2019. évi őszi ITDK

FELHÍVÁS
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának
2019. évi őszi fordulóján való részvételre

A rendezvény helyszíne:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

A rendezvény időpontja:

2019. december 05. (csütörtök)

Az ünnepélyes eredményhirdetés időpontja:

2019. december 12. (csütörtök)

A részvétel feltételei:

A nevezés személyi feltételei:

Az intézményi TDK konferencián történő részvételre az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, a Katasztrófavédelmi Intézet, valamint a Nemzetbiztonsági Intézet BSc, MSc, BA és MA képzésében részt vevő hallgatói jelentkezhetnek, amennyiben megfelelnek a jelen felhívásban és mellékleteiben megfogalmazott valamennyi feltételnek. Továbbá pályázhatnak más felsőoktatási intézmények és a határon túli felsőoktatási intézmények azon hallgatói is, akik az OTDK-n a Had- és Rendészettudományi szekcióba kívánnak nevezni, valamint megfelelnek a jelen felhívásban megfogalmazott elvárásnak.
A nevezés tartalmi feltételei:
• a pályamunka rezüméjének benyújtása 2000-2500 leütés terjedelemben magyar és angol nyelven, a témavezetővel javított és láttamozott formában;
• a Kar honlapján található nevezési lap kitöltése és benyújtása;
• a kész pályamunka elkészítése és benyújtása;
• nevezni olyan pályamunkával (dolgozattal, tanulmánnyal, alkotással) lehet, amely a graduális képzési idő alatt, önképzési céllal készült és még nem szerepelt más fórumon. A kari TDK-ra tehát nem nyújtható be sem olyan szemináriumi dolgozat, amely a felsőoktatási tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok teljesítésének eredményeként született, sem pedig már eljárásra bocsátott, ill. megvédett szakdolgozat, diplomamunka – minthogy ezek nem tartoznak a graduális felsőoktatási önképzés fogalomkörébe.
Nevezési határidők:
• a nevezési lap, a dolgozat, a magyar és angol nyelvű rezümék benyújtásának határideje: 2019. november 14.
A benyújtás módja:
• a rezümék, a nevezési lapok, valamint a dolgozatok két kinyomtatott, lefűzött formában az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Hungária krt. 9-11., A. épület. 5. emelet, 524. irodában; és
• minden dokumentum elektronikus formában e-mail mellékletként a tdk.hhk@uni-nke.hu címre megküldve.
(A nevezés tehát nyomtatott ÉS elektronikus formában történik! További információ elérhető: https://hhk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyoselet/ kari-tudomanyos-diakkor/tdk-hirek-informaciok)
Budapest, 2019. június 06.

CSENGERI JÁNOS főhadnagy
NKE HHK KTDT ELNÖK

Lehetséges/tervezett ITDK Tagozatok:

 • Társadalomtudomány
 • Elektronikai hadviselés
 • Logisztikai
 • Repüléstudomány
 • ABV támogatás
 • Alkalmazott társadalomtudományok (etika, kommunikáció, pedagógia, pszichológia, szociológia)
 • Biztonság-és védelempolitika, -kultúra
 • Biztonságtechnika, biztonságtechnika-történet
 • Civil-katonai együttműködés (CIMIC)
 • Fegyvernemek harcászata, nem háborús katonai műveletek
 • Gazdaságvédelem
 • Hadászat, hadelmélet, katonai stratégia, katonai doktrínák
 • Hadijog
 • Haditechnika, haditechnika-történet
 • Hadtörténelem, rendészettörténet
 • Infokommunikációs rendszerek
 • Katonai és rendészeti vezetés
 • Katonai és rendészeti logisztika
 • Kíberbiztonság, kíbervédelem
 • Környezetvédelem és környezetbiztonság
 • Lélektani műveletek (PSYOPS)
 • Katonai egészségügy