Művelettervező szeminárium és törzsgyakorlás a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara adott otthont 2019. június 11-13. között a Magyar Honvédség Parancsnokság Hadműveleti Csoportfőnökség és az Institute for Security Governance, United States Department of Defense Security Cooperation által közösen megrendezett művelettervező szemináriumnak és törzsgyakorlásnak.

A rendezvényre a Magyar Honvédség Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetek által delegált művelettervező szakmai háttérrel rendelkező főtisztek és tisztek mellett a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar állományából Dr. Jobbágy Zoltán ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes vezetésével 3 fő oktató is részt vett.

A szeminárium és törzsgyakorlás során a tartalmas elméleti előadások mellett gyakorlati foglalkozások is levezetésre kerültek, ahol a résztvevő állománynak lehetősége volt az előadások során elhangzottakat a gyakorlatban is elsajátítani. A törzsgyakorlás elsősorban szindikátusi csoportmunka folyamatokra épült, amelyek végrehajtása során a nemzeti sajátosságok figyelembevételével a művelettervezés széles spektrumát átfogó feladatok kerültek feldolgozásra.

A rendezvény egyedülálló lehetőséget nyújtott az MHP Hadműveleti Csoportfőnökséggel, valamint a United States Department of Defense Security Cooperation képviselővel történő szakmai kapcsolatok elmélyítésére, illetve az Egyesült Államok Hadereje művelettervező folyamatainak megismerésére.


Címkék: Főoldali hír 2019