Fegyverkiállítás a Ludovika Múzeumban

A kovás lakattól a gépkarabélyig - 200 év tűzfegyvertörténet címmel a Ludovika főépületében kiállítás nyílt a Magyar Honvédség születésének 170. évfordulója alkalmából. A két tárlóban elhelyezett kamara kiállítás végigköveti a magyar katona által használt legfontosabb tűzfegyvereket 1784-1989 között. Az időszakos kiállítás képet nyújt arról a haditechnikai fejlődési folyamatról, mely kézi tűzfegyverek vonatkozásában jellemezte a Magyar Honvédség történetét.

Időrendben végighaladva először a legfontosabb kovás gyalogsági fegyvereket tekintetjük meg, amelyekkel a magyar katonák a XVIII. század végétől zajló háborúkban harcoltak, de használták ezeket még az 1848-49-es szabadságharcban is. Ekkor a honvédek azonban már korszerűbb Augustin-féle kémiai gyújtású – gyutacsos, más néven zünderes – fegyvereket is kezükbe foghattak, de volt, akinek kapszlis, vagyis csappantyús fegyver jutott. A következőkben a kiegyezést közvetlenül megelőző két nagy háború – az 1859. évi itáliai és az 1866. évi porosz-osztrák háború – puskáit vehetjük szemügyre. A kiegyezés utáni évek és a Nagy Háború fegyverzete már közelít ahhoz a képhez, amilyennek a korszerű puskát ismerjük. A Werndl és az 1895 M Mannlicher puska az Osztrák-Magyar Monarchia haderöjének alapvető fegyvertípusa volt, így a Magyar Királyi Honvédség katonái is ezeket használták. De fontosak számunkra e fegyverek a magyar hadiipar megalapozása szempontjából is. A második világháborút elsősorban német fegyverzet jeleníti. A háború után 1948 jelentette a fordulópontot az új, demokratikusnak, majd néphadseregnek nevezett magyar haderő felfegyverzése tekintetében. A szovjet fegyverek hadrendbe állításának éve volt ez, jelezve, hogy a „fokozódó nemzetközi helyzet” miatt a megszállt államok hadseregeinek is egy tömbbe kellett tömörülniük, természetesen szovjet vezetés alatt. A fordulat egyben az addigra már komoly eredményeket felmutató fegyverfejlesztések alkonyát is elhozta, más lehetőség nem maradt, mint továbbfejleszteni a szovjet technikát. Ennek a törekvésnek lett eredménye az AMD-65 gépkarabély, melyet máig az egyik legjobban sikerült AK „klónnak” tartanak. A kiállításon látható fegyverek Németh Balázs tanársegéd (NKE HHK) és Steiner Iván igazgató (Steiner Armourers SFX) úr, valamint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményéből származnak, támogatásukat ezúton is köszönjük. A kiállítást két hétig tekinthető meg.

Szöveg: Csikány Tamás