet helyreállítási folyamat

Dr. Bognár Balázs

 

Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme az Európai Unió tagállamiban

Ronyecz Lilla

 

Megjegyzés:

Konzulensnek más karok oktatói és külső szakértő is felkérhető.

A dolgozat témája módosítható és más téma is választható.

A témák pontosítása tárgyában a megjelölt konzulens és a tanszékvezető tud felvilágosítást adni. Tanszékvezető feladata a téma jóváhagyása.

További információ a TVSZ. 5. sz. mellékletében található:

http://uni-nke.hu/uploads/media_items/tanulmanyi-es-vizsgaszabalyzat_-hataly-2016_-ii_-1-tol.original.pdf


Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék

Javaslatai a szakdolgozat, diplomamunka,TDK címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre


Ssz.        Szakdolgozat címek        Témafelelősök

1.                            AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári védelmi mechanizmusról és a végrehajtására kiadott A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. október 16.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 2004/277/EK, Euratom és a 2007/606/EK, Euratom bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről hatása a hazai katasztrófavédelmi rendszerre.(*)               Dr. Schweickhardt Gotthilf

2.                            Az Európai Unió önkéntességi politikája és ennek hatása a hazai katasztrófavédelmi feladatokra.          Dr. Schweickhardt Gotthilf

3.                            INSARAG irányelv, valamint az Európai Unió 1313/2013. határozatának hatásai a hazai mentőszerveztek kialakítására, minősítésére.        Dr. Schweickhardt Gotthilf

4.                            Központi hivatásos mentőszervezetek bevethetőségének lehetőségei szélsőséges időjárás esetén    Dr. Teknős László

5.                            A magyarországi önkéntes mentőszervezetek feladatai a különböző szélsőséges időjárási helyzetekben                Dr. Teknős László

6.                            A szupercellákhoz köthető események katasztrófavédelmi szempontú elemzése.        Dr. Teknős László

7.                            A globális éghajlatváltozás katasztrófavédelmi aspektusai          Dr. Teknős László

8.                            A környezetbiztonság katasztrófavédelmi aspektusai   Dr. Teknős László

9.                            A hazai időjárás előrejelezhetőségének katasztrófavédelmi szempontú értékelése      Dr. Teknős László

10.                         A konvektív rendszerek által okozott veszélyes időjárási jelenségek katasztrófavédelmi szempontú elemzése, kiértékelése               Dr. Teknős László

11.                         A lakosság szélsőséges időjárási eseményekre történő felkészítésének lehetőségei Magyarországon Dr. Teknős László

12.                         A globális éghajlatváltozás migrációs aspektusai - A környezeti migráció, mint komplex kihívás katasztrófavédelmi szempontú elemzése          Dr. Teknős László

13.                         Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hidrológiai veszélyeztetettségének katasztrófavédelmi szempontú elemzése, értékelése   Dr. Teknős László

14.                         Lakossággal szemben elvárt védekezési, magatartási szabályok ismertetése, rendszerbe gyűjtése, kiértékelése      Dr. Teknős László

15.                         Lakosság önvédelmi képességének növelését segítő lehetőségek, elvek, módszerek ismertetése, értelmezése      Dr. Teknős László

16.                         A meteorológiai eredetű veszélyek kártételei elleni felkészülés lehetőségei Magyarországon Dr. Teknős László

17.                         Az önkormányzatok megváltozott szerepe a lakosság katasztrófavédelmi felkészítésében, a közbiztonsági referensi feladatrendszer elemzése      Kirovné Dr. Rácz Réka

18.                         A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének rendszere, különös tekintettel az önkormányzati vezetők felkészítésére   Kirovné Dr. Rácz Réka

19.                         A polgármesterek katasztrófavédelmi felkészítésének tapasztalatai, lehetséges fejlesztési megoldások                Dr. Schweickhardt Gotthilf

20.                         A katasztrófavédelmi doktorandusz képzés lehetséges fejlesztési irányai          Dr. Schweickhardt Gotthilf

21.                         A Katasztrófavédelmi Intézet helye, szerepe, a magyar felsőoktatásban, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen        Dr. Schweickhardt Gotthilf

22.                         A lakosságfelkészítés európai uniós gyakorlata Dr. Nováky Mónika

23.                         A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott és elfogadott lakosságfelkészítési elvek és módszerek, ezek hazai alkalmazásának lehetőségei      Dr. Nováky Mónika

