NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Nyitóünnepséggel kezdődött a Fourlog logisztikai kiképzés Bécsben

Ünnepélyes keretek között, az Osztrák Fegyveres Erők (Bundesheer) Logisztikai Iskolájában (Heereslogistikschule) került sor a Fourlog logisztikai kiképzés megnyitójára 2023. május 15-én. A kéthetes nemzetközi gyakorlat első üteme után a program Magyarországon és Csehországban folytatódik majd.

A 2000-es évek elejéig visszanyúló közös gyakorlat alapvető célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (NKE HHK) hallgatói számára olyan gyakorlati lehetőséget biztosítson, melynek során a résztvevők nemzetközi környezetben mélyíthetik el tudásukat. Az eredetileg a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar, Hadtáp és Pénzügyi Tanszék gondozásában, cseh partnerekkel indított együttműködés a két ország NATO integrációs törekvéseivel vált intenzívebbé, ennek megfelelően mindkét fél különös hangsúlyt fektetett az oktatók és hallgatók nyelvi felkészítésére. Az átfogó előkészítés után 2001-re sikerült megteremteni egy közös, angol nyelven zajló nemzetközi gyakorlat feltételeit, amelyhez Diether Jocham dandártábornok, a Bundesheer bécsi Ellátó Iskola parancsnokának budapesti látogatása után az osztrák fél is csatlakozott.

A képzési program célja a szakági feladatok béketámogató műveletek során végrehajtott tervezése és szervezése mellett az, hogy felkészítse a hallgatókat egy többnemzeti logisztikai munkacsoportban való tevékenység alapjaira, a szakfeladatok tábori körülmények között történő végrehajtására. 

A képzés első napján a honvéd tisztjelöltek megismerkednek egy fiktív hadműveleti forgatókönyvvel és az abban betöltött szerepükkel, melynek keretében két héten keresztül a rájuk bízott feladatokat látják el. A program erre a forgatókönyvre épülve egy, az osztrák semlegességi törvénnyel összhangban végrehajtott béketámogató művelet telepítésével kezdődik.

Az első, Bécsben végrehajtott ütem célja a kiképzésben résztvevő hallgatói állomány gyakorlati felkészítése a szcenárió szerinti béketámogató művelet végrehajtására, melyet a továbbiakban budapesti és brnoi helyszíneken végrehajtandó feladatok követnek.  

A nyitóünnepségen Dr. Lippai Péter dandártábornok, az NKE HHK megbízott dékánja, Stefan Lampl dandártábornok, az Osztrák Fegyveres Erők (Bundesheer) Logisztikai Iskolájának parancsnoka, illetve Dr. Jan Drozd ezredes, a cseh Védelmi Egyetem Katonai Vezetés Kar dékánja köszöntötte a résztvevő oktatókat és hallgatókat.

Dr. Lippai Péter dandártábornok beszédében kiemelte, mára kijelenthetjük, hogy a résztvevő nemzetek fegyveres erői a humanitárius segítségnyújtás mellett béketámogató műveletekben, terrorelhárító műveletekben is részt vesznek a világ válságövezeteiben. Ehhez a folyamatos nemzetközi szerepvállaláshoz olyan képzett tiszti állományra van szükség, amely felkészült, képes sikeresen vezetni csapatait és gondoskodni katonáiról akár az extrém körülmények között végrehajtott műveletekben is.

Szöveg és fotók: Fülöp Dóra


Címkék: Főoldali hír 2023