Nemzetközi konferencia a biztonságos vidékről

A biztonságos vidék, mint az állam létfeltétele címmel rendeztek nemzetközi tudományos konferenciát a Szent István Egyetemen, Gödöllőn, szeptember 20-án. Az esemény a SZIE és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által létrehozott vidékbiztonsági kutatóműhely munkájába illeszkedett. Ez a műhely valósítja meg a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 számú projektet, amelynek címe: „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés”.

A konferencia a projekt záróeseményeként funkcionált, amely az elmúlt egy évben már az ötödik volt a kutatóműhely munkája során. Az első és egyben nyitórendezvény Csíkszeredában került megrendezésre, ahol a műhely kutatói kijelölték, hogy munkájukkal a vidékbiztonság mely területét fogják képviselni. A külhoni helyszín egyben fémjelezte a projekt nemzetközi szemléletét, amely végig jelen volt a kutatóműhely munkája során. A további konferenciák Magyarországon, a SZIE és az NKE szervezésében valósultak meg. E nyílt tudományos fórumok keretein belül a két intézmény kutatói megoszthatták egymással és a külvilággal az aktuális eredményeiket. A folyamatos visszacsatolási mechanizmusok hatékonyságát mi sem mutatja jobban, mint hogy a projekt megvalósítása során 7 kismonográfia, 10 tudományos mű, 1 egyetemi tankönyv, 36 folyóirat publikáció és 3 kutatási jelentés készült el. Ezen anyagok egy része már megjelent a két egyetem által kiadott tudományos folyóiratokban, a további művek pedig megjelenés alatt állnak. A kutatóműhely szakmai munkája során létrehozott eredménytermékek a következő célok mentén készültek el:

 • Az Alaptörvény szellemében, a komplex biztonsági környezet elemzése és értékelése eredményeként javaslat készüljön az ágazati stratégiák harmonizálására.
 • Megalapozzák a komplex vidékbiztonság rendszerével összefüggő gondolkodásmódot, tudatosságot, kultúrát és szervezeti kereteket.
 • Kidolgozzák a vidékbiztonsági tudatosság kialakításához szükséges tudástárt és oktatási módszereket. A vidékbiztonsági tudástartalmat széles körben beépítik a hazai és külhoni magyar felsőoktatásba.

Bár a szeptember 20-ai záró rendezvénynek szintén a Szent István Egyetem adott otthont – a projekt nemzetközi felfogásához hűen – a konferencia során több külhoni előadó is megfogalmazta a vidékbiztonsághoz társított saját szemléletét. Arról, hogy a vidékbiztonság fogalma milyen értelmezést nyert a kutatóműhely munkája során, az alábbiakban olvashatnak.

Az vidékbiztonsági kutatóműhely tevékenysége három fő területre osztható: a vidékbiztonság komplexitásának feltárása; az összetevők egymásra hatásának, törvényszerűségeinek rendszerszemléletű meghatározása; a vidékbiztonsági tudatosság kialakításához szükséges tudástár, oktatási módszerek kidolgozása. A kutatóműhely a kutatást és eredményeit – összhangban a nemzetpolitikai célkitűzésekkel – egyes esetekben kiterjeszti a Kárpát-medence külhoni területeire is. A kutatás során prioritást élvez a fizikai és a gazdasági biztonság, valamint a versenyképesség kapcsolatrendszere.

A pályázat államcentrikus megközelítéssel járult hozzá a biztonság-kultúra fejlesztéséhez, az állam és polgárok biztonság-szemléletének emeléséhez, a vidék versenyképességének növeléséhez. Rendszerbe foglalta és megfogalmazta a vidék biztonságának összetevőit, definiálta az állam és a vidékbiztonság kapcsolatrendszerét, jellemzőit, környezetét, különös tekintettel a fizikai és a gazdasági biztonsági dimenziók kapcsolatára, melynek eredménye a biztonságos, élhető és versenyképes vidéki élettér.

A kutatás sokat merített a témában ismert, korábbi kutatási eredményekből, hogy feldolgozza a közel- és a régmúlt kapcsolódó hazai és nemzetközi történéseit. A kutatások eredményeként összeálló tudástartalom megjelenik mindkét egyetem oktatásában, valamint az állami és nem állami szereplők képzésében, mint átadható differenciált tudástartalom.

Végezetül, a projekt során a kutatók a vidékbiztonság alábbi, kijelölt pillérei mentén folytatták munkájukat:

 • politikai-kormányzati biztonság,
 • fizikai biztonság
 • gazdasági biztonság
 • szociális-társadalmi biztonság
 • környezeti-környezetvédelmi biztonság
 • élelmiszer-élelmezési biztonság
 • infrastruktúra biztonság
 • fenntarthatóság és megújulás
 • vidékbiztonsági öngondoskodás

 

Forrás: https://szie.hu/nemzetkozi-konferencia-biztonsagos-videkrol