A hazafiságra emlékeztet a Száznapos Ünnepség

A 150 éves Nemzeti Honvédtisztképzés kerek évfordulójára is emlékeztek a tisztavatást száz nappal megelőzően tartott ünnepségen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Benkő Tibor honvédelmi miniszter a nemzet szolgálatának felemelő élményéről beszélt, míg Deli Gergely rektor „a hazafiúi kötelességteljesítésre” hívta fel az avatás előtt állók figyelmét, amire a Száznapos Ünnepség is emlékeztet.

Az idei Száznapos Ünnepség egyúttal az 1872-ben indult, 150. jubileumát ünneplő Nemzeti Honvédtisztképzés eseményeinek nyitó alkalma is. „A 150. évforduló alkalmából a katonai felsőoktatás szép születésnapi ajándékot kapott: a kormányzati döntések következtében, ebben az évben megkezdődött a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson a hadtudományi és honvédtisztképzés korszerű elhelyezését hosszútávon biztosító beruházás előkészítése. Néhány év múlva egy olyan egyetemi campus fogja szolgálni a honvédtisztképzést, ami méltó a haderőfejlesztés igényeihez” – mondta az ünnepségen Deli Gergely. Az NKE rektora hozzátette: a katonák itt vannak köztünk a Ludovikán is, április elsejével ugyanis a honvédtisztképzés legmagasabb szintje, a vezérkari tanfolyam az egyetem főépületében kapott méltó elhelyezést. A rektor az avatás előtt állóknak azt mondta: a tanulmányok a befejezésükhöz közelednek, leadták a szakdolgozatokat, befejezték vagy éppen most hajtják végre a csapatgyakorlatokat és már készülnek a záróvizsgákra. „A mai nap Önökről szól és a Száznapos Ünnepség emlékeztessen minden végzős honvéd tisztjelöltet a történelmi példákból táplálkozó hazafiúi kötelességteljesítésre” – szögezte le Deli Gergely.

Az avatás előtt állókra rendkívül sok lemondással, kihívással teli év vár, a Száznapos Ünnepség erre az ország érdekében vállalt hivatásra emlékeztet – fogalmazott beszédében Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A haza szolgálata ugyanakkor „a legszebb hivatás”, attól felemelőbb érzés ugyanis nem lehet, mint a nemzetet szolgálni. A miniszter kiemelte: a honvéd tisztjelöltek az egyetemi évek alatt nem csak tantermi körülmények között készültek hivatásukra, hiszen a Magyar Honvédség katonáiként részt vettek az ország érdekeinek szolgálatában, például a déli határszakasz védelmében, a járványkezelésben, vagy legutóbb a szomszédban dúló háború miatt az ország keleti felében is, sokan utóbbi szolgálat idején írták meg a szakdolgozatukat. Benkő Tibor arra kérte a honvéd tisztjelölteket, hogy az előttük álló száz napot is használják fel a tanulásra, amely egész életükben végigkíséri majd őket és törekedjenek arra, hogy a legjobbak közé tartozzanak.

Schmittné Makray Katalin zászlóanya beszédében azt mondta: a Ludovikán végzett tanulmányuk az olyan katonai erények elsajátításáról is szól, mint az igazságosság, a mértékletesség, a bátorság, a bölcsesség. Arra kérte a honvéd tisztjelölteket: váljanak olyan tisztekké, hogy a magyar emberek érezzék, jól felkészült, becsületes, bátor katonák vigyáznak rájuk.

Az ünnepségen több elismerést is átadtak, elsőként a végzős évfolyam kiemelkedő tanulmányi eredményt elért hallgatóit díjazták. Idén a Szent László-díjat Ádám Balázs honvéd tisztjelölt vehette át. A Bolyai Vándorkardot Benkő Zoltán honvéd tisztjelölt, a Bolyai Dísztőrt Romvári Lilla Bianka honvéd tisztjelölt, a Ludovika Emlékkardot Sülyi Bertalan honvéd tisztjelölt kapta. A Kossuth Dísztőrt Grajzel Sáron honvéd tisztjelölt, a Repülős Dísztőrt Ujvári Bence honvéd tisztjelölt, a Kvasz András Repülős Dísztőrt Csipak Attila honvéd tisztjelölt vehette át, míg a Hadik András Tanulmányi Vándordíjat 2022-ben az állami légiközlekedési alapszak, katonai repülésirányító tancsoport részére adományozta a kar vezetése. Az ünnepségen Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka a 150 éves Nemzeti Honvédtisztképzés alkalmából emlékérmeket is átadott. A katonai felsőoktatás érdekében tett munkásságáért elismerést kapott mások mellett: Schmittné Makray Katalin, Szenes Zoltán nyugállományú vezérezredes, volt vezérkari főnök, Deli Gergely, az NKE rektora, valamint a két korábbi rektor, Patyi András és Koltay András. Ugyancsak a nemzeti honvédtisztképzésért végzett szolgálatáért elismerést kapott Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség Parancsnoka és Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára is. A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián folytatott tanulmányokért és a haza szolgálatáért emlékérmet kapott Szabó Lajos m.kir.hadnagy, rehabilitált főhadnagy és Vadász Pál, a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia volt hallgatója. A Száznapos Ünnepségen részt vett Pohl Árpád dandártábornok, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja és Sári Szabolcs ezredes, a Ludovika Zászlóalj parancsnoka, valamint a kar vezetése és oktatói.

A Száznapos Ünnepségről további részletek a Bonum Publicum egyetemi magazin júniusi számában.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes