Eredményesen szerepeltek a Korszerű Katonai Híradó, Informatikai, Robotikai és Elektronikai Rendszerek Tudományos Diákkör tagjai a XXXIV. OTDK-n

 

2019.04.16-18. között az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának szervezésében került lebonyolításra a XXXIV. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciója, melyen a Korszerű Katonai Híradó, Informatikai, Robotikai és Elektronikai Rendszerek (KKHIRE) Tudományos Diákkör népes delegációval képviselte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karát. A Szekcióba nevezett 166 dolgozatból a tagozati ülések két napján végül összesen 158 került bemutatásra, két tagozat összevonását követően 17 tagozatban, melyből négyben voltak érintettek Diákkörünk tajai. A Katonai Elektronikai, a Pilóta Nélküli Légijárművek és Robotika, a Kiberbiztonság és Kibervédelem, valamint a Katonai Közlekedés és Katonai Repülés tagozatban 8, 7, illetve 1-1 pályamunkát, azaz összesen 17 dolgozatot mutatott be 11 tagtársunk. A témák szorosan kapcsolódtak a Magyar Honvédség fejlesztésének (Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program) technikai dimenzióihoz, így érintették a nanotechnológia, vezetéknélküli szenzorhálózatok, a drónok és mini drónrajok, a robotok és exoskeletonok katonai alkalmazási lehetőségeit, de foglalkoztak elektronikai hadviselési és frekvenciagazdálkodási kérdésekkel, a kavntumszámítógépek és harcszimulátor rendszerek lehetséges felhasználási területeivel, információbiztonsággal, illetve technikatörténeti síkon a rejtjelezéssel, vagy éppen a sugárhajtóművek fejlődésével. A KKHIRE TD tagjai végül a Szekció legeredményesebb tudományos diákköreként 2 első, 1 második és 2 harmadik helyezéssel, valamint 3 különdíjjal járultak hozzá az NKE és a HHK hírnevének öregbítéséhez. Legeredményesebb tagtársunk Pápics Patrik hadnagy lett, aki egy első és egy harmadik helyezést is átvehetett az ünnepélyes díjkiosztón.

 

Tisztelet illet erőfeszítéseiért minden pályázót és konzulenst.

Gratulálunk a díjazottaknak!

 

 

A Diákkör részéről eredményt elért dolgozatok:

 

Katonai Elektronika Tagozat:

 

I.                    Szmolnik Laura hadnagy: A nanotechnológia fejlődése és potenciális katonai alkalmazási lehetőségei, különös tekintettel az elektronikai hadviselés aspektusaira (+különdíj) (konzulens: Dr. Németh András őrnagy)

II.                 Virágh Krisztián honvéd tisztjelölt: Harcszimulátorok integrálásának lehetőségei a hazai katonai kiképzés rendszerébe (konzulens: Dr. Németh András őrnagy)

III.              Csikos Christopher József hadnagy: A vezeték nélküli szenzorhálózatok alkalmazási lehetőségei, különös tekintettel a katonai célú igénybevételre (konzulens: Dr. Tóth András százados)

KD      Pothárn Ágnes honvéd tisztjelölt: A hang, mint fegyver (konzulens: Prof. Dr. Ványa László ny. ezredes)

 

Pilóta Nélküli Légijárművek és Robotika:

 

I.                    Pápics Patrik hadnagy: Permanens felügyelet biztosításának lehetőségei mini UAV rajok alkalmazásával (konzulens: Dr. Németh András őrnagy)

III.              Pápics Patrik hadnagy: Mini UAV rajok alkalmazásának lehetőségei, különös tekintettel a katonai célú igénybevételekre (konzulens: Dr. Németh András őrnagy)

KD      Pécsi Péter honvéd tisztjelölt: Külső váz (exoskeleton) katonai alkalmazása (konzulens: Dr. Németh András őrnagy)

 

Az NKE és a karok OTDK-s szerepléséről az alábbi linken található összefoglaló:

https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/29/szamos-tudomanyteruleten-kivaloak-az-nke-hallgatoi

 

Fotó: Szilágyi Dénes

Szerző: Filip Dominik honvéd tisztjelölt, a KKHIRER TD elnöke

 


Címkék: Főoldali hír 2019