Elstartolt az Intézményi Tudományos Diákkör Konferencia a HHK-n

„A hallgató és a tanár bensőséges szakmai és emberi együttműködése az elmúlt hat évtizedben tudományos diákköri tevékenységként vonult be a hazai felsőoktatás történetébe”- hangsúlyozta Jobbágy Zoltán ezredes a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának megnyitóján. A számos tudományterületet lefedő tudományos eseményen 29 hallgató öt tagozatban tehette próbára tudását.

Jobbágy Zoltán meglátása szerint a tudományos diákköri tevékenységet a hallgatók önképzési szándéka, a minőségi képzés iránti igény és a felsőoktatás tudományos utánpótlásának elősegítése hívta életre. „A tudományos diákköri tevékenység az elitképzés és a tudósképzés színtere”- emelte ki az NKE HHK tudományos és nemzetközi dékánhelyettese. Mint mondta, a hallgató és a tanár műhelymunkája szakmai és emberi kapcsolatként hozzájárul a kitartó munka iránti belső igény megjelenéséhez és az érvelés képességének elsajátításához. „Fejleszti a szellemi hozadék iránti tiszteletet és alázatot, amely legalapvetőbb kutatói tevékenység”- tette hozzá. Az MTA doktorainak, valamint rendes és levelező tagjaink névsora meggyőző bizonyítéka annak, hogy valóban kiváló képességű szakemberek kerülnek ki a tudományos diákkörökből, mert szinte mindenki TDK-val kezdte meg pályafutását. Végezetül megállapította, hogy a hallgatókat foglalkoztatja a 21. század összetett kihívásainak szinte minden aspektusa.

Az ITDK-n Iparbiztonsági Tagozatában hat, a Katasztrófavédelmi és Műveleti Tagozatban hat, a Tűzvédelmi és Tűzoltási Tagozatban öt, a Társadalomtudományi Tagozatban hat, és az Elektronikai Hadviselés Tagozatban hat hallgató indult el.

 

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes