Katonai Tanfolyamszervező Hivatal (KTSZH)

 

A Katonai Tanfolyamszervező Hivatal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Szervezeti és Működési Szabályzatának 78. §-ban meghatározott funkcionális szervezeti egységként, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) dékánjának felügyeletével és szakmai iránymutatásával, a hivatalvezető vezetésével az alábbi feladatokat látja el:

 1. A Honvédelmi Minisztérium (HM) éves hazai beiskolázási tervében szereplő, felsőfokú végzettséggel rendelkező tisztek számára szervezett tanfolyamok és kiegészítő egyetemi képzések képzési programjai kidolgozásának és végrehajtásának tervezése és koordinálása, együttműködve az NKE, a HM és a Magyar Honvédség (MH) illetékes szervezeteivel, szervezeti egységeivel.
 2. A katonai testnevelés tantárgy keretében a honvéd tisztjelölt hallgatók és a tanfolyamokra vezényelt állomány sokoldalú, speciális edzettségének fejlesztése és szinten tartása, továbbá a HHK-n folyó testnevelési és sporttevékenység tervezése, szervezése.
 3. A tanfolyamok erőforrás-igényeinek tervezése, az erőforrások biztosításának koordinálása. 
 4. Közreműködés az egyetemi szintű gyakorlatok tervezésében.
 5. A tanfolyamok megrendelői elvárásoknak megfelelő előkészítése, tervezése, és a képzés végrehajtásának koordinálása.
 6. A kezelésében lévő infrastruktúra üzemeltetése, fejlesztése, a rendelkezésre álló erőforrások optimális elosztása.
 7. A minőségirányítási elvek és minőségügyi követelmények érvényesítése, a megrendelői követelményeknek való megfelelés folyamatos biztosítása.
 8. A tanfolyamra vezényeltek megfelelő tájékoztatása.
 9. Tanulmányi ügyekben közvetlen kapcsolattartás a vezényeltekkel, részvétel tanulmányi ügyeik intézésében, a szükséges nyilvántartások és kimutatások vezetése, együttműködés a tanulmányi nyilvántartó szervekkel.
 10. Együttműködés az oktatási szervezeti egységekkel a tanfolyamra vezényeltek tananyaggal (tankönyvek, jegyzetek, segédanyagok, stb.) való ellátásában.
 11. Együttműködés az oktatási szervezeti egységekkel az órarend készítésében.
 12. Együttműködés az oktatási szervezeti egységekkel az oktatás, a konzultációk és a vizsgák szervezésében és végrehajtásában.
 13. A korszerű technológiára épülő oktatást és önképzést segítő tevékenységek, az internet alapú, komplex távoktatási szolgáltatások kialakításának ösztönzése és módszertani segítése.
 14. A tevékenységével kapcsolatos kutatási eredmények közzététele, a gyakorlati tapasztalatok megosztása.
 15. Részvétel a kormányzati feladatként megvalósuló hazafias és honvédelmi nevelés programjában az NKE és a HM közötti együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.
 16. Az NKE és a HHK képviselete a feladatkörébe tartozó szakmai rendezvényeken a rektor, illetve a dékán jóváhagyásával.
 17. Részvétel hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakításában és ápolásában a rektor, illetve a dékán jóváhagyásával.