Hivatásrendi együttműködés a logisztikában

A különleges jogrendi időszakban különösen nagy szerepe van a logisztikának, amely a hivatásrendi együttműködéssel válhat igazán hatékonnyá - hangzott el az NKE Hungária körúti campusán tartott szakmai konferencián.

„Nagyon fontos, hogy a különböző hivatásrendek képviselői a logisztikai feladatok megvalósítása során megértsék egymást és tudjanak hatékonyan együttműködni. Ezt a célt szolgálják a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös modulos tantárgyai és a közös közszolgálati gyakorlatok is”- mondta el köszöntőjében Dr. Pohl Árpád ezredes. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja szerint külön öröm, hogy a közös modul tantárgyai között a közszolgálati logisztika is megtalálható. Az ezredes szólt arról is, hogy a hivatásrendi együttműködés nemcsak az oktatásban, hanem a kutatómunkában is megjelenik. Erre jó példa „A logisztikai együttműködés a sikeres védekezésért” című projekt, amelynek célja a jelenlegi logisztikai ismeretek továbbfejlesztése és a hivatásrendi együttműködés új, eddiginél hatékonyabb formáinak a kidolgozása.

A konferencián a különleges jogrend időszakairól és azok tartalmáról tartott előadást Dr. Lakatos László ny. vezérőrnagy. A szakember szerint ezekben az időszakokban szorosabb logisztikai együttműködésre van szükség az egyes hivatásrendek között. „Ilyenkor egy veszélyt kell nagyon gyorsan és hatékonyan elhárítani, amelyre nem megfelelőek a békeidőszaki eljárásrendek”- fogalmazott. Lakatos László hozzátette, hogy a logisztikára különleges jogrend idején nagy többletfeladat hárul, hiszen több hadfelszerelésre van szükség, valamint egyszerre kell megoldani az egészségügy, a lakosság, valamint a műveletben résztvevő fegyveres és nem fegyveres szervek ellátását. „Ilyenkor a magánszektorral is sokkal szorosabban kell együttműködni”- tette hozzá a szakember. Lakatos László szerint az illegális migráció jelensége is bizonyította, hogy egy ilyen veszélyhelyzetet a rendészeti szervek nem tudnak egyedül kezelni, ezért szükség van minden hivatásrendre, így például a honvédségre, a katasztrófavédelemre és a közigazgatási szervekre. „A háborút sem a katona vívja meg önmagában, hanem az egész ország” – fogalmazott. Elhangzott, hogy az alaptörvény összesen hat különleges jogrendi időszakot tartalmaz, de emellett beszélhetünk még a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetről is, amely a szakember szerint egy köztes időszak a normál és a rendkívüli jogrendi állapot között. Ilyenkor ugyanis a normál időszaki jogszabályi és  államszervezeti rendszerrel  kell megoldani egy nem normál állapotban működő határvédelmi helyzetet. „Ezek célja a veszélyhelyzet megelőzése”- tette hozzá Lakatos László. 

A konferencián szó volt a hivatásrendek együttműködésének szervezeti kereteiről is. Kocsis Lajos ezredes ismertette a védelmi logisztikai együttműködés feladatait. A HM Védelmi Igazgatási Főosztály osztályvezetője ezek közé sorolta a gazdaság védelmi célú felkészítés intézményrendszerének kiállítását és a nemzeti védelemgazdasági alapterv elkészítését is.

A logisztikai együttműködés lehetőségéről a NATO többnemzeti műveleteiben Báthy Sándor professor emeritus szólt. Elmondta, hogy a NATO Együttműködői Logisztika célja a NATO-erők logisztikai biztosításának optimalizálása, az erőfeszítések koordinálásával és ésszerűsítésével. A szakember szerint logisztika területén is közös a felelőssége tagállamoknak és a NATO szervezeteinek.

A rendezvényen szó volt olyan témákról is, mint például a logisztikai együttműködés a katasztrófák elhárítása érdekében, vagy a különleges jogrend logisztikai gazdálkodása nemzetközi szervezeteknél.

 

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes