Szakmai látogatás a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen

A Makovecz Program keretében tettek látogatást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói 2022. október 15-23. között a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári, Marosvárhelyi és Csíkszeredai Karán. A szakkollégistákból és a Tudományos Diákkör hallgatókból álló 14 fős csoportot Németh András alezredes, egyetemi docens, az Országos Tudományos Diákköri Tanács Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottságának elnökhelyettese vezette.

A tanulmányi út során a szakmai programok mellett, a résztvevők változatos kulturális programok, kirándulások keretében betekintést nyertek a határon túli magyarság életébe, kultúrájába, gasztronómiájába, az erdélyi felsőoktatás sajátosságaiba, a hallgatói lét szépségeibe. Az intenzív program kirándulással kezdődött: a csoport először a tordai sóbánya tárnáiba ereszkedett alá, majd a Tordai-hasadék meredek falai közötti folytatták a túrát. A szakmai rész másnap a Kolozsvári Karon vette kezdetét, ahol Dr. Szenkovics Dezső a kar dékánja köszöntötte a résztvevőket, bemutatta az intézmény oktatási egységeit, képzési portfólióját. Ezt követően Bocskai István fejedelem szülőházában Dr. Balog Adalbert egyetemi tanár, a Sapientia EMTE tudományos rektorhelyettese és az Egyetemi Tudományos Diákköri tartott érdekes előadást a tudományos kutatás módszertanáról, tudománymetriáról, valamint publikációs stratégiáról, majd Dr. Toró Tibor egyetemi docens, kari kancellár, az erdélyi magyarság történetéről és jelenkori helyzetéről beszélt.  A nap programját a Sapientia EMTE elmúlt 20 éves történetét bemutató „Erős bástyánk nékünk” c. dokumentumfilm vetítése zárta. Az esti program keretében a csoport megtekintette a Farkas utcai református templomot és Erdély második legnagyobb gótikus templomát, a közelmúltban felújított Szent Mihály templomot.

A következő nap Dr. Lupescu Radu egyetemi docens vezetésével, várostörténeti sétával kezdődött, és kora délután a kari laborok bemutatása után, a résztvevő hallgatók első csoportja bemutathatta kutatásait, és annak eredményeit, majd a kari Hallgatói Önkormányzat által szervezett programelemként egy vezetett vitaszimulációra is sor került.     

A kolozsvári szakmai program utolsó napján a kar stúdiójában, kamerák kereszttüzében került lebonyolításra egy érdekes szimulációs gyakorlat, amelynek keretében hallgatóink három szituációban eredményesen bizonyították rátermettségüket és felkészültségüket. Délután folytatódott az előző nap megkezdett hallgatói kutatások bemutatása, amelyet rövid értékelés zárt. Az utolsó programpontként a Kolozsvári Kar hallgatóival közösen a csoport, Dr. Murádin János Kristóf tanszékvezető, egyetemi docens „Erdélyi magyar civilek szovjet fogságban 1944-1949 emlékkiállítás”-t bemutató előadásán vett részt.

A csoport a hét második felében a Marosvásárhelyi-, és a Csíkszeredai Karon tett látogatást. A Marosvásárhelyi Kar képzéseinek ismertetését követően bemutatásra került a kertészmérnöki szak gyakorlatorientált képzési igényeit kiszolgáló új laborkomplexum és ismertették a robotikai, a mesterséges intelligencia, az anyagtudományi és gépészmérnöki oktatási, kutatási infrastruktúrát is. Ezt követően a Kultúrpalotát, majd a Bolyai-emlékkiállítást tekintették meg a hallgatók. A szakmai tanulmányút a Csíkszeredai Karra tett látogatással folytatódott, ahol ismertették a kar képzési portfólióját, a Bölöni Farkas Sándor Szakkollégium, és a Hallgatói Önkormányzat tevékenységét, majd a magyar hallgatók is megosztották saját tapasztalataikat a vendéglátókkal. A kari infrastruktúra bemutatásának keretében a programot Salamon Pál doktorandusz által vezetett ujjlenyomat rögzítési és vércsoport megállapítási foglalkozás tette színesebbé. A csoport a vendéglátó kar hallgatóinak kíséretében látogatást tett a Mikó-várban, a Csíki Székely Múzeumban, valamint a Csíksomlyói Kegytemplomban.

A hazautazás előtti napon Dr. Máthé István egyetemi docens szakértő vezetésével a csoport kirándulást tett a Szent Anna-tónál és a Mohos-tőzeglápban, a Csíki Sörgyárban, és megnézhették a helyi szüreti felvonulást.

Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a programon való részvétel lehetőségéért a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, valamint a kolozsvári, a marosvásárhelyi és a csíkszeredai karok vezetőinek, valamint a rendezvények szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában közreműködő minden munkatársnak, hallgatónak.

 

Szöveg és fotók: Németh András alezredes, egyetemi docens