Állami kitüntetést kapott Haig Zsolt ezredes

 

Novák Katalin államfő augusztus 20-a alkalmából Magyar Érdemrend lovagkereszt (katonai tagozat) kitüntetést adományozott Haig Zsolt ezredes részére. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara Elektronikai Hadviselés Tanszékének egyetemi tanára az elismerést a magyar tisztképzés fellendítése érdekében végzett kiváló tevékenységéért vehette át Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztertől és Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokától. 

Haig Zsolt ezredes 1983-ban végzett rádióelektronikai tisztként a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia elvégzését követően 1989-ben került az Akadémia Elektronikai Harc Tanszékre oktatói beosztásba. Azóta folyamatosan a katonai felsőoktatásban tevékenykedik, több alkalommal töltött be vezető beosztást is (tanszékvezető helyettes, tanszékvezető, tudományos dékánhelyettes, doktori iskola vezető). 1996-ban egyetemi doktori fokozatot, 1998-ban pedig PhD fokozatot szerzett, 2009-ben habilitált. Számos szakmai-tudományos szervezet tagja. Több katonai egyetemi elismerése mellett a Bolyai Gyűrű birtokosa. 2014-ben elnyerte a Magyar Hadtudományi Társaság Tanárky Sándor-díját. Fő kutatási területe az információs műveletek, kiberhadviselés, elektronikai hadviselés valamint az információs társadalom információbiztonságának kérdései. Kutatási témájában több mint száz magyar és angol nyelvű tudományos közleményt jelentetett meg.

Haig Zsoltról készült portrénkat egyetemünk tudományos és ismeretterjesztő portálján, a ludovika.hu-n olvashatják.

 

Szöveg: Sallai Zsófia

Fótó: Szakál Szebáld/HM Zrínyi NKft és Rácz Tünde