NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Újra szentmisével indítják útnak a tisztjelölteket

Az avatás előtt álló ifjú honvéd tisztjelöltek számára tartottak szentmisével egybekötött útbaindító díszünnepséget a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépületének Szent László Kápolnájában, augusztus 19-én.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta a tisztavatás előtti szentmise régi hagyományához való visszatérés jelentőségét. A honvédelmi miniszter szólt a magyar kormány haderőfejlesztés iránti elkötelezettségéről, amelynek egyik mutatója, hogy már idén elértük védelmi kiadások terén a 2 százalékos GDP-ráfordítást, azonban hozzátette: az emberi tényező szerinte sokkal fontosabb.

„Ebben a tekintetben önök a mi szövetségeseink. Ha úgy tetszik, ezt a haderőt önöknek építjük. Természetesen a hazának, a magyar embereknek építjük, akik a legjobbat érdemlik – az önök legjobb tudását, elszántságát, tapasztalatszerzését –, de önök lesznek azok, akik mindennap szolgálatot teljesítenek és vezetik a katonáikat” – fogalmazott.

A honvédelmi tárca vezetője hangsúlyozta: bár hosszú békeidőszak áll mögöttünk, nem zárhatjuk ki, hogy az épülő haderőnek lehet, hogy harcolnia is kell. „Tudjuk azt, hogy az események nem a nyugalom és béke irányába mennek” – nyomatékosította, hozzátéve: erre lelkileg is fel kell készülni.

Köszöntője végén azt kívánta a honvédtiszteknek, hogy szolgálatukat teljesítsék áhítatos lélekkel. „Bizonyos helyzetekben az önök hivatása áll legközelebb a Jóistenhez, ezért azt gondolom, hogy amit önök vállaltak élethivatásként, azt nem lehet ilyen lélek és lelkület nélkül csinálni” – zárta gondolatait.

A szentmisét Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök celebrálta. Homíliájában a katonai erények és feladatvégrehajtás kapcsán emlékeztetett, hogy bár azokat nem lehet hibátlanul teljesíteni, a cél a tökéletességre való törekvés kell, hogy legyen, vagy miképp Máté evangéliuma írja: „Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes.”

„Kedves hadnagy urak és hölgyek, önök Magyarország ifjú lovagjai. Azok, akiknek, ha kell, az életük árán is meg kell védeni ezt a hazát. Amikor a hazáról van szó, akkor mindig arra gondoljunk, hogy szüleink, testvéreink, kedveseink, barátaink, bajtársaink vannak, a haza belőlünk épül fül és Isten országa is belőlünk és általunk növekszik” – szólt a katonai ordinariátus vezetője.

Az ünnepélyes alkalmon – mások mellett – részt vett dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke; Kajári Ferenc vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese; illetve Gion Gábor, a Honvédelmi Minisztérium védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára.

 

Szöveg: Bányász Eszter

Fotó: Szakál Szebáld