NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Katonai bemutatók a HHK nyílt napján

Hatalmas érdeklődés mellett tartotta meg nyílt napját december 2-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara (HHK), amelyen a képzések felépítésén és az egészségügyi alkalmassági vizsgálat sajátosságain túl a mindennapok gyakorlataiba is betekintést nyerhettek a felvételi előtt állók.

Az esemény a kar dékánjának távollétében az oktatási dékánhelyettes, Szászi Gábor ezredes köszöntőjével vette kezdetét, aki egyebek mellett arról is beszélt, hogy az NKE HHK a katonai felsőoktatás egyetlen képzés- és tudáscentruma Magyarországon. „A mi katonáinknak minden kihívásra fel kell készülniük, melyek során bátran, társaikkal együttműködve kell, hogy teljesítsék feladataikat” – fogalmazott.

Ezt követően az NKE HHK oktatási dékánhelyettese bemutatta az egyes képzéseket, a hallgatókkal szemben támasztott elvárásokat, ugyanakkor hangsúlyozta: a fiataloknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a jelentkezéssel nem szakmát, hanem életre szóló hivatást választanak. Szászi Gábor ismertette: a katonai vezetői, a katonai logisztika és a katonai infokommunikációs alapképzési szakok esetében a nyolc féléves tisztképzés első négy félévében az egyes szakok hallgatói szakspecifikus ismeretanyagot sajátítanak el és csak a második év végén, a tanulmányi teljesítményük alapján kialakult rangsor szerint fognak specializációt választani.

Eltérő ettől az állami légiközlekedési alapképzési szak rendszere, ahol már a felsőoktatási jelentkezési eljárás során eldöntendő, hogy a leendő honvéd tisztjelöltek állami légijármű-vezető tisztként, katonai repülésirányító tisztként vagy katonai repülőműszaki tisztként szeretnének majd végezni. „A szakváltásra felvételt követően is van lehetőség, de az a Magyar Honvédség parancsnokának engedélyével valósulhat csak meg” – hívta fel a figyelmet a dékánhelyettes. Az ezredes megosztotta az érdeklődőkkel azt is, hogy a hallgatók a sikeres felvételit követő beiratkozással egyidőben a Magyar Honvédséggel szerződéses jogviszonyt létesítenek és a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóaljának kötelékébe tartoznak. Honvéd tisztjelöltként már első évfolyamosként is kiemelt illetményben részesülnek, ami a tanulmányi eredmény és az eltöltött évek függvényében folyamatosan emelkedik!

Az egyetem egyik legnépszerűbb képzéséről, a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alap- és mesterszakokról Szászi Gábor elmondta: a képzésen azon polgári hallgatók tanulnak, akik elsősorban olyan ismeretekkel rendelkező szakértőkké válnak, akik el tudják látni a védelmi szektor különböző területeinek működtetését, valamint szakdiplomáciai és védelempolitikai elemzői felkészültségükkel hatékonyan szolgálhatják az államigazgatást.

A katonai alkalmassági vizsgálatok részleteit és a legfontosabb tudnivalókat Sasi Ágnes ezredes, a Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet intézetvezető főorvosa, a Magyar Honvédség főszakorvosa ismertette.

A nyílt napon katonai testnevelési és harcászati, valamint helikopter bemutatót tartottak. Az érdeklődőknek emellett lehetősége volt részt venni fizikai állapotfelmérésen és tanácsadáson. Mindezeken felül tűzszerész és fegyverzettechnikai bemutatóval, sőt, lézerlövészettel is várták a jövő honvédtisztjeit.

Az NKE képzéseiről bővebb információt honlapunkon találhatnak.

 

Szöveg: Pap Melinda

Fotó: Halápi Katinka


Címkék: HHK nyílt nap