Nekrológ

Dr. Piószeghy János ny. vezérőrnagy (1945-2019)

Életének 74. évében hosszú betegség következtében 2019. január 5-én elhunyt dr. Piószeghy János nyugállományú vezérőrnagy, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egykori katonai rektorhelyettese és főtitkára.

Piószeghy János 1945. május 19-én született Nyíregyházán, ahol a Vasvári Pál Gimnáziumban érettségizett. Középiskolai tanulmányai befejeztével, 1963-ban szülővárosában a Tejipari Vállalatnál helyezkedett el adminisztrátori munkakörben, ahonnan 1964 novemberében vonult be sorkatonai szolgálatra Debrecenbe. Közel egyéves sorkatonai szolgálatának befejezését követően ismételten a Tejipari Vállalatnál helyezkedett el. 1966-ban határozta el, hogy a hivatásos katonai pályát választja. A sikeres felvételi eljárást követően előbb az Egyesített Tiszti Iskola növendéke, majd az 1967-ben megalakult Kossuth Lajos Katonai Főiskola út- és vasútépítő szak hallgatója lett. Már főiskolai tanulmányai alatt kitűnt társai közül tehetségével és a hivatásos katonai pálya iránti elkötelezettségével. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola kiváló eredménnyel történt elvégzését követően 1970. augusztus 20-án avatták főhadnaggyá. 1974-ig Budapesten és Miskolcon szolgált szakaszparancsnoki és műszaki szaktiszti beosztásokban. 1974-ben kezdte meg tanulmányait a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia műszaki szakán, ahol 1977-ben kitüntetéses minősítéssel szerzett magasabb képesítésű műszaki tiszti végzettséget. Az oklevélátadó ünnepségen kiemelkedő tanulmányi eredménye elismeréseként ő mondhatta el a válaszbeszédet. Akadémiai tanulmányait követően az intézmény Műszaki Tanszékének oktatója lett. Kiemelkedő munkájával és vezetői képességével hamar kitűnt munkatársai közül. 1982-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Alap Fakultás parancsok-helyettese, majd 1984-ben annak parancsnoka lett. Még fakultás parancsnok-helyettesként léptették elő alezredessé, majd 1988-ban ezredessé. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 1991-es átszervezésekor az intézmény Törzsosztály osztályvezetőjének nevezték ki.

Magasabb beosztásaiban sem szűnt meg a tanulás iránti vágya, így 1995-1996-ban elvégezte a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Vezérkari Tanfolyamát, majd 2000-ben sikeresen védte meg: „A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia nappali tagozatán folytatott tisztképzés 1950–1975 között” című doktori (PhD) értekezését, melynek alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi  Egyetem Doktori Tanácsa és Egyetemi Tanácsa 2000. november 10-én részére odaítélte a doktori (PhD) tudományos fokozatot. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem megalapításában és működőkészségének megteremtésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. 1996-tól az egyetemen főtitkári és katonai rektorhelyettesi beosztásokat látott el. Munkájának elismerését mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 1999. július 15-én dandártábornokká, majd 2006. október 1-jén vezérőrnaggyá nevezték ki. Pályafutása során számtalan kitüntetésben és elismerésben részesült, melyek közül  a 2002. május 21-én adományozott Hunyadi János-díjat lehet kiemelni

Személyében nem csupán egy példamutató, kiváló katonát, hanem egy elismert katonai vezetőt vesztettünk el. A mai napig a volt és jelenlegi hivatásos katonák több nemzedéke tekint rá úgy, mint egy személyes példaképre, akire méltán lehet felnézni. Túlzás nélkül kijelenthető, hogy évtizedeken át a katonai felsőoktatás ikonja volt. Személyes példamutatásával, magasfokú követelménytámasztásával és csodálatraméltó munkabírásával mind a hallgatók, mind a személyi állomány minden egyes tagja előtt tiszteletet és elismerést váltott ki. Azok a munkatársai, akiket barátságával kitüntetett, egész életük során büszkék voltak és büszkék lesznek erre. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

 

 

Budapest, 2019. január 7-én Dr. habil. Horváth Attila egyetemi docens


Címkék: Főoldali hír 2019