24.                         A Humanitárius segítségnyújtás tartalmának módosulása és hatásai a hazai katasztrófavédelmi tevékenységre.               Dr. Schweickhardt Gotthilf

25.                         A polgári védelem helye, szerepe a fontosabb nemzetközi szervezetek (NATO, ENSZ, EU) feladatrendszerében, a megvalósítás gyakorlata             Dr. Teknős László

26.                         A magyar polgári védelem története a légoltalomtól napjainkig               Dr. Teknős László

27.                         A katasztrófák felszámolásakor alkalmazható polgári védelmi szervezetek, feladatai    Dr. habil. Endrődi István

28.                         A katasztrófa-elhárításban résztvevő önkéntes polgári védelmi szervezetek helye, szerepe, fejlesztésének lehetőségei napjainkban             Dr. habil. Endrődi István

29.                         A katasztrófavédelem tevékenységét segítő Magyar Polgári Védelmi Szövetség helye, szerepe, lehetséges új tevékenységeinek irányai      Dr. habil. Endrődi István

30.                         A katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtásában résztvevő polgári védelmi szervezetek logisztikai biztosításának feladatai a katasztrófa típusok függvényében    Dr. habil. Endrődi István

31.                         A felderítés célja, feladata, területei a kárelhárítási és kárfelszámolási munkák megszervezésének és hatékony végrehajtásának szemszögéből.         Dr. habil. Endrődi István

32.                         A faszerkezetek alkalmazása az önkéntes mentőszervezetek katasztrófa-elhárítási feladatainak végrehajtásában.            Dr. Teknős László

33.                         A kitelepítés, a kimenekítés és a befogadás logisztikai feladatai, a végrehajtás elvei és módszerei         Dr. habil. Endrődi István

34.                         Önkéntes mentőszervezetek specifikumai        Dr. habil. Endrődi István

35.                         A köteles polgári védelmi szervezetek alkalmazásainak tapasztalatai, fejlesztéseinek lehetséges irányai a XXI században   Dr. habil. Endrődi István

36.                         Az influenza pandémia elleni védekezés magyarországi komplex rendszere     Dr. habil. Kóródi Gyula

37.                         A közegészségügyi-, járványügyi feladatok természeti katasztrófák idején, különös tekintettel az árvízi védekezésre     Dr. habil. Kóródi Gyula

38.                         A Disaster Medic helye, szerepe, jelentőségei a katasztrófavédelem feladatrendszerében      Dr. habil. Kóródi Gyula

39.                         Egészségügyi válsághelyzet… (folyamatban)      Dr. habil. Kóródi Gyula

40.                         A katasztrófavédelmi feladatok a honvédelmi feladatrendszerben, azok továbbfejlesztési lehetőségei                Dr. Muhoray Árpád

41.                         Az MH katasztrófavédelmi feladatainak védelmi tervezésben elfoglalt helye, a végrehajtására fordított erőforrások, és azok felhasználásának hatékonysága.  Dr. Muhoray Árpád

42.                         A polgári védelemi szervezetek képességei és alkalmazási lehetőségei egy nukleáris baleset mentési és kárfelszámolási feladatainak végrehajtása során             Dr. Muhoray Árpád .

43.                          A közbiztonság fenntartásának lehetséges módszerei, követelményei, a végrehajtás formái és alapvető területei katasztrófák esetén veszélyhelyzet kihirdetését követően     Dr. Schweickhardt Gotthilf

44.                         Katasztrófavédelem és más rendvédelmi szervek együttműködése, valamint a Magyar Honvédség feladatai katasztrófaveszély idején           Dr. Muhoray Árpád

45.                         A kríziskommunikáció helye és szerepe a válságkezelés folyamatában. A krízishelyzetben folytatott kommunikáció eredményességét befolyásoló tényezők.           Ambrusz József

46.                         A kríziskommunikáció jelentősége a Katasztrófavédelemben   Ambrusz József

47.                         A kríziskommunikációs terv szempontjai, kidolgozásának specifikumai Ambrusz József

48.                         A katasztrófavédelem sajtó-kommunikáció feladatának rendje              Ambrusz József

49.                         Katasztrófákat követő pszichés jelenségek meghatározása, az ebben rejlő késői következmények, károsító tényezők, a valószínűsíthető ártalmak csökkentésének lehetőségei     Dr. Teknős László

50.                         A készenléti rendőrség feladatai veszélyhelyzet kihirdetését követően              Dr. Schweickhardt Gotthilf

51.                         A katasztrófa-elhárításban résztvevő szervek együttműködésének területei - különös figyelemmel a rendőrség feladataira.  Dr. Schweickhardt Gotthilf

52.                         .A polgárőrség lehetséges szerepe a katasztrófák megelőzésében, alkalmazásának lehetősége a katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtása során.      Dr. Schweickhardt Gotthilf

53.                         Közterület Felügyelet helye szerepe a települési katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása során.     Dr. Schweickhardt Gotthilf

54.                         A védelmi bizottságok feladatai, hatás-és jogkörei a katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtása során                Dr. Nováky Mónika

55.                         A helyi védelmi bizottságok szervezeti kialakítása, feladatai, együttműködési formái más szervezetekkel az árvízi védekezés, a vegyi katasztrófa és a nukleáris baleset során           Dr. Muhoray Árpád

56.                         A katasztrófavédelmi megbízottak általános, és speciális feladatai         Dr. Nováky Mónika

57.                         Az életvédelmi létesítmények rendeltetése, csoportosítása, üzemeltetésének és fenntartásának jogszabályi háttere, gyakorlati tapasztalatai       Dr. Teknős László

58.                         Az ár- és belvizek fajtái, kialakulásuk okai, az általuk előidézett veszélyhelyzet jellemzése, az ellenük való védekezés elvei és módszerei  Dr. Teknős László

59.                         A hazai árvízi védekezés szervezeti kialakítása, irányítási rendszere, a védekezésben résztvevő szervezetek feladatai, a végrehajtás jogszabályi háttere, az együttműködési kérdései, a polgári védelem lehetséges szerepe a védekezés során             Dr. Teknős László

60.                         Gyors lefolyású folyók elleni árvízi védekezés lehetőségei, tapasztalatai             Dr. Teknős László

61.                         Ipolytarnóc település árvíz elleni védekezési lehetőségeinek katasztrófavédelmi szempontú elemzése, kiértékelése      Dr. Teknős László

62.                         Az árvízi védekezés hatósági rendszere.              Dr. Muhoray Árpád

63.                         Természetes partfalak és földcsuszamlások veszély-elhárítási feladatai, a katasztrófavédelmi szervek irányítási, lakosságvédelmi feladatai      Dr. Teknős László

64.                         A katasztrófavédelem híradó- és informatikai rendszere, kialakítása, a térinformatika alkalmazásának lehetősége a katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtása során           Dr. habil. Endrődi István

65.                         Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos feladatellátás eljárási és módszertani értékelése egy adott üzem esetén        Dr. Bonnyai Tünde

66.                         A Katasztrófavédelmi rendszeresítési eljárás fejlődése               Dr. habil. Endrődi István

67.                         A katasztrófavédelem finanszírozási rendszere               Dr. habil. Endrődi István

68.                         A katasztrófavédelem logisztikai fejlesztési lehetőségei              Dr. habil. Endrődi István

69.                         A magántulajdonban lévő károsodott lakóingatlanok felmérésének sajátosságai            Ambrusz József

70.                         Az egyes vis maior eljárásokat követő helyreállítás társadalmi hatásvizsgálata  Ambrusz József

71.                         A helyreállítás, újjáépítés feladatai, rendszere, nemzetközi gyakorlata                Ambrusz József

72.                         A karitatív szervezetek feladatai a katasztrófavédelmi beavatkozások, és helyreállítási folyamatokban                Ambrusz József

73.                         Katasztrófavédelmi műveletek elemzésének specifikumai        Dr. habil. Endrődi István

74.                         Prognóziskészítés a katasztrófavédelmi feladatrendszerben     Dr. habil. Endrődi István

75.                         Magyarország katasztrófa veszélyeztetettségének alapjai, jellemzői    Dr. Teknős László

76.                         Magyarország biztonságát veszélyeztető újfajta kihívásokat és kockázati tényezők bemutatása             Dr. Teknős László

77.                         A magyarországi természeti eredetű katasztrófák megelőzésének katasztrófavédelmi szempontú elemzése, kiértékelése               Dr. Teknős László

78.                         A lakosság és az anyagi javak védelmének újszerű értékelése napjaink kihívásainak tükrében Dr. Teknős László

79.                         A katasztrófa megelőzés helye, szerepe, céljai, alapvető feladatai a katasztrófák kezelésének folyamatában                Dr. Teknős László

80.                         Emberi jogok korlátozásának kérdései veszélyhelyzet időszakában.      Dr. Schweickhardt Gotthilf

81.                         A katasztrófavédelem helye és szerepe az ország biztonsági, védelmi rendszerében   Dr. Teknős László

82.                         A katasztrófavédelmi feladatok megjelenése a szükséghelyzeti és a különleges jogrendi szabályozásban                Dr. Schweickhardt Gotthilf

83.                         Alapvető jogok korlátozása veszélyhelyzet időszakában              Dr. Schweickhardt Gotthilf

84.                         Büntető tényállások a katasztrófák elleni védekezés során.       Dr. Schweickhardt Gotthilf

85.                          A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányításának és a Budapesti Rendőr-főkapitányság tevékenységirányításának összehasonlító elemzése, kiértékelése         Dr. Teknős László

86.                         A parancsnoki munka jelentősége a katasztrófavédelem szervezetén belül      Dr. habil. Endrődi István

87.                         A parancsnoki munka sajátosságai katasztrófaveszély esetén   Dr. habil. Endrődi István

88.                         A parancsnoki munka sajátosságai veszélyhelyzet esetén          Dr. habil. Endrődi István

89.                         A katasztrófavédelmi vezető-parancsnok speciális feladatai kihirdetett különleges jogrendi helyzetekben                Dr. habil. Endrődi István

90.                         A települések kockázat értékelésének rendszere, módszere, lehetséges új irányok meghatározása    Dr. Teknős László

91.                         Kártérítés a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél.  Dr. Schweickhardt GotthilfHíradó Tanszék


 1. A 4. generációs mobil cellás rádióhálózatok biztonsági kérdései a katonai hírrendszerhez történő csatlakoztatás és az együttes üzemeltetés szempontjából (témavezető: Dr. Fekete Károly alezredes, e. docens);
 2. Az ortogonális frekvencia osztásos multiplexelés elvén működő hálózatok sajátosságai (témavezető: Dr. Fekete Károly alezredes, e. docens);
 3. A kvantumtitkosítás speciális tulajdonságai a katonai kommunikáció területén (témavezető: Dr. Fekete Károly alezredes, e. docens);

 1. Az Európai Unió Információbiztonsága (Dr. habil. Kerti András alezredes, e. docens);
 2. Az információbiztonság, mint a hibrid fenyegetések elleni védelem része (Dr. habil. Kerti András alezredes, e. docens);

 1. "Cloud Computing" in military operations (Dr. Tóth András százados, adjunktus);
 2. IP communications in Full Spectrum Operation (Dr. Tóth András százados, adjunktus);
 3. Vezeték nélküli civil eszközök alkalmazhatósága a MH infokommunikációs hálózatában (Dr. Tóth András százados, adjunktus);
 4. Híradó és informatikai szakállomány felkészítésének, kiképzésének módszertana (Dr. Tóth András százados, adjunktus);
 5. A tábori hírrendszer digitalizációjának alapvető kérdései (Dr. Tóth András százados, adjunktus);
 6. A hálózatközpontú hadviselés jelene és jövője (Dr. Tóth András százados, adjunktus);
 7. A parancsnoki döntéshozatali folyamat híradó és informatikai támogatása (Dr. Tóth András százados, adjunktus);

 1. Különleges műveleti erők híradó és informatikai támogatása (Dr. habil. Farkas Tibor százados, e. docens)
 2. Adatkommunikáció megvalósítása harcászati rádiókkal (Dr. habil. Farkas Tibor százados, e. docens)
 3. Válságreagáló műveletek híradó és informatikai támogatása (Dr. habil. Farkas Tibor százados, e. docens)
 4. Military Decision Making Process in Signal Operations (Dr. habil. Farkas Tibor százados, e. docens)
 5. A híradás-szervezési eljárások történelmi áttekintése (Dr. habil. Farkas Tibor százados, e. docens)
 6. Fegyvernemek, szakcsapatok híradó és informatikai támogatása (Dr. habil. Farkas Tibor százados, e. docens)
 7. A Magyar Honvédség korszerű híradó és informatikai eszközei (Dr. habil. Farkas Tibor százados, e. docens)
 8. „Okos eszközök” katonai alkalmazásának lehetőségei (Dr. habil. Farkas Tibor százados, e. docens)
 9. „Okos város”, „okos haderő”! (Dr. habil. Farkas Tibor százados, e. docens)
 10. Katasztrófahelyzetek, válsághelyzetek infokommunikációs támogatása (Dr. habil. Farkas Tibor százados, e. docens)

Katonai Logisztikai Intézet 1. Hadipari trendek a világban (Dr. Taksás Balázs sz. főhadnagy)
 2. Gazdasági biztonsági kihívások (Dr. Taksás Balázs sz. főhadnagy)
 3. Ellátási láncok a hazai katonai logisztika hadtáp szakterületein (Dr. Taksás Balázs sz. főhadnagy)
 4. Az MH Katonai Rendészeti Központ és a katonai közúti rendészeti tevékenységek hatékonysági vizsgálata (Dr. Fábos Róbert alezredes)
 5. Gépjárművezető képzés komplex rendszerének vizsgálata a Magyar Honvédségben (Dr. Szászi Gábor alezredes)
 6. A különleges műveleti erők mobilitási képességeinek vizsgálata az egyes közlekedési alágazatok igénybevételi lehetőségeinek szempontjából (Dr. Fábos Róbert alezredes)
 7. Az RSOM feladatok vasúti szállítási lehetőségei honi területen (Dr. Szászi Gábor alezredes)
 8. Közlekedési altiszti, zászlósi szakállomány utánpótlását biztosító iskola rendszerű képzés fejlődésének vizsgálata, valamint megújításának lehetőségei (Dr. Szászi Gábor alezredes)
 9. A Magyar Honvédség szolgálati autóbuszjáratok rendszerének elemzése (Dr. Fábos Róbert alezredes)
 10. A kombinált szállítási technológiák alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség szállítási feladatainak végrehajtása során (Dr. Szászi Gábor alezredes)
 11. A szövetséges és a magyar légi szállítási kapacitás elemzése és fejlesztésének lehetőségei (Dr. Szászi Gábor alezredes)
 12. A szövetséges és magyar közúti szállítási kapacitás elemzése és fejlesztésének lehetőségei (Dr. Fábos Róbert alezredes)
 13. A vasúti közlekedési alágazat szerepének változása a katonai szállítások során (Dr. Szászi Gábor alezredes)
 14. A tengeri szállítások szerepe a béketámogató műveletek során (Dr. Szászi Gábor alezredes)
 15. A Magyar Honvédségben alkalmazott Üzemanyag Monitoring rendszer elemei, működése, alkalmazási köre, továbbfejlesztésének lehetőségei (Dr. Venekei József alezredes)
 16. Üzemanyag technikai eszközök felülvizsgálatai, a felülvizsgálatok önálló végrehajtásának lehetősei (Dr. Venekei József alezredes)
 17. A Magyar Honvédség benzin szállító és tábori kiszolgáló képességének helyzete, fejlesztésének lehetőségei (Dr. Venekei József alezredes)
 18. Felesleges ruházati anyagok és hulladékok kezelésének és hasznosításának lehetőségei (Dr. Pohl Árpád alezredes)
 19. A tábori élelmezési szaktechnikai eszközök modernizálása a Magyar Honvédségben (Dr. Pap Andrea alezredes)
 20. Hazai és missziós műveletek élelmezési biztosításának összehasonlító elemzése (Dr. Pap Andrea alezredes)
 21. Magyar Honvédség béketámogató műveleteinek hadtáp támogatása (Dr. Pohl Árpád alezredes)
 22. Az összhaderőnemi és fegyvernemi gyakorlatok élelmezési biztosításának tapasztalatai az MH 64. logisztikai ezred aspektusából (Dr. Pohl Árpád alezredes, Dr. Pap Andrea alezredes)
 23. Az MH élelmezési ellátásának alternatív lehetősége (Dr. Pap Andrea alezredes)
 24. A hadtáp tiszthelyettes/altisztképzés alakulása a műveleti követelmények tükrében 2007 és 2016 között (Hraska Gábor alezredes)
 25. A HACCP követelményeinek alkalmazása a Magyar Honvédségben (Dr. Pap Andrea alezredes)
 26. A korszerű anyagmozgatás, a mozgatandó honvédségi anyagok jellemzése, az anyagmozgatás során fellépő igénybevételek vizsgálata katonai műveletek és missziók során (Dr. Lakatos Péter)
 27. Csomagolás, korszerű csomagoló anyagok és eszközök jellemzői, a biztonságos és gazdaságos csomagolás feltételei a honvédségben (Dr. Lakatos Péter)
 28. Korszerű kézi anyagmozgató eszközök, szállítógépek, gépi hajtású targoncák, valamint emelő és rakodógépek típusai, az egyes típusok jellemzői és hadi alkalmazhatósága (Dr. Lakatos Péter)
 29. Egységrakományok optimalizálási módszerei, konténeres szállítás jelentősége, konténerek típusai, alkalmazási lehetőségei katonai műveletek és humanitárius missziók idején (Dr. Lakatos Péter)
 30. Korszerű azonosítási rendszerek a katonai logisztikában (vonalkód, RFID, datamatrix, QR kód, biometria) (Dr. Lakatos Péter)
 31. Egy választott alakulat logisztikai/disztribúciós rendszerének elemzése (Dr. Lakatos Péter)
 32. Modern logisztikai megoldások és eljárások a NATO-ban (Dr. Lakatos Péter)
 33. Raktározás és készletgazdálkodás katonai aspektusai (Dr. Lakatos Péter)
 34. A honvédségi hulladékkezelés logisztikája (Dr. Lakatos Péter)
 35. Környezetvédelem a katonai ellátási láncban, a visszutas (reverz) logisztika (Dr. Lakatos Péter)
 36. Ökológiai és karbon lábnyomszámítás alkalmazhatóságának lehetőségei a katonai ellátási láncban (Dr. Lakatos Péter)
 37. Minőségmenedzsment rendszerek a katonai logisztikai gyakorlatban (Dr. Lakatos Péter)
 38. A katonai raktári komissiózási technikák fejlődési fázisainak és alkalmazásának ökonómiai elemzése, és optimális üzemeltetése (Dr. Lakatos Péter)
 39. Korszerű raktározási technológiák katonai képességekre gyakorolt hatásának a vizsgálata egy alakulatnál (Dr. Lakatos Péter)
 40. Számítógépes háttérrel támogatott katonai logisztikai tervezési, kontrolling és feladat megoldási eljárások (Dr. Lakatos Péter)
 41. Humanitárius logisztika (Dr. Lakatos Péter)
 42. Polgári és katonai logisztika összehasonlítása a korszerű technológiák és eljárások tükrében (Dr. Lakatos Péter)
 43. NATO missziók katonai logisztikai biztosítása (Dr. Lakatos Péter)
 44. Nemzetközi logisztika sztenderdek vizsgálata és hatása a katonai képességekre és környezetre (GS1, IFS, TAPA, GDP) (Dr. Lakatos Péter)
 45. Speciális katonai benchmark a logisztikai kontrolling segítségével (Dr. Lakatos Péter)
 46. Hyperdrive - a jövő űrhajtóműve vagy sci-fi álom? (Dr. Székely Gergely adjunktus)
 47. Láthatatlan katona (Dr. Székely Gergely adjunktus)
 48. Relativitáselmélet alkalmazása a katonai műszaki tudományokban (Dr. Székely Gergely adjunktus)
 49. Játékelméleti dilemmák és megoldási lehetőségeik a katonai stratégiai szituációkban (Dr. Székely Gergely adjunktus)
 50. Haditechnikai eszközök összehasonlító elemzése (Dr. habil. Gyarmati József alezredes)
 51. Több szempontú döntési modellek (MCDM) haditechnikai célú alkalmazása (Dr. habil. Gyarmati József alezredes)
 52. Terepjáró tehergépkocsi hajtásláncának leírása és elemzése (Dr. habil. Gyarmati József alezredes)
 53. Oldalsó és hátsó aláfutásgátlók hatása a terepjáróképességre (Dr. habil. Gyarmati József alezredes)
 54. A Magyar Honvédség szervezetébe tartozó, az NKH szabályozóinak megfelelő autósiskola létrehozásának vizsgálata (Dr. Vég Róbert László alezredes)
 55. A Magyar Honvédség gép- és harcjárművezetési kiképzésének vizsgálata (Dr. Vég Róbert László alezredes)
 56. A diagnosztikai vizsgálatok elemzése kiemelt figyelemmel a rezgésdiagnosztikára, és alkalmazásuk a Magyar Honvédség járműjavítási és technikai kiszolgálási tevékenységében (Dr. Vég Róbert László alezredes)
 57. Páncélozott járművek aktív védelmi rendszerei (Dr. Hajdú Ferenc alezredes)
 58. Páncélozott járművek védettségének vizsgálatai (Dr. Hajdú Ferenc alezredes)
 59. A Magyar Honvédségben újonnan rendszeresített vagy alkalmazásba vett gépjárműtechnikai eszközök üzembentartásának vizsgálata (Gávay György százados)
 60. A Magyar Honvédség gépjárműtechnikai eszközeinek az elmúlt tíz évben polgári vállalatok által végzett karbantartási, javítási tevékenységek vizsgálata (Gávay György százados)
 61. A páncélos- és gépjárműtechnikai oktatás fejlesztésének lehetőségei a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (Tar Csaba hadnagy)
 62. Elektromos meghajtású gépjárművek alkalmazásának elvi lehetőségei a Magyar Honvédségben (Dr. Zentay Péter)
 63. Fedélzeti fegyverrendszerek üzemeltetése komplex eszközökben (Sebők István őrnagy)
 64. Üzemeltetéshez kapcsoló műhelytechnológiák munkavédelmi előírásai (Sebők István őrnagy)

