A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar az NKE szegletköve

„Szegletkővé az a kő válik minden kövek közül, melyet leginkább lenéznek, s végül ő lesz az építmény meghatározó része”- mondta Prof. Dr. Patyi András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oklevélátadó ünnepségén, amelyen a katonai felsővezetői szakirányú továbbképzési szak, valamint a kar mesterképzésein végzett hallgatók vehették át ünnepélyes keretek között az egyetem pecsétjével ellátott okleveleiket.

„A katonáknak egy kicsivel több erkölcsi, történeti, hivatásrendi alapjuk van arra, hogy itt ünnepeljenek”- emelte ki Patyi András a Szent László Kápolnában tartott ünnepségen. Mint mondta, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar az egykori Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem jogutódjaként meghatározó része a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. Az NKE rektora a HHK-t az egyetem „szegletkövének” nevezte. Egy kicsit hányattatott sorsot adott a felsőoktatás története a karnak, hiszen a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem integráció előtti átalakításának egyik fő üzenete volt, hogy az egyetem képzéseire abban a formában nincs szükség. „Az elmúlt 6,5 évben a kar igazolta, hogy a hadtudomány és a katonai műszaki tudomány művelése a honvédtisztképzés és a magasabb parancsnoki képzés integráns része az államszervezetnek”- hangsúlyozta. Ez azt is jelenti, hogy a megvetett kőből szegletkővé vált. Kifejtette, hogy a ZMNE két doktori iskolája volt az, amely az NKE-t az egyetemi létbe átsegítette. „E nélkül nem is beszélhetnénk egyetemről”- fogalmazott. Mint mondta a HHK fegyelmezett munkavégzésével, példamutató szervezettségével az egyetem egésze számára mutatta az integráció hasznát, jelentőségét és értelmét. „Ma az avatott tiszteken és főtiszteken kívül a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar szerepét is ünnepeljük”- hívta fel rá a figyelmet. Végezetül köszönetét fejezte ki az egyetem vezetőségének, a végzett hallgatóknak és az őt támogató családtagoknak.

A tanulmányukat sikeresen befejezett hallgatókat Dr. Pohl Árpád ezredes is köszöntötte. „Nagy megtiszteltetés az egykori Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia főépülete, Szent László Kápolna falai között, a magyar nemzeti magasabb katonai vezetőképzés történetének 98.évében átadni és átvenni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oklevelét”- fogalmazott az NKE HHK dékánja. Meglátása szerint a 170 éves Magyar Honvédség tisztjeiként egy olyan időszakban teljesíthetnek szolgálatot, ami csak nagyon ritkán adatik meg. A folyamatos alkalmazkodás a külső körülményekhez és az újabb missziós feladatokhoz a mindennapok részévé vált. „Most a magyar honvédelemben egy olyan korszak kezdődött, amire régóta nem volt példa”- hangsúlyozta. Ennek oka a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési program, amely új távlatokat nyit. „Ez csak akkor lehet sikeres, ha az egyetemi képzés a gondolkodásra és a kezdeményezőkészségre nevel”- mondta. Úgy fogalmazott, hogy a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudatában van a felelősségnek, amely a honvédelmi rendszer átalakításából származóan rá hárul. Pohl Árpád köszönetet mondott az oktatók lelkiismeretes munkájáért, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar vezetőségének tevékenységéért is. „Mindenképpen elismerés illeti a hozzátartozókat”- emelte ki. Mint mondta, csak akkor lehetnek sikeres vezetők, ha folyamatosan képesek az új szakmai és általános ismereteket befogadni, feldolgozni és alkalmazni. „A haderőt csak megújulni képes vezetőkkel, személyi állománnyal lehet korszerűsíteni”- jelentette ki. Hozzátette, aki elutasítja a tanulást és nem fordít kiemelt figyelmet tudása gyarapítására, menthetetlenül le fog maradni. „Önök már mindannyian bizonyítottak, de pályájuk most egy új minőségbe fordul, ahol új kihívások és feladatok várják az iskolapadból kikerült vezetőket”- szólt a végzett hallgatókhoz. Végezetül bajtársi szeretettel sikeres főtiszti és tábornoki pályát kívánt nekik.

A végzős évfolyam nevében Kolonics Attila ezredes, a katonai felsővezető szakirányú továbbképzési szakon kiemelkedő tanulmányi eredménnyel végzett hallgatója búcsúzott. „Az elmúlt egy év számtalan lehetőségeket biztosított ismereteink bővítésére, tudásunk elmélyítésére”- mondta. Köszönetét fejezte ki az egyetemi vezetés felé, valamint az egyetem tanári - és oktatóállományának. „A ma álalunk átvett diploma a diákok erőfeszítésének elismerése és egyben az egyetem magas színvonalú, szakmai munkájának ékes bizonyítéka”- fogalmazott. Mint mondta, feladatuk hazánk megvédése és a magyar haderő megerősítése. „Kérem, ennek megvalósításában vegyük ki részünk, legjobb tudásunk szerint”- fejtette ki.

Az oklevélátadó ünnepségen elismeréseket adtak át.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa Egyetemért Emlékérmet adományozott Dieter Jocham mk. dandártábornoknak, a Bundesheer Logisztikai Iskola parancsnokának. Egyetemért Emlékérem kitűntetésben részesült Fekete István nyugállományú ezredes, a magyar repüléstörténet kutatója. Címzetes egyetemi docensi címet és a cím használatára jogosító oklevelet adományoztak Dr. Sári Gábor alezredesnek, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, Logisztikai Műveleti Főnökség kiemelt főtisztjének. Az elismeréseket Patyi András adta át.

A Honvéd Vezérkar főnöke a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai felsővezető szakirányú továbbképzési szak 2017/2018-as tanévben végzett hallgatói közül kiváló tanulmányi eredménye elismeréséül emléktárgyat adományozott Horváth Csongor ezredesnek. Az elismerést Korom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke adta át.

Mihócza Zoltán vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság megbízott parancsnoka a katonai felsővezető szakirányú továbbképzési szakon végzett kiemelkedő tanulmányi eredménye elismeréséül emléktárgyadományban részesítette Simon Zsolt István alezredest.

Dr. Pohl Árpád ezredes, az NKE HHK dékánja Hadtudományi Emlékplakettet adományozott Dr. habil. Boda József nyugállományú nb. vezérőrnagynak, az NKE Rendészettudományi Kar dékánjának a kar támogatása érdekében huzamos időn keresztül végzett elhivatott és magas színvonalú munkájáért, példamutató és elkötelezett szolgálatáért, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara és a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara közötti kiváló együttműködés biztosításáért.

Kiváló tanulmányi eredménye elismeréséül a katonai felsővezető szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatói közül „Primus inter Pares” címet és emléktárgyat adományoztak Kolonics Attila ezredesnek. A katonai felsővezető szakirányú továbbképzési szakon végzett kiváló tanulmányi munkája elismeréséül Hadtudományi Emlékplakettet vehetett át Boudadi Karim alezredes, valamint Xie Shiyuan őrnagy.

 

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes