Doktoranduszok a tudomány szolgálatában

Harmincnégy előadásból álló konferencián kaptak lehetőséget az NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola doktoranduszai, hogy a jövő tudósaiként szakmai közönség előtt mutathassák be kutatási tervüket, eddigi eredményeiket. Az egész napos előadások két szekcióban, a katonai műszaki tudományok hat kutatási területén zajlottak.

Haig Zsolt ezredes, iskolavezető-helyettes köszöntőjében elmondta, hogy a kutatási eredmények közzététele alapvető követelmény a tudományos munkában, és erre már a doktori iskolai tanulmányok során is hangsúlyt kell fektetni. Hornyacsek Júlia tudományos titkár hangsúlyozta, hogy minden évben két alkalommal rendezik meg a konferenciát: az első félévben a végzősök, májusban az első évfolyamosok mutatják meg, mire jutottak kutatási területükön. Véleménye szerint a tudomány világában való eligazodást jól segíthetik a doktori iskola konferenciái, melyek erőssége, hogy az előadók az oktatók, professzorok véleményén túl, a doktorandusz-társaik véleményét is megismerhetik, és kicserélhetik a kutatási tapasztalataikat.

A hat szekcióban különböző témájú előadások voltak a katasztrófavédelemtől kezdve az informatikán, robotikán, haditechnikán keresztül egészen a környezetvédelemig. A Katasztrófavédelmi szakterületen belül szó esett például a tűzoltó erők és eszközök jelölésének problematikájáról, a Tisza növekvő árvízszintjének hidrológiai vonatkozásáról, valamint a veszélyes szállítmányok felügyeletével kapcsolatos hatósági tapasztalatok értékeléséről. Az informatikai, robotikai szakterület részeként kifejtésre került a humán kockázati tényezők kezelése az információbiztonság területén, az információbiztonság fejlesztésének tervezési szempontjai, valamint a felszín alatti szivárgáshidraulikai modellek alkalmazásának lehetőségei a belvízi és árvízi védekezés során.

A haditechnikai, légiközlekedés szakterületén belül szó volt a PUMA lánctalpas gyalogsági harcjárműről, a létfontosságú veszélyes katonai objektumokról és a páncélozott tűzoltó járművek képességeinek elemzése is napirenden volt. Környezetvédelmi, környezetbiztonság-vízügyi témakörben többek között a Tisza-tó öblítőcsatornáinak környezetbiztonságra gyakorolt hatása, a magyar vízkészlet-gazdálkodás fejlődése és a belvíz és a környezetbiztonság kapcsolata került terítékre. Interdiszciplináris jellegű előadás volt például a hazai levegőszennyezettségi állapot bemutatása szakirodalmi források alapján, a vízügyi oktatás jelene Magyarországon, valamint a megújuló energiaforrások repülőtéri alkalmazásának lehetőségei és korlátai a környezettudatos üzemeltetés elősegítése érdekében. Voltak nemzetközi témák is, mint például az „An Evolutionary Overview of the Russian Information Warfare and Cyber Capabilities Concepts” című előadás.

A szekcióvezetők (Pátzay György, Antal Örs, Jobbágy Szabolcs, Sáfár Brigitta, Hornyacsek Júlia, Hegedűs Ernő, Hegedűs Henrik) az előadásokat követően összegezték az elhangzott prezentációk és a hozzászólások lényegét, és megállapították, hogy a résztvevők munkájukkal hozzájárultak a katonai műszaki tudományok célkitűzéseinek megvalósulásához és fejlődéséhez.

 

Szöveg: Fecser Zsuzsanna, Kovács Gergely, Leskó György

Fotó: Halápi Katinka