HHK KÜI Elektronikai Hadviselés Tanszék

TDK témajavaslatai ’2016


Témavezető: Prof. Dr. Kovács László

1) Számítógép-hálózatok támadhatósága és védelme Magyarországon

2) Felderítő és elektronikai hadviselési platformok fejlesztési lehetőségei a Magyar Honvédségben

3) Kritikus információs rendszerek a védelmi szférában

4) Kína és az információs hadviselés

5) Információs műveletek Irakban és Afganisztánban


Témavezető: Prof. Dr. Haig Zsolt

1) Az elektronikai hadviselés története Magyarországon a kezdetektől, napjainkig

2) Az információs műveletek elméletének fejlődése

3) Az elektronikai hadviselés kihívásai az MH missziós szerepvállalásaiban

4) Egyes haderők információs műveletek doktrínáinak összehasonlító elemzése

5. Kiberhadviselési képességek fejlődési tendenciái, lehetőségei a Magyar Honvédségben.


Témavezető: Dr. habil. Ványa László

1) Elektronikai hadviselési feladatok megoldása robotikai eszközökkel

2) Az EKD-500 RH vevőkészülék oktatását támogató, web-alapú multimédiás tananyag fejlesztése

3) Robotok a hadviselésben, tények és aggályok

4) A pilóta nélküli repülőeszközök által jelentett kockázatok és az ellenük való védekezés kérdései

5) Elektronikai hadviselési eszközök az utóbbi évek háborúiban


Témavezető: Dr. Németh András

1) Kongsberg MRR harcászati rádiós emulátor készítése (programozás)

2) Harris rádiós emulátor készítése (programozás)

3) A 3D nyomtatás közszolgálati, katonai és biztonsági aspektusai 

4) Drónok alkalmazásának fejlődési tendenciái a légi fényképezésben

5) Alternatív technikai megoldások alkalmazása a MH híradó és informatikai rendszerében

6) Veszélyhelyzeti hírközlő rendszerek technológiai és technikai kérdései

7) Mobil földfelszíni és műholdas rendszerek közszolgálati és katonai alkalmazásaiTémavezető: Szabó András

 1. IP hálózati eszközök és hálózatok kapacitásvizsgálatának módszertana és lehetséges eszközrendszere
 2. IP alapú Beágyazott rendszerek hálózatbiztonsági vizsgálata
 3. IPv6 képes eszközök biztonsági auditálásának lehetőségei
 4. WAF (web application firewall) biztonsági szolgáltatásai
 5. Honeypot rendszerek gyakorlati alkalmazása
 6. Módszertan kidolgozása a közigazgatásban elterjedt hálózati eszköztípusok biztonsági vizsgálatához
 7. A kártékony kódok viselkedésének dinamikus elemzésének lehetőségei
 8. Adattároló eszközök törvényszéki vizsgálatának lehetőségei
 9. Elektronikus oktatási segédlet a komplex mérések tantárgyhoz


Hadászati és Hadelméleti Tanszék


Témavezető: dr. Petruska Ferenc őrnagy, egyetemi tanársegéd


1.     Jogi határzár (új bűncselekmények és a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet)


2.     Honvédelmi jog és a tömeges bevándorlás kapcsolata


3.     Fegyelmi eljárás


4.     A katona lőfegyverhasználata, valamit egyéb kényszerítő eszközök használatának jogi szabályozása


5.     A Magyar Honvédség rekonverziós jogi eszköztára – mire jó a kiszolgált katona?Témavezető : Dr. Kaló József t. százados, egyetemi adjunktus


