Hőseinkre emlékezünk

A feladatellátás során hősi halált halt katonákra emlékeztek a Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán. A Hungária körúti Campuson található Békefenntartók Emlékművénél és a Ludovika Campuson lévő Tiszti hősi emlékműnél is helyeztek el koszorút a kar vezetői és képviselői.

Május utolsó vasárnapján van a Magyar Hősök Emlékünnepe, amikor a Magyarországért életüket áldozó katonákra és civilekre emlékeznek. A hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről már 1917-ben törvény rendelkezett. Az első világháború vérzivataros éveiben IV. Károly magyar király kezdeményezésére fogadta el az országgyűlés az 1917. évi VIII. törvénycikket, mely kimondta: „Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökítse meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel.” A ’20-as évek közepétől a megemlékezések az egész országban általánossá váltak, egyházi szertartásokkal, koszorúzásokkal emlékeztek a hősökre a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, bajtársi egyesületek és ifjúsági szervezetek. A kommunizmus éveiben az emlékezés tiltott volt. A rendszerváltoztatás után a 2001. évi LXIII. törvény rendelkezett arról, hogy május utolsó vasárnapja a Hősök Emlékünnepe legyen.

A Hungária körúti Campuson tartott megemlékezésen koszorút és mécsest helyezett el Pohl Árpád dandártábornok, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, Boldizsár Gábor ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály főosztályvezetője, Jobbágy Zoltán ezredes, nemzetközi dékánhelyettes és Papp Tibor ezredes, a HHK Dékáni Hivatal vezetője. A kar vezetői – köztük Krajncz Zoltán ezredes, tudományos dékánhelyettes és Szászi Gábor ezredes, oktatási dékánhelyettes- megkoszorúzták a Ludovika Campuson található Tiszti hősi emlékművet is, amely a két világháborúban hősi halált halt magyar tisztek emlékére emeltek. „A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen különös jelentősége van a hősök emléknapjának, hiszen a köz szolgálata iránti legmélyebb elköteleződést fejezi ki a hazáért vállalt hősi halál. A Ludovika Akadémia szellemi örökségének megható emlékhelye a Hősök folyosója, ahol kőtáblákba vésve örökítették meg azok neveit, akik a legdrágábbért a legdrágábbat adták”- olvasható a HHK honlapján, a Négyesi Lajos ezredes által publikált cikkben.

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes