2018. évi őszi ITDK

Utolsó lehetőség

a 2019. évi XXXIV. Országos Tudományos

Diákköri Konferencián való

kvalifikálásra!

FELHÍVÁS

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának

2018. évi őszi fordulóján való részvételre

A rendezvény helyszíne:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

 A rendezvény időpontja:

2018. december 06. (csütörtök)

Az ünnepélyes eredményhirdetés időpontja:

2018. december 13. (csütörtök)

 A részvétel feltételei:

A nevezés személyi feltételei:

Az intézményi TDK konferencián történő részvételre az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, a Katasztrófavédelmi Intézet, valamint a Nemzetbiztonsági Intézet BSc, MSc, BA és MA képzésében részt vevő hallgatói jelentkezhetnek, amennyiben megfelelnek a jelen felhívásban és mellékleteiben megfogalmazott valamennyi feltételnek. Továbbá pályázhatnak más felsőoktatási intézmények és a határon túli felsőoktatási intézmények azon hallgatói is, akik az OTDK-n a Had- és Rendészettudományi szekcióba kívánnak nevezni, valamint megfelelnek a jelen felhívásban megfogalmazott elvárásnak.

A nevezés tartalmi feltételei:

• a pályamunka rezüméjének benyújtása 2000-2500 leütés terjedelemben magyar és angol nyelven, a témavezetővel javított és láttamozott formában (!)

• a Kar honlapján található nevezési lap kitöltése és benyújtása

• a kész pályamunka elkészítése és benyújtása

• nevezni olyan pályamunkával (dolgozattal, tanulmánnyal, alkotással) lehet, amely a graduális képzési idő alatt, önképzési céllal készült és még nem szerepelt más fórumon. A kari TDK-ra tehát nem nyújtható be sem olyan szemináriumi dolgozat, amely a felsőoktatási tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok teljesítésének eredményeként született, sem pedig már eljárásra bocsátott, ill. megvédett szakdolgozat, diplomamunka – minthogy ezek nem tartoznak a graduális felsőoktatási önképzés fogalomkörébe.

Nevezési határidők:

• a nevezési lap, a dolgozat, a magyar és angol nyelvű rezümék benyújtásának határideje: 2018. november 19.

 A benyújtás módja:

• a rezümék, a nevezési lapok, valamint a dolgozatok két kinyomtatott, lefűzött formában az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Hungária krt. 9-11., A. épület. V. em., 524. irodában; és

• minden dokumentum elektronikus formában e-mail mellékletként a tdk.hhk@uni-nke.hu címre megküldve

(A nevezés tehát nyomtatott ÉS elektronikus formában történik!)

Budapest, 2018. szeptember 06-án

Bakos Csaba Attila alezredes

HHK TDT elnök