 1. Helyi háborúk és fegyveres konfliktusok a hidegháború után
 2. A magyar katonapolitikai gondolkodás a XX-XXI. században
 3. Állam, társadalom és haderő kapcsolata a XX-XXI. században
 4. Hírszerző és elhárító szolgálatok története
 5. Egyetemes és magyar hadművészettörténet a XX-XXI. században


Témavezető: dr. Farkas Ádám főhadnagy, egyetemi tanársegéd


1.         A fegyveres erők alapfeladatai egyes Európai államokban

2.         A különleges jogrend rendszere és annak katonai vonatkozásai

3.         A Magyar Honvédség egyes belbiztonság feladatai tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben, valamint terrorveszélyhelyzetben

4.         A katonai és rendőri fegyverhasználat összehasonlító elemzése az új típusú katonai feladatok tükrében

5.         A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet hatásai a Magyar Honvédség rendeltetésére, feladataira, jövőjére

6.         A határvédelem katonai vonatkozásai Magyarországon egykor és ma


Témavezető: Prof. Dr. Szternák György óraadó, ny. egyetemi tanár


 1. A katonai műveletek elmélete és gyakorlata a nyugati és a keleti hadtudományi szakirodalmak, valamint a közelmúlt katonai műveletei megvívásának tapasztalatai alapján
 2. A korszerű katonai műveletek megvívásának legfontosabb jellemzői gyakorlati példák alapján.
 3. Az Európai Unió szerepe a katonai válságok kezelésében; a válságkezelés legfontosabb tapasztalatai, a válságkezelés hatékonysága növelésének feladatai.
 4. A NATO állam- és kormányfőinek Walesben és Varsóban megtartott csúcstalálkozóján elfogadott határozatok tartalma, a határozatok végrehajtásának helyzete.
 5. A katonai műveletek új formája - a hibrid műveletek elmélete és gyakorlata.

Témavezető: Dr. Lakatos László ny. vezérőrnagy


1. A honvédelem rendszerének és a honvédelmi igazgatás történelmi fejlődése Magyarországon

2. A honvédelmi igazgatás funkciói és feladatai az ország honvédelmi felkészítésének időszakában

3. A honvédelmi igazgatás funkciói és feladatai a honvédelmi típusú különleges jogrendi időszakokban

4. A védelmi igazgatás és a honvédelmi igazgatás kapcsolatrendszere

5. A honvédelmi igazgatási és a katonai igazgatás kapcsolatrendszere


Témavezető: Dr. Forgács Balázs százados, egyetemi docens


 1. A hadelmélet 21. századi kérdései
 2.  Irreguláris katonai fenyegetések a 21. században
 3. Irreguláris elméletek és teoretikusokKatonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék


Katonai vezetéstudomány


1.         A formális és informális csoportok kialakítása és vezetése alegység szinten

2.         Az alegységparancsnok vezetési eszközeinek alkalmazási lehetőségei, mód-szerei

3.         Az alegységparancsnok motivációs eszközei, alkalmazásuk lehetőségei

4.         A decentralizáció fejlesztése a katonai vezetői tevékenységben

5.         A katonai vezető szerepe, feladatai a szervezet átalakítás, szervezetfejlesztés során


Katonapedagógia


6.         A modern társadalmi és honvédségi viszonyok között a személyi valamint az intézményi integritás (egyensúly) megteremtésének lehetőségei

7.         A vezetői és a pedagógiai kompetenciák azonossága a honvédségben

8.         Értékválasztások és identitások a tisztjelölteknél

9.         A magyar tisztképzés oktatási-kiképzési rendszerének összehasonlítása a világ bármely országának tisztképzésével

10.      Multikulturális nevelés – földrészek – gyermekek


Katonapszichológia


11.      A kulturális sokk hatása a honvédtiszti pályaszocializáció kezdeti szakaszai-ban

12.      A tisztképzés nemzeti jellegének erősítése a marketing eszközök segítségével

13.      A gyerekkatonaság hatásai a reguláris haderő állományának mentális állóké-pességére

14.      A hivatásos pályák pszichés kockázatai, különös tekintettel a telítődésre és ki-égésre

15.      Pályaorientáció, pályaszocializáció pszichikai aspektusa


Katonaszociológia


16.      Civil-katonai kapcsolatok aktuális dilemmái

17.      Civil kontroll a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok felett

18.      Válságreagáló műveletek katonaszociológiai kérdései

19.      Békeműveletek katonaszociológiai kérdései

20.      Migráció szociológiai kérdései – okok és lehetséges következmények