Nemzetközi katonai felsőoktatási fórum az NKE-n

Először rendeztek nemzetközi katonai felsőoktatási fórumot hazánkban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az iMAF 2018 elnevezésű konferenciára 2018. június 19-21 között került sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán.

Az esemény hivatalos megnyitóját a Ludovika Főépület Széchenyi dísztermében tartották június 19-én számos hazai és egyéb európai katonai felsőoktatási szakember, valamint NATO szövetséges küldöttek előtt. A teltházas terem hallgatóságát Prof. Dr. Patyi András. üdvözölte. Az NKE rektora kiemelte, hogy nagy megtiszteltetés az NKE számára, hogy először adhat otthont ennek az évente megrendezett, nagyszabású és szakmailag is rendkívül fontos eseménynek. Hangsúlyozta továbbá azt is, hogy a konferencia méltóbb helyen nem is kerülhetne megrendezésre, mint a Ludovika történelmi falai közt, amely a hazai katonai felsőoktatás bölcsője. Köszöntője további részében a rektor röviden bemutatta az Egyetem működését, karait és szerkezetét, beszéde zárásaként pedig kiemelte, hogy a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar kiképző és oktató munkájával igyekszik a jövő katonai kihívásaira felkészíteni a hallgatóit, és az iMAF a megfelelő metódusok kidolgozásában fontos szerepet játszik.

Dirk Dubois megköszönte az NKE és a szervezők munkáját ennek a fontos nemzetközi eseménynek a megszervezésében, amely már hatodik alkalommal vitatja meg a katonai felsőoktatás kérdését, illetve az ERASMUS+ programon keresztül végrehajtott katonai felsőoktatási mobilitási programok támogatását. „A múltban talán úgy tekintettek a katonákra, mint biorobotokra, akik gondolkodás nélkül végrehajtották a kiszabott parancsot. Ez a XXI. században már egy abszolút nem helyes gondolkodás, különösen nem a tisztképzés esetében" - hangsúlyozta az Európai Biztonsági és Védelmi Akadémia vezetője a katonai felsőoktatási metódusok fejlesztésének fontosságát szemléletes példájával. Dirk Dubois kiemelte, melyek azok az elsődleges kihívások, amelyre a modern tisztképzésnek fel kell készítenie a jövő katonai vezetőit. A hagyományos katonai veszélyek mellett különösen fontosnak tartotta az új hibrid hadviselési formák fenyegetéseit kihangsúlyozni, amely a populizmus előre törésével és a hamis hírek nagyüzemű gyártásával a társadalom megosztását veszi célba. Mint veszélyforrás, a tradicionális NATO ellenfél Oroszország mellett megemlítette még Törökország kérdését is, amely az Európai Unióból kiábrándulva egyre inkább regionális hatalomként definiálja önmagát és az Európában élő nagyszámú török állampolgárokkal akár szövetséges országok belpolitikájába is beavatkozhat. Dirk Dubois szerint a külső és belső veszélyekre egyaránt a még erősebb európai összefogás a megfelelő válasz, és az európai integráció még szorosabbá tétele könnyebbé tenné a problémák megoldását.  Az Európai Biztonsági és Védelmi Akadémia is ezen munkálkodik, és a közelmúltban sikerült 50%-al növelniük az oktatóik számát a hatékonyabb munka érdekében. További 3 új képzési specializációt, valamint egy kiberbiztonsággal foglalkozó képzést is létrehoztak amellett, hogy Dirk Dubois irányítása alatt, 2015 óta az intézmény költségvetési forrásait is sikerült megkétszerezniük.

Az Európai Biztonsági és Védelmi Akadémia vezetőjének előadását Garas László ezredes követte. A NATO Erőket Integráló Elem (NATO Force Integration Unit) parancsnoka az Észak Atlanti Szerződés Szervezetének szempontjából elemezte a jelenkor és a közeljövő kihívásait. Dirk Dubois-val egyetértésben napjaink új, hibrid kihívásait nevezte meg a legnagyobb biztonságpolitikai veszélynek. Az ilyen új keletű problémákra pedig  Garas László véleménye szerint is csak a megfelelő, modern oktatás adhat választ, ezért is kiemelt fontosságúak az iMAF rendezvények.

A NATO szövetségesi szempontokat ismét elsősorban uniós nézőpont követte Dr. Harald Gell ezredes előadásában, aki az EMIYO (European Initiative for the Exchange of Young Officers) Végrehajtási Csoportjának vezetője. A programot 2008-ban az Európai unió tagállamainak védelmi miniszterei hívták életre azzal a céllal, hogy az ERASMUS+ program keretein belül a katonai felsőoktatási mobilitást segítse. Ennek részeként már abban az évben kidolgoztak egy nemzetközi szemeszterre vonatkozó tantervet, hogy ezzel segítsék a mobilitást, de egyelőre ezt csak Lengyelország, Románia és Görögország katonai felsőoktatási intézményei ültették át a gyakorlatba. Az EMIYO az ernyőszervezete az iMAF konferenciának is, melyet 2013-ban rendeztek meg először, azzal a céllal, hogy a kadétok mobilitását fokozzák a tagállamok közt, harmonizálják a különböző országok katonai felsőoktatási rendszereit, és ezáltal kialakítsanak egy közös európai védelmi és biztonsági kultúrát. Ennek a munkának a részeként közös oktatási modulokat is kidolgoztak, amelyek a nemzetközi szemesztertől függetlenül implementálhatók az adott országok oktatásába. Dr. Harald Gell a 2018-as iMAF fórum mottójának az "új veszélyekre új közös modulok" szlogent adta, ezzel serkentve a szakértő közönséget a konferencia további napjain is közös munkára.

A rendezvény első napján, a vitaindító előadásokat követően sor került még különböző katonai felsőoktatási intézmények jó gyakorlatait bemutató prezentációkra is. Ezek közül Marcin Bielewicz alezredes a lengyelországi The General Tadeusz Kosciuszko Military University of Land Forces egyetem munkájáról, Nikolaos Karadimas, a görög Hellenic Military Academy nemzetközi koordinátora az intézményében megvalósult nemzetközi szemeszter programról, míg végül, de nem utolsó sorban Erik Hedlund, a svéd Swedish National Defence University oktatója pedig a náluk zajló katonai vezetőképzésről tartott előadást.

A konferencia során az az oktatási szakértők workshopokon egy-egy speciális szakterületet vizsgálva igyekeztek az adott terület katonai felsőoktatási kihívásaira választ találni.

Az iMAF fórum jövőre visszatér majd szülőhazájába Ausztriába, és a bécsújhelyi Theresian Military Academy ad majd otthont a rendezvénynek.

 

Szöveg: Ondrék József

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: UNI-NKE IMAF NATO fórum