Kari Tanács munkarendje

A Kari Tanács a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar legmagasabb szintű döntéshozó, véleményező, javaslattevő és ellenőrzési joggal felruházott testülete, amely a Kart érintő kérdésekben önálló döntést hoz, véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, magasabb vezetői döntést kezdeményez.

A Kari Tanács ülésének tervezett időpontjai:

2022. január 24.

2022. február 21.

2022. március 21.

2022. április 19.

2022. május 23.

2022. június 14.

2022. június 20. Kari Tanács alakuló ülés

2022. július 11.

2022. szeptember 20.

2022. szeptember 26.

2022. október 17.

2022. november 21.

2022. december 12.